Jaromír Drábek: Odměňování se má změnit, i když to odbory odmítají (MF Dnes)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek poskytl rozhovor pro MF Dnes, ve kterém hovořil o upraveném návrhu mzdových tarifů ve veřejné sféře, o kterém jednal se zástupci odborových svazů. Změny platových tabulek státních zaměstnanců by mohly být odsunuty až do roku 2010 s tím, že příští rok odbory přistoupí na návrh ministra, a to možnost zavedení pásmového odměňování.
MF Dnes, 23. 9. 2010

Ministr práce Jaromír Drábek dal odborům návrh: on přistoupí na odsun změn platových tabulek státních zaměstnanců do roku 2012 a odbory pro příští rok přijmou možnost pásmového odměňování – kde už by nešlo škrtat na výkonnostní složce mzdy, mohl by se dotyčný přeřadit do nižšího tarifu. To je způsob, jak ušetřit 10 procent a přitom nepropouštět.

Jak zněl váš poslední návrh na kompromis vůči odborům?

Navrhl jsem rozšíření způsobu odměňování, konkrétně aby v roce 2011 mohlo být obecně použito pásmové odměňování. To už se dnes může použít u vymezeného okruhu zaměstnanců, třeba u zdravotníků.

V čem toto odměňování spočívá?

V rámci platových stupňů (odstupňování podle odpracovaných let) je možné zařadit pracovníka na základě vyhodnocení jeho zkušeností a kvalifikačních předpokladů do kteréhokoliv stupně.

Tedy bez ohledu na to, jak dlouho tam ten člověk dělá, mohu ho zařadit do vyššího nebo nižšího tarifu?

K době se dá přihlédnout, ale není povinný přesný tarif podle počtu odpracovaných let.

Odbory nicméně trvají na zachování stávajícího způsobu odměňování a o platových tarifech ještě chtějí jednat s premiérem. Dotkne se to nějak schvalovaného rozpočtu?

Ne. Pokud zmíněná varianta není pro odbory přijatelná, pokračujeme v projednávání návrhu, který byl předložen vládě.

V návrhu je jednořádková tabulka, která nezohledňuje odsloužená léta, jen kvalifikaci.

Konkrétní tarifní tabulky se včera ještě neprojednávaly.

Nicméně změna zákoníku práce, která vychází ze změny odměňování, na vládě byla. Dává možnost zvýšit osobní ohodnocení až na 200 procent tarifu.

Ano, vztahuje se k rozpočtu na rok 2011.

To vypadá, že si trváte na svém – odměňovat podle počtu let se nebude. Co když ale k dohodě s odbory ohledně tarifů nedojdete?

V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně nebo Senátu může později dojít k úpravám třeba na základě dohody s odbory. Nicméně potřebujeme, aby to prošlo legislativním procesem a nabylo účinnosti od 1. ledna.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox