Jaromír Drábek: Rozhovor – Daňová sleva na dítě se zvýší o 150 korun měsíčně, Radiofórum (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Představitelé vládní koalice se na včerejším jednání dohodli, že dojde ke zvýšení daňové slevy na dítě o 150 korun měsíčně v souvislosti s plánovanými změnami v DPH. A právě podpora rodin s dětmi ve formě daňových slev byla hlavním tématem rozhovoru s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, který byl hostem v pořadu Radiofórum na Radiožurnálu.
Radiožurnál, 17. 3. 2011

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Daňová sleva na dítě se zvýší o 150 korun měsíčně. Shodly se na tom špičky vládní koalice. Vláda tak chce rodinám s dětmi vykompenzovat zdražení vyplývající ze zvýšení dolní hranice sazby DPH z 10 na 14 procent. Rok následující se sazby dokonce sjednotí na hranici 17,5 %. Co rodiče zaplatí navíc na zvýšeném DPH, by se jim mělo vrátit na daňové slevě. Vláda naopak nepočítá s mimořádným navýšením důchodů, kromě jejich standardní valorizace. Jak jste vypočítali, že ona daňová sleva na dítě by měla být příští rok vyšší právě o 150 Kč?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Vycházíme z odhadů MPSV, který je pečlivým propočtem na základě dlouholetých analýz a v té analýze je celkem jasně vypočítáno, že dopad na rodiny s dětmi, pokud je kompenzován slevou na dani na dítě, tak by se měl pohybovat v tom nejhorším konzervativním pohledu mezi 120 a 150 Kč ročně a právě proto zvolila koalice tu výši 150 Kč, která je výrazně nad hranicí toho, co je očekáváno v tom nejpravděpodobnějším scénáři. Znamená to posílení podpory rodin s dětmi a já předpokládám, že to skutečné navýšení nákladů rodin s dětmi bude výraznější.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Kdyby to vláda neudělala, myslíte si, že by to mělo výrazné dopady, tedy myslím zvýšení DPH do rodinných rozpočtů rodin, které mají více dětí?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nemělo by to nijak výrazné dopady, protože ten inflační impuls je oproti běžné inflaci, která je z roku na rok a z měsíce na měsíc, poměrně zanedbatelná. Nicméně je to za prvé způsob zvýšení podpory rodin s dětmi a já chci v této souvislosti jenom připomenout, že podpora rodin s dětmi je v naší zemi nejvyšší ze všech zemí OECD, tedy ze všech vyspělých zemí. A zároveň je to jistota, taková pojistka proti tomu, pokud by skutečně celé to zvýšení DPH u např. potravin bylo promítnuto do cen, tak aby skutečně nebyly žádné pochyby o tom, že by na to mohly rodiny s dětmi doplatit.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
VV také prosazovaly, aby se zvedla ta daňová úleva právě na 150 Kč nebo jste měli jiný záměr, jiný návrh?

Host (Michal Babák, poslanec VV):
VV prosazovaly maximální úlevu, respektive kompenzaci dopadu. Náš vyjednávací tým začal na nějakých 180 Kč. Nicméně čísla ministerstva práce a sociálních věcí nás přesvědčily, že těch 150 korun je opravdu maximální hranice.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Říkáte, že nejdřív vaše strana žádala až 180 Kč, myslíte si tedy, že dopadne zvýšení DPH na rodiny víc než se předpokládá nebo citelně?

Host (Michal Babák, poslanec VV):
Já si nemyslím. Myslím spíš, že tady ta suma se dá velice těžko spočítat vzhledem k určité elasticitě, v tuto chvíli nevíme přesně, jak zareaguje trh atd., ale já jsem přesvědčen o tom, že až se podíváme zpětně někdy za rok do minulosti na ten první kvartál roku 2012, tak opravdu to nepřesáhne to vyměřené číslo 150 Kč.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Na druhou stranu, neměla by být vláda adresnější v tom, komu pomáhat zvládat zvýšení DPH? Protože jsou určitě rodiny s dětmi, které mají velmi napjaté rozpočty a těch se dotkne každé takové opatření citelně a pak jsou také rodiny s dětmi, které jsou ale velmi dobře zajištěné a ty by třeba nepotřebovaly žádné daňové úlevy, přemýšleli jste o tom?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Určitě ano, a to je součástí 2. části té dohody, to je plánované životního minima od 1. ledna příštího roku, které také promítne ty kroky a je potřeba říci, že zvýšení životního minima má vliv na úroveň dávek hmotné nouze a to je právě směřováno k těm rodinám, které jsou nízko příjmové a tam je právě využito tohoto druhého principu, této druhé možnosti tzn., zvýšení dávek sociální pomoci.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Ale ta daňová úleva bude pro všechny děti i z těch bohatších rodin?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě, to je princip daňové úlevy a je to velmi výrazně směrováno proto, že ta daňová úleva je použitelná pro všechny, kteří mají zdanitelný příjem tzn. je to jiná forma, než je základní sociální podpora, to je potřeba odlišit, základní sociální podpora je směřována k těm, kteří z ekonomických důvodů tu pomoc potřebují. Tato plošná podpora rodin je jasným signálem státu, že podporuje to, aby rodiny vychovávaly další generaci, která bude zajišťovat společnost v budoucnosti, pokud to vezmu z tohoto čistě ekonomického pohledu.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Co si myslí VV o tom, že nebude žádná mimořádná valorizace důchodů? Souhlasili jste nakonec s tím, že to není třeba, že ceny se přece jen nebudou zvedat zase až o tolik, aby i penzisté, kteří mají zaručenou pravidelnou valorizaci, potřebovali nějaký zvláštní příspěvek?

Host (Michal Babák, poslanec VV):
Já jsem z té prognózy byl překvapený, každopádně není to jen prognóza MPSV ale včera jsme probírali tyto dopady s panem profesorem Švejnarem, který podporuje myšlenku pana ministra nebo resp. MPSV a tady tu analýzu, že opravdu dopad na důchodce bude minimální.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vás tedy přesvědčil pan profesor Švejnar, dá se říct?

Host (Michal Babák, poslanec VV):
Nás přesvědčil jak pan profesor, tak studie MPSV, takže myslím si, že oba tyto subjekty nás přesvědčily o tom, že prognóza toho dopadu bude minimální a pokud by nebyla, tak my stále říkáme, pokud bychom náhodou zjistili, že jsme se odchýlili nějak radikálně od toho dopadu, tak VV určitě budou bojovat o to např. zpětnou valorizaci.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Myslíte si, že to zpětně jde?

Host (Michal Babák, poslanec VV):
Myslím, že z účetního hlediska můžeme dopočítat někdy začátkem dubna např. 1Q roku 2012, když už budeme vidět první čísla a pokud se budou lišit od studií a prognóz, tak si myslím, že VV budou usilovat o to, aby to vyrovnání bylo napraveno.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vidíte vy tam prostor ještě k nějakým takovým větším kompenzacím, pokud by se ukázalo, že dopady na penzisty jsou větší?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Valorizace důchodů je nastavená zákonem, ten mechanismus je naprosto jasný. Pokud by inflace překročila určitou hodnotu, tak automaticky dojde k mimořádné valorizaci důchodů, nicméně ta predikce inflace na rok 2011 je v hodnotě 2,1 %, na rok 2012 je výhled 2,6 %, na rok 2013 1,8 %, to jsou skutečně čísla, která jsou naprosto standardní v posledních letech a ten valorizační mechanismus, který je ze zákona, tak tomuto postupu, těmto číslům naprosto jasně odpovídá.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Děkuji pánové, na shledanou

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox