Archiv

Za měsíc Únor, 2010

Kouzla z Lidového domu

Lidové noviny, 18. 2. 2010, rubrika Diskuse Lepší drzé čelo nežli poplužní dvůr. Toto staré české přísloví si nelze nevybavit při pohledu na inzeráty a billboardy, které představují ČSSD jako jediný maják tyčící se na stráži veřejných financí. Byly to přece vlády pod vedením sociální demokracie, které zavedly náš státní rozpočet na nebezpečnou trajektorii zadlužovacího toboganu. Jestliže […]

Tisková zpráva: Zdaněním podniků poškodíme zaměstnance

Od odborů, levicových politiků i socialisticky orientovaných komentátorů zaznívají požadavky na zvýšení daňové zátěže podniků. Uměle se vytváří kontroverze občané versus podniky. Domnívám se, že toto rozlišování nemá své opodstatnění. Naopak, větší zdanění podniků ponesou skupiny, které mají být údajně chráněny. Výše uvedený názor totiž zcela ignoruje jev, kterému se odborně říká daňová incidence. Znamená […]

Tisková zpráva: TOP 09 odmítá krajské referendum o prolomení těžebních limitů

Strana TOP 09 je proti konání krajského referenda o prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji, které navrhuje Jiří Paroubek. Tento návrh považuji za populistický a nepromyšlený. O věcech, které mají dopad na život všech občanů země a celého hospodářství, se musí rozhodovat na celorepublikové úrovni. Nezpochybnitelná je také úloha dotčených obcí, které v této věci […]

Tisková zpráva: Analýzy podle RIA je třeba zachovat

Dnes již téměř polovina všech vládních návrhů zákonů pochází na základě výlučných a sdílených kompetencí z dílny Evropské komise a má implementační charakter. Lze předpokládat, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost bude nadále toto procento vzrůstat. Oblastí, do nichž budou moci evropské orgány zasahovat, bude i nadále přibývat. Růst kvantity evropských norem by však […]

Tisková zpráva: TOP 09 bude prosazovat zákaz účasti firem s anonymními vlastníky na veřejných zakázkách a centrálních nákupech státu

V rámci protikorupčních opatření bude strana TOP 09 tvrdě prosazovat, aby přístup k veřejným zakázkám neměly firmy s anonymními vlastníky. Podobně budeme prosazovat i centrální nákupy státu. Korupce ve státní správě, a to na všech úrovních, je problém, o kterém všichni mluví, ale příliš málo se dělá pro to, aby se tento stav změnil k […]

Jak je to s živnostníky

Dlouhodobým záměrem zástupců odborů je zvyšování odvodové zátěže osob samostatně výdělečně činných. Jejich postoj nabývá na aktuálnosti v souvislosti s projednáváním tzv. exit strategie v rámci tripartity, jak uvedly středeční Hospodářské noviny. Polemika na toto téma by si zasloužila komplexní analýzu, nicméně dovolím si upozornit, že daňové prostředí nelze vytrhovat z celkového rámce, ve kterém […]

Design based on Blue Taste Theme created by Jabox