Drábek: Změny v sociálních dávkách

Od Jaromír Drábek

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem
ČT 24, 12. 1. 2011, Pořad: Události, komentáře

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A hosty jsou ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A také Martin Potůček, který je předsedou odborné sociální komise sociální demokracie. Pane profesore, dobrý večer i vám.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane ministře, proč má být méně dávek?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Protože ten systém dnes je velmi složitý. Dnes vyplácíme 18 typů dávek, které se vyplácejí ze 3 různých institucí a tak, jak bylo řečeno, ten systém je administrativě, ale i finančně velmi náročný a zároveň pro klienty velmi nepřívětivý, protože se musí obracet na 3 různé instituce, pokud potřebují pomoc od státu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane profesore, formálně ta cesta, kterou volí ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy řekněme cesta zjednodušování toho systému, je cestou správnou podle vás?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Na to se těžko odpovídá jednoznačně, poněvadž mnohé z těch návrhů jsou teprve ve stádiu příprav. V každém případě bych ale doporučil před plošným zavedením takové poměrně důležité a náročné změny, ji nejprve experimentálně odzkoušet, třeba v jednom okrese nebo v jedné obci.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jak by tohle legislativně mohlo být ošetřeno, pane profesore, jestli by to vůbec šlo?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
No, to se samozřejmě dělá ve světě …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ve světě ano, ale jestli by to šlo u nás?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Ale já myslím, že ano, při troše dobré vůle.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ten nový systém se nemá týkat úrovně sociální státní podpory a sociální sítě. Mimochodem v téhle souvislosti je dobré připomenout, že ten odborný výraz sociální síť vskutku nemá moc společného s tím, pro co se dnes bůhví proč užívá. Ale vážněji, pane profesore, objem sociální podpory se nemá snižovat, s tím by tedy sociální demokracie neměla mít problém, protože to je, myslím si, zásadní věc.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
No, sociální demokracie má problém s celkovou úrovní té pomoci a podpory, poněvadž ta je výrazně nižší, než by byla skutečně objektivní potřeba mnoha občanů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Zůstaňme u těchto návrhů a naopak, když jsme u snížení peněz, tak vy tvrdíte, že by se mělo těmito změnami ušetřit. Kolik, jak to máte spočítáno, pane ministře, na kolik to máte spočítáno?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, ty administrativní náklady by s tím skutečně měly být mnohem nižší. Když si vezmeme, že se bude ta agenda řešit pouze na jednom místě, místo na 3 místech paralelně, že se bude zpracovávat jenom 1 žádost místo několika žádostí, které se vyhodnocují dnes …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Promiňte, máte to kvantifikováno, o kolik by měl třeba stát ušetřit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
My chceme v každém případě ty lidi, které ušetříme na agendě, kterou dnes musejí vykonávat, převést, tak jak bylo řečeno v tom úvodním příspěvku, na jinou agendu, která souvisí s kontrolou, zejména nelegálního zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Promiňte, k tomu se dostaneme. Mě zajímá, o kolik stát ušetří, nebo kolik stát ušetří?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Výsledné číslo je 0, protože ty lidi, kteří nebudou potřeba pro tu agendu, tak budou pověřeni jinými úkoly. Jde o to …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Čili není výsledkem, není výsledkem ušetření nějaké?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne. Výsledkem tohoto kroku není úspora, ale jsou nepřímé efekty. Protože tím, že posílíme kontrolu, tak velmi výrazně omezíme šedou ekonomiku a přesuneme ty pracovníky, kteří dneska jsou účastni v šedé ekonomice, do standardní ekonomiky, tedy budou odvádět daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Nepřímým efektem by tedy mělo být snížení administrativy. Vy si slibujete hodně od sjednocení výplatních míst. Připomeňme to, co bylo v té reportáži už řečeno, že by nově ty dávky měly být vypláceny pouze na úřadech práce. Ale jak zajistíte, aby to ty úřady zvládly? Ono to v té reportáži bylo naznačeno. Paní z úřadu práce říkala: No, budeme se s tím muset nějak popasovat. Mluvíte-li o menší administrativě, tak ale právě tyhle úředníky čeká určitě více administrativy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nečeká je více administrativy …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Možná víc práce, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne. A já dám jednoduchý příklad. Dnes například pro účely tří různých typů dávek jsou potřeba 3 různé lékařské posudky a 3 úředníci se zabývají zpracováním tří paralelních žádostí, které od roku 2012 budou součástí jedné žádosti s jednou přílohou, to znamená, té práce skutečně velmi výrazně ubude.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane profesore Potůčku, jsou podle vás úřady práce správným distributorem sociální pomoci státu i směrem k občanům?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
To je velmi dobrá otázka. Já, když jsem se seznámil s tím podkladem ministerstva práce, tak první z otazníků, který mě napadl, byl, kde zůstává ta tradiční funkce obcí v oblasti sociální pomoci. V zásadě teď se bavíme o dávkách, ale je známo, že tam, kde nedosáhnou dávky, tam může dosáhnout sociální pomoc, sociální práce v terénu a tu právě vykonávají ty obce. To je moje první …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Promiňte, pane profesore, ale na druhou občanovi, který nějakou sociální pomoc potřebuje, je v zásadě jedno, kam jde, a teď to možná opravdu bude mít jednodušší, protože ví, že bude muset jít pouze do jedněch dveří a ne do dvou nebo do tří dveří.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Jenomže tak, jak jsem se seznámil s těmi podklady, tak se sociální prací v terénu úřady práce v té reformě nepočítají. Ty budou … To je právě nevyjasněno, do jaké míry vlastně, a co zůstane i nadále v kompetenci obcí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Není to nevyjasněné. Je naprosto jednoznačné a v tom souhlasím, že terénní práce je skutečně kompetencí obcí, nicméně pokud chceme sjednotit to výplatní místo, a my jsem analyzovali všechny možné varianty, ať už výplatu prostřednictvím obcí, tedy tím dosavadním způsobem přenesené působnosti státní správy, ať využitím úřadů práce, případně využitím České správy sociálního zabezpečení nebo jiné instituce, a úřady práce v té analýze prostě vyšly s nejvyššími výhody a s nejmenšími riziky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pojďme rozebrat ještě některé další body toho vámi dnes představeného plánu. Změny by se měly týkat i péče o děti. Nedostatek míst v mateřských školách by měl být řešen rozšířením takzvané nekomerční péče. Víc osob by také mělo mít živnostenský list pro péči o děti do 3 let věku. Jak zajistíte, aby právě tahle péče při úvahách o jejím rozšíření měla vždycky tu požadovanou kvalitu? Protože připomeňme, že jde skutečně o péči o velmi malé děti, tedy o něco, co vyžaduje jistou odbornost.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já doplním, že tím třetím typem péče by měla být vzájemná rodičovská výpomoc a tady my velmi pečlivě komunikujeme zejména s ministerstvem zdravotnictví tak, abychom zajistili dostatečné podmínky pro zajištění kvality jednak toho prostředí a jednak té péče. Na druhou stranu, abychom zbytečně nekladli administrativní bariéry pro tento druh péče. Ale podotýkám, že se to má týkat velmi malých skupin dětí, to znamená, dětí o počtu několika málo v té jedné variantě, do 4 dětí v těch ostatních, maximálně do 12 dětí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jak se staví sociální demokracie k rozšiřování počtu lidí s oprávněním pro péči o malé děti?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
No, tak je to podle názoru mnoha odborníků tak trochu východisko z nouze, kdy celý systém není schopen zajistit dostatečnou kapacitu v mateřských školách, poněvadž psychology dětskými je dokázáno, že právě pobyt v takovýchto zařízeních, jako jsou mateřské školy, je pro děti, tedy ty větší kolektivy dětské, jsou pro zrání a východu dětí příznivější, než ty menší.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Vy ale mluvíte o kapacitě. Není to spíš také o kvalitě? Kde je řečeno, že ve státem zřizovaných zařízeních se o děti postarají automaticky dobře? Není právě ona nekomerční, nebo domácí péče, ať už to bude jakýkoliv z těchto typů, není zárukou, že právě tam se dětem budou o něco více věnovat, že jim bude věnována větší pozornost?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
To samozřejmě nemohu vyloučit, to je případ od případu a je to samozřejmě otázka také kontrolní činnosti a celkového nastavení toho systému.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Další novinka, jediný formulář a lékařský posudek bude stačit zdravotně handicapovaným pro výplatu příspěvku. Ty příspěvky se také budou měnit, ale podstatné je ten jeden formulář. Ten zase snižuje náklady na administrativu, to je jeden efekt, na druhou stranu, nemůže ten jeden posudek nahrávat případným nepoctivcům?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Když se podíváme na dnešní situaci, tak tam se každá dávka posuzuje zvlášť, to znamená, na každou dávku se vytváří zvláštní posudek. To znamená, v tom se nic nemění. Důležité je, že ten posudek bude zpracováván jenom jednou a v dnešním systému případného několikastupňového řízení nebo námitkového řízení, tak tam je samozřejmě možnost nápravného opatření.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Další věc, která se týká handicapovaných, zrušena má být možnost takzvaného náhradního plnění, tedy to, aby firmy kompenzovaly nedostatek handicapovaných zaměstnanců, odebírání zboží nebo služeb od firem, které handicapované zaměstnávají. Důvodem má být zneužívání tohoto institutu. Máte kvantifikováno, dá se změřit, jak moc to lidé zneužívají? Nebo to je jenom vaše představa, že se to zneužívá?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak jednak my máme 2 základní instituty, které jsou používány pro zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, jednak takzvané povinné kvóty …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Postižením.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Postižením. … jednak takzvané kvóty, to znamená povinné zaměstnávání 4 % osob se zdravotním postižením. A dále je to v případě nemožnosti splnění této podmínky, povinný odvod, náhradní odvod do státního rozpočtu. To náhradní plnění je doplňkovým systémem, který nemá obdobu v žádné jiné srovnatelné zemi, a to zneužívání …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře, ale promiňte, …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
… to zneužívání je skutečně velmi na vysoké míře …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
… máte to nějak kvantifikováno, podpořeno nějakou studií nebo čísly?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto jednoznačně, protože když si jenom porovnáte počty pracovníků v těch organizacích, které to náhradní plnění vykazují, s tím celkovým objemem, tak to znamená například, že v některých organizacích na jednoho pracovníka se zdravotním postižením připadá několik miliónů v hodnotě výroby nebo poskytování služeb, a to je …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ale druhá strana mince, pane ministře, nevystavujete tím …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
… záležitost, která je naprosto jednoznačná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
… nevystavujete tím do nevýhodné situace ty firmy, které handicapované skutečně poctivě zaměstnávají, třeba i s vidinou toho, že to náhradní plnění, které si u nich budou čerpat jiné firmy, jim může přivést víc zákazníků? A nebudou na tom nakonec biti především ti handicapovaní, kteří jsou tam třeba zaměstnáni?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
V žádném případě ne, protože tady jsou kombinovány 2 způsoby podpory, kromě toho způsobu podpory náhradního plnění, tak ten základní způsob podpory je podpora vytváření pracovních, chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen. A právě ta kombinace chráněných pracovních míst a náhradního plnění není systémově správná a je potřeba s ní něco udělat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jaký je váš pohled na tuhle úpravu? Mělo náhradní plnění smysl, nebylo opravdu v řadě případů jenom na papíře, nenahrávalo těm, kteří to brali jenom čistě formálně?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Souhlasím s tím, že je to opatření, u kterého by mi nebylo příliš líto, kdyby bylo zrušeno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Součástí změn má být také zvýšení sankcí za nelegální zaměstnávání. Pane ministře, proč má ta pokuta vzrůst až na 100 tisíc korun?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já to jenom porovnám. Pokuta za nelegální zaměstnávání dnes je ve výši 10 tisíc korun a pokuta za administrativní pochybení při hlášení pracovního místa například může dosáhnout až půl miliónu korun. Z toho vidíme, že ty výše jsou naprosto nevyvážené, tedy chceme snížit pokuty za administrativní pochybení, naopak zvýšit pokuty za věcné nelegální chování.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Má být zaměstnávání načerno, pane profesore Potůčku, víc postihováno i touto citelnější sankcí?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
O tom nemám nejmenších pochyb, ale zároveň bych doplnil, že to není možná ten největší zdroj úniků do státního rozpočtu. Málo se mluví o tom stále bobtnajícím takzvaném schwarz systému, který znamená velké úniky, především pro zdravotní a sociální pojištění.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ještě k tomu nelegálnímu zaměstnávání. Bude ruku v ruce s tou zvýšenou sankcí existovat zároveň i účinnější systém kontrol? Budou kontroly nelegálního zaměstnávání častější, důkladnější? Jak budou konkrétně změněny?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto jednoznačně. My jsme si ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vyzkoušeli systém takzvaných společných kontrol úřadů práce, inspektorátu práce, správy sociálního zabezpečení, dalších kontrolních orgánů a tento, toto pilotní ověření chceme i v souvislosti se změnou struktury úřad práce od 1. dubna využít pro mnohanásobné zvýšení intenzity kontrol nelegálního zaměstnávání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane profesore Potůčku, podpoří opozice tento plán, nebo je zásadně proti, či snad s drobnými úpravami?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
No, já tady mám před sebou ty stránky, které dnes zveřejnilo tiskové oddělení ministerstva, mnohé z těch návrhů jsou té podoby, že ještě na nich se bude dozajista pracovat. Já osobně se domnívám, že celá ta oblast sociální péče je tak důležitá a zároveň tak komplikovaná, že by si i vyžádala ustavení podobného orgánu, jako byla ta Bezděkova komise, která připravovala tu reformu důchodů, to za prvé. Za druhé se domnívám, že by bylo skutečně velmi užitečné takový rozsáhlý řez do stávajícího systému, někde experimentálně ověřit, než se zavede plošně. A za třetí, domnívám se, že vlastně by tady nemělo dojít k nějakému spěchu, poněvadž zjednodušovat není vždycky jednoduché, zvláště tam, kde jde o lidi.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane ministře, velmi stručně prosím, za prvé, budete spolupracovat s opozicí v dalším připomínkování tohoto materiálu? A druhá věc, co třeba to experimentální ověření, jak o tom mluví pan profesor?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto jednoznačně chci o tom komunikovat i s ostatními politickými stranami mimo koalici, to je naprosto jasné a ta komunikace už na odborné úrovni probíhá. Co se týká toho expertního ověření, to je v českých podmínkách skutečně velmi obtížné, protože zákony musí platit pro celou republiku a bylo by velmi obtížné vytrhnout …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Na to jsem se právě ptal.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
… jeden kraj nebo jeden správní celek z platné legislativy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pánové, děkuji oběma, že jste přišli do dnešních komentovaných Událostí. Na shledanou.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Na shledanou.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox