Kompenzace za sKarty

Od Jaromír Drábek

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dost obtížně se dá najít v nedávné minulosti jasnější případ toho, jak série politických rozhodnutí připravila daňové poplatníky o stovky milionů korun, aniž by cokoliv přinesla. Případ se jmenuje sKarty a jeho kouzlo spočívá v tom, že si ho stát vymyslel, společně s Českou spořitelnou rozjel, zhruba po roce zrušil a náklady vyčíslil na 80 milionů korun. Své náklady ale vyčíslila i banka. A pak je tu otázka, kdo může za to, že po akci zbyla jen hromada plastových kartiček? Dobrý večer.
204 milionů korun, Česká spořitelna takto vyčíslila náhradu škody za zrušený systém sKaret. Ministerstvo práce ale zatím částku nepotvrdilo. Projekt by měl definitivně skončit 30. dubna příštího roku.

Radek KŘÍŽ, redaktor
Ambiciozní projekt po 16 měsících končí. Se sociální kartou se rozloučí čtvrt milionu lidí a stát zřejmě přijde o desítky milionů korun.

Helena MATUSZNÁ, mluvčí České spořitelny
Na základě nezávislého odborného posouzení požadujeme částku zhruba 204 milionů korun. Jde o náklady, které jsou nezbytně nutné pro zajištění služeb požadovaných na základě smlouvy s ministerstvem.

redaktor /citace – Petr SULEK, mluvčí, MPSV, Zdroj: MPSV, Zdroj: Události 14. 11. 2013/
„Dnes došlo k jednání mezi ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a generálním ředitelem České spořitelny Pavlem Kysilkou.“

Radek KŘÍŽ, redaktor
Kdy se obě strany sejdou příště, se zatím nedohodly. Obhájce projektu bývalého ministra práce a sociálních věcí jednání České spořitelny nepřekvapuje.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Rozhodnutí zrušit sKarty nebylo správné a pokud se bude platit nějaká kompenzace ze strany státu, tak je to jednoznačně odpovědnost těch poslanců a senátorů, kteří hlasovali pro zrušení sKaret.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Zrušení sKaret odhlasovali poslanci v srpnu letošního roku. Jednání předcházely dlouhé koaliční spory.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/ /7. 4. 2013/
Žádný rozumný hospodář, když je potřeba něco opravit, tak to neudělá tak, že to vyhodí z okna.

Zbyněk STANJURA, bývalý ministr dopravy /ODS/ /7. 4. 2013/
Nevidím jediný důvod, proč by v tom projektu měl stát pokračovat.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Oprava projektu se ale nepodařilo. O tom, kdo sporný projekt nakonec zaplatí, se začalo mluvit už v dubnu.

Ludmila MÜLLEROVÁ, bývalá ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/ /7. 4. 2013/
Já se budu velmi bránit tomu, aby případné kompenzace šly za ministerstvem práce a sociálních věcí.

Helena MATUZSNÁ, mluvčí České spořitelny /10. 4. 2013/
Otázka kompenzací je zatím velmi předčasná.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Po šesti měsících je představa České spořitelny jasnější – 204 miliony jako výchozí částka pro jednání. Radek Kříž a Tereza Schejbalová, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A v Událostech, komentářích místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a také bývalý ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek. Dobrý večer, pánové.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Musím na úvod říct, že Události, komentáře dnes oslovily současného ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka i zástupce České spořitelny, ale obě strany dnes pozvání odmítly. Pojďme si nejdřív ujasnit vaše postoje k penězům, myslím tím k penězům, které chce Česká spořitelna. Měl by stát bance vyplatit o něco málo více než 200 milionů korun, pane Dolejši?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
To je především věcí platné smlouvy. Stát, tedy ministerstvo práce a sociálních věcí, je smluvní stranou, stejně jako Česká spořitelna. A pokud tato smlouva umožňuje, že za ten pomník, který tady po panu ministru Drábkovi zůstal, bude muset být vyplacena nějaká kompenzace, tak to bude nutné. Ale smlouva to je právní záležitost, nepochybně se o tom bude vyjednávat. A je povinností pana ministra v demisi, aby ty ztráty, které by z toho vzešly, minimalizoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Vy to nevíte, jestli to smlouva umožňuje?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ta smlouva o tom, o tom nepochybně mluví, to vím. Ale myslím si, že o podmínkách té smlouvy nepochybně bude jednání, a já si myslím, že obě strany by mohly být radši, když se to vyřeší dohodou, než aby se to řešilo soudně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
No, dobře. A to apriori znamená, že když se to bude řešit dohrou, o čemž mimochodem mluví i generální ředitel České spořitelny pan Kysilka, že by chtěl věc chtěl řešit dohodou, tak to automaticky znamená, že stát nebude nic platit?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ne, nepochybně. Ale budou se prokazovat náklady, které jsou doložené a které jsou spojené s tím projektem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dobře, tomu rozumím. Ptal jsem se, pane místopředsedo, na to, jestli principiálně si myslíte, že by potom, co se stalo s sKartami, měl samozřejmě s přihlédnutím k tomu, co je napsáno ve smlouvě, český stát nějakou kompenzaci té bance vyplatit? To je celé.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
A já znovu říkám, jestli je smlouva platná a jsou v ní takové ustanovení, které by vedly k úhradě některých nákladů, neříkám jak velkých a jakých, no, tak samozřejmě je to nepříjemný důsledek toho, že ten projekt byl špatný a že ho předchozí vláda nezvládla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, jak vy se díváte na ten moment, že by stát měl vyplatit nějaké peníze jako, řekněme, kompenzaci České spořitelně?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak je to skutečně věc jednání mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou. Neznamená to, že český stát by měl zaplatit tu částku, kterou si takzvaně Česká spořitelna řekne, ale určitě by bylo férové, aby pokud stát rozhodl o tom, že ten projekt nebude pokračovat, no, tak aby se k tomu postavil čelem a vyjednával o tom, jak tu situaci napravit. Ta smlouva byla uzavřena na 12 měsíců. Ten celý proces uzavírání smlouvy výběrového řízení byl naprosto transparentní a dodnes je možné se o tom přesvědčit na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. A pokud politické rozhodnutí bylo takové, že v tom projektu, který měl přinést 3 miliardy úspor, se nebude pokračovat, no, tak samozřejmě s tím také v ruku v ruce jde to, že je potřeba se chovat vůči České spořitelně, která měla ten závazek na 12 let, férově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, vy říkáte, že to automaticky neznamená, že by stát měl zaplatit tu částku, kterou si řekla Česká spořitelna. Ona minimálně ve své tiskové zprávě tvrdí, že to je částka, ke které došla po pečlivém, teď cituji slova České spořitelny, po pečlivém zkoumání nezávislého, řekněme, experta či auditora. Nevěříte v tom bance?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Nic takového jsem neřekl. Dokonce jsem nic takového nechtěl ani naznačit. Nicméně ta smlouva stanoví smluvní pokuty a smluvní závazky ve chvíli, kdyby jedna ze smluvních stran porušila tu smlouvu. Smluvní strany jsou dvě, na jedné straně je Česká spořitelna, na druhé straně ministerstvo práce a sociálních věcí. A já jsem přesvědčen, že ministerstvo práce a sociálních věcí za žádného z těch ministrů, který přišli po mně, tak neporušilo tu smlouvu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
No, a já se od začátku ptám na to, že teď je ta situace nastavena tak, že současné ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive ministr vyčíslil ze svého pohledu náklady na sKarty na nějakých 80 milionů korun, k tomu dnes Česká spořitelna říká, my bychom chtěli, asi v ideálním případě, zhruba 204 milionů korun. Tak se vás ptám, pane Drábku, protože předpokládám, že vy jako autor celého nebo spoluautor celého projektu víte, jak je ta smlouva koncipována a co je v ní psáno, jestli a co mají daňoví poplatníci očekávat? Bude stát platit, řekněme, nějakou kompenzaci v řádu těch 200 milionů?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak jenom k těm uvedeným číslům je potřeba dodat také to, že za dobu běhu projektu na byly úspory na provozních nákladech ministerstva více než 40 milionů korun, to je potřeba odečíst od těch 80 milionů. A v těch 80 milionech jsou…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dlužno podotknout, že dnešní vedení ministerstva práce a sociálních věcí říká, že ty úspory byly ve výšce 38 milionů.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
A to byla čísla k srpnu a dnes máme polovinu listopadu a každý měsíc nabíhá řádově částka několika milionů korun, takže to je potřeba samozřejmě zohlednit a je potřeba to zohlednit také v ty následující měsíce do konce běhu projektu. A také je potřeba připomenout, že těch sKaret byla vydaná čtvrtina původně plánovaného množství. Takže ty úspory jsou čtvrtinové oproti tomu, jaké v reálu měly být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, když bychom, pane místopředsedo Dolejši, přišli nejdříve k politické odpovědnosti. Kdo z vašeho pohledu za tu situaci, která teď nastala, to znamená, že k dubnu příštího roku ten projekt skončí, pravděpodobně budou placeny nějaké kompenzace, o tom, jaké budou, se ještě povede řeč, tak kdo za to nese politickou zodpovědnost?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Je zajímavé, že teď představitelé TOP 09 se snaží svalit vinu na ty, kteří nepovedený projekt zrušili. Ale přece problém je na začátku. Jestliže pan ministr v roce 2012 přišel s reformou, která jejíž součástí byla tato karta, a jestliže se ukázalo při startu, při přípravě a startu tohoto projektu, že to je špatně připravené, že jsou tam spory o smlouvě, že jsou tam spory o systém, o dodavatele systému, dodavatele karet, že je problematické i rozhodnutí uzavřít smlouvu, bohužel asi platnou smlouvu, s Českou spořitelnou, tyto všechny kroky jsou přece na margo politického rozhodnutí a politické odpovědnosti předchozí vlády Petra Nečase, která připravila nepřipravený projekt. A je pravdou, že dokonce i premiér té vlády se v kritické chvíli, kdy ta kritika sílila a nebyla jenom ze strany opozice, ale i občanských a profesionálních sdružení, tak se od toho odtáhl a ta TOPka v tom zůstala sama. Vždyť koneckonců o návrhu Senátu v srpnu letošního roku o zrušení sKarty, tak se hlasovalo, a pokud si pamatuji, tak proti zrušení bylo jenom 39 poslanců a tuším, že to vesměs byli pánové z TOP 09.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, to je názor místopředsedy KSČM. Pane Drábku, jde tedy politická odpovědnost za tu celou věc za vládou, které jste byl členem?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Nejde o to politické odpovědnosti, za co hovoříme. Politickou odpovědnost za nastartování toho projektu tu mám jednoznačně já a já se k tomu hlásím. Ten projekt byl skutečně ojedinělý, byl naprosto transparentní a měl ušetřit tři miliony, tři miliardy korun provozních nákladů za těch 12 let. Myslím si, že když si…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pardon, pardon, pane Drábku, malá vsuvka. Vy jste teď slyšel pana Dolejše, vy jste teď slyšel pana Dolejše, jak říkal, že už ten začátek, ke kterému vy se hlásíte už nějakou dobu samozřejmě, byl špatně připravený.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Ale to jsou, ale to jsou klišé, která vůbec nemají oporu v realitě. Podívejte se na web ministerstva práce a sociálních věcí, v červnu 2011 bylo vypsáno řádné výběrové řízení, které dokonce přezkoumával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na základě toho přezkoumání teprve byla uzavírána smlouva. Ta byla uzavřena v lednu 2012, tedy poté, co byla přijata příslušná legislativa, pro kterou zdaleka nehlasovali jenom poslanci za TOP 09. To znamená, celý ten postup byl naprosto transparentní, naprosto přehledný a každý má možnost a měl možnost se s ním seznámit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dobře. Kdo nese politickou odpovědnost za to, že teď bude debata mezi státem a Českou spořitelnou o tom, jak a případně pokud se budou, pokud a jak vysoké se budou vyplácet kompenzace? To znamená, že bude, řekněme, odliv nějakých veřejných peněz.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak z mého pohledu poté, co většina poslanců v Poslanecké sněmovně hlasovala pro zavedení karet, no, tak největší odpovědnost mají ti, kteří nejprve zvedli ruku pro to, aby se ten projekt rozběhl a za několik měsíců nato zvedli ruku pro to, aby se ten projekt zastavil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A to jsou konkrétně kteří, pane Drábku?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, to jsou jednoznačně poslanci, především poslanci ODS a bývalí poslanci Věcí veřejných, kteří nejprve hlasovali pro zavedení sKarty a poté hlasovali pro zrušení toho projektu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak to jsou dva názory na politickou odpovědnost. Je tady, pane místopředsedo, nějaká odpovědnost, řekněme, osobní za to, že projekt byl nějak rozběhnut, nějak běžel, nějak bylo rozhodnuto o jeho ukončení, a výsledkem s velkou pravděpodobností bude, že abych tak řekl, erár přijde o nějaké peníze. Je za to možno vyvodit osobní odpovědnost?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
No, tak nepochybně pod jednotlivými fázemi projektu a pod uzavřenými smlouvami je někdo podepsaný, čili někdo to připravoval, někdo to podepisoval. Je poměrně známo, že i pan náměstek Špička…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Máte na mysli pana náměstka Šišku.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Pardon, se omlouvám, omlouvám se i panu bývalému náměstku, nemají se jména deformovat. Že na něj byla podána trestná, trestná žaloba. Pravdou je, že nakonec to skončilo jenom správním deliktem. Ale těch chyb tam byla celá řada. A upřímně řečeno i ta smlouva pro Českou spořitelnu, která na 12 let vlastně natvrdo nastavila určitý, dalo by se říct, obchod pro Českou spořitelnu, aniž by ta smlouva byla nějak korigovatelná, tak i v tom se skrývá určitý kus odpovědnosti. Čili já si myslím, že…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pardon, pane místopředsedo…

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
…hledejme ty odpovědné na straně vlády a na straně podřízených úředníků. To, že se některé dílčí kauzy uzavřely negativně, pan bývalý ministr tady zmiňoval například Úřad na ochranu osobních údajů nebo Úřad na ochranu hospodářské soutěže, to ještě neznamená, že v jiných souvislostech tato kauza nemůže být znovu otevřena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Já se vlastně ptám celou dobu na to, jestli tu případnou osobní odpovědnost za to, že nějaké peníze jaksi z veřejných rozpočtů půjdou pryč k soukromému subjektu, řekněme, jako kompenzace za něco, co se stalo, tak jestli tu osobní odpovědnost přikrývá ta politická, jestli prostě se tady o osobní odpovědnosti v podstatě už mluvit nebude.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Já si myslím, že by se mělo už z toho důvodu, že ve volbách celá řada ať již starých, nebo nových parlamentních subjektů mluvila o tom, že by se měla daleko důsledněji vyžadovat jak hospodářská, tak politická odpovědnost konkrétních činitelů. Takže pokud ty své volební sliby myslely vážně, tak se mohou k této kauze vrátit a znovu hledat, kdo za čím stál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, jak vy to vidíte s osobní odpovědností za ty kroky, které teď pravděpodobně povedou k zaplacení nějakých kompenzací?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak musíme rozdělit, za které kroky má kdo nést politickou odpovědnost. Jak už jsem řekl, já se stoprocentně hlásím k politické odpovědnosti za rozběh toho projektu, za vyhlášení výběrového řízení, za to, že Česká spořitelna byla vybrána ve férovém výběrovém řízení, které se zúčastnily, kterého se zúčastnily tři největší banky v České republice. Ty kroky, které nastaly po mém odchodu z ministerstva, tak za ty opravdu politickou odpovědnost nést nemohu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, a já se ptám už teď na tu další, na tu osobní odpovědnost. Je podle vašeho názoru někdo osobně odpovědným, měl by být někdo osobně odpovědný za to, že to teď vypadá, že bude stát platit nějaké kompenzace soukromé bance?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, tak ústavní princip České republiky jednoznačně stanoví, že hlasování v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu České republiky je trestně a odpovědnostně nepostižitelné, to si myslím, že je správné. Nicméně když bych to měl říct trochu v nadsázce, tak by bylo férové, kdyby ti poslanci a senátoři, kteří rozhodli o zrušení karty, tak kdyby se na ty kompenzace České spořitelně složili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Proč se tomu smějete, pane místopředsedo?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ne, protože to je úžasné, jak se tady snaží schovávat v podstatě jeden z viníků celé kauzy za rozhodnutí, kterou tu ostudu ukončilo. A po ukončení té ostudy opravdu volali mnozí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A to ukončení, to je to hlasování v Poslanecké sněmovně?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
To je samozřejmě ukončení, to je ten návrh Senátu, o kterém rozhodla i sněmovna a podepsal prezident republiky, tedy že ten nepovedený projekt končí, protože ten byl nejenom předražený, obtěžoval klienty, byl mnohokrát měněný a redukovaný, původně to mělo i dokonce sloužit i na výplaty, výplaty důchodu, mělo to sloužit jako platební karta pro klienty a tedy platební karta spravovaná Českou spořitelnou. To všechno byly parametry, o kterých někdo rozhodl, a ty parametry se ukázaly jako velmi sporné. A já si myslím, že pokud tady někteří představitelé TOP 09 říkají, že ta škoda vznikla až poté a že tedy jde za těmi takzvanými rušiteli, tak si myslím, že to není pravda, že spravit nespravitelné by se mohlo ukázat jako mnohem dražší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, ještě vaše reakce, prosím.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, tak pokud se máme bavit o tak lživých argumentech, jakože ten projekt byl předražený, když každý si může ve smlouvě přečíst, že Česká republika neplatila České spořitelně a neplatí České spořitelně ani korunu, no, tak potom skutečně se dostáváme do emocionální roviny a nemá smysl mluvit o argumentech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
I tak oběma díky za komentáře. Hezký večer, na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Hezký večer.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Děkuju za pozvání, pěkný večer.

Události, komentáře, ČT24, 14. 11. 2013
zdroj: top09.cz

Aktuální dění

Hledá se důkaz. S vypětím sil

Od Jaromír Drábek

Článek na Neviditelném psu informuje o dalším průběhu kauzy bývalého náměstka Vladimíra Šišky. Uvedené důkazy nevypadají příliš přesvědčivě.

Článek zde.

Aktuální dění

Kdo může za drahé vyplácení dávek?

Od Jaromír Drábek


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Stačilo osm dodatků k prováděcí smlouvě a cena systému výplaty sociálních dávek hned poskočila z původně nasmlouvaných 400 milionů na 2 miliardy. Bývalý ministr Drábek, Jaromír Drábek je ale spokojen. "Já ušetřil," tvrdí. Proč tedy současné vedení ministerstva chce tendr zrušit? A je nutné takto neustále hazardovat s lidmi, kteří dávky prostě potřebují? Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Až pětinásobně se proti původnímu plánu prodražil nový mechanismus výplaty dávek. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo práce a sociálních věcí ho spustilo loni za vedení Jaromíra Drábka.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Příběh systému, který měl být revolucí ve vyplácení dávek, píše další kapitolu. Tentokrát je autorem Nejvyšší kontrolní úřad. Ten totiž posuzoval efektivitu sloučení 77 úřadů práce a uvedení programu do praxe.

redaktorka
Rychlý start systému.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Podle kontrolního úřadu jedna z hlavních slabin.

Olga MÁLKOVÁ, mluvčí NKÚ
Ministerstvo práce a sociálních věcí například smluvně nezajistilo proškolení uživatelů těch aplikací.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Podle exministra Drábka by ale zdržení přineslo komplikace.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
By nedošlo k tomu efektu, který jsme potřebovali všichni, to znamená v roce 2012 úspora řádově 10 miliard korun.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Na úřady práce ale vloni přinesl chybový systém nervozitu. Lidem se nelíbilo čekání.

Helena IZEROVÁ, žadatelka o sociální dávku /30. 1. 2012/
Zítra je posledního na zaplacení nájmu, pak budeme mít penále, a to musíme zase zaplatit my.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Úředníci zase pracovali kvůli zpomalenému systému i o víkendech. Zpráva kontrolorů ukazuje právě i na přesčasové hodiny. V roce 2011 jich zaměstnanci měli 21 tisíc, o rok později vyskočilo číslo skoro na čtvrt milionu. I když se situace na úřadech uklidňuje, přesto dnes nejede systém na 100 %.

Petr JANÍČEK, ředitel ÚP Zlínského kraje
Je pravdou, že je to o něco pomalejší než ty dřívější systémy.

redaktorka
Smlouvy na informační systém.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Původně je Nejvyšší kontrolní úřad prověřovat nechtěl. Na popud Senátu se ale zaměřil i na ně. Závěr? Původně smlouva počítala s náklady 435 milionů korun za služby i licence, jenže osmi dodatky se cena vyšplhala až na dvě miliardy.

Olga MÁLKOVÁ, mluvčí NKÚ
Cena služeb nakonec pětinásobně převyšuje cenu samotných licencí.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Došlo tam k výraznému navýšení objemu plnění a zároveň s tím samozřejmě došlo také k navýšení ceny.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Navíc jsou podle Drábka výdaje na provoz stejné, jako byly v roce 2011. Jenže podle současného ministra se teď musí využívat dva dodavatelé systému - původní i nový.

František KONÍČEK, ministr práce a sociálních věcí v demisi /nestr./
Souběh dvou nekompatibilních systémů po mém odhadu bude stát ročně tak jako tak někde kolem miliardy.

redaktorka
Další osud programu.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Podle ministerstva práce a sociálních věcí reálně hrozí, že se celý systém prodraží ještě víc. Ministr totiž připravuje novou koncepci a v ní počítá s vypsáním nového výběrového řízení na dodavatele IT systému.

František KONÍČEK, ministr práce a sociálních věcí v demisi /nestr./
Počínaje rokem 14 soutěžit, soutěžit, aby k 1. 1. 2016 byl plně integrovaný systém.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
Kromě Nejvyššího kontrolního úřadu se o systém vyplácení dávek zajímá i antimonopolní úřad a také policie. Ta prověřuje možné uplácení v souvislosti se zadáním zakázky. Redakce a Vladimír Keblúšek, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
My jsme do studia zvali prezidenta NKÚ Miroslava Kalu, ten pozvání odmítl, a zvali jsme také ministra práce a sociálních věcí v demisi Františka Koníčka. Ani ten si na nás neudělal čas. Čas si ale udělal Jaromír Drábek, bývalý ministr práce a sociálních věcí, dobrý večer, pane ministře, nebo exministře.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane exministře, nezpytujete trochu svědomí, že jste ten systém vůbec měnil?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Víte, pro tu změnu systému byly velmi dobré důvody. 20 let, v podstatě 20 let na ministerstvu fungoval systém, který v poslední době byl zastaralý, ale hlavně měl jednoho monopolního dodavatele. A pokud jsme chtěli snížit cenu za provoz toho systému, tak nebylo jiné zbytí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
No ale fungoval, proč bylo potřeba měnit něco, co funguje?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Bylo to potřeba právě z cenových důvodů za prvé. A za druhé proto, že ten systém pracoval systémem lokálně uložených dat, což je velmi rizikové a velmi nebezpečné pro ta uložená data.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak ale mluvíte o cenových důvodech a právě ty jsou vám vytýkány. K těm se dostaneme. Nejdřív se pojďme podívat na to, jak jste nový systém hájil, když jste byl ještě ministrem.

Jaromír DRÁBEK, tehdejší práce a sociálních věcí /TOP 09/ /Otázky Václava Moravce, 5. 2. 2012/
Ten hlavní cíl ušetřit více než jednu miliardu korun na provozních nákladech ročně, to si myslím, že je obrovské číslo, tak ten cíl je plněn. To, že převedení více než 1600 pracovníků z obcí, to, že nástup nových informačních systémů, protože jsme se po 17 letech zbavili monopolu jedné firmy, to jsou samozřejmě okolnosti, které vytvářejí takovou situaci, která není příjemná, není jednoduchá.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak jste mluvil před rokem a půl, řekl jste nepříjemná a nejednoduchá situace. Jenže tato slova v zásadě, pokud to tak mohu říct, používá nyní Nejvyšší kontrolní úřad. Kde jste udělal chybu?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Co je tou chybou? Řekněte nejdřív, co je ta chyba a potom já vám můžu nějakým způsobem komentovat. Já jsem slyšel ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak já myslím, že Nejvyšší kontrolní úřad to řekl dneska poměrně jasně - předražená zakázka, pojďme to nazývat předražená zakázka.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak nic takového zpráva kontrolního úřadu neříká. Něco takového možná lze vyvozovat z tiskové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, ale přílohou té tiskové zprávy je kontrolní nález a ten nic takového neříká. Tady dokonce v úvodu ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrá, tak pojďme citovat, pojďme citovat ze zprávy NKÚ, když říkáte, že nic takového tam neříká, já nemám možnost mít tu celou zprávu, koneckonců nikdo.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, ta je prosím přílohou, je na webu NKÚ.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano, nicméně z té tiskové zprávy, z toho, co má veřejnost možnost jaksi mít k dispozici, se jasně říká: "Uzavřením dodatku k prováděcí smlouvě se cena zvýšila o 365 % a cena služeb ve znění dodatku 1 až 8 převyšuje cenu licence o 410 %." Chápu to špatně, že tam došlo k nějakému navýšení té původní částky?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Došlo k výraznému navýšení původní částky, stejně tak jako došlo k výraznému navýšení objemu služeb, které ministerstvo nakupovalo, to je přece ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Proč?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
... celkem normální, že pokud chcete po dodavateli výrazně větší objem služeb, tak mu také musíte více zaplatit. Proč? Je to z jednoduchého důvodu. V době, kdy byla uzavírána prováděcí smlouva, to znamená někdy po polovině roku 2011, tak zdaleka ještě nebylo jasné, jakým způsobem bude vypadat legislativa, která byla přijímána až na podzim a byla schvalována až v listopadu 2011. Teprve na základě té schválené legislativy mohla být dokončena ta práce na tom v uvozovkách zasmluvnění, i když je to ošklivé slovo, takže proto ty dodatky. Myslím si, že je to jednoduše vysvětlitelné.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Promiňte, já teda nechápu, to znamená, že vy jste tu smlouvu uzavírali naslepo? Vy jste vlastně nevěděli, co bude následovat?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nikoliv, nikoliv. V prováděcí smlouvě byly jasně specifikovány ty záležitosti, které bylo možné v té době specifikovat a tak, jak je to normální, tak jednotlivé dodatky potom doplňovaly další služby ve chvíli, kdy bylo možné je přesně specifikovat. To je přece normální postup při uzavírání smluvního vztahu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrá. Ale proč jste už tehdy neříkal nebo nemluvil o tom, že zatím tady máme tuto smlouvu a možná se nám to prodraží o 100, 200, 365, 410 %.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Neprodraží. Prosím, pokud i v tom příspěvku na začátku bylo uvedeno, že ty náklady byly pětkrát větší než plánované, tak to je prosím lež, to je nehorázná lež. Žádné takové plánované náklady, které by byly pětinou těch skutečných, tak nebyly.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Nezlobte se na mě, ale lež, lež, tím nenarážíte ani na mě, ani na mého kolegu, ale narážíte na NKÚ.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, já jenom říkám ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Říkáte, že NKÚ lže?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, já jenom říkám, že kontrolní zpráva obsahuje něco, tisková zpráva obsahuje něco posunutého a výstupy médií obsahují ještě něco mnohem posunutějšího. Kontrolní zpráva NKÚ ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrá. Já tady tu zprávu mám a jasně jsem z ní citoval.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Kontrolní zpráva NKÚ říká, že prováděcí smlouva byla uzavřena v nějakém objemu, že potom byly uzavřeny dodatky a že celková suma je přibližně řádově dvě miliardy korun.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Jak tedy rozumíte slovu navýšení? Navýšení o 365 %, navýšení o 410 %?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Navýšení znamená zvýšení objemu a zvýšení ceny, ale ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
A proč jste museli zvyšovat objem a cenu? Nemohlo to být tak, že jste od počátku počítali s nějakou sumou, řekněme, sumou práce nebo sumou věcí, které budete potřebovat tak, abyste se vyhli tomu, aby ta smlouva se pak následně rozrůstala do obrovských výší?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
No v žádném případě. Když se podíváte na postup uzavírání těch jednotlivých dodatků, jenom podotýkám, že o tom si nemohlo ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnout samo, protože ty dodatky podepisovalo ministerstvo vnitra, tak si myslím, že je z toho naprosto jasné, a nakonec již mnoho měsíců to přezkoumává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že ty dodatky teprve byly tím důležitým pro vymezení například systému výplaty nepojistných sociálních dávek, a schválně říkám například, protože ty smlouvy, o kterých mluví NKÚ a o kterých velmi nepřesně a zavádějícím způsobem mluví tisková zpráva NKÚ, tak zdaleka nebyly jenom na výplatu dávek, na ten systém výplat těch dávek, ale ještě na řadu dalších systémů.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Nebudeme zabíhat asi do podrobností, to znamená, ta smlouva ministerstvu vnitra, proč jste to dělali tímto způsobem, o tom se popsaly stohy jaksi kritik na vás, že jste uzavírali tu smlouvu tímto způsobem a nedělali jste transparentní, jaksi transparentní výběrové řízení, ale mě by zajímalo, proč si tedy myslíte, že vás NKÚ kritizuje? Říkáte, je to kritika, dokonce dnes jste použil slovo, že to je politický útok nebo něco takového, myslíte si, že opravdu NKÚ by mělo a proč by mělo mít vlastně smysl a důvod vás jakým způsobem politicky ničit?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To se ptejte ale pana prezidenta Kaly.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já se ptám vás, proč si to myslíte? Vy to říkáte, vy jste to použil.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
No byl bych rád, kdyby ... vy jste sám říkal, že pan prezident Kala odmítl účast ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
To jsem řekl.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Asi nevím z jakých důvodů.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Už s tím nic neudělám.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já znovu říkám, že ten vlastní nález, ten vlastní kontrolní závěr je relativně korektní, ale ta tisková zpráva, která ho doprovází, tak ta má titulek, který je prostě lživý. A já doufám, že pan prezident Kala si udělá pořádek v rámci NKÚ a že se mi za ten lživý titulek omluví.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Lživý titulek znamená, že vy říkáte, NKÚ lže.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já říkám, že NKÚ v titulku své tiskové zprávy lže.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
A proč to dělá?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To se zeptejte NKÚ.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ne, já se ptám vás. Proč říkáte, že lžou?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Netuším, netuším.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Mají nějaký důvod?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Netuším. Tak každého napadnou dva důvody. Buď je to tak nehorázná neodbornost, anebo jsou to politické zájmy těch, které vedou NKÚ.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Proč by měl NKÚ politický cíl vás nějakým způsobem zničit?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Podívejme se, kdo je ve vedení NKÚ. Je tam bývalý poslanec ČSSD, bývalý poslanec ODS.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Počkejte, ale to nic neznamená, máte důkazy nějaké?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
V žádném případě. Já jenom říkám, že člověka napadá ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ne, vy tady říkáte, vy tady na veřejnosti říkáte, že lžou a že mohou být za tím politické tlaky.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ne, já jsem jasně řekl, že ten titulek tiskové zprávy, který dnes NKÚ vydalo, tak je lživý. A na tom si stojím. Vy se mě ptáte, jaké pro to NKÚ mohlo mít důvody.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ne, já se ptám, jaké máte důkazy, že říkáte, že za tím jsou politické tlaky.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To já jsem nic takového neřekl, že to tak je.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Mluvil jste o politické ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já jsem říkal, že člověka musí napadnout, když si to zvažuje, že je to buď nehorázná neodbornost, anebo že je to nějaký politický tlak. To je celé.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrá. Pojďme se posunout dát. Mimo jiné jste mluvil dnes o úsporách. Vy jste říkal, že jaksi ten celý systém je v pořádku, protože ušetřil spoustu peněz.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nic takového jsem neřekl, posunujete ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ve své tiskové zprávě jste řekl, že to ušetřilo peníze.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ano, jistě, ale vy jste řekl, že jsem řekl, že je v pořádku. Já jsem řekl ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ne, já jsem říkal ... dobře, řekl jste, že se ušetřili peníze.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já jsem řekl, že nasazení toho systému bylo velmi obtížné, protože bylo ve velmi krátkém časovém intervalu, že jsme byli pod velkým časovým tlakem, nicméně že jsem měl možnost se rozhodnout buď nasazení toho systému odložit a tím odložit také důsledky všech těch legislativních změn, anebo prostě jít do toho rychlého nasazení systému s těmi riziky, která byla, která byla z velké míry eliminována velkým nasazením lidí jak na ministerstvu, tak zejména na úřadu práce, a to se podařilo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
A nebyla to chyba? A nebyla to chyba?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A to se podařilo, protože všechny sociální dávky byly vypláceny v zákonných termínech a za rok 2012 se provedenou sociální reformou podařilo ušetřit řádově 10 miliard korun a snížila se míra ohrožení chudobou. Co je lepší výsledek?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Takže nebyla chyba, že jste ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Co je lepší výsledek toho kroku než to, že se ušetřilo 10 miliard korun a snížila se míra ohrožení chudobou? Ano, můžete říct ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Takže bylo to v pořádku, bylo to v pořádku a podle vás celý ten systém, to, že jste se rozhodli pro ten ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Politicky prozíravější by bylo, kdybychom to odložili na někdy, o půl roku nebo o rok, nesnížila by se míra ohrožení chudobou, neušetřilo by se 10 miliard korun. Ano, je možné, že je lepší se chovat podle zlatého pravidla, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Já jsem s tím do té funkce nešel.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já se ptám na ty peníze proto, protože opět budu citovat, tentokrát mluvčí Kateřinu Beránkovou, úřadu práce, která mi dnes jasně řekla, že: "My v tuto chvíli nedokážeme vyhodnotit výši úspor." Říká: "Pokud k nim došlo, protože celý ten systém běží."

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nerozumím tomu vyjádření.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já tomu rozumím poměrně dobře. Říkají, že neví, odkud ty vaše čísla pramení a nejsou schopni vyhodnotit, zda zavedení toho systému ušetřilo peníze.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já mám oficiální dokument ministerstva práce a sociálních věcí vyhotovený několik měsíců po mém odchodu, který říká, že za prvních devět měsíců roku 2012 se na provozu informačních systémů pro výplatu nepojistných sociálních dávek ušetřilo 70 milionů korun.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Je zvláštní, že to nemá mluvčí Kateřina Beránková úřadu práce. Překvapuje mě, že jste jediný, který o tom v tuto chvíli mluví.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já příště ten list podepsaný oficiálně ministerstvem přinesu klidně ukázat. Je zajímavé, že tisková mluvčí úřadu práce takovou informaci nemá.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak, necháme to na příště ten dokument. A v tuto chvíli se k nám připojuje Jan Rovenský, Odborový svaz státních orgánů a organizací, dobrý večer.

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrý večer. Tak, pane Rovenský, vy jste to slyšel, jak to na vás působí? Máte pocit, že se systém zavedl, zavedl se správně, že všechno je v pořádku?

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
No tak já mám názor poněkud opačný nebo odlišný od toho, co říká pan exministr. Podle mého názoru, a my jsme to vždycky prezentovali, ten systém byl zavedený překotně, bez jakýkoliv přípravy. Problém je, já jenom uvedu několik dat. 15. března 2011 byl schválen v parlamentu, bylo přehlasováno veto prezidenta k tomuto zákonu. Od 1. dubna byla účinnost tohoto zákona. Došlo k redukci pracovních sil o tisíc pracovníků nebo o tisíc pracovních míst na úřadech práce. Pan ministr tady uved sám, že teprve v listopadu 2011 byla schválena legislativa. Celý systém se spustil od 1. ledna 2012. K tomuto datu se převádělo nebo mělo převést 1964 zaměstnanců z obcí na nepojistný sociální dávky. Lidi nebyli proškolení téměř vůbec, došlo ke kolapsům, další problém, který tam byl, klienti, kteří byli odkázaní na tento systém, zejména matky samoživitelky, tak měli v předcházejícím období stanovený termín výplaty dávek, na to byly zavedený i jejich další platby. Od 1. ledna 2012 se dávky vyplácely podle zákona do posledního pracovního dne v měsíci. Ty předcházející termíny padly. Navíc bylo stanoveno podle zákona, že výplatou příslušných dávek se rozumí jejich převod do jednotného výplatního místa, čili to nebyla záruka, že ty lidi to dostávali aspoň do toho konce měsíce. Byly tam týdenní i delší skluzy. Navíc v prvním čtvrtletí zejména pracovali 10 i víc hodin denně, pracovali o sobotách, o nedělích, protože tady šlo o to, aby vůbec se k těm lidem ty peníze dostaly, čili hlavní problém byl nepřipravenost systému, špatný proškolení a jeho nastartování, protože obvykle při těchto změnách, který se dotýkají zejména těch nízkopříjmových skupin obyvatel, tak se tyto změny připravují minimálně s půlročním předstihem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane Drábku, slyšel jste to.

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
Takhle se to dělalo v polovině 90. let u státní sociální podpory.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano. Pane Drábku, slyšel jste to, neproškolení, kolaps, přesčasy, prostě obrovská chyba systému.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak pojďme jeden ten termín po druhém a můžeme si je vysvětlovat. Znova jenom zopakuji a s tím souhlasím, s tím co říkal pan Rovenský, ten systém byl zaváděn skutečně velmi rychle. Samozřejmě bylo pro to potřeba ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Překotně.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Bylo, tak jak říkám, velmi rychle, bylo pro to potřeba skutečně maximální lidí jak na ministerstvu, tak na úřadu práce. To maximální úsilí bylo vynaloženo, já jsem za to mnohokrát poděkoval všem, kteří se na tom podíleli, velmi si toho vážím, že se v tak krátkém termínu, ano, pan Rovenský má pravdu, normální doba by byla o několik měsíců delší, ale já jsem vysvětloval, proč jsem k takovému rozhodnutí přistoupil a myslím si, že bylo správné. A je to jednoduché, ano, mělo to svoje náklady, mělo to svoje rizika, ale myslím si, že to bylo lepší řešení, než čekat dalšího půlroku nebo rok, to znamená nedosáhnout snížení míry ohrožení chudobou a nedosáhnout úspor, které byly nutné.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane Rovenský, co bylo vaše nebo co by bylo podle vás lepší řešení? Zavést, nebo čekat?

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
No, víte, tady to je otázka trošku složitější. Podle mého názoru by bylo lepší ve vztahu kvalitě těch vyplácených dávek, ve vztahu ke klientům a ve vztahu k pracovním podmínkám ten systém odložit o těch půl roku. Pokud tady pan ministr hovoří o úsporách, víte, jestliže se vám změní celý ten systém, změní se systém sociálních dávek, udělají se některý kombinace mezi státní sociální podporou a nepojistnými sociálními dávkami, jako se to například udělalo u příspěvku na bydlení, pak je těžký zpětně hodnotit, jakých bylo dosaženo úspor a podobně. Ale jednoznačně se domnívám, že ten systém měl být delší časový období na jeho přípravu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane Drábku.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Co se týká těch úspor, kdyby tohle říkal pan Rovenský v polovině roku 2012, tak mi nezbyde, než pokývat a říci ano, je to možné, že dnes ještě ty úspory neumíme vyhodnotit, ale dnes jsme v září 2013 a existuje státní závěrečný účet za rok 2012, kde jsou ty úspory ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Touto debatou jsme prošli před malým okamžikem.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Kde jsou ty úspory jasně a nezpochybnitelně vyčísleny.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pojďme ještě, tam přesně zaznělo a ty peníze, tam špatně jaksi proškolení pracovníci a přesčasy tam zaznělo, jak je možné, že za rok 2012 bylo 233 tisíc přesčasových hodin úředníků, což stálo 38 milionů korun, což je o 10 %, teda desetkrát tolik, co byl rok před tím, to přesně také říká zpráva NKÚ.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Zkuste, zkuste se podívat do jakékoliv velké organizace a úřad práce má přes 8 tisíc zaměstnanců. Do takto velké organizace, která mění svojí organizační strukturu, mění kompletně ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano, desetkrát víc?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Mění kompletně informační technologie.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Desetkrát větší náklady, ze 3 milionů na 38 milionů korun?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Větší náklady na přesčasy, nikoliv větší mzdové náklady. Uvědomte si, že zároveň ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ne, na přesčasy. Ale to jsou peníze, které musí být vyplaceny.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
No samozřejmě, ale zároveň s tím se nám podařilo také ušetřit 3 tisíce pracovních míst, které bychom jinak platili.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já se omlouvám, ale to byly, to byly, a vy jste to sám uznal, to byly, nebo velká část toho byly i místa, která byla prázdná tabulky, to bylo v rámci ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
To ale není pravda, protože to, co říkal pan Rovenský, více než 1500 lidí se převádělo z obcí a dalších, dalších, další významná část míst se rušila, to znamená to, co odboráři kritizují, tak to já považuji za úspěch. Jestli před tím převedením výplaty dávek z obcí na úřady práce byl stejný počet zaměstnanců na úřadech práce v podstatě jako po tom převedení, to znamená ten počet lidí se výrazně zmenšil, z 11 tisíc na 8 tisíc lidí, to já považuju skutečně za velký úspěch. A proti tomu několik tisíc přesčasových hodin je skutečně zanedbatelná položka. Jestli jsme ušetřili ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane Rovenský, souhlasíte?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Jestli jsme ušetřili na mzdových nákladech několik set milionů korun, řádově 600 nebo 800 milionů korun, tak proti tomu 30 nebo 35 milionů na přesčasech je skutečně zanedbatelná položka.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane Rovenský, vy jste tam kroutil hlavou, souhlasíte s tím?

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
Já s tímhle tím nesouhlasím. Ano, došlo tam k úspoře těch pracovních sil, to má pan exministr naprostou pravdu, ale za jakou cenu? V současný době, a táhne se to od loňska a my jsme to několikrát řekli, z úřadu práce se podařilo udělat sociální účtárnu, která vyplácí dávky, byla absolutně potlačená jakákoliv funkce kontroly jako takový a úřady práce absolutně nejsou schopný vykonávat aktivní politiku zaměstnanosti, čili podle mýho názoru se zbavili dvou základních funkcí, který by měli zároveň plnit. To byl důsledek toho překotnýho zavedení systémů, snížení 3 tisíc lidí dolů, jejich přesuny na pracoviště, který nebyly připravený, to s sebou bohužel tato rychlost, kterou pan exministr samozřejmě musí obhajovat, to s sebou přineslo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Vy se smějete, pane ministře, teda exministře, pardon, /nesrozumitelné/.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
No tak samozřejmě já nepředpokládám, já nepředpokládám, že by mě šéf odborů chválil za to, že jsme ušetřili 3 tisíce pracovních míst.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Počkejte, ale já tam z jeho slov cítím něco jiného. Já cítím to, že on mluví, že tam prostě ty úřady byly paralyzovány, a to podle mě není k smíchu.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Myslíte si, že když dávky byly vypláceny v zákonných termínech, podívejte se ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
No, o tom, jak byly vypláceny dávky, o tom ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Podívejte se na jiné státní systémy při takto razantní změně, jakým způsobem se chovaly. Když se v roce 2009 měnil systém ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ale teď se tady ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Nechte mě, prosím, domluvit jednu větu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Dobrá, dobrá.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Když se v roce 2009 měnil systém výplaty nemocenské, drobná změna systému, tak ještě v dubnu bylo 10 % dávek vypláceno po zákonném termínu a za první tři měsíce radši ani statistiky nejsou k dispozici.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Nezlobte se na mě, ale to přece není argument říkat, že jinde to fungovalo hůř.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A já říkám, a já říkám, že se nám podařilo, podařilo dodržet to, že všechny dávky byly vypláceny v zákonných termínech.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Proč tedy v tuto chvíli například současný ministr v demisi mluví o tom, že ten systém je předražený, že se vyplácí víc, mluví o tom, že v tuto chvíli to stojí miliardu, zatímco předtím to stálo 450 milionů, plus minus 500 milionů, že v tuto chvíli jedou paralelně dva systémy, které jsou nekompatibilní, to přece, to přece na mě nepůsobí tak, jako že je všechno v pořádku.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Kdyby ty dva systémy, kdyby ty dva systémy, které jedou paralelně od 1. ledna 2012 byly nekompatibilní, tak by nejspíš ty dávky nebyly vypláceny v zákonném termínu. A co se týká nákladů na provoz, tak znova říkám, i při souběhu těch dvou systémů za první tři čtvrtletí roku 2012 se ušetřilo 70 milionů korun. Jestli chce ministr Koníček platit za správu těch systémů miliardu, je to jeho ministerská odpovědnost.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tam je problém v tom, že on má teď dva systémy, které musí běžet zároveň, protože část dávek se vyplácí z jednoho systému, část dávek se vyplácí z druhého systému.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ale tak to přece bylo i v roce 2012 a přesto se podařilo za první tři čtvrtletí ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano, ale v roce 2010 to například nebylo a platilo se jenom 450 milionů korun, v tuto chvíli se podle ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Jenom? Jenom?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
... pana ministra v demisi Koníčka platí miliarda.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
V roce 2011 se platilo, tuším, 477 milionů korun, nevím to přesně, bylo to něco těsně pod půl miliardy.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tady to už hapírujeme s drobnými

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
A jestli se v roce 2012 proti tomu podařilo udělat úsporu 70 milionů korun, tak opravdu nevím, jak dojít k částce jedné miliardy.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak 70 milionů, když budu brát ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
477 minus 70.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
70 milionů a miliarda, respektive 500 milionů a jedna miliarda, tak těch 70 milionů je tam opravdu, to jsou drobné, to se na mě nezlobte. Jestli v tuto chvíli ministerstvo platí ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Úspory 70 milionů, úspory oproti těm 477 milionům.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano, já to nezpochybňuji, ale v tuto chvíli, a říká to ministr v demisi Koníček, musí platit za ten souběh jednu miliardu korun, zatímco předtím se platilo 500.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ale tak se ho zeptejte, kde na to číslo přišel, proč sem nepřišel a neřekne, kde na to číslo přišel?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Takže co, tak si vymýšlí?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ale já nevím, já říkám, že v roce 2012 se platilo méně než v roce 2011 a v roce 2011 se platilo méně než půl miliardy. Tak nevím, jak z roku 2012 na rok 2013 by se ty náklady mohly více než zdvojnásobit, opravdu tomu nerozumím.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
No protože běží ty dva systémy. Ale zeptáme se i pana Rovenského.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ty dva systémy běžely úplně stejně i v roce 2012.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ale v roce 2011 ne, a to je ten, o čem my hovoříme. Pane Rovenský, vy to sledujete, jak to je tedy?

Jan ROVENSKÝ, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací
Já se těžko můžu vyjádřit k těm nákladům, protože my jsme k nim neměli přístup, ani to odborům nepřísluší. My jsme jednou poukázali, a to bylo loni v únoru, kdy nám bylo sděleno, protože jsme mimo jiné požadovali v tý kritický době, aby se alespoň na přechodnou dobu jsme se vrátili k původnímu OK systému, bylo nám sděleno, že to nemůže být a že náklady na OK systém byly ve výši 400 milionů korun ročně. Na to jsme měli vyjádření oficiálního představitele OK systému, že 400 milionů korun nečiní ani jejich roční obrat, čili na to jsme poukázali a žádali jsme ministerstvo o odpověď, konkrétně jsme tedy jednali s prvním náměstkem Šiškou. Nebylo nám na to zodpovězeno. Ale já bych se chtěl ještě krátce vyjádřit k tomu, co pan exministr uved, to srovnání s výplatou nemocenskýho. Pane Drábku, to byla ale úplně jiná situace a vy to možná dobře víte. Předtím než došlo ke změně výplatě nemocenský, byl snížený počet zaměstnanců o řádově 500 jako takových, problémy ve výplatě nemocenskýho nebyly plošně po celý republice, byly to v několika krajích a hlavně byly problémy v Praze, protože v Praze je největší sídlo firem se sídlem plátcovy pokladny a tam byly ty největší problémy, a pak se v tichosti, aniž se o tom hovořilo, přijímala víc než polovina zaměstnanců zpátky, aby se ty několikaměsíční skluzy vrátily do normy.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
No vidíte, a to se při té záměně systému za nový u výplaty nepojistných sociálních dávek nestalo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pan Rovenský říkal, že se to nedá srovnávat. Pane exministře, není ...

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já si myslím, že tam srovnání ... já jenom musím se vrátit k těm číslům, která tady říkal pan Rovenský. Znova říkám, ta čísla jsou doložitelná a byla zveřejněná. V roce 2011 stál systém na výplatu nepojistných sociálních dávek, jeho provoz, něco mezi 470 až 480 miliony korun. Při souběhu těch dvou systémů v roce 2012 za první tři čtvrtletí úspora 70 milionů. To znamená, dnes je nesmysl říkat, že to má stát dvakrát tolik.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane exministře, vy jste, když jste hájil sKarty a když jste plánoval sKarty, říkal jste, bude spousta peněz, spousta milionů, 200 milionů, 250 milionů úspory, nakonec výsledek - 38 milionů se ušetřilo, 83 milionů stály čtečky a poštovné a tak dále, takže stát je minus 50 milionů korun, není to trochu příliš drahé ve vašem působení?

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Dobře, půjdeme do jiného tématu, půjdeme do sKaret. Samozřejmě pokud někdo rozhodne o roce běhu nějakého projektu, kde já jsem říkal, že cílová roční úspora ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já se ptám na to, jestli nebude tohle to stejná blamáž jako sKarty.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Prosím, to bylo velmi nekorektní to, co jste teď řekl. Jestli mluvíte o sKartách jako blamáži, tak si mě pozvěte na téma sKaret, protože já toto označení velmi zjednodušující nemohu přijmout. sKarty měly ambici ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Já jsem použil čísla.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
... ušetřit na provozních nákladech 250 milionů korun ročně. Ty úspory byly jasně doložitelné, protože 250 milionů korun ročně jsme platili jako ministerstvo České poště za distribuci nepojistných sociálních dávek. Tyto náklady mohly být nulové, tak zněla smlouva se spořitelnou.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Výsledek je ale minus 50 milionů korun.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Samozřejmě, protože vždycky každý projekt má nějaké počáteční náklady a když ho nenecháte ani doběhnout do toho stavu, kdy je naplněn a zrušíte ho nějakým politickým rozhodnutím, tak samozřejmě nemůžete po mně ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Ano, to je otázka, jestli toto není stejný případ v tuto chvíli s těmi systémy.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak, jestli to je závěr, tak si myslím, že je potřeba říci, že u těch systémů ta čísla mluví také jasně a doporučuji ke studiu všem zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, protože je zveřejněna na webu NKÚ, také státní závěrečný účet, protože ta čísla hovoří jasně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Děkuji vám mnohokrát za vaší návštěvu, díky.

Jaromír DRÁBEK, exministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Děkuji za pozvání.

Aktuální dění

Kontrola NKÚ potvrdila úspory na MPSV

Od Jaromír Drábek

Reakce na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Šetření Nejvyššího kontrolního úřadu potvrdilo, že ministerstvo práce a sociálních věcí dokázalo při výplatě sociálních dávek ušetřit významně na provozních nákladech. Nejedná se přitom o zanedbatelné částky.

Kontrolní zpráva NKÚ uvádí, že změnou organizace úřadů práce došlo jen za rok 2011 k úspoře přes 229 milionů korun.

Ze státního závěrečného účtu je navíc jasné, že na provozu a investicích do informačních systémů uspořilo MPSV několik stovek miliónů korun. Jen za první tři čtvrtletí roku 2012 byla vykázána úspora 70 milionů korun.

Jakkoli to výsledky šetření NKÚ potvrzují, ve své tiskové zprávě se o tom NKÚ nezmiňuje. Místo toho mediální výstup postavil na informaci, že s přibývajícími dodatky se zvyšovala cena.

Je pravda, že původní prováděcí smlouva, která obsahovala například i systémy na evidenci účtování dokladů, byla na 435 miliard, a že k ní bylo uzavřeno celkem osm dodatků.

Zdaleka ne všechny dodatky se ovšem týkaly výplaty dávek a hlavně: zdaleka se nejedná o novou informaci.  S rozšířením smluvních závazků roste zákonitě i cena. Titulek tiskové zprávy, který se snaží navodit dojem, že za stejný objem práce zaplatilo ministerstvo víc peněz, je jen dokladem zpolitizování práce NKÚ pod vedením bývalých poslanců za ČSSD a ODS.

Aktuální dění

Výplata sociálních dávek: „Nesmrtelný“ OKSystem se má vrátit do hry. Opravdu?

Od Jaromír Drábek

V polovině srpna proběhla médii informace, že na ministerstvo práce a sociálních věcí se pravděpodobně vrátí bývalý monopolní dodavatel systémů pro výplatu sociálních dávek, společnost OKSystem, již z resortu „vyhnali“ bývalý ministr Jaromír Drábek a jeho náměstek Vladimír Šiška. Je to ale opravdu tak jednoduché? ptá se v článku pro ČESKOU POZICI vydavatel a spolumajitel zpravodajského portálu EurActiv.cz Jan Vitásek.

Aktuální dění

Návrat k zastaralému posuzování zdravotního postižení nepomůže

Od Jaromír Drábek

Reakce na zprávy o petici, která žádá změnu zákona o sociálních službách.

Sjednocení posuzování zdravotního stavu od počátku roku 2012 podle doporučení Světové zdravotnické organizace opustilo zastaralý a kritizovaný systém posuzování podle lékařské diagnózy. Pokud dnes někdo prosazuje návrat k tomuto zastaralému systému, měl by si nejprve vzpomenout, kolik kritiky padalo do roku 2011 ohledně nesmyslně formalistického posuzování 236 formulářových bodů, kolik kritiky padalo ohledně toho, že zdravotně postižený občan musel absolvovat 3 různá posouzení pro účely přiznání jednotlivých kompenzací, úlev a výhod.

Podmínky pro vydávání průkazů ZTP jsou v zákoně jasně definovány tak, že na průkaz má nárok občan, který má závažné problémy s mobilitou nebo orientací. Pokud svévolně některý z více než 400 posudkových lékařů svou práci odvádí nekvalitně, je potřeba řešit nekvalitní práci konkrétního člověka, který dělá ostudu ostatním kvalitně pracujícím posudkovým lékařům. Pokud se mezi stovkami tisíc posudků objeví několik nekvalitních, je nezbytné lépe nastavit kontrolní systém lékařské posudkové služby. Změna zákona je v takovém případě nesprávnou cestou zpět k zastaralému a formalistickému přístupu k zdravotně postiženým spoluobčanům.

Aktuální dění

ÚHOS po roce uznal, že MPSV nepochybilo

Od Jaromír Drábek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konečně uznal, že ministerstvo práce a sociálních věcí neudělalo chybu, zrušil rozhodnutí o uložené pokutě, proti kterému se MPSV odvolalo a zastavil správní řízení.

Podrobnost v tiskové zprávě TOP09.

Aktuální dění

Zrušení sKarty je nehospodárné, úspory byly reálné

Od Jaromír Drábek

Na podzim roku 2011 poslanci koaliční většinou schválili balík zákonů nazývaný sociální reforma. Její součástí byla i elektronizace výplaty nepojistných sociálních dávek včetně zavedení sKarty. V létě 2013 poslanci ODS a VV podpořili návrh na zrušení projektu sKarty.

Po více než roce od vydání prvních sKaret občanům je jasné, že projekt, pokud by nebyl rozhodnutím poslanců ČSSD, KSČM, ODS a VV zastaven, by přinesl nemalé úspory. I dnešní ministr práce a sociálních věcí potvrdil, že karta za první rok existence ušetřila na výdajích za rozesílání sociálních dávek 38 milionů korun. Pokud by byl dokončen proces vydávání karet, mohla být roční úspora 250 milionů korun. Přitom jednorázové náklady na zavedení systému elektronického rozesílání sociálních dávek byly jen několik desítek milionů a za vlastní rozesílání dávek stát podle smlouvy neplatí České spořitelně nic.

Dnes už je jasné, že zase jednou zvítězil politický Kocourkov. Zrušení sKarty znamená, že stát bude vynakládat více peněz na distribuci dávek, 280 tisíc občanů toto rozhodnutí požene na úřad práce vrátit kartu, občané ztratí možnost ochrany vyplacených dávek před exekucí, nebudou moci využívat možností bezplatného používání platební karty pro výběr či placení v obchodech. A za pár let určitě někdo přijde s nápadem, jak zavést jinou elektronickou kartu, jen to možná bude stát daňové poplatníky nějakou tu miliardu…

Sociální reforma, jejíž byla sKarta součástí, v loňském roce podle státního závěrečného účtu ušetřila občanům cca 10 miliard korun. Dokázali jsme to zpřehledněním dávek, odstraněním překrývání a křížení, ale i zpřísněním podmínek tak, aby dávky směřovaly ke skutečně potřebným. Úspory bylo dosaženo přesto, že jsme zvýšili životní a existenční minimum, takže sociálně potřebným se sociální dávky zvýšily. Dokazují to i údaje Českého statistického úřadu, které uvádějí, že v roce 2012 klesla míra ohrožení chudobou na 9,6 % oproti 9,8 % v roce 2011. V tomto ukazateli jsme nejlepší v Evropě.

Přes negativní mediální kampaně politických oponentů mluví čísla jasně: Sociální reforma byla úspěšná, snížila výdaje státu a zároveň snížila míru ohrožení chudobou. TOP 09 dokázala, že co voličům slíbí, to také splní.

Aktuální dění

sKarta měla ušetřit čtvrt miliardy korun ročně

Od Jaromír Drábek

Řeč na 57. schůzi PS PČR dne 8. 8. 2013

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byť jsem to tady říkal už několikrát, tak nezbývá než zopakovat některá fakta a uvést na pravou míru některé omyly nebo nepravdy, které tady zazněly.

Co se týká smlouvy mezi českým státem a Českou spořitelnou ohledně provozování S-karet, tak tato smlouva byla uzavřena po řádném výběrovém řízení. Zadávací podmínky k tomuto výběrovému řízení byly zveřejněny 30. června 2011 na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Teprve poté jste tady schvalovali legislativu, která se týkala sociální reformy, včetně legislativního vymezení S-karet. To znamená, pokud někdo z kolegů poslanců, resp. kolegyň poslankyň říká, že schvaloval něco, o čem nevěděl, k čemu bude použito, nemůže to být pravda, protože tyto zadávací podmínky byly zveřejněny a zpřístupněny poslancům několik měsíců předtím. Taktéž smlouva mezi českým státem a Českou spořitelnou, uzavřená v lednu 2012, byla okamžitě zveřejněna na webu ministerstva. To, že se o ní začalo diskutovat o několik měsíců později, je jenom záležitostí toho, kdo chtěl toto téma v které době uchopit.

Připomínám jenom znovu to, co jsem tady již řekl několikrát, že celé výběrové řízení na S-kartu přezkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a neshledal ve způsobu zadání žádné pochybnosti, a až po přezkoumání Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byla uzavřena dotyčná smlouva.

Pokud z toho někdo chce dělat negativní politické téma, je to samozřejmě možné, ale to je možné celkem dělat na každém tématu, které si někdo zvolí.

Krátkou poznámku, která se netýká úplně tohoto tématu, ale zazněla tady výtka směřující k posuzování zdravotního stavu a vydávání průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Tady se ujalo takové klišé, že je to problém zákona. Prosím, není to problém zákona, je to problém posudkové praxe. Pokud posudkový lékař napíše někomu, kdo má amputovanou nohu do posudku, že nemá vadu pohybového aparátu, no tak si myslím, že každému z nás je na první pohled jasné, že takový posudkový lékař dělá ostudu těm několika stům dalších poctivých posudkových lékařů, a jeho nadřízený, případně Česká správa sociálního zabezpečení nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se s tím musí vypořádat, nikoli však změnou zákona, ale změnou příslušných postupů vůči dotyčnému chybujícímu lékaři.

A jenom připomínám, že byl připraven projekt na odhalování a detekování chybných rozhodnutí, který ve své době předpokládal, že bude systémově pracováno s takovými posudky, které se vymykají běžné praxi odpovídající zákonu, a tento projekt stále ještě na ministerstvo je.

Co se týká samotného projektu S-karty, tak si myslím, že je potřeba zdůraznit, že to byla součást celé sociální reformy spuštěné od 1. ledna 2012. A řeknu k tomu jenom dvě čísla, která už dnes jsou naprosto nezpochybnitelná. Každý z vás má k dispozici státní závěrečný účet, který jednoznačně dokládá, že provedená sociální reforma uspořila řádově deset mld. Kč. Každý z vás má k dispozici několik dní starý výstup Českého statistického úřadu, který říká, že z roku 2011 na rok 2012 se snížila míra ohrožení chudobou v České republice z 9,8 procent na 9,6 procent. Zachovali jsme si tedy první místo v Evropě. Jsme zemí s nejnižší mírou ohrožení chudobou v celé Evropě a provedená sociální reforma při několikamiliardových úsporách míru ohrožení chudobou snížila. To jsou oficiální čísla Českého statistického úřadu. Předpokládám, že je tady velmi těžko bude někdo zpochybňovat.

To, že projekt S-karty měl za cíl ušetřit provozní náklady státu ve výši čtvrt miliardy korun ročně, je naprosto jasné a prokazatelné. A tady se nemohu shodnout s kolegou Opálkou v tom, že všechno má dělat stát, že předat něco privátnímu subjektu je prostě špatně, protože řadu věcí privátní subjekt dělá efektivněji a s nižšími náklady. A pokud se podařilo vyjednat smlouvu takovou, která garantuje nulové provozní náklady pro stát na straně distribuce nepojistných sociálních dávek, tak je to prostě pro stát výhodné.

Poslanecká sněmovna je samozřejmě suverén. Pokud se Poslanecká sněmovna svým většinovým rozhodnutím rozhodne S-karty zrušit a Senát toto rozhodnutí potvrdí, je to její nezadatelné právo. Ale věcné důvody, které tady zaznívaly, v řadě případů byly opřena o nepravdivé či mylné informace.

Poslední v podstatě technická poznámka k tomu, co říkal kolega Sklenák. Ano, komplexní pozměňovací návrh, který byl projednáván na výboru, byl přijat jednomyslně. Tak jak to bývá, tento komplexní pozměňovací návrh z legislativního návrhu, který předložil Senát z mého subjektivního pohledu udělal méně špatný legislativní návrh. Proto jsem i já hlasoval pro komplexní pozměňovací návrh, který byl projednáván na výboru pro sociální politiku. Ale z toho vůbec neplyne to, že bych měl podpořit zákon jako celek. Děkuji za pozornost.

Aktuální dění

Pomohla by legalizace švarcsystému firmám i ekonomice?

Od Jaromír Drábek

5. 8. 2013, Profit, Strana 17, Polemika

Plná legalizace švarcsystému coby jeden z významných kroků, jak v současné nedobré situaci pomoci menším firmám, a tím celé ekonomice. Je to dobrý nápad?

PRO: Švarcsystém může ulevit trhu práce

Nezaměstnanost v České republice příliš neklesá, tvorba nových pracovních míst vázne. V absolutních číslech tvoří 99,84 procenta z celkového počtu aktivních podniků v Česku malé a střední podniky, které mají na svědomí 61 procent pracovních míst v soukromé sféře.

Proč však nyní pracovní místa nevytvářejí? Protože se obávají, že pro nově přijaté zaměstnance nemusejí mít za pár měsíců práci. Zákoník práce jim dovoluje dát výpověď pro nadbytečnost, v tom případě ale musejí zaměstnanci zaplatit jako odstupné až 5 platů. Slovy pět. Při průměrné mzdě pak může odstupné činit zhruba 120 tisíc korun, které malá firma musí z rezerv zaplatit „jen tak“. Důsledek? Malé firmy jsou snadno zranitelné a raději čekají, než krize přejde. Řešení? Snižme jejich nejistotu. Dejme jim možnost najmout na práci ty, kteří ze své svobodné vůle netrvají na vysoké ochraně sebe samých jako zaměstnanců a jsou ochotni přijmout nabízenou práci s vědomím, že to nemusí být nadlouho. Výsledek? Ubude nezaměstnaných a stát navíc ušetří na dávkách v nezaměstnanosti a na platbách na sociální a zdravotní pojištění, které za tyto pojištěnce odvádí. To je přece to, o čem stále mluvíme – potřebujeme více pracujících lidí a potřebujeme snížit výdaje státu. Není to jedna z položek na receptu na cestu z krize? Myslím, že je.

KAROL PIOVARCSY ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

PROTI: Úplná legalizace by zvedla daně

Švarcsystém jako pojem český právní řád nezná. V ekonomické praxi se tímto pojmem rozumí využití dodavatelských služeb živnostníků místo práce zaměstnanců v pracovním poměru. Z tohoto pohledu je dnes švarcsystém ve většině případů legální.

Pokud jako majitel či manažer vyhodnotím, že je pro firmu výhodnější, když budu využívat nákupu služby od živnostníka místo práce zaměstnance, není na tom nic protizákonného. Musí to však být skutečný nákup služby, tedy nesmím nasmlouvaného živnostníka svazovat „zaměstnaneckými“ povinnostmi a poskytovat mu „zaměstnanecké“ výhody, tedy například určovat mu pracovní dobu, poskytovat mu dovolenou, stravenky, pracovní oděv, služební telefon, služební automobil a podobně.

Legalizovat švarcsystém zcela, tedy postavit na roveň například zaměstnance na pásu v automobilce a živnostníka, který práci u pásu poskytuje jako službu v obchodním vztahu, by mělo důležitý průvodní krok – bylo by nutné sjednotit odvodové zatížení (výši sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu) živnostníků a zaměstnanců, protože dnes mají živnostníci celkovou daňovou povinnost oproti zaměstnancům sníženou jako jeden z prvků podpory podnikání a rozvoje ekonomiky.

Úplná legalizace švarcsystému by tedy znamenala výrazné zvýšení daňového zatížení pro všechny živnostníky. A to je jednoznačně něco, co by několik stovek tisíc českých živnostníků i českou ekonomiku jako celek výrazně poškodilo.

JAROMÍR DRÁBEK exministr práce a sociálních věcí

 

zdroj: TOP09

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox