Drábek: Zákon byl bohužel vetován

Od Jaromír Drábek

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem
Impuls, 24. 2. 2011, Pořad: Impulsy

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
Od dubna mělo podle původních představ Nečasovy vlády dojít k zásadní změně úřadů práce. Zákon ovšem v tomto týdnu vetoval prezident Václav Klaus. Počítal jste s tím?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak věřil jsem, že prezident republiky uzná za vhodné věnovat se těm argumentům, které jasně říkaly, že potřebujeme přizpůsobit strukturu úřadů práce standardním poměrům, nakonec i státoprávnímu členění státu a také tomu, že dnes v tom systému 77 samostatných úřadů řada těch obslužných záležitostí je prostě prováděna poměrně neefektivně.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu-li to správně, bylo to pro vás překvapení, když prezident zákon vetoval?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak politik musí počítat vždycky se vším, nicméně …

Václav MORAVEC, moderátor
Vy jste s tím počítal tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, určitě, určitě nesmí člověk podléhat překvapení, nicméně věřil jsem tomu, že prezident ten zákon podepíše.

Václav MORAVEC, moderátor
Pro úplnost, prezident v odůvodnění svého veta napsal, citujme: „Zákon vytváří další nový centrální úřad a tím posiluje byrokracii, s čímž se nemohu ztotožnit.“ Konec citátu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já na to musím říct, že pan prezident má asi bohaté zkušenosti, určitě má bohaté zkušenosti ze státní správy a z veřejné správy obecně, já mám za to, že ta struktura úřadů práce dnešní je skutečně už překonaná a že tím sloučením do jedné organizace by mohlo být dosaženo řady efektů a my jsme tu úsporu spočítali na 180 milionů korun ročně. Pokud pan prezident nevěří, že takové úspory lze dosáhnout, tak já si myslím, že následující měsíce ho, věřím, přesvědčí.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy mluvíte o tom, jako by bylo téměř jisté, že se najde sto první poslanec v Poslanecké sněmovně, který prezidentské veto přehlasuje. Co možná námitka, že může na ty argumenty Václava Klause slyšet Občanská demokratická strana a její poslanci?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ta dohoda je koaličně jasně vyjádřená a já věřím, že poslanci vládní koalice ze všech koaličních stran ten návrh podpoří. Kdyby se tomu z jakýchkoliv důvodů náhodou tak nestalo, tak já samozřejmě bych ten návrh zákona předložil znovu.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu to správně, že by znovu šel do vlády, znovu do Poslanecké sněmovny a absolvoval byste celé kolečko?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ano, přesně tak, protože pokud je to základní podmínka pro sjednocení výplat dávek sociálních transferů, dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, tak je to prostě ten základní krok, který musíme udělat, byla by to samozřejmě obrovská komplikace časová, museli bychom posunout termíny těch jednotlivých realizačních kroků, nicméně určitě je to ten potřebný krok, který pro zefektivnění systému státní správy právě v té oblasti podpory hmotné nouze a státní sociální podpory je naprosto nezbytný.

Václav MORAVEC, moderátor
A vy byste v případě, že by koaliční poslanci nepřehlasovali prezidentské veto, tak byste ten zákon měnil, nebo byste ho v původní verzi opět se pokusil, lidově řečeno, prohnat parlamentem?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak to, to, to skutečně předjímáme, já věřím tomu, že koaliční dohoda bude dodržena a že ten zákon nakonec nabyde účinnosti od 1. dubna. Já jenom říkám, že …

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, pane ministře, je námitka, to už se stihnout téměř nedá.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To se stihnout dá, protože Poslanecká sněmovna zasedá od 15. března a časově to je zvládnutelné.

Václav MORAVEC, moderátor
Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek.

Ekonomická krize zasáhla Česko méně, než se čekalo. Podle Českého statistického úřadu to vyplývá z propočtů všech klíčových statistik. Podle analytičky ČSÚ Drahomíry Dubské podniky, banky i domácnosti prošly krizí bez zásadnějších otřesů.

Drahomíra DUBSKÁ, analytička ČSÚ /ukázka/
Krize udeřila především na tu výkonnost české ekonomiky, méně už pak na ziskovost. Domácnosti vyšly z krize relativně dobře díky výrazně posílenému přerozdělování, na což samozřejmě doplatil vládní sektor, který naopak vyšel z krize nejhůře.

Václav MORAVEC, moderátor
Konstatuje analytička ČSÚ Drahomíra Dubská. Česko však stejně jako ostatní země bojuje s poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, kterou se nedaří skokově snižovat, i když ekonomiky vycházejí z recese. Ke konci ledna mělo Česko nezaměstnanost 9,7 procenta. Kdy podle odhadu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, hosta dnešních Impulsů, dojde k zásadnímu poklesu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak je obvyklé, že míra nezaměstnanosti reaguje na pohyby v ekonomice přibližně s šestiměsíčním zpožděním. Já si myslím a troufám si říci, že ten vrchol nezaměstnanosti už máme za sebou a že v následujících měsících i s podporou nárůstu sezónních prací, tak že půjdeme s čísly nezaměstnanosti dolů.

Václav MORAVEC, moderátor
Nemyslíte tedy, že by na začátku března váš úřad – ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo: „Ejhle, nezaměstnanost je na deseti procentech.“

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, myslím si, že ne. Samozřejmě, že si musíme počkat na skutečná čísla, ale já jsem přesvědčen, že tak, jak ta čísla rozvoje ekonomiky, vývoje průmyslu a tak dále, jak nasvědčují obnově síly české ekonomiky, tak že tomu budou v následujících měsících postupně odpovídat i čísla v nezaměstnanosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Za pár okamžiků budeme probírat velkou penzijní reformu, kterou připravujete na svém úřadu. Co možná námitka, že v souvislosti s reformou penzí, ať už tou malou, nebo i velkou, se na budoucí míře nezaměstnanosti, na vyšší míře nezaměstnanosti podepíše i ten fakt prodlužování odchodů věku do důchodu, protože pracovní místa nebudou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak musíme se na to podívat obráceným pohledem. Aby byl důchodový systém stabilní, tak je nezbytné, aby byla udržena průměrná doba pobírání důchodu, a pokud ten trend zvyšování věku dožití, to znamená průměrné délky života, stále je rostoucí, no, tak nezbývá, než tomu také přizpůsobit věk odchodu do důchodu. To prostě …

Václav MORAVEC, moderátor
Ale ta pracovní místa nebudou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
… to prostě jinak udělat nejde. Aby byla nová pracovní místa, to je potřeba podpořit jiným způsobem a já si myslím, že dohoda na důchodové reformě přesně ukazuje ten směr, kterým je potřeba postupovat. Jedním z důležitých opatření dohodnutých v rámci důchodové reformy je přesun části zátěže zaměstnavatelů u přímého zdanění práce, přesun do nepřímého zdanění, tedy do daně z přidané hodnoty. Byť toto opatření na první pohled vypadá nepopulárně a také tomu rozumím, že, že vypadá nepopulárně, tak právě pro růst ekonomiky, tvorbu nových pracovních míst je to velmi silný impuls.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy osobně si, pane ministře, nemyslíte, že existuje nějaká saturace pracovního trhu, to znamená, i kdyby vláda stokrát dělala X prorůstových opatření, které by měly vést ke vzniku nových pracovních míst, tak zkrátka nová pracovní místa vzniknout nemůžou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já si myslím, že v současné době v takové situaci nejsme. Já si myslím, že ta prorůstová opatření, která …, na kterých je shoda v rámci důchodové reformy, tak právě mohou velmi významně pomoci v podpoře tvorby nových pracovních míst.

Václav MORAVEC, moderátor
Máte odhady nebo alespoň propočty, kolik nových pracovních míst, pokud budou uskutečněna ta vládní opatření, by mohlo ještě vzniknout v České republice?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ty propočty jsou velmi jednoduché, ale jsou to vždycky jenom odhady. Pokud snížíme zatížení práce o 1,8 procenta, to zatížení mezd, tak to je ten základní parametr a to ukazuje, jaký prostor dáváme zaměstnavatelům pro rozšíření výroby, pro tvorbu nových pracovních míst …

Václav MORAVEC, moderátor
Kolik jich tedy může vzniknout?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To já skutečně nechci říkat.

Václav MORAVEC, moderátor
Odhad.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To …, nechci říkat konkrétní čísla, ale určitě to bude v desítkách tisíc.

Václav MORAVEC, moderátor
Do statisíce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Vy mě tlačíte k tomu, abych říkal …, ne, ne …

Václav MORAVEC, moderátor
Ne, protože …, no, počkejte, jestliže vláda dělá nějaký krok, snižuje zatížení práce, tak myslím, že by měla odpovědná vláda jasně říci, jaké má odhady vzniku na určité procento snížení pracovních nákladů, kolik může vzniknout pracovních míst?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Samozřejmě. Ale vy dobře víte, že to je ovlivněno mnoha dalšími faktory, zejména zahraniční poptávkou, která je určující pro Českou republiku. Já vyjadřuji to číslo v rozsahu desítky tisíc pracovních míst, ale jestli to bude 40 tisíc, nebo sto tisíc, to skutečně záleží na mnoha dalších faktorech.

Václav MORAVEC, moderátor
Šéf makroekonomických statistik Českého statistického úřadu Marek Rojíček v rozhovoru pro rádio Impuls ještě k důsledkům ekonomické krize dodává.

Marek ROJÍČEK, vedoucí makroekonomických statistik Českého statistického úřadu /ukázka/
Došlo k významnému poklesu jeho příjmů prostřednictvím daní, ale na druhé straně vlastně musel zvýšit svoje výdaje, protože došlo, řekněme, ke zvýšení nezaměstnanosti a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
Vysvětluje v rozhovoru pro rádio Impuls vedoucí makroekonomických statistik Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Významným zaměstnavatelem je stát, počítá podle ministra práce a sociálních věcí, místopředsedy TOP 09 Jaromíra Drábka Nečasův kabinet s dalším propouštěním lidí ve veřejné a státní správě, ať už je řeč například i o lékařích a zdravotnických pracovnících, protože se počítá s tím, že se budou transformovat akutní lůžka, ale i v dalších oborech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak to je záležitost skutečně sektoru zdravotnictví, který není financován ze státního rozpočtu, ten je z převážné míry financován z veřejného zdravotního pojištění, co se týká státního sektoru, tedy to, co je financováno ze státního rozpočtu, tak já nepočítám s tím, že by ještě mělo docházet k nějakým dalším výrazným úsporám. Nakonec vláda se jednoznačně shodla na tom, že to desetiprocentní snížení objemu mezd nebo objemu platů ve státní správě bude jednorázové, z roku 2010 na rok 2011, ale je fakt, a to chci připomenout, že ani v následujících letech nepočítáme s dalším růstem objemu platů a tam už je potřeba skutečně velmi vážně přemýšlet nad systémovými změnami v agendách, v organizaci práce tak, abychom ten trend zefektivňování státní správy udrželi. A když se vrátím k tomu prvnímu tématu, tak tady mě mrzí, že pokud jsme měli naplánovány kroky, které měly vést k výraznému zefektivnění práce v jednom z těch základních sektorů, to jsou úřady práce, tak že tento krok někteří nechtějí podpořit.

Václav MORAVEC, moderátor
Mluvíte někteří, v tomto případě prezident republiky. Tady ale jednoduchá otázka, která souvisí s tím, co je napsáno v programovém prohlášení vlády. Vy jste počítal s tím, že budou zrušeny tarifní tabulky, je to v programovém prohlášení vlády. Teď došlo k tomu, že budou navýšeny tarify u lékařů. Je to jasné, že už jste pohořel s tím, co je v programovém prohlášení vlády a že se tarifní tabulky rušit nebudou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já si myslím, že je to přesně naopak. Pokud se podíváte do usnesení vlády z této středy, tak v rámci všech těch opatření ve zdravotnictví, tak bylo jednoznačně deklarováno, že vláda trvá na tom, a dokonce já jsem to dostal za úkol, k 1. 1. 2013 připravit zrušení tarifních tabulek ve zdravotnictví. A myslím si, že pokud se zeptáte na obecnou situaci, tak že podobným způsobem budeme postupovat i v jiných sektorech.

Václav MORAVEC, moderátor
Zrušíte tedy všechny tarifní tabulky?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já to nechci v tuto chvíli sledovat v nějakém jednoduchém časovém horizontu, to znamená, nebudu tady říkat, že tak jako ve zdravotnictví, tak ve všech ostatních sektorech veřejné správy zrušíme tabulky …

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, ale, ale to asi dává logiku, protože jestliže to máte udělat ve zdravotnictví, tak zase znáte to, jak jednotlivé profesní skupiny budou říkat: „Podívejte se, když se to ruší ve zdravotnictví, tak to musíte zrušit i ostatním,“ nebo zdravotní pracovníci budou říkat: „No, tak když to rušíte nám, tak to zrušte i jiným.“

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, ne, na tohle, na tohle je potřeba se podívat skutečně po jednotlivých sektorech. Jde o to, zda například vláda má určovat tarifní tabulky ve veřejné správě. Tam já si myslím, že to přijde na řadu v tom prvním kroku, protože nevidím skutečně žádný důvod, proč by vláda měla nařizovat například krajským úřadům nebo obecním úřadům, které prostě nepodléhají vládě, jakým způsobem mají odměňovat své zaměstnance, byť je tam samozřejmě ten protiargument, že jsou též hrazeny z veřejných rozpočtů. Ale ony hospodaří samostatně, ony mají rozpočtovým určením daní přidělené své prostředky, to znamená, podle mého názoru má být v jejich pravomoci, v kompetenci, aby si samy rozhodovaly o tom, jakým způsobem chtějí oceňovat své zaměstnance. No, a samozřejmě v dalším kroku předpokládám, že je třeba velmi pečlivě zvážit všechny takzvané podřízené organizace státu, příspěvkové organizace, protože tam v řadě případů také není žádný důvod, proč by měl stát nařizovat někomu, jakým způsobem má oceňovat zaměstnance v agendách, které nejsou přímým výkonem státní správy. No, a v tom posledním kroku samozřejmě dojde na řadu i na typické státní zaměstnance, tedy, v uvozovkách, státní úředníky, a to je otázka, která určitě přijde také na pořad dne.

Václav MORAVEC, moderátor
Do roku 2014 všechny tyto kroky stihnete?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já v tuto chvíli nechci slibovat, že do toho konkrétního data všechny kroky stihneme. Ten trend je naprosto jasně nastaven, v programovém prohlášení jsme se k tomu jasně přihlásili, jak bude to krokování časově probíhat, to já nepovažuji příliš za podstatné.

Václav MORAVEC, moderátor
Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek.

Dvě reformy penzí nachystala Nečasova vláda, malou už schválila ve středu, velkou chce dopracovat do března. Podle premiéra Petra Nečase je zapotřebí ještě například dojednat to, zda bude budoucí důchodový systém solidární i ve vazbě na rodiny s dětmi.

Petr NEČAS, premiér /ODS/ /ukázka/
Budou tady sociální kompenzace v případě rodin s dětmi, navýšení odečitatelné položky od daně, která je sleva tedy na, na dítě, o tři tisíce korun a v případě penzistů samozřejmě tyto věci zahrneme do valorizace důchodů.

Václav MORAVEC, moderátor
Vysvětluje k dosavadním vládním vyjednáváním o velké penzijní reformě premiér Petr Nečas. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v těch uplynulých dnech a týdnech vyvracel mnoho pochybností, které se týkají té vládní verze důchodové reformy, například to, že se peníze ve fondech budou dědit, že jsou předmětem dědictví. Ale ruku na srdce, pane …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To je ta pravda, to není ten mýtus.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano. Kterou část té penzijní reformy vy ze svého pohledu považujete za nejrizikovější z hlediska samotné aplikace do praxe?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já možná považuji za velmi důležité, aby se podařilo přesvědčit občany, že ten systém dobrovolného spoření je skutečně užitečný a že je vhodné ho samozřejmě zkombinovat s dalšími prvky, jako je třeba penzijní připojištění, nebo individuální investování, ale že je to skutečně dlouhodobě výhodný systém. Protože bohužel tady běhají různé pseudopropočty o tom, jak pro někoho to výhodné je, pro někoho to výhodné není a já si myslím, že je skutečně potřeba dát jasná čísla na stůl s různými predikcemi vývoje. Protože to jsou, to jsou čísla, která se lehce sestaví do tabulky, ale tak, jak jeden klasik pravil: „Věřím jen statistice, kterou jsem si zfalšoval sám,“ tak to, prosím, není, není můj styl a je potřeba říci, za jakých podmínek to je, za jakého vývoje hrubého domácího produktu, za jaké předpokládané inflace. Je potřeba prostě ty trendy postavit skutečně na reálných základech a také zodpovědně říci, že z roku na rok není možné odhadnout například, jaká bude inflace za pět let, za deset let, za patnáct let. Že to je skutečně záležitost porovnání možných investičních příležitostí, ale že je to dlouhodobá šance.

Václav MORAVEC, moderátor
Opoziční sociální demokraté i komunisté odmítají vládní představu reformy penzijního systému. České penzijní fondy jsou podle stínového ministra financí z ČSSD Jana Mládka nevýkonné a nejdražší na světě a Jan Mládek dodává.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/ /ukázka/
Vláda prostě si nedá a nedá pokoje, neustále propaguje systém, který už na mnohých místech selhal. Takže se obávám, že to skončí tím, že pan premiér Nečas si nakonec povzdechne jako bývalý ruský premiér Černomyrdin, který říkal, /citace v ruštině/, pro ty, kteří už jste neměli povinnou ruštinu, volný překlad: „Chtěli jsme to co nejlepší a dopadlo to jako vždycky.“

Václav MORAVEC, moderátor
Zaznamenalo rádio Impuls slova stínového ministra financí z ČSSD Jana Mládka. Když se podíváme na to, co zatím, pane ministře, ještě neznáme, například, a to, co kritizují sociální demokraté i komunisté, například jak velké budou poplatky ve fondech? Máte vy už jasnou představu, jak vysoké ty poplatky budou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak toto je záležitost ministerstva financí, které zpracovává koncepčně všechny ty záležitosti, které se týkají spořícího pilíře, ale představu máme naprosto jasnou. Ty poplatky bude potřeba ohraničit, bude je potřeba ohraničit velmi pečlivě tak, aby skutečně ty výnosy, které budou penzijní společnosti schopné dosáhnout, tak aby šly z velké části na účty klientů. Samozřejmě musí tam být motivace, jako u každého správce investování, dostatečná motivace pro to, aby, aby to bylo dostatečně výhodné vydělávat peníze klientům.

Václav MORAVEC, moderátor
O jakém ohraničení se zatím bavíte?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já musím říci, že toto je skutečně odborná záležitost ministerstva financí a toto není záležitost ministerstva práce a sociálních věcí.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy zatím nemáte na ní svůj názor, nemáte?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nejsem, nejsem odborníkem v této oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor
Stejně tak ale můžete nám říci, jaká bude budoucnost toho současného penzijního připojištění? Většina lidí se penzijně připojistila, tuším, je to víc než už čtyři miliony lidí, které v České republice jsou penzijně připojištěné. Jaký vlastně bude vývoj státní podpory, a to, že si lidé vlastně mohou odpočítávat a dávat do základu daně právě to penzijní připojištění? To zůstane, na tom jste se dohodli s ministerstvem financí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak zaprvé, ta vysoká účast českých občanů v penzijním připojištění je pro mě právě tím důležitým argumentem, že pokud nabídneme nový typ spoření, tak stejně tak jako v penzijním připojištění o ně bude zájem. A byť, byť pan Mládek jako stínový ministr financí říká o tom, jak české penzijní fondy jsou nejdražší na světě, tak si myslím, že právě základním argumentem úspěšnosti toho systému je právě to, že čeští občané poznali, že je to prostě výhodný způsob zajištění se na stáří.

Václav MORAVEC, moderátor
Teď odpověď na tu otázku, ano.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Co se týká, co se týká dnešního systému penzijního připojištění, tak ten zůstane zachován, na tom je jednoznačná shoda, nicméně budeme ještě diskutovat o tom, jak přesně ten systém modifikovat tak, aby odpovídal dnešní situaci. Protože ten systém byl nastavován před řadou let a od té doby se řada podmínek změnila a je potřeba si říci, zda ho zachovat tak, jak je, jakým způsobem případně upravit ty částky, co se týká podpory v jednotlivých výších spoření a tak dále. To znamená, ten systém aktualizovat, ale principiálně zachovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane ministře, vy sice můžete namítnout, že to je věc, která se týká jen ministerstva financí, nicméně sjednocení daně z přidané hodnoty, to je zásadní téma v souvislosti s vaším návrhem penzijní reformy, sjednocení na výši 20 procent a zachování snížené desetiprocentní sazby jen na opravdu vybrané a nelogicky vybrané některé komodity, jako mléko, nikoliv na mléčné výrobky, zároveň na chléb, nikoliv na rohlíky, na zeleninu, nikoliv na ovoce. Považujete tuto věc za definitivní?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Považuji tuto věc za definitivní, protože taková je koaliční dohoda. To, že řešení v této oblasti, v oblasti daně z přidané hodnoty, nepovažuji za optimální, to je prostě fakt a já se s tím nijak netajím, my jsme …

Václav MORAVEC, moderátor
Zatím nemyslíte si, promiňte, že byste se k tomu vraceli, protože jakou logiku dává to, že například léky poskočí z té desetiprocentní do sjednocené dvacetiprocentní sazby, ale fiskálně pro státní rozpočet to má neutrální dopad.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Bohužel nemá to žádnou logiku, my jsme velmi usilovně přesvědčovali našeho koaličního partnera, tedy konkrétně Věci veřejné, aby z toho požadavku ustoupily, aby bylo možné sjednotit všechny komodity v té jedné sazbě daně z přidané hodnoty, pokud by to z jejich pohledu nebylo možné, tak aby alespoň bylo přijato nějaké řešení, které by bylo lépe spravovatelné, to znamená, aby do té snížené sazby byly zařazeny například léky, nebo například teplo, nebo například voda. Nicméně pokud Věci veřejné trvaly na tom, že to bude několik vybraných základních potravin a byla to cena za tu dohodu a bez tohoto ústupku nebylo možné dosáhnout dohody, tak já to prostě beru jako politickou realitu. Je to …

Václav MORAVEC, moderátor
Myslíte, že se není možné k tomu vrátit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
… je to lepší, je to lepší řešení, než pokud by nebylo dosaženo dohody na důchodové reformě, nicméně já tu diskusi považuji za uzavřenou. Jedině v případě, že bychom se například v rámci celé koalice dohodli, že ty výjimky odstraníme, tak samozřejmě tu dohodu je možné změnit. Ale určitě není možné jít teď do diskuse o jednotlivých dalších položkách … a ty argumenty považuji za velmi závažné, ať se to týká léků, ať se to týká knih například, ať se to týká ovoce, já ty argumenty považuji za velmi závažné, ale jakmile se rozběhne diskuse o tom, kterou ještě položku tam zařadit, tak je celá dohoda k ničemu.

Václav MORAVEC, moderátor
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkuji, že jste byl hostem rádia Impuls a těším se příště na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
Takové byly dnešní Impulsy, přepis nejen tohoto rozhovoru s Jaromírem Drábkem najdete na našich internetových stránkách. Podívejte se na www.impuls.cz, kde jsou i videozáznamy rozhovorů. Hostem pondělních Impulsů pak bude ředitel Národního divadla v Praze Ondřej Černý.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox