Jaromír Drábek: Co vyšší DPH zdraží a co ne? (ČT 24)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem v pořadu Události a komentáře na ČT 24, kde poskytl rozhovor k dalším bodům důchodové reformy, o kterých mj. hovořil na tiskové konferenci. Tématem rozhovoru byla především otázka diskusí ve věci změny sazeb DPH v rámci reformy.
ČT 24, 22.2.2011

Moderátor
Šéf resortu práce a sociálních věcí Jaromír Drábek představil další body plánované reformy penzí. Kolem potravin, které zůstanou po důchodové reformně ve snížené desetiprocentní sazbě, ale nadále panují zmatky. Existuje podezření, že se budou nová pravidla obcházet.

Autor
Co má důchodová reforma společného s mrkví, chlebem a banánem? Na první pohled absurdní otázka. Na její odpovědi ale záleží, kolik bude tohle zboží příští rok stát. Přesněji řečeno jak vysoké na ní bude DPH, jehož zvýšení má přinést chybějící peníze na penze. Koalice už nyní přiznává, že seznam 7 položek, u nichž zůstane snížená DPH na 10 %, tzn., chléb, mléko, zelenina, brambory, ryby, dětská mléčná výživa a speciální potraviny pro diabetiky, budou prodejci obcházet.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Kdybych chtěl navádět, tak řeknu, zabalte 4 dalamánky do jednoho pytlíku a prohlašte to za chleba.

Autor
Největší zmatky zřejmě budou u potravin pro diabetiky. Za ty se dá schovat spousta výrobků. U mnoha komodit pak není vůbec jasné, o co vlastně jde. Typickým příklad je vodní meloun. Pro spotřebitele ovoce. Ve skutečnosti je zelenina stejně jako tykev nebo dýně.

Ladislav Pavlata, ředitel botanické zahrady UK:
Jsou samozřejmě přechodné druhy, které se pěstují jako zelenina, ale prodávají se jako ovoce, můžeme jmenovat třeba melouny, tykve a jahody.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně je to určeno celním sazebníkem.

Autor
Jenže ten v tom mnohdy dělá ještě větší zmatek. Výsledek? Podle botaniků je meloun zelenina, podle úředníků ovoce. Takže u něj DPH zůstane ve zvýšené sazbě. Na rozdělení DPH podle ovoce a zeleniny, které navíc nemá v˙Evropské unii obdoby, si už stěžují ovocnáři.

Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie:
Ovoce i zelenina jsou vždycky považovány za jednu komoditu. A to nejen u nás, ale v celé Evropské unii. Čili považujeme to za nesystémový a nepochopitelný těžko vysvětlitelný krok.

Autor
A tak si chtějí ovocnáři právě u EU stěžovat. Koalice je ale neoblomná. Další rozšiřovaní seznamu je podle ní vyloučené.

Moderátor
Ministr Jaromír Drábek živě v Událostech, komentářích. Dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor
Nechci začínat jaksi úplně odlehčeně, ale v˙češtině se říká, nemíchej hrušky a jablka. Napadlo vás někdy, že se hrušky, jablka, banány a melouny budou míchat do tématu důchodová reforma. Není to chyba trošku?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Musím říci, že mě to nenapadlo, nicméně.

Moderátor
A nebyla to chyba, že vás to nenapadlo pane ministře?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nemyslím si, že by to byla chyba, s˙takovým překvapivými návrhy přišel náš koaliční partner. A my jsme měli 2 možnosti. Buďto dokončit dohodu na důchodové reformě a nebo nedokončit dohodu na důchodové reformě. Pokud toto je cena za uzavření dohody o důchodové reformě, tak já to prostě musím respektovat.

Moderátor
Dobře, ale v˙tuto chvíli ale opravdu nikdo neví, jak to bude.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, v˙tuto chvíli, tak jak jsem řekl dnes na tiskové konferenci. Zařazení daně z˙přidané hodnoty do jednotlivých sazeb je jednoznačně určeno celním sazebníkem. A já věřím, že se s˙tím ministerstvo financí vypořádá.

Moderátor
Pojďme k˙dalším věcem, které jste dneska řekl. Třeba jste řekl, že důchodům, které se budou od října vyměřovat nově, se díky jejich valorizaci ta výše se tedy nesníží. Buďme konkrétní. Průměrný důchod bude klesat o 60 korun ročně. Oproti tomu letošní valorizace má být ve výši 360 korun. Znamená to, že tam bude nějaká trvalá kompenzace, že tedy důchody budou mít vlastně stále stejnou či přibližně stále stejnou výši?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, tak je to tak, že to přechodné období přechodu z˙toho starého dosavadního vzorce na ten nový vzorec je rozloženo na 5 let právě proto, aby ten přechod byl pozvolný a právě proto, aby byl každý rok překryt velmi významně tou valorizací. Tzn. ty změny ve výpočtu vzorce budou mnohem nižší, řádově pětkrát nižší než je ta každoroční valorizace.

Moderátor
Na druhou stranu ale ceny prostě porostou. Viz ono sjednocení DPH na 20 %, to má vykrýt výpadek příjmů na sociální pojištění. Ale bude v˙reálu znamenat zvýšení cen.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, samozřejmě, ale to zvýšení cen, které se bude týkat jednorázového skoku DPH u některých komodit, tak to bude také jednorázově plně valorizováno v˙důchodech.

Moderátor
Z čeho vychází vaše jistota, že ty kompenzace nejenom pro důchodce, ale třeba i pro rodiny s˙dětmi budou stačit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Z toho výpočtového vzorce, který určuje valorizaci důchodů. Valorizace důchodů se každý rok, pokud inflace překročí určité procento, tak se každý rok počítá právě podle skutečného cenového indexu.

Moderátor
Vy jste také uvedl, že zvýšená daň z˙přidané hodnoty může v˙pesimistickém scénáři znamenat nárůst výdajů domácností maximálně o 3,1%. Z˙čeho vychází tento výpočet?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ten výpočet vychází z propočtu ministerstva práce a sociálních věcí. Protože my trvale a průběžně posuzujeme cenové nárůsty a dopady na jednotlivé typy domácností. Ten odhad je pesimistický, krajně pesimistický v˙tom, že se celé zvýšení daně z˙přidané hodnoty projeví do cen, jsou i mnohem optimističtější scénáře.

Moderátor
Jsou i pesimističtější scénáře, pane ministře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, pesimističtější scénáře jsou přehnané a neodpovídají realitě. My jsme skutečně v˙tom pesimistickém scénáři započítali maximální zvýšení cen, kdy by se zvýšení DPH promítlo plně do cen.

Moderátor
Takže sociální demokracie nebo odboráři používají hausnumera.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To jsou čísla, která jsou mimo realitu. Naopak je řada optimističtějších scénářů. Já jeden z nich bych citoval a je to scénář, který vyšel z idea Jana Švejnara, který posuzuje ten vliv růstu cen společně s DPH a vychází mu 1,6 procenta, tedy přibližně poloviční nárůst inflace.

Moderátor
Někteří zástupci ČSSD nebo odborů zase říkají o vašich číslech, že jsou ne úplně správná, ale to je jasné, že v˙tomhle si asi neporozumíte.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Víte, já si myslím, že čísla, která zpracovává ministerstvo práce a sociálních věci, jsou dlouhodobě velmi uznávaná. Tam se skutečně neprojeví žádné…

Moderátor
Vy jste ministr, vy jste šéf toho úřadu, toho resortu, tak je jasné, že to musíte pochválit.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Stejným způsobem jsou relevantní čísla, když byli ministry práce představitelé jiných stran.

Moderátor
Nicméně ten výpadek příjmů na sociální pojištění má být nižší než celkový výnos z˙nově nastaveného DPH. Proč?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano. Z˙jednoduchého důvodu, že my spolu s kroky vedoucími k rozběhu důchodové reformy, tak jsme se shodli na tom, že je potřeba uskutečnit další kroky, které souvisí s˙impulsy pro rozvoj ekonomiky.

Moderátor
Jakoby na to si našetřit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Aby celá společnost byla bohatší.

Moderátor
Jako by na to si našetřit z˙té zvýšené DPH tedy?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jednoznačně, jedná se o částečný přesun přímého zdanění do nepřímého zdanění. Což koresponduje s doporučeními valné většiny ekonomů. To, že snížíme náklady na práci, ty vedlejší náklady práce o 1,8 %, to je velmi dobrý impuls pro vytváření nových pracovních míst a tím také zprostředkovaně posílení stability důchodového systému.

Moderátor
Dobře, čili vám to připadá úplně fér, že se zvýší DPH, sjednotí se a mluví se o důchodové reformě, ale že ty peníze ušetřené nejdou jenom na důchodovou reformu, to je v˙pořádku.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale my jsme samozřejmě říkali, že budeme prosazovat i kroky, které na první pohled nejsou populární, ale dlouhodobě jsou pro českou společnost výhodné. Pokud říkáme, že 20 miliard korun z˙těch, z˙toho výnosu DPH použijeme na pro růstové kroky a dalších 10 miliard korun na pro rodinnou politiku, tak si myslím, že je to dlouhodobě jedině správně.

Moderátor
Poslední věc ještě k˙tomu DPH. Výjimky z˙té jednotné sazby jsou už podle vás taky nepřekročitelné? Nic se mezi výjimky už nezařadí? Ovoce? Jiné pečivo než chleba? My jsme tady debatovali hodně o knihách nebo se o tom povede v koalici ještě diskuse? Dokonce vaše koaliční, respektive vaše stranická kolegyně, paní poslankyně Putnová říkala, že si myslí, že ta debata ještě může pokračovat.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já považuji tu dohodu za uzavřenou. Samozřejmě není nikdy možné vyloučit, že na jednotlivých věcech, pokud se shodnou všechny 3 koaliční strany, tak se můžou nějak upravit. Ale my jsme si minulý týden jasně potvrdili, že ta dohoda je konečná.

Moderátor
Věci veřejné ale stále volají po mezigenerační solidaritě. V˙tom už máte jasno nebo se o tom bude dál debatovat, bude se něco měnit nebo to je nastaveno, tak jak to bude nakonec?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je jediný prvek, na kterém ta dohoda nebyla dokončena. My jsme to minulý týden jasně deklarovali, že jsou dohodnuty všechny prvky důchodové reformy kromě toho segmentu mezigenerační solidarity a ta dohoda, respektive pokus o tu dohodu nás čeká v˙následujících dnech.

Moderátor
A jste si jist, že ta dohoda nebo ten pokus o dohodu, jak to o tom mluvíte, bude jenom nad tímto bodem. Víte, když se otevře debata, tak jak se nastaví, že tématem této debaty je pouze mezigenerační solidarita?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já věřím, že to, že jsme si..

Moderátor
Ale chápete proč se na to ptám?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Věřím, že když jsme si minulý týden potvrdili, že všechny ostatní body jsou uzavřené a nebudeme s˙k˙nim vracet, takže to všichni tři koaliční partneři budou respektovat.

Moderátor
Ale zkusme se ještě my vrátit k˙některým bodům. Zase, které jsou odlišné od těch předchozích návrhů. Minulý týden jste se v koalici shodli na tom, že spoření v privátních fondech nakonec nemá být povinné. To je ale obrat od toho původního návrhu, řekněte proč?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jednoznačně je to za prvé vyhovění tomu, co požadovala sociální demokracie. Já jsem jasně říkal, že budu usilovat o to, aby důchodová reforma byla dlouhodobým řešením, nezpochybňovaným, aby byla konsensem co nejširšího politického spektra. Pokud se původně programové prohlášení vlády odvolávalo na tzv. Bezděkovy komise, které doporučovali povinné spoření, tak jsem prostě toto doporučení respektoval a připravil jsem ten základní návrh v˙systému povinného spoření. Nicméně myslím si, že ta volba dobrovolného spoření, já jsem osobně jejím zastáncem, vytváří skutečně prostor pro širší politický konsensus.

Moderátor
A dokážete odhadnout, kolik lidí přistoupí na to spoření?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak my v˙těch odhadech počítáme s tím, že by se toho dobrovolného způsobu spoření mělo účastnit přibližně 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Moderátor
To je přání otce myšlenky nebo…

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne my vycházíme z toho, že tak, jak přibližně 15 let běží systém penzijního připojištění, kde se ho účastní více než 80 % ekonomicky aktivních obyvatel, takže podobným způsobem budou čeští občané přistupovat i k˙možnosti spořit si na důchod touto formou.

Moderátor
A plán B? Co s˙tím systémem, když se lidem do něj prostě nebude chtít?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Když se lidem do systému nebude chtít, tak není potřeba žádný plán B. Pokud se každý individuálně rozhodne, že se chce spolehnout pouze na průběžný státní systém nebo případně svojí důchodovou příjmovou situaci řešit jiným způsobem, tak je jeho individuální rozhodnutí.

Moderátor
Vy jste také dnes uvedl, že peníze naspořené v novém důchodovém systému budou vždy předmětem dědictví. To tedy bude explicitně řečeno v zákoně?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně. Ano. Je to individuální vlastnictví. Ty naspořené prostředky prostě musí podléhat dědictví.

Moderátor
Řekněte ještě na závěr, proč není ještě úplně zjevné, jaké detaily ta penzijní reforma má, bude mít. Vy to jakoby dávkujete po kapkách, v˙průběhu se to mění, v˙průběhu debatujete v˙koalici, pak ještě s˙opozicí. Neměla by veřejnost dostat do ruky celkový ujasněný koncept?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to byl právě účel dnešní tiskové konference, aby ten ucelený koncept.

Moderátor
Sám jste říkal, že třeba mezigenerační solidarita se ještě bude otevírat, že se sociální demokracií ještě budete hovořit, takže to ještě není stoprocentní?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, protože ta dohoda v koalici byla jasně uzavřena. To, že v minulých dnech nebylo možné z˙hlediska mediálního zájmu reformu prezentovat uceleně, to je naprosto jasné, protože jsou většinou otázky na jednotlivosti, nikoli na koncept jako celek.

Moderátor
Ale ďábel je ukryt v˙detailu, pane ministře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak právě proto. To, že se budeme snažit o tu maximální dohodu se sociální demokracií, je naprosto jasné.

Moderátor
Děkuji vám, že jste přišel. Nashledanou.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Prosím, pěkný večer.

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox