Drábek: Povinné spoření (ČRo)

Od Jaromír Drábek

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem
ČRo, 11. 1. 2011, Pořad: Studio Česko

Ondřej ČERNÝ, moderátor
České důchody jsou příliš rovnostářské, a proto je nezbytné je změnit. Tak pravil Ústavní soud a donutil vládu Petra Nečase k větší diferenciaci důchodů. Nastat by měla od října. Ještě větší revoluci bychom měli zažít od roku 2013, kdy by měla být spuštěna důchodová reforma s velkým R. Jednou z důležitých otázek stále je, zda spoření v soukromých fondech bude povinné nebo ne. Jiří Král, vrchní ředitel sekce sociálně-pojistných systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí pro Rádio Česko popsal názorovou proměnu resortu.

Jiří KRÁL, ředitel sekce sociálně-pojistných systémů, ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí v době, kdy byl ministrem dnešní premiér pan Nečas, připravovalo tu variantu, kde by byla dobrovolná účast. To bylo v letech 2007 až 2009. Poté od začátku roku 2010 půl roku pracovala druhá Bezděkova skupina. Převážel pak ten odborný názor, že lepší by bylo zavést povinně účast a ve vládním prohlášení vlastně se dočteme pouze to, že vláda je odhodlána důchodovou reformu udělat a při tom koncipování přihlédne k doporučení druhé Bezděkovy skupiny.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Začíná Studio Česko. Od mikrofonu příjemný poslech přeje Ondřej Černý. A u toho druhého mikrofonu usedl ministr práce a sociálních věcí a také místopředseda strany TOP 09 Jaromír Drábek, dobrý den, vítejte.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Pěkné odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Jiří Král z vašeho resortu popsal situaci a připomněl tedy vládní prohlášení, proč nebouchnout do stolu a kategoricky netrvat na požadavku TOP 09 na povinné spoření v soukromých fondech, když to vychází i z Bezděkovy komise, na níž se právě ta dohoda stran koalice nějakým způsobem vykrystalizovala?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Právě proto, že to žádný kategorický požadavek není. Já jsem jasně deklaroval, že TOP 09 se i právě na základě výsledků poradní expertní skupiny přiklání k povinnému spoření v kapitálovém pilíří, nicméně zdůrazňuji to slovo přiklání. A pokud jsme slyšeli jiné názory, tak to jsou, to je spor, který nebo diskuse, která probíhala v řadě zemí, probíhá i u nás, ta diskuse je naprosto oprávněná. Oba ty systémy, jak povinné spoření, tak dobrovolné spoření, mají svoje výhody a mají svoje rizika a pokud v tuto chvíli převážilo, převážily ty argumenty na stranu povinného spoření, tak já zase zdůrazňuji, že převážily argumenty. A není to žádná mantra, není to nic, co by bylo nepřekročitelné, myslím si, že je to důležité rozhodnutí, které čeká tuto koalici, aby se shodla na tom, zda spoření bude dobrovolné či povinné, já budu preferovat, tak jak jsem řekl, i na základě podladů z druhé Bezděkovy komise povinný fondový pilíř, nicméně tak jak říkám, není to nic nepřekročitelného.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A rýsuje se už nějakým způsobem dohoda na tom, že by ten druhý pilíř byl skutečně povinný? Protože ODS říká, že by byla spíše pro dobrovolnou situaci, ale je ochotna udělat nějakým způsobem krok v ústrety, aby ta reforma prošla. Věci veřejné tomu také nejsou příliš nakloněny, tak v tuto chvíli to vypadá tak, že ten váš názor, ačkoliv odborníci se pro něj kloní, tak v rámci vládní koalice nemá většinu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já jsem právě velmi dobře poslouchal to stanovisko ODS k důchodové reformě a tam skutečně padlo zdůrazněné to slovo spíš. ODS se kloní spíš k dobrovolnému spoření, nicméně počítá i s variantou, že by byla shoda na povinném pilíři, a potom tam klade nějaké, nějaké, když to řeknu jednoduše, podmínky, za kterých by bylo možné přistoupit k tomu povinnému spoření. Myslím si, že ty podmínky jsou velmi dobře postavené, proto říkám, v tuto chvíli jsou obě cesty otevřené, já podporuji, abychom se drželi závěru druhé Bezděkovy komise, abychom se dohodli na povinném pilíři. Pokud se z jakýchkovli důvodů dohodneme na tom, že spoření bude dobrovolné, je to také cesta.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Pak je ale namístě možná lidem říci, že v momentě, kdy to bude dobrovolné, tak pak ať očekávají, že ten státem vyplácený důchod nebude tak výrazný a ať se nezlobí na stát, že ten důchod bude, a to úplně nezaznívá v tuto chvíli.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A to je právě to základní riziko, to je právě to základní riziko a můj základní argument pro to, aby spoření bylo povinné, protože ve chvíli, kdy je spoření povinné, tak potom se ho účastní všichni a ten doplňkový zdroj z kapitálového pilíře mají k dispozici všichni důchodci, nikoliv jenom ti, kteří se pro to dobrovolně rozhodli. A je potom mnohem menší riziko řešení situací, kdy se někdo dobrovolně rozhodl si spořit pouze v průběžném pilíři a nevytvořil si jiným způsobem dostatečnou rezervu pro finanční zajištění v tom věku, kdy už není ekonomicky aktivní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Na druhou stranu dobrovolný systém by podle Petra Nečase byl pro stát levnější, podle odhadů OECD by ročně vyšel na 20 miliard korun, kdežto verze s povinnými odvody do fondů až na 70 miliard, kde na to stát případně veme?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To jsou čísla, která jsou v tuto chvíli velmi spekulativní, protože počítají s nějakým průměrným procentem zapojení občanů do dobrovolného pilíře, a to lze velmi těžko předjímat. A já si myslím, že musíme také zvážit například to, jak masově se občané zapojovali do penzijního připojištějí a zapojují. Tady bych ty odhady skutečně považoval za velmi orientační a myslím si, že tohle není ten základní argument při diskusi o tom, zda pilíř kapitálový má být povinný nebo dobrovolný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Tak ale je to velmi důležitý argument, protože v momentě, kdy se bude mluvit třeba o 70 miliardách, tak to je neskutečně vysoká částka.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Je to velmi důležitý argument, nicméně tak jak říkám, k těm číslům je potřeba přistupovat velmi obezřetně, vyhodnocovat jejich relevantnost, to je skutečně velmi, velmi odborná záležitost, já jenom říkám, že i v případě, že by byl nastavený dobrovolný kapitálový pilíř, tak můžeme dojít k číslům, která budou úplně jiná, než někde na základě teoretických předpokladů, dnes spíše.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Už jsme zmínili, že nejsilnější vládní strana ODS preferuje dobrovolné spoření v soukromých fondech.

Petr NEČAS, premiér, předseda strany /ODS/
Jednoznačně preferujeme dobrovolný důchodový systém, pouze připouštím, ano, kdyby na tom měla ztroskotat koaliční dohoda a neměla být uskutečněna důchodová reforma, tak jsme ochotní v krajním případě přistoupit i na povinný fondový pilíř, jakkoliv ho nepreferujeme, nevoláme po něm a nepovažujeme to za lepší krok než ten dobrovolný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Předseda ODS a také vlády Petr Nečas mluvil k krajním případě. ODS tedy preferuje dobrovolné vyvedení části pojistného do fondů a snížení pojistného firmám o 3,5 %. Za určitých podmínek je ale ochotna akceptovat tedy i onu povinnou verzi odvodů a vyššího snížení pojistného, jak navrhuje vaše TOP 09 nebo také Národní ekonomická rada vlády, ale řekla vám konkrétně, přesně, taxativně ODS ony podmínky, za nichž je ochotna na to přistoupit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ano, ty podmínky jsou jednoznačně vyjádřené. Zejména tam jde o to, aby byl takzvaný slepý přístup k jednotlivým fondům, to znamená, aby bylo odidentifikováno to přímé propojení mezi občanem a penzijním fondem, abychom se tak zbavili případných zbytečně vysokých nákladů na marketing. To si myslím, že je požadavek, o kterém lze velmi dobře jednat. Z toho ale také vyplývá, to jenom chci ukázat, že ta cesta je skutečně nastavená. Pokud ODS představila možnost různých variant při dalším vyjednávání důchodové reformy, tak si myslím, že je to z mého pohledu velmi konstruktivní postoj a velmi dobrý způsob, jak otevřít cestu pro vyjednávání. A z druhé strany, pokud TOP 09 říká ano, my respektujeme závěry Bezděkových komisí a v tuto chvíli preferujeme zejména z toho důvodu odborného povinný pilíř, ale umíme si, a teď použiji podobná slova jako premiér Nečas, ale umíme si představit, že pokud by na tom měla ztroskotat dohoda, tak jsme ochotni vyjednávat i o dobrovolném pilíři, tak to jenom ukazuje na to, že vládní koalice v tuto chvíli je připravena hledat shodu a ta shoda by měla být nalezena v průběhu velmi krátké doby.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A kromě toho, že má být ona důchodová reforma vlastně provedená, tak je zde vůbec něco naprosto zásadního a neodpustitelného, přes co, jak se ošklivě říká, pro TOP 09 nejede vlak?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ano. Zásadní a nepřekročitelné je to, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, to znamená, musíme změnit současný důchodový systém a ten průběžný pilíř, který za 20 nebo za 30 let prostě nebude stačit na vyplácení důchodů lidem, kterým je dnes 30 nebo 40 let a kterým nevytvoří dostatečné finanční prostředky pro vyplácení jejich důchodů, tak ten systém je potřeba změnit. To je naprosto nepřekročitelné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A mají být ony pilíře pouze dva, nebo jich bude více? Protože třeba bývalý premiér Vladimír Špidla říká, že je potřeba ještě třetího, podnikového pilíře, který by reagoval na specifika jednotlivých pracovních oborů, protože třeba pokrývač, který celý život lezl po střechách, asi těžko svou práci bude dělat také v 67 nebo ještě více letech.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já na tom mám úplně jiný názor. Samozřejmě že se mluví o takzvaném třetím pilíři, ale ten třetí pilíř je obvykle chápán jak oindividuální poilíř, to znamená jako doplňkový pilíř individuálního spoření, kde někdo, kdo má ten záměr, tak kromě prvního a druhého pilíře používá ještě vytvoření finančních rezerv nějakou osobní iniciativou. Co se týká takzvaných zaměstnaneckých penzijních fondů, tak já nemůžu souhlasit s tím, jakým způsobem to argumentuje bývalý komisař Špidla, protože to, že dnes už nelze spoléhat na takzvanou jednoprofesní kariéru, to je naprosto zřejmé. Dnes už prostě není možné říkat, že použiju tentýž, tentýž příklad, že například pokrývač může pracovat do 45 let a potom má odejít do důchodu. To tak není, on se musí připravit na to, že v další kariéře bude prostě dělat něco jiného. Není možné zabezpečit člověka, pokud pracuje poměrně krátkou dobu, tedy …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Tedy prostě dva pilíře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tedy jiný způsob. Není možné zaměstnaneckým pilířem, zaměstnavatelsko-zaměstnaneckým vztahem a doplňkovým pojištěním zabezpečit nějaké dlouhodobé finanční zajištění po skončení jedné jednoprofesní pracovní kariéry. Prostě dnes je normální, že člověk musí projít několika profesemi za svojí ekonomickou kariéru, musíme to přijmout, byť je to nepříjemné, a je potřeba také s tímto argumentem pracovat. A musím říct, že my s tím velmi aktivně pracujeme také například při přípravě dalších reforem, které se týkají trhu práce, úřadu práce a tak dále.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Na určité riziko spojené se změnou důchodového systému upozorňuje také odborník na důchodový systém ze společnosti Deloitte Jiří Fialka. Říká, že spoření v soukromých fondech je při stavu finanční gramotnosti v České republice možná také trochu problematické.

Jiří FIALKA, odborník na důchodový systém ze společnosti Deloitte
Po zohlednění toho, jaký je stav finanční gramotnosti obyvatel v Česku, tak varianta, aby se odpovědně rozhodovali, jestli je pro ně lepší zůstávat v průběžném pilíři, anebo přejít do spořícího pilíře, to prostě průměrný Čech nebude schopný posoudit, a aby ta rozhodnutí byla především ovlivňovaná snahou prodejců s někým sjednat nějakou smlouvu, tak to si myslím, že není správně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Jak tedy vnímáte tnto argument? Jak ve spolupráci třeba s ministrem financí a vaším stranickým kolegou Miroslavem Kalouskem chcete toto riziko minimalizovat, aby veřejnost věděla a hlavně nebála se, že v momentě, kdy bude případně muset povinně přispívat do těch soukromých fondů, bude také schopna nějakým způsobem rozhodnout a udělat ten krok, aby nebyla skutečně marketingově masírována a nevyhrál nejlepší marketing.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak, jednak musím připomenout, že tohle je právě jeden z těch argumentů, které podporují povinné spoření. Právě …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Dobře, ale v momentě, kdy bude povinné, tak stále bude, stále bude možnost vybrat si mezi těmi fondy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Právě z toho důvodu, který tady je. Tak a za druhé, proto také je naprosto jednoznačný záměr vytvořit jeden fond takzvaně státní, tedy s tou konzervativní strategií, tak aby ten, kdo není schopen nebo nechce se rozhodnout, kterou strategii spoření zvolit, tak aby mohl právě být účasten toho takzvaného státního spoření, to znamená fondu, který bude čistě konzervativní, bude investovat pouze do státních dluhopisů, to znamená, bude tam nulové riziko toho, že ta aktiva budou nějak ovlivněna situací na trhu. V podstatě bude ručit stát. Toto je právě jeden z těch základních momentů, který je potřeba nastavit tak, aby byla naprostá jistota, že i ti, kteří se nechtějí nebo nemohou nebo nejsou schopni se zabývat volbou způsobu spoření strategií toho kapitálového spoření, takže budou mít možnost, jak se s tou situací vyrovnat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A je už v tuto chvíli třeba jasné, o kolik se se zavedením vícepilířového financování důchodů sníž státem vyplácení důchody?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
V žádném případě by to nemělo být tak, že by se státem vyplacené důchody měly snižovat, nicméně …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Nemluvím o těch současných, ale v budoucnosti.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nicméně je pravda, že projekce, které děláme, právě v tom horizontu 20, 30, 40 let, tak jednoznačně mluví o tom, že důchody nebudou moci být tak razantně valorizovány, například i nad hranici toho zákonného předpokladu, jako byly v minulosti. Já jenom připomenu, že v součsané době se pravidelně …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Podle té změny, kterou navrhujete, tak by ta vláda tu možnost vůbec neměla.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Přesně tak, protože v současné době je to tak, že se důchody valorizují každý rok minimálně o inflaci a minimálně, plus minimálně o třetinu nárůstu průměrné mzdy. A v řadě případů vlády rozhodovaly o výrazně vyšším navýšení, než je toto minimum, a jedním ze základním předpokladů udržení průběžného pilíře jako funkčního a jako stabilního je právě to, že odejmeme zmocnění vládě, aby rozhodovala o jakékoliv výši valorizaci důchodů a že to zachytíme pevným vzorcem, od kterého nebude možné se odchýlit tak, aby ten průběžný pilíř byl, průběžný pilíř byl dlouhodobě stabilní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A dá se tedy alespoň nějakým rámcovým způsobem vyčíslit skutečně, jaký vliv bude mít to případné rozdělení do dvou pilířů na výši důchodů? Mluví se o tom, že za těch současných návrhů by ten druhý pilíř měl přinášet plus minus 10 %. Ale dá se jasně říci, nakolik to bude stát vyjde, zda případně stát bude schopen do budoucna na vyplácených důchodech ušetřit právě proto, že zde bude existovat ještě druhý pilíř?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nikoliv. Tam jde o to, aby ten druhý pilíř byl dostatečným doplňkovým zdrojem, aby nezůstal důchodce závislý pouze na tom státním průběžném pilíři, nicméně tak jak se dnes diskutuje o nastavení jednotlivých parametrů, tak je jasné, že průběžný pilíř bude nutné dofinancovat z dalších zdrojů, protože pokud část toho povinného odvodu použijeme na kapitálové spoření, tak bude nutné průběžný pilíř dofinancovat. Vláda se zavázala k tomu, že průběžný pilíř bude trvale dofinancováván příjmy ze státního majetku, tedy pronájmu státních podniků, …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Dividend ČEZu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
… dividenty státních podniků nebo podniků v částečném státním vlastnictví.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Ale také se mluví o dani z přidané hodnoty.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A kromě toho také bude potřeba najít další zdroj, například zdroj vyplývající ze zvýšení sazby daně z přidané hodnoty tak, aby právě na tom průběžném pilíři se podílely nejenom odvody, což je takzvané zatížení práce, ale aby se na tom podílela nepřímá daň, to znamená, to znamená spotřeba.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Studia Česko. Nebojíte se ale jako místopředseda jedné z koaličních stran toho, že reforma se stane tématem, na kterém si vzájemně budete poměřovat svaly a v důsledku to může celé reformě uškodit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nemohu se toho obávat. Nic jiného mi nezbývá. Přes všechny různé mediální přestřelky v posledních měsících věřím, že důchodová reforma je tak stěžejní úkol této vlády, přes různé mediální …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Že na tom mohou vyrůst velké svaly.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Přes různé mediální prezentace věřím, že odpovědnost koaličních stran nás dovede co nejrychleji k výsledku, který bude naprosto jednoznačný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
To jsou koaliční strany, ale vláda chce do diskuse zapojit také opozici. Pokud vám ale ČSSD dá košem, prohlasujete reformu hlasy vládní koalice, a to i bez ohledu na požadavky opozičních stran?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Jednoznačně budu usilovat o to, a už jsem to několikrát řekl, aby důchodová reforma byla přijata s maximálním politickým konsensem, to znamená, aby se na té dohodě …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Když to ale nepůjde, protože váš stranický kolega Miroslav Kalousek říká: „¨Chceme-li reformu důchodů, nemáme jinou možnost, než ji prohlasovat v rámci koalice.“

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já mám za to, že jednání se sociální demokracií je potřeba velmi zodpovědně vést, že nesmíme dojít do situace, která se například projevila na Slovensku, kdy po jednotlivých volbách při změně politické garnitury se docela zásadně upravují parametry důchodové reformy. To si myslím, že je nepřijatelné, proto budu velmi usilovat o to, aby alespoň ta základní shoda byla učiněna i se sociální demokracií a já si myslím, že ta cesta k jednání se sociální demokracií je k tomu otevřená.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Říkáte, chci vyjednávat, ale budete případně ochoten nabídnout také nějaké ústupky?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak samozřejmě, že vyjednávání o nějakém společném postupu znamená …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Protože ČSSD jasně říká, že nechce druhý pilíř.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
… znamená hledání kompromisu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A to je, řekněme, ta bazální kategorie, která je velmi podstatná.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já si myslím, že konkrétním jednáním bude naprosto jasně řečeno, že pod tíhou argumentů, které jsou naprosto jasné, musí každý uznat, že průběžný pilíř je jako jediný pilíř dlouhodobě neudržitelný, že je prostě potřeba ho doplnit do druhý pilíř. A já věřím, že i v sociální demokracii převáží tento věcný pohled a věřím, že k nějaké dohodě dojdeme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Už jsem mluvil o situaci na Slovensku, pokud ta dohoda, o níž právě mluvíte, s ČSSD nebude, tak expert ČSSD na důchodový systém Vladimír Špidla říká jasně, co jeho strana udělá:

Vladimír ŠPIDLA, expert ČSSD na důchodový systém
Jaromír Drábek, myslím si, že postupuje způsobem, který je těžko akceptovatelný, který svědčí o koncepční slabosti, no a myslím si, že i kdyby se pokusil reformu proválcovat, že to není podnik, který má naději na úspěch. Nemám nejmenší obavy, že by se ten systém skutečně rozvinul. Jestliže teď vládní koalice dělá reformu existujícího systému, tak já si docela dobře dovedu představit radikální reformu systému, který by byl schválen vládní koalicí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Není to tedy tak, že skutečně ty názory jsou tak antagonistické, že najít shodu není možné a že skutečně s výměnou politické garnitury zde hrozí jasná a velmi výrazná změna důchodového systému?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Vladimír Špidla je jednoznačným zastáncem pokračování pouze průběžného pilíře, aspoň tak já jsem to od něj slyšel.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
No řekněme, že i část ČSSD.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A já jsem přesvědčen o tom, že tento postoj při konkrétních vyjednáváních nepřeváží jako postoj celé ČSSD.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Tak zpátky k té reformě, jak jí plánujete, k tomu druhému soukromému pilíři. Bude třeba, když zde bude existovat, možné mezi těmi jednotlivými soukromými přestupovat? Protože ty jednotlivé fondy budou mít různou strategii. Jaká zde bude třeba uzavřenost a nezbytnost vytrvat v nich?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Určitě ano, určitě bude možné měnit tu strategii, průběžně dokonce i přestupovat mezi jednotlivými fondy, samozřejmě bude nějakým způsobem omezena ta frekvence přestupů a já teď dám laický příklad, je to asi stejné jako s volbou lékaře, nemůžete volit lékaře každých 14 dní, ale jednou za čas tu volbu můžete udělat. Stejným způsobem to bude i právě u těch fondů, nebo tak je to aspoň navrženo, aby bylo určité minimální období, po které musíte zůstat u toho jednoho fondu, ale samozřejmě ta volba bude možná.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A bude stát v tom, řekněme, státem garantovaném fondu garantovat také minimální výnos nebo dárce a plátce donutíte platit i s rizikem, že o peníze nebo jejich část mohou přijít?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
O peníze ani jejich část nebudou moci plátci přijít, protože ty peníze jsou jejiich. Co se týká státního fondu, tak ta odpověď je úplně jednoduchá. Přece státní dluhopisy jsou garantované s určitým výnosem a pokud ten, tento konzervativní fond bude investovat pouze do státních dluhopisů, tak je naprosto jasné, jaká bude ta výše výnosu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Když ta situace státu bude kritická jako v Řecku?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Když ta situace státu bude kritická, tak přesto, dokonce naopak ty státní dluhopisy musí být s mnohem vyšším výnosem, takže …

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Otázka, jestli je někdo posléze na trhu koupí, to je další věc .

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To je samozřejmě otázka, nicméně tím chci jenom ukázat, že investice do státních dluhopisů je prostě tou nejjistější investicí, která nemusí přinést nejvyšší zhodnocení, ale v každém případě je to investice s nejvyšší jistotou, protože vyšší jistotu než státní garanci prostě žádná investice mít nemůže.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A jak by to tedy mělo ještě fungovat v praxi? Z výplaty zaměstnanců se automaticky bude strhávat příslušná částka, z níž si poměrnou část ponechá stát a ten zbytek pošle oněm soukromým fondům?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
V každém případě ta distribuce bude prováděná pomocí jednotného inkasního místa a také v rámci jednotného inkasního místa budou vybírány daně z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojíštění, tak to právě bude záležitostí toho jednotného inkasního místa, aby distribuoval ty jednotlivé části jednotlivých pojištění na ty správní příjemce.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Takže těch jednotlivých plátců se to vůbec nedotkne.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Určitě by se to nemělo dotknout, co se týká administrativní zátěže, naopak právě se zavedením jednotného inkasního místa by se měla velmi výrazně snížit ta, ta zátěž zaměstnavatelů, protože budou odvádět jednu částku na jedno místo a bude potom věcí toho jednotného inkasního místa, aby provedlo tu distribuci prostředků a tak jak říkám, bude se to týkat nejenom sociálního pojištění, v jehož rámci je důchodové pojištění, ale bude se to týkat i daně z příjmů a zdravotního pojištění.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Jak se vlastně v souvislosti s důchodovou reformou změní pozice a také funkce České správy sociálního zabezpečení?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To je ještě otázka, která je ve variantách, protože Česká správa sociálního zabezpečení v jedné z těch variant bude plnit právě úlohu toho centra, přitom odidentifikování kliena vůči penzijnímu fondu tak, aby bylo možné tam právě dát tu bariéru. Je jedna z variant, že touto bariérou bude právě Česká správa sociálního zajištění … zabezpečení, protože, protože ten klient bude komunikovat právě prostřednictvím, prostřednictvím České správy a volit tu svoji fondovou strategii, nicméně je to tak, jak říkám, jenom jedna z variant, jsou i další varianty, které k tomu využívají i jiné instituce.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
A jak zohledníte a zvýhodníte ty plátce, kteří mají děti? Protože ti přispívají také bezdětným.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak v základním návrhu je tato situace vyřešená naprosto jednoznačně, mělo by to být uskutečněno tím, že ti, kdo jsou ekonomicky aktivní a mají rodiče v důchodovém věku, tedy starobní důchodce, tak část jejich odvodů na důchodové pojištění by měla být směřována přímo na výplaty jejich důchodů. Je to jednoznačná motivace pro to, abychom, abychom podpořili výchovu dětí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Tolik ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, děkujeme a na slyšenou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Na slyšenou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
Pěkný den přeje také Ondřej Černý.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox