Drábek: Vládní plán na radikální změnu organizační struktury úřadů práce

Od Jaromír Drábek

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem
ČRo, 27. 1. 2011, Pořad: Ozvěny

Jan BUMBA, moderátor
Vzhledem k tomu, že z horní komory parlamentu zaznívaly už předem zásadní výhrady vůči plánu na radikální přeměnu Úřadů práce, kterou prosazuje vládní koalice, nebylo dnešní odmítnutí tohoto návrhu žádným překvapením. Senátoři se drtivou většinou postavili proti tomu, aby místo 77 samostatných Úřadů práce vznikl jeden centrální se čtrnácti krajskými pobočkami. Předloha se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. Je velmi pravděpodobné, že vládní strany ji tam prosadí přes odpor Senátu. Jedním z kritiků návrhu je senátor ČSSD Karel Kapoun, dobrý den.

Karel KAPOUN, senátor /ČSSD/
Dobrý den všem posluchačům Radiožurnálu.

Jan BUMBA, moderátor
Na druhé lince ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý den, vítám i vás. Pane ministře, slyšíme se?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano.

Jan BUMBA, moderátor
Výborně, takže linky jsou v pořádku. Pane senátore, prosím nejprve k vám, co je podle vás na tomto návrhu tak špatného?

Karel KAPOUN, senátor /ČSSD/
Víte, já jsem senátorem za Českolipsko a nejsem žádným expertem přes tyhle ty sociální věci, mám jinou, jedinou samozřejmě profesionální zaměření, ale sleduji tuto záležitost z hlediska svého senátního obvodu a tak, jak se to vyvíjí, tato situace, především na té, na té otázce zaměstnanosti a sociální podpory, tak vidím, vidím prostě ve své oblasti, která je, která je považována za hospodářsky slabou, jak úřad práce a ty složky, které dneska na tomto poli působí, tak jaký obrovský kus práce udělají.

Jan BUMBA, moderátor
A vy jste řekl, že teď se pomoc lidem neskutečně vzdaluje, to myslíte čistě geograficky nebo obrazně.

Karel KAPOUN, senátor /ČSSD/
Obrazně i fakticky. Já prostě to vnímám tak, že z toho systému, který dneska funguje, včetně těch dislokovaných pracovišť a na těch jednotlivých úřadech, kde jsou sociální odbory, které jsou samozřejmě pověřeny tím, že vyplácejí dávky hmotné nouze, příspěvky na péči a podobně a pracují s těmi klienty, kteří se k nim obracejí s tím, že mají tyto problémy, nezaměstnanost, další záležitosti sociálního charakteru, takže se jim tato služba obrovsky vzdálí. A když se vytvoří místo nich jenom dvě kontaktní místa zodpovědná v celém okresu Česká Lípa, Česká Lípa a Nový Bor, tak si myslím, že to, že to nebude dobře.

Jan BUMBA, moderátor
Pane ministře, pane ministře Drábku, nezhorší se kvůli té reformně přístup občanů k úřadům práce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
V žádném případě, já bohužel velmi těžce nesu, že i v Senátu převážela taková ta politikářská strategie takzvané nulové tolerance, protože bohužel i dnes při projednávání v Senátu padla řada argumentů, které jsou naprosto nepravdivé a nepodložené. Ta síť kontaktních míst úřadů práce zůstane zachovaná v úplně stejné míře, jako je doteď, jde jenom o to sjednotit organizační strukturu úřadů práce.

Jan BUMBA, moderátor
Takže, promiňte prosím, že vám skáču do řeči, jen aby to bylo úplně jasné, těch míst, těch fyzických míst, kam lidé budou moci přijít za tím servisem, bude stejný počet?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto přesně, ano, ta místa zůstanou, pouze se změní organizační struktura úřadů práce, tak aby bylo mnohem jednodušší řídit jednotlivé úkony a tak, jak říkal pan senátor, nejedná se jenom o tu klasickou práci, kterou si někdy lidé představují pod pojmem úřad práce, to znamená, zprostředkování zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale také výplatu dávek státní sociální podpory a řadu dalších úkonů, a ten systém 77 samostatných právních subjektů, samostatných úřadů práce, které si musí sami zajišťovat všechny obslužné činnosti, ten prostě po 20 letech už je přežitý a je potřeba nastoupit cestu k mnohem efektivnějšímu způsobu práce.

Jan BUMBA, moderátor
Pane senátore Kapoune, pokud jde skutečně prostě o … změnu organizační struktury a nezmění se počet kontaktních míst, tak tím asi padá ten argument, že se zhorší přístup občanů k této službě?

Karel KAPOUN, senátor /ČSSD/
To je všechno možná ještě o nějakém vývoji, ale já si myslím, že tam především také jde i o kompetence, který ty jednotlivé složky budou v tom systému vykonávat. Dneska, jestli ten odbor sociální péče má tu možnost, že prostě toho klienta nejen zkontaktuje, vyzpovídá, on je také schopen mu samozřejmě tu dávku i ten formulář pomůže vyplnit a rozhodne o té dávce, o tom přidělení, dneska on víceméně tu černou práci vykoná a předá to na to kontaktní místo, které rozhodne, jestli tu dávku přidělit, to je o těch kompetencích. Já se bojím toho, že prostě ti lidé, kteří dneska s tou kompetencí pracují a jsou samozřejmě zvyklí s ní takto pracovat, tak dneska to budou cítit tak, že vykonají jenom tu černou otrockou práci a za ně rozhodne /nesrozumitelné/ maximálně, tak o nich rozhodne někdo úplně jiný.

Jan BUMBA, moderátor
A tuším za vašimi slovy to, že máte obavu z nějaké časové prodlevy, ke které by docházelo?

Karel KAPOUN, senátor /ČSSD/
Nejen časové prodlevy, ale i o té, dá se říct, nebo schopnosti takto rozhodnout opravdu adresně, já to vnímám tak, že když třeba mluvím konkrétně třeba o naší obci v Doksech, kde ta pracují tři ženy na oblast, v této oblasti sociální péče, já vidím nějaký obrovský rozsah práce, co ony vykonávají s těmi klienty, a dneska, a oni rozhodují o té dávce, oni vědí přesně, co ten člověk potřebuje, jestli ta dávka pro něj je oprávněná. Oni, jestli udělají to základní provedení a pak to rozhodnutí předají někam dál a o nich rozhodne někdo, třeba v té České Lípě už jsme znalosti věci toho klienta, tak si myslím, že to nebude dobře.

Jan BUMBA, moderátor
Pane ministře, není to tak, že lidé v terénu jaksi jsou blíže realitě, mohou kompetentněji učinit odpovědné rozhodnutí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Je to přesně tak a na tom se vůbec nic nezmění. Přece ten příklad, který byl takto, který pan senátor uváděl, tak to naprosto přesně ilustruje. I dnes pracovníci kontaktních míst mají kompetence a nemusí se všemi záležitostmi obracet na ten právní subjekt, to znamená, na okresní úřad práce, a tak tomu bude i v budoucnosti. Já musím říci, že my jsme velmi pečlivě vyjednávali s některými senátory sociální demokracie, dokonce jsme společně připravovali pozměňovací návrh, který měl zajistit, aby nebyly žádné pochybnosti v tom vymezení kompetencí. Nicméně tak, jak jsem řekl v úvodu, senátoři ČSSD nakonec zvolili tu taktiku nulové tolerance, odmítli se podílet na hlasování o tom vlastním pozměňovacím návrhu, který připravili a který, který já jsem řekl, že nemám problém podpořit, to tak je, nedá se nic dělat, nicméně myslím si, že následující měsíce ukážou, že ta restrukturalizace organizačního uspořádání úřadů práce je správnou věcí a že posílí velmi výrazně efektivitu práce na úřadech.

Jan BUMBA, moderátor
Mluvíte, pane ministře, o senátorech ČSSD, nicméně třeba místopředseda Senátu Petr Pithart z KDU-ČSL řekl, že cituji: „Máme měnit to, co se v zásadě osvědčuje,“ takže proč měnit něco, co funguje, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
No, já bych se právě pozastavil nad tím slovem v zásadě nebo nad tím spojením v zásadě, ono se sice v zásadě ten systém 20 let osvědčuje, ale má řadu nedostatků, které právě tímto krokem mají být odstraněny.

Jan BUMBA, moderátor
Pánové, děkujeme, oběma za rozhovor. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Na slyšenou.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox