Školné? Kolem dvaceti tisíc, aby lidé studium nezneužívali

Od Jaromír Drábek

parlamentnilisty.cz, 7. 5. 2010, rubrika: Politika

Rozhovor s lídrem TOP 09 na Ústecku Jaromírem Drábkem o situaci ve vysokém školství a Věcech veřejných.

Místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, který byl dlouholetým šéfem Hospodářské komory, kandiduje v Ústeckém kraji. Nelíbí se mu současné financování vysokých škol, podle něj je velmi neefektivní. Zavedení školného podporuje proto, že dnes mnoho mladých lidí „studuje“ jen kvůli tomu, aby nemuseli platit zdravotní a sociální pojištění. Uvedl to v exkluzivním rozhovoru pro ParlamentniListy.cz.

Jak se stavíte k problematice financování vysokých škol?

Financování vysokého školství je třeba zpřehlednit. Máme jednotný systém financování univerzit, ale tím, že vznikla řada regionálních univerzit i soukromých škol, tak je tento systém dlouhodobě neudržitelný.

Musíme si přiznat, že máme univerzity, které zároveň jsou špičkovými vědeckými pracovišti, a na druhé straně jsou také vysoké školy, od kterých nelze očekávat špičkové výkony ve vědecké činnosti, a tomu je třeba přizpůsobit financování.

S tím úzce souvisí ještě jeden problém, který považuji za velmi závažný, a který souvisí s celkovým pohledem TOP 09 na úlohu státu. Stát přece ta pravidla, která nastoluje, také musí důsledně kontrolovat. Není možné, aby akreditační komise až na základě mediálních kauz začala kontrolovat právnickou fakultu v Plzni, kde ty problémy evidentně běžely řadu let.

Nechci teď sahat do svědomí dalším vysokým školám, ale je také možné, že kdyby se podobné kontroly provedly na jiných školách, tak by se možná objevila řada případů na dalších vysokých školách. Tím chci říci, že pokud stát někam posílá peníze, tak také musí účinně kontrolovat, kam směřují. Mám za to, že účinná kontrola by velmi zvýšila efektivitu vzdělávání a fungování vysokých škol.

V této oblasti musí fungovat silná role ministerstva školství tak, aby ten dialog mezi ministerstvem školství a vysokými školami probíhal na odborné úrovni a ne podle toho, kdo zrovna zastává úlohu ministra.

ČSSD varuje na svých billboardech voliče, že TOP 09 zavede ve spolupráci s ODS školné a to ve výši 30 tisíc korun ročně. ODS ve skutečnosti v programu mluví o 20 tisících korunách ročně, ale v programu TOP 09 není k nalezení žádná konkrétní suma. Máte nějakou představu?

Dnes existuje velmi výrazná sociální bariéra pro všechny, kteří chtějí studovat, protože ani dnes studium není zadarmo, přestože není zavedeno školné. Můžeme se drobně lišit v konkrétních číslech, ale řekněme, že dnes vysokoškolák potřebuje 8 tisíc korun k tomu, aby mohl efektivně studovat, protože se musí nějak živit, platit ubytování, atd., a řada rodin si takové výdaje nemůže dovolit. Nemluvě o tom, že by v rodině chtěly studovat dvě děti.

Proto chceme zavést systém státem garantovaných půjček, které by byly spláceny zpětně ve chvíli, kdy člověk dosáhne nadprůměrného příjmu, aby se ukázalo, že vzdělání se vyplatí. Dvacet tisíc ročně považuji za vhodné, ale prosím nejde o dogma, je to věc další diskuse.

Tato částka zajistí motivaci studenta k tomu, aby studoval zodpovědně. Pokud dnes statistika říká, že 40 procent studentů opouští studium ve druhém ročníku vysoké školy, tak to jsou velmi neefektivně vynaložené peníze z prostředků nás všech. Za dob mého studia řada mladých mužů šla na vysokou školu, než aby šla na vojnu, dnes jde řada lidí na vysokou školu, aby si nemusela platit sociální a zdravotní pojištění, k tomu mají studentské výhody, jako například zlevněnou dopravu, ale sociální statut studenta je nijak neomezuje v jejich další činnosti.

Ti, kteří se dnes nemohou dostat na vysokou školu, protože jejich místo zaplní ti, kteří studují nezodpovědně, musí vidět, že školné výrazně zvýši efektivitu systému.

V programu uvádíte, že v oblasti ohodnocení pedagogů je třeba opustit tabulkový systém a zohlednit osobní kvality učitelů. Jak chcete nastavit systém odměňování kantorů?

Obecně říkáme, že je třeba opustit tabulkový systém ohodnocení v celém státním sektoru. Dnešní model velmi upřednostňuje ty, kteří na daném místě působí dlouho, my chceme více ohodnotit kvalifikaci a skutečný pracovní výkon. Chceme po manažerech působících ve státní správě a nebojím se použít termínu manažer, aby na sebe vzali tu odpovědnost a ohodnotili své podřízené.

Platy pedagogických pracovníků jsou dnes velmi výrazně podhodnocené a toto podhodnocení má vliv na kvalitu výuky. Pokud dnes ve školství působí třetina nekvalifikovaných pedagogů a kvalifikovaní pedagogové si své příjmy zajišťují jinde než v oblasti vzdělávání, tak je něco špatně.

Jak se díváte na vysokoškolské pedagogy, kteří působí na několika univerzitách zároveň?

Všude ve světě je normální, že prestižní profesoři přednáší na více vysokých školách. Je především na akreditační komisi, aby posoudila, jestli ten dotyčný profesor reálně může garantovat daný obor, pokud má tři částečné úvazky na třech vysokých školách. To je ovšem věc exekutivního rozhodnutí a ne nějakých dalších formálních pravidel.

Je třeba skutečně trvat na tom, aby exekutivní pravomoc, kterou stát má, byla skutečně využívána a ne, aby se někdo vymlouval na to, že pravidla neexistují. Pravidel máme dost.

Na závěr Vám položím otázku z úplně jiného soudku. Vaším největším politickým konkurentem v boji o hlasy voličů se zdají být Věci veřejné. Jak byste voliče přesvědčil, že mají dát svůj hlas právě vám a nikoli straně Věci veřejné?

Především chci říci, že se strašně nerad vymezuji vůči jakékoli jiné politické straně, protože my musíme přesvědčit voliče, že právě náš program je nejlepší pro veřejnost.

Ale pokud musím odpovědět, pak řeknu, že volič, který se rozhoduje podle programu, bude volit TOP09, protože už jsme byli svědky toho, že program Věcí veřejných není místy úplně konzistentní a plně realistický. Dokonce i samotný předseda Věcí veřejných občas přesně neví, co v programu mají, když o něm mluví a pro mě jako pro voliče je tento přístup nedůvěryhodný.

Jaromír Drábek (*1965) je místopředsedou TOP 09 a lídrem kandidátky této strany v Ústeckém kraji pro květnové volby do Poslanecké sněmovny. Dlouhodobě se věnuje především rozvoji podnikatelského prostředí u nás i v zahraničí. V letech 2002-2008 byl prezidentem Hospodářské komory ČR, dnes je jejím čestným prezidentem. Je také předsedou Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR nebo členem Správní rady Technické univerzity v Liberci.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox