Jaromír Drábek: Z osmnácti typů dávek zbude v roce 2012 jediná (MF Dnes)

Od Jaromír Drábek

Lidé budou dostávat buď jednu superdávku nebo maximálně čtyři druhy dávek. Vyplácet by je mohly úřady práce. Kdo nebude chtít pracovat, automaticky skončí bez podpory a dostane jen životní minimum. To jsou chystané změny z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které by mohly platit v příštím roce. V rozhovoru pro MF Dnes o těchto návrzích hovořil ministr resortu Jaromír Drábek.
MF Dnes, 13. 10. 2010

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek už má jasněji v tom, jak části nových důchodců přidat a kde na to vzít. Ještě letos chce prosadit vznik centrálního úřadu práce a zásadní změny zákonů chystá na příští rok: dlouho očekávanou důchodovou reformu, úplné překopání systému sociálních dávek a jejich sjednocení a výplatu na jednom úřadě.

Ústavní soud letos ohledně důchodů rozhodl, že od října 2011 musí být penze vysokopříjmových nových důchodců vyšší. Už má ministerstvo hotové řešení? S nálezem Ústavního soudu se vypořádáme ve dvou krocích: zaprvé musí dojít ke snížení stropu na sociální pojištění, to bude až od roku 2012 (v souvislosti s důchodovou reformou). Zadruhé bude nový vzorec pro výpočet důchodu.

Jaké máte varianty pro nový výpočet důchodu?

Varianty zatím nebudu komentovat, dopracovávají se. Upravíme výpočet důchodu prostřednictvím redukčních hranic tak, aby náhradový poměr (důchod ku průměrné mzdě občana, pozn. red.) byl pro vysokopříjmové důchodce vyšší.

A kde by podle vašich variant ten náhradový poměr měl být?

Chceme zvýšit náhradový poměr někam mezi 20 a 25 procent. Bude to zajištěné pro všechny důchody přiznávané k prvnímu říjnu příštího roku.

Kolik bude navýšení vysokopříjmovým důchodcům stát?

Zadání je naprosto jednoznačné: změna musí být fiskálně neutrální. Už teď máme deficit důchodového účtu přes 20 miliard korun.

Takže snížíte důchody novým nízkopříjmovým důchodcům? Ti mají náhradový poměr nejvýhodnější.

Nebude to tak. A žádné peníze z jiných zdrojů tam skutečně nepůjdou. Řešení by mělo být sociálně co nejcitlivější.

Jak jsou daleko vaše práce na důchodové reformě?

Parametricky vyhodnocujeme, neřeknu nic konkrétního. Budeme vycházet z práce Bezděkovy komise a NERV.

Bezděkova komise mimo jiné navrhuje, aby se důchody valorizovaly pouze inflace, a nikoliv podle růstu reálné průměrné mzdy. Přijmete to také?

Nebudu to navrhovat. Je oprávněné, aby se důchodci podíleli na zvyšování celkového bohatství země, jinak by to bylo nefér.

Vláda v září schválila balík změn zákonů v sociálně-pracovní politice, například vyrovnání celkového příspěvku u dvouleté a čtyřleté rodičovské. Vy jste měl původně radikálnější návrh – zavést volitelnou délku rodičovské dovolené a volitelnou výši příspěvku. Dojde k tomu?

Změna byla odsunuta o rok. Převážil pohled rozpočtové opatrnosti, obavy z toho, že by si velká skupina rodičů zvolila vyšší příspěvek než dnes a znamenalo by to krátkodobý rozpočtový náraz v roce 2011.

Kdy se rodiče, kteří nemohou dát dítě do školky, dočkají slibovaných miniškolek, firemních školek a uzákonění vzájemné rodičovské výpomoci?

Záleží na ministerstvu průmyslu. Náš návrh je připraven a můžeme do toho jít při nejbližší změně živnostenského zákona. Péče o děti by pak byla uznávána jako daňový náklad.

Co myšlenka přenést například dávku přídavků na děti do slevy na dani?

Při koaličním vyjednávání nebyla shoda na parametrech, aby byla proveditelná. TOP 09 chtěla sjednotit dnešní dvoukolejný systém. Zvlášť se zpracovává 360 tisíc žádostí rodičů o přídavky na děti a vedle toho běží systém slevy na dani na dítě, který je administrativně méně náročný. Neříkám, že se o to nepokusíme v budoucnosti, je to ale dlouhodobý úkol.

Úřady práce ve spolupráci se správou sociálního zabezpečení, inspektorátem bezpečnosti práce, cizineckou policií a celníky provádí od září intenzivní kontroly u zaměstnavatelů. Co si od nich slibujete?

V minulosti byly kontroly příliš zaměřené na plnění administrativních povinností. Přesouváme důraz na kontroly v terénu. Je to mnohem náročnější pro kontrolující, kontrolovat přímo ve firmě, v terénu, neohlášen.

Jaké máte možnosti viníky potrestat?

Kromě finančních sankcí nově dáváme také podnět živnostenskému úřadu na odebrání živnostenského oprávnění, podáváme trestní oznámení, pokud máme podezření, že došlo k podvodu. Kontroly mají především preventivní funkci. Je třeba, aby všichni věděli, že porušování pravidel se nevyplácí.

Někdy je téměř nemožné porušení zákona prokázat – tedy práci načerno nebo na švarcsystém. Budete s tím něco dělat?

Vytipováváme potřebné zákonné úpravy, aby byla kontrola účinnější. Jednou z nich je písemná dohoda o provedení práce, jejíž návrh prošel vládou. Dosud stačilo při kontrole prohlásit, že jste dohodu uzavřeli ústně, i když tam dotyčný do té doby dělal načerno.

Chystáte se zřídit centrální Úřad práce České republiky, který zastřeší dnešních 77 okresních úřadů práce. K čemu to bude dobré?

Systém, kdy úřady práce řídí jednostupňově přímo ministerstvo, není dostatečně efektivní. Potřebujeme, aby struktura úřadů práce byla manažersky řiditelnější, sdružíme obslužné záležitosti jako péči o zaměstnance, účetnictví, vnitřní administrativu. Budeme moci flexibilně zaměstnance nasazovat na činnosti podle potřeby. Sjednotí se také kvalita služeb úřadů práce po celé republice.

Budou mít úřednice úřadu práce více času na jednotlivé klienty?

Potřebujeme restrukturalizovat agendu úřadů, abychom měli dostatečnou kapacitu na kontrolní činnost, a chceme se zaměřovat na závažná pochybení. Ze systému chceme eliminovat lidi, kteří jsou v něm jen formálně a nemají zájem získat práci. Stát za ně platí zdravotní pojištění a doba v evidenci se jim započítává do nároku na důchod. Často si k tomu ještě nelegálně přivydělávají. Nově na to nebudou mít čas, budou muset vykonávat veřejnou službu, nebo o dávky přijdou.

Jak vypadá váš projekt jediného superúřadu pro jednu superdávku?

V žádném případě nechci mluvit o superúřadu. V tuto chvíli to znamená sjednotit výplatu dávek do jedné instituce, zvažujeme do jaké. Většina dávek je dnes vyplácena úřady práce, takže v tuto chvíli je nejpravděpodobnější sjednotit je tam. Nahrává tomu i chystaná změna struktury úřadů práce.

Jak by měla vypadat superdávka?

Od 1. ledna 2012 chceme současných 18 typů sociální pomoci a dávek sdružit. Kdo se tomu poloprofesionálně nevěnuje, nemá šanci se vyznat, na jakou sociální pomoc má nárok. Nově bude jedna žádost, jedny přílohy – například jeden lékařský posudek. Ne několik paralelně zpracovávaných záležitostí, které musí někdo vyplnit a úředníci posoudit a vyplatit.

Jak z toho uděláte jedinou dávku?

Buď bude jedna vícekriteriální dávka, nebo tři až čtyři dávky podle typu sociální pomoci – pro ty, co ztratili práci, pro zdravotně postižené, pro ty v sociálně tíživé situaci a pro rodiny s dětmi. Případně poslední dvě sloučíme jako sociálněrodinnou dávku. Sloučené budou lépe kontrolovatelné. Pracovník, který ji přiděluje, bude mít celkový přehled o situaci rodiny.

Budete se inspirovat Slovenskem? Tam se chystají zavést jednotnou dávku ve výši maximálně 185 eur měsíčně, odstupňovanou podle výše příjmu.

Budeme využívat zahraniční zkušenosti a s kolegou ministrem práce Jozefem Mihálem, kterého znám 20 let, intenzivně komunikuji.

Ušetříte také na výši dávek?

Nebudu navrhovat, abychom měnili kritéria přidělování ani výši podpory. Systém je věcně velmi dobře nastaven, Česko patří v Evropě mezi země s nejnižším ohrožením chudobou. Celkově by se měl snížit objem díky účinnější kontrole a lepšímu směrování dávek.

Dotklo by se to nějak osmitisícihlavého molochu ČSSZ, který vyplácí důchody a nemocenskou?

Minimálně důchody mu zůstanou. Dlouhodobě zvažujeme převedení nemocenských dávek pod zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna má smlouvu s lékařem, který pojištěnce léčí a rozhoduje o jeho pracovní schopnosti. Je mnohem logičtější, aby dozor nad tím měla zdravotní pojišťovna, která má s lékařem obchodní vztah, než sociální správa, která ho nemá.

Předložíte do konce roku ještě nějaký návrh zákona?

V připomínkovém řízení je jen zákon o úřadech práce. Zato v příštím roce chystáme tři stěžejní položky: sjednocení výplaty sociálních dávek, důchodovou reformu a návrh komplexní novely zákoníku práce.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox