Jaromír Drábek: Otázky Václava Moravce (ČT 1)

Od Jaromír Drábek

O podobě státního rozpočtu a chystaných úsporných opatřeních hovořil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek se svým stínovým protějškem z ČSSD Zdeňkem Škromachem v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT 1.
ČT1, 19. 9. 2010

Úsporný rozpočet – po škrtech reformy?!

Moderátor
Vládní boj o státní rozpočet jde do finále. Už ve středu ho má schvalovat kabinet premiéra Petra Nečase. Podle plánů ministerstva financí, tedy podle plánů ministra financí Miroslava Kalouska, má hospodaření státní pokladny v příštím roce skončit v dluhu 135 miliard korun. Strany vládní koalice označují rozpočet úsporný. V loňském roce výdaje státní pokladny ve srovnání s předchozím rokem klesly.

Miroslav Kalousek, ministr financí, 8.9.2010:
Nikdo z toho jednání neodcházel spokojen, někteří si uměli představit podstatně větší prostředky pro svoje hospodaření v příštím roce, ale se všemi se to jednání podařilo uzavřít bezrozporově. Takže do vlády rozpočet na rok 2011 šel bez rozporu mezi ministrem financí a jakýmkoli ministrem.

Moderátor
Tak charakterizuje vyjednávání s ministry o státním rozpočtu na příští rok šéf státní pokladny Miroslav Kalousek. Spolu s návrhem státního rozpočtu na příští rok má vláda ve středu projednat i změny zákonů, které souvisejí s úsporami, jako je snížení podpory stavebního spoření, změny v daních a 10% snížení objemu peněz na platy státních zaměstnanců, ale také úpravy mzdových tarifů. Zásadní výhrady k rozpočtu má levicová opozice ve sněmovně. Sociální demokraté už řekli, že vládní návrh rozpočtu nepodpoří.

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany, 8.9.2010:
Je potřeba si uvědomit, že tento státní rozpočet má třetí největší schodek v historii ČR. Shodou okolností ten největší schodek v historii má na svědomí stejný ministr financí Miroslav Kalousek. Největší schodky jsme měli právě v létě 2009, 2010 a ten třetí nejvyšší bude právě v roce 2011.

Moderátor
Nečasův kabinet musí také ve středu projednat návrh výdajových rámců státní pokladny pro roky 2012 a 2013, které jsou součástí státního rozpočtu. Cílem je stanovit přesné plány pro deficit veřejných financí pro oba dva tyto roky. Koaliční smlouva přitom počítá s deficitem pod 3% HDP v roce 2013 a také s vyrovnanými financemi v roce 2016.

Miroslav Kalousek, ministr financí, 8.9.2010:
Ať už ta výsledná podoba bude vypadat jakkoliv, je nepochybné, že to bude ten nemilosrdný trend směřující k vyrovnaným rozpočtům v roce 2016. To je trend, od kterého vláda nemá v úmyslu ustoupit a já jsem tomu velmi rád.

Moderátor
Poslanecké sněmovně musí vláda předložit návrh rozpočtu nejpozději do konce září. Nečasova vláda však tvrdí, že reformní rozpočet uvidí veřejnost v letech 2012 a 2013. Když je, pane ministře, součástí toho státního rozpočtu na příští rok, který budete projednávat, i plán na střednědobý výhled ze zákona, máte už jasnou představu, jak se sníží vaše jako ministerstva práce a sociálních věcí, protože máte největší podíl tzv. mandatorních, ze zákona povinných výdajů na rok 2012 a 2013?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ta představa je, nicméně to konkrétní naplnění bude velmi záviset na vývoji ekonomiky a zejména vývoji nezaměstnanosti v příštím roce. Protože to jsou určující parametry pro čísla návrhu státního rozpočtu vždy na ten další rok. A toto je skutečně střednědobý výhled, čili vycházíme ze čísel, která jsou aktuálně k dispozici, s nějakou predikcí, s nějakým odhadem na vývoji v příštím roce a já předpokládám, že ta hrubá čísla platí, nicméně konkrétní návrh státního rozpočtu na rok 2012 bude vycházet ze znalostí dat z jara a léta příštího roku.

Moderátor
Jaké škrty tedy bude mít váš resort v roce 2012 oproti roku 2011, kolik ušetříte?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych tomu už neříkal škrty. Celkem oprávněné je používat slovo škrty na rok 2011, ano, tam většina věcí musela jít parametrickým způsobem snižování určitých parametrů, nicméně v roce 2012 dojde k několika systémovým změnám, já bych chtěl v průběhu roku 2011 předložit systémovou změnu způsobu vyplácení sociálních dávek a dávek hmotné nouze, protože – to je to, o čem jsme mluvili na začátku – ten systém je sice uživatelsky komfortní co do toku peněz,ale klientsky nepřívětivý jak pro toho klienta, tak pro administrativní zátěž ze strany toho státu. A také podle předpokladů by od prvního ledna 2012 mělo dojít k převedení sítě sociálních služeb na kraje včetně financování, a to je další významná položka v resortu ministerstva práce a sociálních věcí.

Moderátor
Těmito dvěma změnami ušetříte kolik, tedy v roce 2012 budete mít nižší rozpočet o kolik?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Neušetříme v tomto toce z hlediska celkového státního rozpočtu nic, nicméně dojde k restrukturalizaci těch složek. Já nepředpokládám, že bychom šli nějakým výrazným způsobem dolů v jednotlivých položkách, naopak je pravda, že očekáváme opětovný nárůst částky vyplácené na důchody přibližně o 20 miliard z roku 2011 na rok 2012. V těch ostatních položkách předpokládám víceméně stagnaci.

Moderátor
Státní dluh ČR se od začátku roku do konce června zvýšil o téměř 68 miliard korun na nějaký jeden bilion 246 miliard. Na každého občana ČR, i když to neslyšíme rádi, protože často dostávám dopisy, že lidé říkají, že to udělali politici ty dluhy, takže já jako občan nedlužím, to dluží naši politici, takže na každého občana naší republiky teď připadá dluh nějakých 118 tisíc korun. Za posledních 12 měsíců stát zvýšil svůj dluh o nějakých 109 miliard. Během loňského roku se státní dluh zvýšil o bezmála 180 miliard, sami vidíte ten vývoj. Bývalý ministr práce a sociálních věcí, dnes premiér, Petr Nečas tvrdí, že s reformou zdravotnictví vláda provede taky daňovou reformu, která by zvětšila důraz příjmů státu na nepřímé daně a zároveň nezvýšila celkové daňové zatížení. Vy se smějete, pane místopředsedo Škromachu, proč?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, protože všechny ty kroky jsou zatěžováním daněmi pro ty nízko a středně příjmové skupiny. Naopak nepřímé daně tak, jak to vláda chystá, tak ulehčí těm nejvýše příjmovým skupinám. To je celkem jednoznačné. Ten problém totiž není jen v tom, jestli tady je státní dluh, druhá věc je, že samozřejmě státní dluh se splácí výkonností ekonomiky z daní, které odvádí nejenom občané, ale odvádí je i firmy a další a samozřejmě z toho nakonec…

Moderátor
Státní dluh ovlivňuje celkovou ekonomiku, když je ekonomika země hodnocená těmi ratingovými agenturami, tak ty si všímají státního dluhu.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Ale ČR patří mezi nejméně zadlužené země. V rámci OECD je hned pátá po Švýcarsku, když to přepočítáváme na HDP.

Moderátor
Což se může změnit, pokud by růst těch dluhů pokračoval jako v těch předchozích letech, jako jsme viděli…

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
… a ten problém je v tom, že je potřeba řešit nejenom výdajovou stránku. Tam i kdyby pan Drábek proškrtal všechny sociální výdaje, tak je to řádově možná dvacet, možná třicet miliard korun, protože to největší gró jsou výdaje na důchody, a to nelze označovat jako nějakou sociální dávku. A samozřejmě je potřeba řešit taky příjmovou stránku rozpočtu a to je problém, který tato vláda neřeší.

Moderátor
Oni ho chtějí řešit, daň z přidané hodnoty, že zvýší DPH.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je otázka struktury, na úkor koho to chci řešit. A v podstatě, když to vezmeme, tak škrty vedou k dalšímu utlumení, protože v této situaci privátní sféra příliš neinvestuje, takže to bude znamenat další propouštění, další nezaměstnané, další ne výběr sociálního pojištění a na to doplatí samozřejmě v první řadě drobní živnostníci, kteří poskytují služby, mají malé obchody někde na venkově a podobně a lidi nebudou nakupovat, protože nebudou mít peníze, a ono to je taková spirála směrem dolů.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Je potřeba říci ta čísla tak, jak jsou. V příštím roce budou náklady na dluhovou službu, to znamená splácení jenom úroků státního dluhu přibližně ve výši jenom 100 miliard korun. Když to řekneme tak, jak to je jednoduše představitelné, kdybychom nemuseli platit úroky ze státního dluhu, tak můžeme důchodcům zvýšit o třetinu jejich důchody. To je prostě…. říkat, že ČR je málo zadlužená, si myslím, že je velmi nezodpovědné.

Moderátor
Ale lidé ČR nezadlužili. Ten největší růst státního dluhu byl v uplynulých třech letech i kvůli ekonomické krizi. Ale…

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A čím jiným se ČR zadlužila, než tím, že vydávala na svoji spotřebu, to znamená na všechny svoje výdaje, víc, než kolik byly její příjmy? Vždyť je to dlouholetý problém. To, že se vyhrotil až ve chvíli, kdy přišla ekonomická krize a ten propad byl takový, že už byl neudržitelný… přeci s deficitem veřejných rozpočtů bojujeme už dlouhá léta a největší strukturální deficit státního rozpočtu byl nastaven bohužel v období, kdy vláda ČSSD.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, to jsou takové nesmysly, které se neustále tady šíří a hází se to na někoho. Šest let tady vládla pomalu pravice. Za pravice tady byly největší deficity. Pan Kalousek, váš kolega….

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Vy sám víte, že to bylo za situace ekonomické krize, která přišla po osmdesáti letech. To je jako stoletá povodeň.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Kdyby tady zůstala daňová kvóta jako na konci naší vlády, tak ty deficity byly dneska v řádech desítek miliard.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V roce 2000 jste na korporátní dani vybrali 100 miliard korun. Po několikerém snížení korporátní daně v roce 2008 Topolánkova vláda vybrala na daních 175 miliard korun, zvýšení o 75%, tak nemluvte o tom, že jsou podseknuté příjmy tím, že je příliš nízká daňová sazba.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Přece to není tak, že…

Moderátor
Diváci jedničky se teď podívají na zprávy, potažmo na pohádku, a diváci ČT24, vy, kteří se chcete dál dívat na diskuzi ministra práce a sociálních věcí, místopředsedy TOP 09 Jaromíra Drábka a místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha, přepnětě si na zpravodajskou ČT24, protože se dozvíte nejen o valorizaci daní, ale budeme probírat právě i reformu důchodů. Dívejte se a přepněte si na zpravodajskou ČT24, kde pokračují Otázky po stručných zprávách.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox