Jaromír Drábek: Flexibilnější pracovní trh přináší výhody (LN)

Od Jaromír Drábek

Z článku Češi chtějí pružnější práci (LN 13. 8.) vyplývá, že domácí i zahraniční firmy působící v České republice postupně, byť pomalu, začínají více využívat i netradičních forem pracovněprávních vztahů, než je klasický osmihodinový pracovní den od pondělí do pátku, s výkonem práce přímo na pracovišti. Jsem rád, že i zaměstnanci sami mají zájem o daleko flexibilnější pracovní dobu, píše ve svém článku ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Lidové noviny, 25. 8. 2010

Jsem rád, že i zaměstnanci sami mají zájem o daleko flexibilnější pracovní dobu, o větší výběr mezi různými možnostmi, které nabízí, respektive umožňuje stávající zákoník práce. Bohužel, a článek to rovněž konstatuje, stále výrazně zaostáváme v pružnějším využití pracovní doby za průměrem EU, o nejvyspělejších zemích Evropské unie ani nemluvě.

Jako ministr práce a sociálních věcí mohu zaručit, že všechny legální formy pracovněprávních vztahů najdou jak u mne, tak u orgánů podléhajících mé pravomoci pochopení. Řada podnikatelů si není jista, zda zamýšlené řešení je právně v pořádku. Nechť se v případě nejistoty obrátí na úřady práce nebo inspektoráty práce, které jim poradí. Firmy musejí mít jistotu, že při dodržování zásady „co není zakázáno, je dovoleno,“ jim od příslušných orgánů v působnosti MPSV nehrozí žádné nebezpeční jakéhokoli postihu.

Mnohé umožňuje i současný právní stav. Přesto lze najít ještě některé oblasti, které si zaslouží další pozornost. Jsou obsaženy jak v koaliční smlouvě, tak v programovém prohlášení vlády.

Rodiny s dětmi i matky samoživitelky nepochybně ocení rozšíření nabídky možností péče o děti výhodnými podmínkami pro zakládání firemních a jiných nestátních miniškolek na základě daňových odpočtů či rozšíření živností péče o děti a jejich hlídaní v rodině. Stát rovněž uleví firmám na sociálním pojištění 7200 Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 6 let, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované.

Zvýhodníme také práci na dohodu, uvolníme smlouvy na dobu určitou tím, že nebude žádná omezující lhůta jako doposud, zpružníme pracovní dobu a budeme podporovat alternativní modely zaměstnávání.

Vláda se v koaliční smlouvě rovněž zavázala k zvýšení motivace pro zakládání nových pracovních míst tím, že vyhodnotí možnosti úprav zákoníku práce z hlediska flexibility pracovněprávních vztahů a v součinnosti se sociálními partnery navrhne úpravy směřující k vyšší motivaci zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních míst.

Výhodnější bude i práce na dohodu. Zvýšíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin, ovšem při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Posledně zmíněné opatření chce ministerstvo prosadit ještě do konce letošního roku a na konkrétní zákonné úpravě se již intenzivně pracuje.

Do konce roku příštího hodláme zavést pružnější konta pracovní doby se zohledněním flexibilnějšího nerovnoměrného rozložení. Umožníme tak firmám lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. To je zvláště důležité v období překonávání následků hospodářské krize, kdy nárazovost a nejistota ohledně plynulosti jednotlivých zakázek trápí většinu českých hospodářských subjektů.

To je pochopitelně pouze základní výčet záměrů v oblasti trhu práce. Osobně uvítám jakýkoli zajímavý a podnětný návrh, se kterým přijdou sociální partneři. Vždyť co nejpružnější pracovní trh je konkurenční výhodou, která nic nestojí, pouze přináší žádoucí efekt pro všechny zúčastněné – zaměstnavatele, zaměstnance i stát. Česká republika má v této oblasti doposud velký dluh. Pojďme jej společně splatit.

Co nejpružnější pracovní trh je konkurenční výhodou, která nic nestojí a přináší žádoucí efekt pro všechny.

O autorovi: JAROMÍR DRÁBEK, Ministr práce a sociálních věcí

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox