Jaromír Drábek: Události a komentáře (ČT2)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem pořadu Události a komentáře na ČT 2, kde společně s předsedkyní Odborového svazu zaměstnanců ve státní správě Alenou Vondrovou diskutoval o podobě návrhů na snižování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.
ČT 2, 19. 8. 2010

„My bychom skutečně chtěli velmi výrazně zvýšit to, aby zaměstnanci státní správy byli motivováni k˙lepšímu výkonu, nikoliv motivováni k˙co největšímu počtu odpracovaných let ve státní správě. Myslíme si, že to je jediná cesta, aby státní správa pracovala efektivněji a mnohem více klientsky pro své občany“, k tomu říká ministr Drábek.

Duel Drábek x Vondrová

Moderátor
A v˙Událostech, komentářích vítám předsedkyni Odborového svazu zaměstnanců ve státní správě, Alenu Vondrovou. Dobrý večer.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Dobrý večer.

Moderátor
Proti ní sedí ministr práce a sociálních věc Jaromír Drábek, pane ministře i vám dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor
Paní Vondrová, návrhem ministra práce a sociálních věcí teprve budou procházet připomínkovým řízením. Je, podle vašeho názoru vůbec možno uvažovat o tom, že by se odboráři s˙ministrem dohodli?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Nad těmito návrhy se dohodnout nemohou. Protože ty návrhy sami o sobě jsou pro nás naprosto nepřijatelné. Ony totiž mění systém odměňování totálním způsobem. To není tady o snížení, nejde tady o snížení platu o 10 %, tady jde o změnu systému

Moderátor
Tzn., že to vůbec není ani věc k˙debatě prostě.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Já si myslím, že pakliže pan ministr chce řešit problém snížení platových tarifů o 10 %, platů o 10 % s˙čímž my nesouhlasíme, tak se to dá řešit ve stávajícím systému, bez toho aniž bych takovým to zásadním způsobem, jak navrhuje pan ministr, ten systém měnila.

Moderátor
Tak si to pojďme prosím objasnit. Rozdělme tedy ty vaše návrhy, pane ministře, na dvě části, prosím. Nejdřív se pojďme bavit o té, ve které jde o automatické zvyšování platů ve státní sféře, podle počtu odpracovaných roků. Co se vám na tom konceptu nelíbí? Proč by měl být zcela zrušen?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ten dosavadní koncept velmi výrazně oceňuje počet odpracovaných let. Oproti tomu, co my chceme, máme v˙záměru posílit, tzn. kvalitu odvedené práce. A pokud ten pracovník je automaticky hodnocen, po dlouhou dobu, podle odpracovaných let a poslední platový postup je po 32 letech dopracovaných v˙té pozici. Tak to přece vůbec není motivační. My bychom skutečně chtěli velmi výrazně zvýšit to, aby zaměstnanci státní správy byli motivováni k˙lepšímu výkonu, nikoliv motivováni k˙co největšímu počtu odpracovaných let ve státní správě. Myslíme si, že to je jediná cesta, aby státní správa pracovala efektivněji a mnohem více klientsky pro své občany.

Moderátor
A to je důvod pro to, proč vůbec kritérium odsloužených let úplně vyškrtnout? Tak jak je v˙tom jednom návrhu zmíněno.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, to je důvod pro to převést to kritérium zkušeností a zvyšování kvality práce, zaměstnance do té sféry nenárokové. Tzn. do sféry osobního příplatku. Protože ten základní tarif odpovídá podle tarifní třídy složitosti práce, kvalifikační náročnosti. Ale tím požadavkem by neměl být počet odsloužených let.

Moderátor
Paní předsedkyně, co je špatného principiálně na tomto názoru, že by neměli být honorováni zaměstnanci zejména podle odsloužených let?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Mohla bych upřesnit, pana ministra v˙tom smyslu, že se tato změna netýká státní správy. Tato změna se týká všech státních zaměstnanců s˙výjimkou učitelů, regionálního školství, policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Týká se i vojáku z˙povolání. Týká se dokonce i duchovních. Takže fakticky to není o státní správě, to je o celém veřejném sektoru

Moderátor
Tak a teď k˙té mé otázce.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Teď k˙vaší otázce.

Moderátor
Čistě principiálně, je to špatný nápad?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Já si myslím, že je věcně vadný. A řeknu vám, o tady co tady vlastně v˙celé věci jde. Dneska měl zaměstnanec veřejných služeb a správy garantované cca 70 % platu, jako nárok daný prostě víceméně ze zákona. A 30 byl právě pro pohyblivé složky mzdy nebo nenárokové složky mzdy. Teď návrh pana ministra v˙té jedné variantě to převrací a ten poměr by byl 40 zhruba ku 60 v˙některých výjimečných případech by to dokonce bylo 30 ku 70, opačně. Čili

Moderátor
Z˙vašeho pohledu tam byla výrazná jaksi nejistota. Ta garantovaná část platu by byla výrazně nižší.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Ta garantovaná část platu by byla totálně nemotivační. Protože vy nemáte nárok na osobní příplatek, nemáte nárok na odměnu, nemůžete si ji jako zaměstnanec žádným způsobem domáhat a už vůbec ne u soudu.

Moderátor
Počkejte, paní předsedkyně. Teď se bavíme o té garantované ze zákona nebo nařízením vlády dané jaksi částce. Tak ta je ta motivační? Není ta pohyblivá ta odměna motivační?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Podívejte se i ten základní plat, ta nároková složka tato musí hrát určitou motivační roli. Jestli já mám jako zaměstnanec odborník, velmi nízký plat garantovaný, tak samozřejmě je otázka, jestli mě to vůbec bude motivovat pracovat v˙takovém sektoru. Když vezmete lékaře, protože se to týká i lékařů

Moderátor
Myslím, že té argumentaci rozumím. Není ten argument nakonec platný? Je důvod státním zaměstnancům snížit řekněme tu platovou jistotu tím, že pouhých, nějakých 40 % anebo se můžeme bavit o těch procentech, bude opravdu garantováno?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ona ta procenta tak nejsou. Protože paní předsedkyně započítává do té pohyblivé složky např. i příplatky za vedení, které jsou stanovené vyhláškou, atd.

Moderátor
Dobře, pane ministře

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A ta pohyblivá složka, skutečně pohyblivá složka se dnes pohybuje někde nad 10 %. Ale důležité je že to motivační, to co udrží ty kvalitní zaměstnance, je celkový rozsah mzdy. Těm kvalitním zaměstnancům až tak nezáleží na tom kolik je státem garantováno v˙tom tarifním přidělením a kolik je ta osobní složka, protože ti kvalitní zaměstnanci samozřejmě mají možnost se uplatnit na trhu práce jinde. Bohužel ten systém

Moderátor
Jen se omlouvám, pane ministře, jak to víte?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ze zkušeností, myslím si, že se ve veřejné sféře pohybuji dost dlouho, abych to ze zkušeností věděl.

Moderátor
Bavíme se tady o několika stech státních, tisících státních zaměstnancích. Tak pro ty všechny bude lepší, když tu garantovanou částku svého platu budu mít nižší, než vyšší?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pro ty všechny bude lepší, když jejich práce bude moci být lépe ohodnocena tou motivační složkou, protože dnes ty rozdíly jsou skutečně velmi malé a narážíme např. na to, že pokud zaměstnanec ve veřejné sféře, abych to řekl přesně má po 32 letech praxe poslední platový postup, tak já si myslím, že není žádný racionální argument pro to, že po 32 letech praxe ten zaměstnanec ještě zvyšuje kvalitu své práce.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Já bych do toho vstoupila, když dovolíte.

Moderátor
Paní předsedkyně?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Já si myslím, pane ministře, že toto je na velmi odbornou diskuzi o tom, jak si kdo co představuje. Ale u nás zaměstnanci státní končí, poslední jejich nárokový plat je nad 32 let praxe a nebere se ohled kolik ten člověk má odslouženo dalších let. Prostě na tom zůstane stát a to je jeho nárok. Pan ministr si neuvědomuje, že musí mít ten systém jakýsi kariérní v˙sobě. A ten zaměstnanec musí vědět, že jestliže bude řádně pracovat atd., že ta jeho nároková složka, byť se jedná o 350 korun. Prosím vás, za tři roky postoupí o 350 korun. Tak aspoň o něco tedy postoupí ten člověk. Nezůstane na tom platu úplně stát. Co se týká nenárokových složek platu, tak za prvé ten systém, který se navrhuje, tak jim je snižuje ještě. Vy sami v˙důvodové zprávě říkáte, že proto tam přidáváte více procent, abyste vyrovnali to snížení, protože by to bylo počítáno z˙nižší mzdy. A u vedoucích pracovníků, ano je příplatek za vedení, ale vy i těm vedoucím pracovníkům tímto systémem, co navrhujete, ten příplatek za vedení taky snižujete.

Moderátor
Tak, paní předsedkyně, dovolíte. Je motivace toho celého návrhu, těch řekněme dvou variant, které se týkají těch odsloužených let a pak toho návrhu na snížení 10 % z˙té tarifní částky, plus navýšení těch odměn. Je cílem dostat některé lidi pryč z˙veřejné sféry?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Je cílem mnohem více diferencovat ty, kteří si tu vyšší odměnu zaslouží od těch, kteří si tu vyšší odměnu nezaslouží. A tady já si myslím, že paní předsedkyně Vondrová to řekla naprosto jasně. Ano, pokud někdo pracuje pro to, aby po dalších 3 letech dostal 350 korun přidáno, tak to jsou lidé, kteří tu motivaci správnou nemají. Já spíše stojím ve státní správě

Moderátor
A těch se budete chtít zbavit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já spíše stojím ve státní sféře o ty lidi, kteří pracují více, intenzivněji a raději nabírají zkušenosti a zvyšují kvalifikaci, protože vědí, že mohou platově postupovat mnohem rychleji.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Pane redaktore, já to nemohu poslouchat. Nezlobte se, pane ministře.

Moderátor
Proč to nemůžete poslouchat, paní předsedkyně?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Protože to není podle mě přijatelné ve slušné společnosti. V˙demokratické společnosti se takto diferencovat lidi. Přece ty lidi nepracují proto, aby postoupili o 350 korun. Oni pracují proto, že mají zájem

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale já jsem řekl jenom to, co zopakoval vaše slova.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Že mají zájem o to vůbec tu práci vykonávat. Samozřejmě, že není možné, abychom se stále tedy dělili lidi na užitečné pro stát, méně užitečné, kvalitní, méně kvalitní. Dneska ta nároková složka platu je odměna za standardní výkon práce. Jestli vy ještě víte o nějakých zaměstnancích po tom všem propouštění, kteří podávají nekvalitní výkon, tak fakticky existují všechny nástroje na jejich propuštění. Bavme se o lidech, kteří vykonávají standardní výkon práce plus nadstandard

Moderátor
Paní předsedkyně, jestli tomu správně rozumím, tak říkáte teď v˙současné době to množství lidí, které pracuje pro stát, a jsou státními zaměstnanci, tak ti jsou kvalitní.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Samozřejmě, jsou výkyvy v˙kvalitě, ale jsem přesvědčená o tom, že při stávajícím propouštění již zaměstnavatel a vedoucí pracovníci si vyeliminovali tyto lidi a není možný teď dělit dále a stále dělit na kvalitní a nekvalitní zaměstnance. Já skutečně protestuji.

Moderátor
Tzn., od této chvíle státní správa a veřejná sféra bude mít zaměstnance jen jedné kvality, protože není možno dělit na kvalitní a nekvalitní.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Ale ten systém celý je pane redaktore nastavený standardní výkon práce. Takže, kdo dostává standardní výkon práce, zastává standardní, by měl mít nárok na příslušné složky platu, včetně tedy toho. Čili snižovat toto nebo to redukovat, protože abychom měli, tzv. více prostoru pro odměňování těch kvalitních je myslím si špatně. Takže bavme se o tom, jakým způsobem odměňovat ty více, ty lidi, kteří podávají stabilní, nadstandardní výkon práce. K˙tomu už dneska máme osobní ohodnocení, máme odměny, ty se můžou využívat do plného rozsahu.

Moderátor
To je jasné, paní předsedkyně. Dovolíte? Tak státní správa ode dneška by nebo od toho propouštění by měla být stejně kvalitní a není možno lidi dále dělit, kteří pracují pro stát na kvalitní a méně kvalitní.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je pro mě absolutně nepřijatelný pohled

Moderátor
Tzn., že chcete úplně přenastavit jaksi pohled na to, jak lidé budou pracovat pro stát?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne já chci nastavit ten pohled, který nám zajistí to, aby státní správa fungovala efektivněji. A to je jediná možnost, zvýšit tu možnost individuálního ohodnocení. Jakým způsobem, jakými kroky o tom samozřejmě budeme diskutovat, já zdůrazňuji to, že ten návrh, který byl dnes předložen je návrh pro připomínkové řízení a já samozřejmě přepokládám, že o tom budeme diskutovat s˙odborovými organizacemi. Ale ten základní pohled ten je prostě neměnný. My potřebujeme zvýšit možnost motivace, zvýšit možnost diference, abychom skutečně dokázali lépe motivovat pro zvýšení výkonu a zvýšení kvality práce.

Moderátor
Dobře, pane ministře. Na druhou stranu vaše opatření, minimálně, podle předvolebních, ale i povolebních jaksi slibů a řekněme plánů jsou motivovány také kromě jiného šetřením. Také tam je to 10 % snížení té tarifní složky platů. Na druhou stranu ve chvíli, kdy zvyšujete osobní odměnu o 100 až případně 200 %, to přece je prvek, který když je jednou přiznán je poté už měsíčně dále vyplácen jako standardní součást platu. Tzn., kde je to šetření?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jednak to není neměnná složka platu a to správně říká paní předsedkyně Vondrová, protože je to nenároková složka platu. A my rozšiřujeme to pásmo možného osobního příplatku z˙dnešních 50 % tarifní mzdy. Ten návrh jde, tak daleko, že chce rozšířit na 100 % tarifní mzdy. Jednak pro to, abychom skutečně u těch zkušených dobrých pracovníků dokázali kompenzovat to snížení tarifu a jednak také pro to, abychom skutečně mohli více diferencovat, podle

Moderátor
Ve vaší tiskové správě se psalo 100 – 200 %.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak jak je to dnes v˙paragrafu 131 zákoníku práce v˙těch běžných případech na 100 %n v˙mimořádných případech na 200 %.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Já bych chtěla upozornit, pane redaktore na to, že systém, který je v ČR a byl zaveden v˙roce 92, je standardní systém odměňování minimálně v˙členských zemích EU. Protože všude se odměňuje tzv. tarifním systémem. Všude jsou postupy jakoby kariérní, podle věku nebo délky odsloužené praxe. Lišíme se v˙počtu tříd např. Ale to co se navrhuje tady to je odklon od tohoto systému. A já nevidím důvod proč systém, který se osvědčil, který dejme tomu trpěl, nedostatkem peněz, protože i ty tarify jsou nízký a teď ještě, když se sníží, budou ještě nižší, tak proč se od tohoto systému odchází, protože

Moderátor
Jenom pardon, podle vašeho názoru, tak jak vy čtete ty návrhy ministerstva práce a sociálních věcí se odchází od tarifního systému?

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Samozřejmě v˙prvním případě v˙každém případě, první varianta je odchod od tarifního systému. Máte garantovaný v˙každé třídě. V˙podstatě, když to převedu, aby tomu posluchači rozuměli. Nástupní plat člověka do 1 roku praxe sníženého o 10 %. Takže všichni ti, kteří dneska měli prostě vyšší ty platový, spadnou k˙1.1., pokud by to platilo na úroveň, tuto extrémně nízkou úroveň. A pak je chce pan ministr odměňovat podle rozhodnutí zaměstnavatele, jestli přidá nebo nepřidá.

Moderátor
Tak a s dovolením, pane ministře, ještě jednou zopakuji moji otázku a opravdu bych na ní chtěl slyše odpověď. Kromě vaší motivace, kterou jste tady říkal nějakým způsobem zlepšit z˙vašeho pohledu práce státní správy a veřejné sféry a kromě šetření. Je tu motivací těch vašich opatření, také dostat část z˙lidí, kteří pracují pro stát jaksi pryč z˙této sféry a tím také ušetřit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To určitě ne. Tím způsobem jak snížit počet zaměstnanců budou určitě organizační opatření v˙jednotlivých úsecích státní správy. My jsme jasně řekli už při formulaci programového prohlášení vlády, že chceme, aby jednotlivý vedoucí pracovníci kombinovali ty dva postupy. Tzn., kombinovali vodné organizační opatření s případným snižováním objemu platů. Ale to co dnes ministerstvo předložilo k˙diskuzi a k˙připomínkovému řízení, to skutečně vychází z˙toho, že tím zvýšením možnosti osobního příplatku a snížením tarifové základny o 10 %, to je prostě jenom rozšíření volného prostoru

Moderátor
Tak

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jinak musím říct, že ten tarif, že ten tarifní systém samozřejmě zůstává zachován. Tzn., zůstává systém 16ti tarifních tříd. V˙jedné z˙těch variant jsou zrušeny platové stupně. V˙druhém jsou zachovány

Moderátor
A jak bylo řečeno na počátku, celé tyto nebo oba tyto návrhy projdou ještě připomínkovým řízením, mimo jiné také odborářů. Děkuji pěkně za návštěvu. I vám pane ministře i za komentáře. Přeji hezký večer. Na shledanou.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pěkný večer.

Alena Vondrová, předsedkyně, Odborový svaz zaměstnanců ve státní správě:
Na shledanou.

Zdroj: ČT2

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox