Jaromír Drábek: Politikům a soudcům by se měly snížit platy (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem na Radiožurnálu, kde hovořil o snižování platů představitelů státní moci a soudců. Platy ústavních činitelů by měly být sníženy o 5%.
Radiožurnál, 6. 10. 2010

Moderátor (Petr Král):
Politikům a soudcům by se měli snížit platy, vyplývá to z návrhu zákona o platech ústavních představitelů, soudců a státních zástupců, ten by dnes měl být předložen vládě. A to ministerstvem práce a sociálních věcí. U telefonu je teď ministr Jaromír Drábek, dobré ráno.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobré ráno.

Moderátor (Petr Král):
Pane ministře, dá se říct, že budete dnes, tedy hlasovat pro snížení vlastně i vlastního platu. Ono méně mají totiž podle návrhu brát i ministři. Je tomu tak?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, je tak, ten zákon se týká všech ústavních činitelů, to znamená, představitelů státu a soudců. Je důležité ten signál vyslat, tak jak vláda nakonec slíbila i ve svém programovém prohlášení. Je prostě potřeba abychom začali u sebe. Platy ústavních činitelů byly sníženy už na minulý rok, na respektive, na letošní rok, na příští rok navrhuji další snížení platů ústavních činitelů o 5%.

Moderátor (Petr Král):
O 5%, jak jste dospěl zrovna k tomuto číslu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Je to tak, že už na letošní rok byly platy ústavních činitelů sníženy o 4%, takže dohromady to snížení v podstatě od roku 2007, včetně zmražení úrovní, činí přibližně 10%. Chceme tuto výši zvolit proto, že vláda se zavázala k tomu, že sníží provozní výdaje státu, včetně platů ve státní správě a v celé veřejné zprávě o 10%. Tak abychom se pohybovaly v rámci tohoto čísla.

Moderátor (Petr Král):
Upřímně, v těch penězích celkově, není to přece jenom málo, 4% při těch celkových škrtech?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já myslím, že je potřeba říct i ta související opatření, zároveň s tím, jde návrh, nikoliv z mého ministerstva, protože, protože tam je ta resortní příslušnost jiná, jde návrh na zdanění poslaneckých náhrad, ty si myslím, že je také velmi důležitý prvek a třetí důležitý prvek, který už prošel vládou je to, že od 1. ledna budou mít všichni ústavní činitelé stejné nároky na nemocenské jako všichni ostatní zaměstnanci. To znamená, už nebude přetrvávat ten stav, že poslanci, senátoři, ministři, soudci, budou mít nějaké nadstandardní výhody při čerpání nemocenské. To si myslím, že je velmi důležité. Občané na to často upozorňovali a já jsem ten návrh předložil, prošel vládou, jaksi bez zaváhání naprosto jednomyslně.

Moderátor (Petr Král):
Do toho výčtu patří také hlava státu, o kolik peněz by podle toho vašeho návrhu přišel na platu prezident republiky?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tam je ten pokles úplně stejný, jako u všech ostatních ústavních činitelů. To znamená, oproti roku 2007 je to přibližně o 10% a já chci zdůraznit, že už, už od roku 2007 nebo počínaje 1. lednem 2008, nerostou platy ústavních činitelů. To si myslím, že je velmi důležité, na rozdíl od všech ostatních platů. Tak platy ústavních činitelů jsou na úrovni roku 2007. Ten pokles je úplně stejný jako u všech ostatních.

Moderátor (Petr Král):
Pokud bychom teď vzali dohromady peníze politiků, státních zástupců, o které tedy mají podle toho návrhu přijít. Kolik by to přineslo do státního rozpočtu celkem? Určitě to máte spočítané.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tam je potřeba říci, vůči které základně to vztahujeme. Protože tak jak právě mluvím o tom, že platy ústavních činitelů jsou do roku 2007 zobrazené, to znamená, že se nevalorizují podle zákonného schématu, tak pokud by se valorizovali podle zákonného schématu pro rok 2011, tak oproti tomu je ta úspora více než miliardy korun. Je důležité ale říci, že tam je zvláštní otázka soudců, protože soudcům, tak jako všem ostatním ústavním činitelům byl za letošní rok plat snížen o 4%, nicméně Ústavní soud svým nálezem toto rozhodnutí zrušil a od 1. října jsou soudci zase v té původní úrovni platů, to znamená nesnížené.

Moderátor (Petr Král):
Jak chcete zabránit dalším stížnostem u Ústavního soudu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak už jsme na to reagovali tak, že jsme rozdělili v zákoně naprosto jasně oblast obecně ústavních činitelů a oblast soudců, tak aby nemohlo dojít k žádným pochybnostem, protože vzhledem právě k tomu nálezu ústavního soudu od 1. října soudci mají nesnížené platy, tedy je to snížení pro rok 2011 navrhované o 5% je u soudců proti té nesnížené částce. Já považuji za velmi nešťastné, že ten systém je nastavený tak, že soudci stejně jako politici rozhodují o svých vlastních platech. Protože myslím si, že i soudci by v této situaci, v té situaci, v jaké jsou veřejné finance, tak by se prostě měli spolupodílet na úsporách státu a já musím upřímně říci, že pokud navrhuji na příští rok snížení platů soudců, tak se mi to navrhuje mnohem lépe, než například snížen podpor rodinám s dětmi nebo zdravotně postiženým občanům.

Moderátor (Petr Král):
Ale přesto jsme byli v rovině toho, že si myslíme a doufáme. Znovu, dá se nějak zabránit dalším stížnostem?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě nedá, na to každý občan ústavní právo, to je samozřejmě právem každého, kdo se cítí poškozen. Nicméně, tak jak jsem říkal, ten nález, ty nálezy v minulosti se odvíjeli od toho, že byly snižovány platy, pouze ústavním činitelům. Protože ta původní platová základna se odvíjí od průměru platů ve veřejné správě. V tuto chvíli je to tak, že pokud snižujeme na příští rok objem platů ve veřejné správě o 10%. Tak je naprosto nezpochybnitelné, že na tomto snížení se musí podílet všechny kategorie státních zaměstnanců, tedy i soudci.

Moderátor (Petr Král):
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Díky a na slyšenou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Na slyšenou.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox