Jaromír Drábek: Mezi českými podnikateli je stále více cizinců (ČT 24)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v rozhovoru pro relaci Ekonomika na ČT 24, hovořil mj. o zpřísnění podmínek vydávání živnostenských listů pro cizince ze třetích zemí, kterých jen za poslední rok v ČR přibylo o více jak 10 tisíc.
ČT 24, 26. 7. 2010

Moderátor (Přemysl Čech):
V Česku již podniká skoro devadesát tisíc cizinců, konkrétně 89 500 osob převážně z Vietnamu a Ukrajiny. Za poslední rok jich přibylo téměř šest tisíc. V řadě případů si tím ale jen legalizují pobyt v tuzemsku. Získat živnostenský list je totiž dnes jednodušší, než je tomu u pracovního povolení. Ministerstva práce a vnitra již navrhuje změny.

Redaktor (Redaktor):
Podnikání jako pojistka pobytu. Jen za poslední rok přibylo v Česku 10 tisíc zahraničních živnostníků převážně z Vietnamu a Ukrajiny. Často jde ale jen o fintu jak ušetřit a přelstít emigrační politiku. MV už proto navrhlo změny.

Host (Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra):
Novela zákona se snaží eliminovat případy, kdy cizinci, kteří na našem území podnikají, opravdu tuto činnost vyvíjeli a nesloužilo jim to k legalizaci pobytu. Pro příklad můžeme uvést, že pouze čtvrtina cizinců ze třetích zemí odvádí daně.

Redaktor (Redaktor):
Noví zájemci o podnikání v Česku se budou muset připravit na kontrolní pohovory v češtině s konzulárními úředníky nebo podmínku minimálně dvouletého pobytu. Platit by mohly začít na konci roku, ale musí je schválit nová vláda. Na podnikání cizinců se chce zaměřit nový ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který tak hodlá především ochránit český pracovní trh.

Host (Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí):
Zároveň jsme doporučovali úřadům práce, aby prodlužovali pracovní povolení jen těm cizincům ze třetích zemí, kteří pracují na místech, která jsou těžko obsaditelná Čechy.

Redaktor (Redaktor):
Zaměstnáváním cizinců z třetích zemí se zabývá i Evropská komise, která dává dohromady nová pravidla pro sezónní pracovníky, bez nichž se podle komisařky pro vnitřní záležitosti Cecilie Malmströmové evropský pracovní trh neobejde.

Moderátor (Přemysl Čech):
A víc po telefonu Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, dobrý večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Přemysl Čech):
Vy jste se už minulý týden vyslovil pro zpřísnění podmínek pro vydávání živnostenských listů, měl jste na mysli obecně nebo jenom pro cizince?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Určitě se to opatření bude týkat cizinců ze třetích zemí, nebude se týkat občanů ČR ani občanů jiných zemí EU, protože tam jsou ty podmínky nastaveny dobře. Nicméně jak padlo v předchozím příspěvku, je tady závažný problém, že prostřednictvím získání ŽL je mnohem jednodušší přístup do ČR než prostřednictvím získání pracovního povolení a v současné ekonomické situaci si tento způsob pronikání na trh v ČR podle mého názoru nemůžeme dovolit.

Moderátor (Přemysl Čech):
Můžete nám říct, jaké konkrétní zpřísnění máte na mysli, jak by ta úprava mohla vypadat v praxi?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já o tom budu komunikovat velmi pečlivě jak s ministrem vnitra tak s ministrem průmyslu a jak bylo vidět v reportáži, tak je zřejmé že aktivity jdou paralelně na několika ministerstvech. Jde totiž o to, aby se naplnila určitá potřebnost získání živnostenského listu u konkrétního člověka, který u ní žádá z ciziny – tedy ze 3. země, nikoli z EU – protože mám za to, že pokud u žadatele o pracovní povolení, pokud někdo chce pracovat v ČR, prochází poměrně složitou procedurou, kdy se musí prokázat, že takové místo není obsaditelné českým občanem nebo občanem EU a teprve na základě toho je vydáno pracovní povolení. U ŽL žádný takový postup není a přitom řada živnostníků zde pracuje bez zaměstnanců tzn., je to v podstatě nikoli zaměstnanecký poměr ale způsob samostatné výdělečné činnosti, který je velmi obdobný tím, že ten člověk pracuje sám. Zaměstnává sám se, sám si hledá práci, ale tím ubírá pracovní možnosti někomu jinému z ČR nebo z EU a tady se na to musíme podívat stejným způsobem, stejným prizmatem jako u pracovních povolení.

Moderátor (Přemysl Čech):
Musí se na to podívat 3 ministerstva, máte signály, že se domluvíte, že to půjde?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, myslím, že ano, protože jak s ministrem vnitra, který tu problematiku začíná řešit pohledem z druhé strany, nicméně řeší tutéž problematiku, tak ministr průmyslu a obchodu, který má na starosti živnostenské podnikání, tak si myslím, že ty argumenty musíme položit na stůl a najít nejjednodušší a nejrychlejší řešení.

Moderátor (Přemysl Čech):
Děkuji za komentář, na shledanou.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox