Jaromír Drábek: Změny penzijního systému (ČT 24)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem pořadu Ekonomika na ČT 24, kde hovořil o představeném návrhu důchodové reformy, který v současné době projde odbornou diskusí nejen mezi koaličními partnery.
ČT 24, 30. 11. 2010

Moderátor (Přemysl ČECH):
Až 80 % budoucích důchodců se může začít smiřovat s nižším příjmem. Ústavní soud totiž přikázal, aby se do budoucna penze počítaly podle nového vzorce. Ministr práce Jaromír Drábek ale dodává, že půjde o pokles většinou v řádu desetikorun, který navíc často smaže automatické dorovnání důchodů.

A po telefonu teď zdravím ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Dobrý večer.

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane ministře, souhlasíte s nálezem Ústavního soudu, nebo s ním máte nějaký problém?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
No, tak já …, mně nezbývá, než respektovat nález Ústavního soudu, ať je můj osobní názor jakýkoliv. Ústavní soud jasně řekl, že od října příštího roku je potřeba posílit takzvanou zásluhovost při výpočtu nově přiznávaných důchodů, a to je také motivem pro tu novou úpravu, kterou bude ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovat.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Lidé, kteří odvedli do systému víc peněz, si asi zaslouží vyšší důchody, ale musí to být za cenu snížení průměrných důchodů, jiné řešení než jakousi degresi těchto důchodů jste nenašli?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
V žádném případě nedojde ke snížení průměrných důchodů, ten průměr v důchodech zůstane zachován, to opatření bude fiskálně neutrální, to znamená, ta suma celkových peněz, která půjde na výplatu důchodů, tak zůstane stejná. Nicméně pokud Ústavní soud svým nálezem v podstatě nařídil zvýšit nově vypočítávané důchody u vysokopříjmových kategoriích důchodců, tak není jiná možnost, než postupně v tom dlouhém přechodném období tak, jak bylo v tom úvodním příspěvku zmíněno, vyrovnat tu křivku tak, aby bylo dosaženo toho, co Ústavní soud nařídil.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Změn chystáte od příštího roku víc, chcete zrychlit zvyšování důchodového věku u žen. Jak, jakým způsobem, jak rychle?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Jde o to, že v současné době nebo v posledních letech se velmi výrazně rozevírají nůžky mezi takzvanou střední dobou dožití a věkem odchodu do důchodu. Je to způsobeno tím, co všichni samozřejmě kvitujeme pozitivně, že se prodlužuje doba života vlivem zlepšení životních podmínek a také zlepšení zdravotní péče, ale tak jako v jiných státech je potřeba, …

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pojďme prosím k těm parametrům rovnou.

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
… tak je potřeba přizpůsobit tomu i věk odchodu do důchodu, to znamená, ten současný systém zvyšování věkové hranice pro ženy neodpovídá té rychlosti zvyšování věku dožití, a to je potřeba parametricky upravit tak, aby …

Moderátor (Přemysl ČECH):
Tak, pane ministře, jaké budou ty parametry?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Tak, aby ten současný systém zvyšování věku odchodu do důchodu, kde se každý rok zvyšuje věk odchodu do důchodu u žen o 2 měsíce, tak aby se zrychlil a já navrhuji v tom materiálu, aby se zvýšil na 6 měsíců zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu každý rok, ale podotýkám až od roku 2015.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Tak změnit by se mělo také krácení předčasných důchodů, v jakých parametrech? Poprosil bych jenom ty parametry bez komentáře?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Tam v tuto chvíli jsou 2 parametry, a to je 0,9 % do 2 let předčasného odchodu do důchodu a nad 2 roky je to 1,5 % a my chceme zjemnit tuto škálu, to znamená, nastavit 3 stupně 0,9, 1,2, 1,5 pro každý rok předčasného odchodu do důchodu.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Tak reforma počítá také s tím, že část peněz bude odváděna na individuální penzijní účty a vyplácet se bude formou doživotních měsíčních výplat, jednorázová výplata nebude možná. Jak zajistíme bezpečnost fondů spravovaných soukromými firmami?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Tak ty fondy budou jednak licencované, to znamená, budou muset splnit velmi přísné podmínky, zejména půjde o oddělení toho hospodaření fondu od majetku správce fondu, to znamená, aby nebylo možné směšovat peníze vlastníka a peníze střadatelů, když to řeknu velmi zjednodušeně a za druhé také to, co již bylo zmíněno, bude existovat zvláštní fond pro ty, kteří chtějí mít skutečně stoprocentní jistotu, nechtějí investovat do rizikových položek, to znamená, fond, který bude investovat pouze do státních dluhopisů, tak, aby tam byla skutečně stoprocentní garance státu nad tím hospodařením, respektive nad vývojem uložené částky.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Rozumíme. Ještě velice stručně, říkali jsme, že nebude možná jednorázová výplata. Co se stane, když ten, kdo začne pobírat důchod, tyto dávky a dožije se jen několika výplat. Bude mít jeho rodina prostě smůlu?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Tam je to skutečně, ta výplata je formou takzvané anuity, to znamená, ten důchod je rozpočítán podle předpokládané délky dožití. Samozřejmě někdo se dožije a budiž mu to přáno mnohem delšího věku, než kolik je ten průměrný a bude dostávat ten důchod až do té doby, dokud bude žít. Na druhou stranu, pokud někdo bude mít délku dožití menší než průměrnou, tak samozřejmě také bude dostávat tu anuitní částku pouze do té doby, dokud se dožije, to je prostě záležitost standardního výpočtu anuity, tedy měsíční částky vypočítávané a vyplácené každému člověku individuálně.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Dobře. Pane ministře, já vám děkuji za upřesnění, za vaše názory a přeji hezký večer. Na shledanou.

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Prosím. Pěkný večer a na shledanou.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox