Drábek: Změna je nutná

Od Jaromír Drábek

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem
ČRo, 22. 3. 2011, Pořad: Ozvěny dne

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ta změna je nutná pro to, že potřebujeme zlevnit administrativu státu. Dnes je ten systém nastaven tak, že je velmi složitý, probíhá řada paralelních agend, několik různých posuzování zdravotního stavu a řada těch dávek je posuzována na základě jednotlivých žádostí, které jdou sloučit do větších celků a potom náklady státu na tuto agendu budou mnohem menší. V žádném případě nedojde k omezení prostředků, které jdou směrem ke zdravotně postiženým. To je prostě nesmysl, není to pravda, jde o to, ušetřit administrativní náklady na straně státu.

Jan BUMBA, moderátor
Ty peníze ale, které dostávají nebo mají dostávat sami zdravotně postižení lidé, tak ty se, ručíte za to, že ty se nezmenší tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Samozřejmě, ten objem prostředků zůstane stejný, jde o to, uspořit na administrativních nákladech státu. To je cílem celé té reformy, zprůhlednit rozhodování, ztransparentnit, zavést lepší procesní mechanismy, v žádném případě nedojde k tomu, že by byla snížena ta částka nebo snížena pomoc, která jde směrem ke zdravotně postiženým.

Jan BUMBA, moderátor
Nedojde ani k tomu, o čem mluvil pan Hutař, tedy že by byla zrušena výplata příspěvku na péči přímo klientům?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
No, tak tam je skutečně řada, řekl bych, mediálních negativních zpráv, které bohužel zapříčinily i to svolání dnešní demonstrace. A já musím říct, že jsem velmi nerad, že místo toho, abychom mohli konstruktivně jednat o způsobech, jak převést ten systém na efektivnější, tak že se zplošťuje na jednotlivé titulky, které jsou absolutně nepravdivé. Nikdy v tom návrhu nebylo to, že by měly zmizet takzvané mimořádné výhody spojené s průkazkami ZTP. V žádném případě to není tak, že by někdo musel do 5. následujícího měsíce, jak bylo uvedeno v tom příspěvku, dávat nějaké vyúčtování. Není to tak, že by se rušil příspěvek na auto, bude součástí toho sjednoceného příspěvku na mobilitu. To jsou jenom takové základní příklady toho, jakým způsobem je možné napadat ten celkový koncept sociální reformy tím, že si buď někdo vymyslí nepravdivou informaci a proti té potom vehementně protestuje, anebo pokud vytrhne nějakou větu z kontextu a neřekne už tu druhou a třetí větu, tak potom to vypadá, jako kdyby ministerstvo práce a sociálních věcí připravovalo nějaký zásah na osoby se zdravotním postižením. To tak prostě není.

Jan BUMBA, moderátor
A jak to je, nebo jak to má být s těmi průkazkami ZTP? Protože evidentně, jak říkal pan Hutař, to je věc, která zneklidnila spoustu lidí, kteří ty průkazky dnes využívají.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Průkazy ZTP mají být převedeny na nový nosič, to znamená, dosavadní papírové průkazky by měly být během 2 let nahrazeny kartou, která bude víceúčelová, bude mít možnost ten zdravotně postižený na to čerpat nejenom ty dosavadní výhody, to znamená, různé slevy, vyhrazená parkovací místa, slevy nebo zdarma dopravu, ale bude moci na to čerpat i další služby. Jde o to, abychom zase sjednotili tu agendu, abychom neměli několik paralelních agend vedle sebe, protože dnes jsou zdravotně postižení obsluhováni z několika různých míst různými slevovými systémy. Jde o to, aby ten průkaz ZTP byl sjednocen i s ostatními průkazy a identifikačními kartami, které slouží pro jiné účely.

Jan BUMBA, moderátor
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox