Jaromír Drábek: Ministr chce státním zaměstnancům snížit plat (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

O podobě návrhů změny výše platů státních zaměstnanců a jak by mohla vypadat jejich budoucí struktura hovořil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek s předsedkyní Odborového svazu státních zaměstnanců Alenou Vondrovou na Radiožurnálu.
Radiožurnál, 19. 8. 2010

Moderátor (Jan Bumba):
Měli bychom se proti tomu masově postavit, vyjít na ulice, vyzvala předsedkyně odborů státních zaměstnanců Alena Vondrová poté, co ministr práce a sociálních věcí představil návrh mzdových škrtů pro příští rok. Tarifní platy by kvůli úsporám v rozpočtu měly jít plošně dolů o 10 %. Naopak dojde k navýšení osobního příplatku jednotlivých zaměstnanců. Odboráři tvrdí, že ohlášený plán by znamenal podstatně prudší pokles mezd. Paní Vondrové dáme slovo za chvíli, nejprve zvu do vysílání ministra Jaromíra Drábka, dobrý večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, můžete to tedy prosím vysvětlit, nastínit, jaké návrhy předkládáte? Jsou to pokud vím 2 varianty.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já bych chtěl především zdůraznit, že to co bylo předloženo, je návrh do připomínkového řízení, který obdrží všechna ministerstva, ústřední orgány státní správy, také sociální partneři tedy i odborové organizace tzn., že ten návrh je výzva k připomínkám. My ty připomínky budeme diskutovat, budeme na základě nich zpracovávat ten návrh konečný, který půjde potom k projednání vládě. Tedy mluvit v tuto chvíli o nějakých protestních akcích je naprosto zbytečné, protože to je skutečně návrh daný k projednání právě např. se sociálními partnery a s odbory.

Moderátor (Jan Bumba):
Není to tak, že trošku testujete, kam až by šlo zajít, že předkládáte záměrně velice razantní návrh?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
V žádném případě, je to tak, že skutečně motivací toho návrhu je za prvé dodržet to, k čemu se vláda zavázala a to je 10 % snížení objemu mezd ve státní správě. Na druhé straně ale také zvýšit motivaci k tomu, aby se státní správě zůstávali kvalitní pracovníci, protože kvalitní pracovníky je potřeba přiměřeně ocenit a k tomu ten návrh otevírá cestu. To, že zvyšujeme možnost přiznat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu, v mimořádných případech dokonce do 200 % platového tarifu, nám právě zajistí to, abychom mohli skutečně kvalitní pracovníky náležitě ocenit. Na druhou stranu musíme vytvořit prostor pro to, aby to individuální rozhodnutí mohlo být naplněno co do mzdové oblasti, tedy ano, přistupujeme také k tomu, že snižujeme tu minimální úroveň, tedy tu tarifní složku o 10 %.

Moderátor (Jan Bumba):
Pokud jde o ten osobní příplatek tzn., že lidé by neměli být ve státní správě placeni třeba podle odsloužených let ale podle toho, jaké mají schopnosti, jak na sobě chtějí dále pracovat atd.?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To jsou právě ty dvě varianty návrhu. Jedna varianta předkládá zrušení platových tarifních stupňů, to zrušení automatického navyšování platu podle odpracovaných let, protože k tomu právě má sloužit osobní ohodnocení, příplatek na základě kterého je ten pracovník hodnocen, na kolik jeho pracovní zkušenost a odpracovaná doba přispívá ke kvalitě jeho práce. Ve druhé variantě je ten postup v platových stupních ponechán, nicméně je zkrácen na přiměřenou dobu, po kterou je reálné, že ten pracovník zvyšuje svoji výkonnost. Když dám příklad, tak u naprosto nekvalifikované práce je nesmysl, aby se zvyšovalo platové zařazení až do 32 let odpracované praxe, to je prostě úplný nesmysl a to si myslím, že je potřeba, aby bylo jednoznačně řečeno.

Moderátor (Jan Bumba):
Já jsem na začátku zmiňoval, že odbory státních zaměstnanců říkají, že by vlastně nešlo o 10 % snížení platů, ale že v konečném důsledku by to bylo několikanásobně víc, nebylo?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě, že nebylo, tam je jenom otázka toho, kolik procent z toho celkového platu má být v té tarifní složce a kolik má být v té motivační složce. A já samozřejmě také musím vnímat tyto argumenty jako určitou snahu o udržení toho systému, kdy skutečně motivací možná pro někoho může být spíše počet odsloužených let než to, jak kvalitně má ten zaměstnanec pracovat.

Moderátor (Jan Bumba):
Zároveň ale můžeme tedy konstatovat, že někdo by si mohl v příštích letech výrazně pohoršit?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To se nedá popřít, ale to je také záměr. Přece pokud chceme mít kvalitní státní správu, tak musíme být schopní ocenit ty, kteří vzhledem ke kvalitě své práce ocenění zaslouží a zase naopak dostatečně nízko ocenit ty, kteří si to ocenění nezaslouží a podle mého názoru ocenění jenom podle počtu odpracovaných let je nesprávné.

Moderátor (Jan Bumba):
Prozatím děkuji, na druhé lince je Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací, dobrý večer přeji i vám .

Host (Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací):
Dobrý večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Uklidnilo vás alespoň částečně to, co jste teď slyšela – jednak, že se o tom bude ještě diskutovat a jednak, že by nedošlo k tak razantnímu propadu mezd před jakým jste varovali?

Host (Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací):
Tak za prvé, nic mě neuklidnilo, protože o tom se mělo diskutovat před tím, než to pan ministr předložil do připomínkového řízení, obě varianty, protože on měl tuto povinnost ze zákoníku práce projednat chystané opatření dotýkající se větší skupiny zaměstnanců se sociálními partnery, čili on to měl udělat předem než vůbec toto pustil do připomínkového řízení. Co se týká druhé části, tak tam musím říct, o co nám jde. Systém odměňování v ČR je v podstatě shodný se systémem odměňování v členských zemích EU.

Moderátor (Jan Bumba):
To ještě neznamená, že to je tak správně.

Host (Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací):
Já si myslím, že jestliže se jedná o ověřený a odborníky z EK konstatovaný dobrý systém, tak zasahovat do něho tím, že ho v případě jedné varianty totálně změním a přejdu na úplně jiný systém a v druhém případu ho významným způsobem změním a měním smysl toho odměňování, tak to v pořádku není. Každý zaměstnanec musí vědět, že má určitou část platu a to více než 50 %, doteď to bylo zhruba kolem 70 % platu, které měl garantované ze zákona, to byla ta nároková složka platu a zbytek 30 % byla složka nenároková tvořená např. osobním příplatkem, to je výkonnostním příplatkem, odměnami a jinými příplatky.

Moderátor (Jan Bumba):
Znamená to, že odbory mají něco proti tomu, aby se zvýšil ten podíl osobního ohodnocení, té motivační složky?

Host (Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací):
My zásadně nesouhlasíme se změnami systému odměňování. My vůbec nemůžeme souhlasit s tím, že v prvním případě fakticky se redukuje nároková složka platu u zaměstnance na jeden jediný platový tarif a to na úrovni nástupního platu dnešního zaměstnance sníženého o 10 %. Nejde jen o státní správu, jde o zdravotnictví, jde o obslužný personál škol, nikoli pedagogy a jde o další zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Fakticky s výjimkou příslušníků bezpečnostních sborů a učitelů jde o všechny ostatní zaměstnance a tam mi v prvním případě pan ministr sděluje, že zaměstnanec má nárok ve své platové třídě na pouze jeden platový tarif po celou svojí dobu a ten tarif, když vyjdu z dnešního stavu, je ještě o 10 % nižší. Takže já mohu říct, že např. vysoce specializovaný legislativec bude mít nárok ve 14. platové třídě, což je třída velmi vysoká, na 19230 Kč.

Moderátor (Jan Bumba):
Jenom ještě k tomu, co teď chcete dělat, protože ten návrh ještě půjde do připomínkového řízení, přesto chcete protestovat?

Host (Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací):
Ne, já jsem nic takového neřekla. Na brífinku jsem řekla, že to jsou takové návrhy, obě varianty, že skutečně pokud se nezmění, že by to vyžadovalo, aby státní zaměstnanci vyjádřili svůj hlasitý nesouhlas, protože já nemohu souhlasit s panem ministrem, protože v jednom případě se u nás zavádí systém výkonnostních odměn, který jsme opustili v roce 92ď v té podobě, v jaké on má tendenci ho zavést a v druhém případě, že vychází z toho, že zaměstnanec v podstatě zkušenosti může nabýt maximálně do 15 let praxe a pak že už neroste.

Moderátor (Jan Bumba):
Děkujeme, stále ještě máme na lince ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Pane ministře, to vypadá, jakoby prostor k dohodě zatím nebyl nijak velký?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já to tak úplně nevidím. Tak jak jsem řekl, ten návrh je v připomínkovém řízení. Paní předsedkyně Vondrová samozřejmě, předpokládám, bude uplatňovat připomínky v rovině těch věcných argumentů.

Moderátor (Jan Bumba):
A proč jste to neprojednal s odbory předtím, než jste tento návrh podal?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem s odborovými organizacemi obecně o jednotlivých bodech koaličního prohlášení a o způsobu, jakým chci jednotlivé body naplňovat. Při té schůzce jsme samozřejmě probírali řadu bodů, takže se na jednotlivé body nedostalo nijak detailně. Prostě jsme v určitém časovém presu, protože vláda musí předložit návrhy těch úprav do poslanecké sněmovny tak, aby bylo možné je projednat.

Moderátor (Jan Bumba):
Nebojíte se nějakých velkých střetů v odborech v nejbližší době?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já předpokládám, že o těch návrzích budeme férově diskutovat a nepředpokládám, že bychom se dostali do situace, že bychom nebyli schopni dojít k nějaké solidní dohodě.

Moderátor (Jan Bumba):
Děkuji. Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox