Důchodová kalkulačka MPSV vyvolává otázky (a nabízí odpovědi)

Od Jaromír Drábek

Poté co, penzijní reforma dostala své hlavní obrysy v únoru tohoto roku, objevily se zákonitě ihned otázka „Co pro občana penzijní reforma konkrétně znamená?“ a z ní vyplývající otázka „Vyplatí se do reformy zapojit?“

MPSV proto sestavilo kalkulačku, jejíž propočet má na tyto otázky odpovědět. A je velmi dobře, že prezentovaná kalkulačka je okamžitě diskutována, každá zpětná vazba na srozumitelnost informací poskytovaných k důchodové reformě je cenná a dává nám příležitost osvětu k důchodové reformě dále rozvíjet.

Důkladně se zhodnocení kalkulačky věnoval např. ekonom Sobíšek v HN 7. 4. 2011. S většinou jeho názorů souhlasím, některé bych ale rád uvedl na pravou míru.

Je nezpochybnitelné, že vstup do druhého pilíře se nevyplatí úplně všem. Cílem reformy je vytvořit dodatečný příjem pro cca 60 % obyvatel, které v budoucnu bez reformy čeká velmi vysoký pokles životního standardu při přechodu do důchodu. Reforma se vyplatí vyšším a středním příjmovým kategoriím. Souhlasím také s tím, že středním příjmovým kategoriím se vyplatí za předpokladu, že akceptují určité riziko při investování. Není to ale neobvyklé, úspory na stáří se vždy investují v podstatné míře i do akcií, například zpráva OECD z počátku tohoto roku uvádí, že v zemích OECD bylo v roce 2009 investováno 40 % úspor na stáří do akcií.

Tvrzení, že pro starší občany se středním příjmem se reforma již nevyplatí, také nelze rozporovat. Opravdu, při spoření na 5-10 let nikomu investiční profil s vysokým podílem akcií doporučovat nebudeme. Je ale nutné si uvědomit, že pro tyto občany není zapojení do reformy nutností, příštích 20 let nebude ztráta státního důchodového systému rychle růst a důchody budou podobné jako dnes. Souhlasím i s tím, že propočet doživotní penze za 20 či 40 let má v sobě určitou nejistotu. Jak ale správně uvádí i Pavel Sobíšek, pokud se prodlouží lidský věk rychleji, než očekáváme, bude to mít dopad i na státní důchody, tedy nejen na ty z dobrovolného systému.

Nemohu ovšem přistoupit na kritiku, že je celkový důchod z druhého pilíře skrytě nadhodnocený. Ano, do výpočtu vstupují také dodatečná dvě procenta ze mzdy dodaná účastníkem z jeho čistých příjmů. Jejich příspěvek k důchodu ale není skryt, je názorně ve vypočteném výsledku uveden. Důchodová kalkulačka prostě vychýlená není, objektivně porovnává scénáře vstupu do reformy se scénářem setrvání v důchodovém systému.

Pokud si budete chtít vyzkoušet důchodovou kalkulačku MPSV, kterou naleznete zde: www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka, raději předem bych Vás rád upozornil, že důchodová kalkulačka:
1. poskytuje orientační výpočet budoucího důchodu
2. budoucí důchod přepočítá tak, aby výsledná částka odpovídala cenám a mzdám roku 2010
3. počítá výnos v jednotlivém fondu (který si uživatel zvolí) jako výnos čistý, tedy takový, který by byl dosažen po odečtení poplatků za správu aktiv a že
4. poplatek za převod naspořených prostředků do doživotní anuity (důchodu) je ve výpočtu zohledněn.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox