Vyjádření ke zveřejněným prioritám českého předsednictví EU

Od Jaromír Drábek

Předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC ČR) Jaromír Drábek především uvítal, že ekonomika je první ze tří priorit, které si česká vláda pro své předsednictví EU vytyčila.

České předsednictví by se podle Jaromíra Drábka mělo zaměřit na dosud přetrvávající překážky, které popírají pět základních svobod EU.

„Konkrétně se jedná například o stále platná přechodná období ve volném pohybu pracovních sil. K dalším výrazným bariérám patří překážky v oblasti pohybu služeb, kde je třeba přimět jednotlivé členské státy Unie urychleně naplnit národní povinnosti vyplývající ze směrnice o službách,“ vysvětluje předseda Jaromír Drábek. S překážkami se ale naše firmy podle něho setkávají i při běžném exportu některých komodit.

„Oceňuji, že české předsednictví nevidí cestu v regulatorních zásazích do ekonomiky. Uvítám, pokud se budeme držet zásady, že Unie musí být otevřená jen do té míry, aby nebyla ekonomicky poškozována nekalou konkurencí firem z jiných zemí. Jinými slovy otevřenost ano, ale pouze v rámci férové soutěže bez sociálního a ekologického dumpingu,“ vysvětluje Drábek.

ICC ČR také uvítá nastavení systémových pravidel při snižování administrativní zátěže. „To je nezbytnou prioritou našeho předsednictví. Věřím proto, že nezůstane pouze u deklarací, ale dojde k věcnému naplnění tohoto záměru,“ říká Drábek.

Správné je podle něho také upírat pozornost k závěrům jednání WTO, byť je třeba přehodnotit způsob vedení těchto jednání. „Poučením z předchozích kol diskuze na půdě WTO je zřejmé, že by mělo být postupováno po dílčích tématech, usilovat o konkrétní, byť dílčí výsledky,“ vysvětluje Drábek. Úsilí by podle něho mělo být směřováno spíše k odstraňování konkrétních bariér, než k uzavírání deklarací a všeobecných dlouhodobých dohod.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox