Jaromír Drábek: Rozhovor s ministrem o chystané stávce odborů (ČRo 6)

Od Jaromír Drábek

V rozhovoru pro Český rozhlas 6 hovořil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek o chystané stávce odborových svazů v souvislosti s plánovaným snížením a úpravou mezd zaměstnanců ve státní a veřejné správě.
ČRo 6, 11. 11. 2010

Moderátor (Lída Rakušanová):
Ministr zdravotnictví Leoš Heger z˙TOP 09 vyzval dnes lékaře, aby se chovali efektivněji, a hledali ve svých zařízeních vnitřní úspory. Pak by pacienti podle ministra vůbec nemuseli pocítit, že v˙příštím roce dostanou lékaři i nemocnice od zdravotních pojišťoven podle návrhu nové úhradové vyhlášky za léčení v˙průměru o 2 procenta méně. Vyhlášku už napadly nemocnice i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Lékařský odborový klub odeslal dnes členů vlády otevřený dopis, v˙němž varuje před hromadnými odchody lékařů z˙nemocnic. Za osm týdnů kampaně se k˙akci Děkujeme, odcházíme připojili už téměř 4000 ze 16000 nemocničních lékařů. Na protest se ale připravují i zaměstnanci ve veřejné scéně. Českomoravský odborový svaz ji vyhlásil na 8. prosince, a teoreticky by se mohla týkat až půl milionu lidí. Nedá se to s˙odborářským předsedou Jaroslavem Zavadilem dohodnout jinak? On sám tvrdí, že je vždy připraven jednat. Totéž prohlašuje i premiér Petr Nečas. A jaký je názor ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Určitě bylo možné se domluvit, myslím, že vládní strana pro to udělala všechno, co bylo v˙jejích silách. My jsme, a všichni to vědí, s˙odboráři velmi trpělivě vyjednávali řadu týdnů. Nicméně, ta jednání – musím říci úplně upřímně – nebyla konstruktivní ze strany odborů. Nebyla konstruktivní v˙tom, že pokud my jsme předkládali naše návrhy, tak obvykle ta jednání probíhala tak, že představitelé odborů si vzali několik dní na rozmyšlenou, a po tom času na rozmyšlenou prohlásili, že o těch předložených návrzích nejsou ochotni diskutovat, ať předložíme jiné návrhy. A takovým způsobem se skutečně velmi těžko dá vyjednat nějaké řešení, se kterým by nakonec vyslovily souhlas obě strany. Možná jenom ještě upřesním, protože ono se to opravdu často zkresluje, v˙žádném případě se nejedná o plošné snižování platů ve veřejné správě. Jedná se o to, že vláda se prostě zavázala, že zlevní provoz státu, že o 10% zlevní provoz státu. To je jako v˙každé firmě, v˙každé rodině, prostě stát může utrácet jenom tolik peněz, kolik má k˙dispozici, a není možné pokračovat v˙tom, že každý rok utrácí stát mnohem více, než kolik jsou jeho příjmy. To zlevnění činnosti státu, zlevnění nákladů na provoz státu, to je prostě tím základním cílem, k˙tomu se vláda zavázala v˙programovém prohlášení, s˙tímto cílem jasně vyjádřeným, získala důvěru poslanecké sněmovny, od tohoto tedy ustoupit nemůže. Diskuse probíhá a může probíhat i nadále o nástrojích, které se k˙tomu použijí. I po těch jednáních s˙odbory, ty nástroje vláda zvolila, a já jsem také předkládal do vlády a do poslanecké sněmovny, ty nástroje jsou, řekl bych, velmi jemné, zejména pro rok 2011. Pokud se na to podíváme, pro zaměstnance státní správy se zachovávají ty tabulky bez plošného snížení, až na některé jednotlivé úseky, které se týkají ozbrojených sil, bez nějakého plošného snížení, jenom s˙tím, co nakonec já zdůrazňuju od začátku, že pokud chceme zefektivnit státní správu, tak nemůžeme ten systém odměňování nechat trvale na té bázi, že bez ohledu na výkonnost toho pracovníka, bez ohledu na další okolnosti, prostě zaměstnanci státní správy budou hodnoceni přísně podle tabulek, podle odpracovaných let. Protože pak docházíme k˙tomu paradoxu, že za stejnou práci, stejný výkon, stejný charakter práce, stejné vymezení pracovních úkolů, dva lidé dostávají různou mzdu, jenom proto, že formálně mají odpracovanou jinou dobu.

Redaktor (Jana Šmídová):
Odbory tedy na 8. prosince vyhlásily další protest, čekají, že bude ještě početnější, než ten předchozí, kdy se zúčastnilo asi 40000 lidí v˙Praze. Co bude vláda dělat do té doby? Bojíte se, že ten protest bude ještě masivnější než v˙předchozím případě?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, já bych to výrazně oddělil, protože to, co se událo před několika týdny, byla demonstrace. To já považuji za naprosto legitimní vyjádření nějakého názoru, byť s˙ním nemusím souhlasit, tak to je prostě standardní vyjádření nějaké nespokojenosti, nějakého tlaku na to, že se má něco řešit. Co se týká stávky, byť je to jednoznačně demokratický prostředek, který vymezují naše zákony, tak já to považuji za skutečně už to krajní řešení, a nakonec i zákony to jasně vymezují, že stávka je krajním řešením, když selžou všechny ostatní mechanismy. A já musím říct, že v tuto chvíli se nemohu přihlásit k˙tomu, že selhaly všechny ostatní mechanismy. To, že odbory udělaly tečku a řekly: My už dál jednat nebudeme, nepovažuji za dostatečný důvod k˙vyhlášení stávky, tedy k˙použití toho naprosto krajního prostředku.

Redaktor (Jana Šmídová):
Poněkud jste mi uběhl z˙té otázky, co tedy vláda bude dělat do 8. prosince?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Vláda bude pokračovat ve své činnosti, tak jak to probíhá dosud, protože probíhá legislativní proces v˙těch zákonech, které souvisejí se státním rozpočetem na rok 2011, bude pokračovat další čtení státního rozpočtu na rok 2011 v˙poslanecké sněmovně. Musíme tedy pracovat dál bez ohledu na to, zda se na nějaký konkrétní termín chystá stávka. Pokud se ptáte na tu konkrétní oblast vyjednávání s˙odbory –

Redaktor (Jana Šmídová):
Na to jsem se ptala právě.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
– tak vyjádření pana premiéra bylo naprosto jasné, vyjádření moje je také naprosto jasné: My jsme připraveni opět si sednout ke stolu a jednat dál, my jsme to nakonec nabídli i při tom závěrečném jednání, že i o té jemné změně, to znamená, rozšíření okruhu státních a veřejných zaměstnanců, kteří budou podléhat tomu tzv. pásmovému odměňování, tedy bez vazby na počet odpracovaných let, tak že jsme ochotni diskutovat o vymezení okruhu těchto lidí, kteří budou podléhat tomu pásmovému odměňování. To my můžeme nabízet, nicméně dokud není ta druhá strana ochotná sednout k˙jednacímu stolu, v˙tuto chvíli je třeba říci, že míč je na straně odborů, a pokud to mám říct velmi tvrdě, tak vyhlásit stávku, a zároveň vyhlásit, že už nejsem ochoten se účastnit jednání, to považuji za velmi neobhajitelný krok.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox