Životopis

Dr. Ing. Jaromír Drábek

Osobní informace

Datum narození: 5. 3. 1965
Místo narození: Jablonec nad Nisou
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Členství v politických stranách: TOP 09 (od roku 2009), před tím žádné
Lustrační osvědčení: negativní

Vzdělání

  • doktorské studium – ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, obor řídicí technika (1992-1998)
  • vysokoškolské studium – ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, obor technická kybernetika (1983-1988)
  • středoškolské studium – Gymnázium Jablonec nad Nisou (1979-1983)

Jazyky

anglický jazyk – aktivně
ruský jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk – pasivně

Historie

  • místopředseda strany TOP 09 (2009-2013)
  • předseda krajské organizace TOP 09 v Liberci (2013)
  • poslanec Parlamentu ČR (2010-2013)
  • ministr práce a sociálních věcí (2010-2012)
  • předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR (2008-2010)
  • rozhodce zapsaný na listině Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (2007-2010)
  • člen správní rady Technické univerzity Liberec (2005-2010)
  • člen Národní diskusní skupiny pro daně (2005-2010)
  • OSVČ v oboru poradenství v oblasti ekonomiky a řízení (2002-2010)
  • místopředseda představenstva ABEGU, a.s. (1993-2010)
  • člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (2007-2010)
  • poradce ministra financí ČR (2007-2009)
  • člen přípravného výboru politické strany TOP 09 (2009)
  • viceprezident Komory pro hospodářské styky se SNS (2006-2009)
  • čestný prezident Hospodářské komory České republiky (od r. 2008)
  • prezident Hospodářské komory České republiky (2002-2008)
  • člen řídící rady agentury CzechTrade (2002-2008)
  • člen řídící rady agentury CzechInvest (2002-2008)
  • člen Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí (2002-2008)
  • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory společenství (2004-2008)
  • člen řídící rady Eurochambres (2004-2008)
  • člen výkonné rady Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR (2003-2007)
  • člen Hospodářské rady vlády (2005-2007)
  • zastupitel města Jablonce nad Nisou (2002-2006)
  • předseda Krajské hospodářské komory Liberec (2001-2002)
  • člen dozorčí rady Hospodářské komory ČR (1999-2002)
  • předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou (1999-2002)
  • ředitel ABEGU, a.s. (1996-2002)
  • místopředseda Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou (1996-1999)
  • člen představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou (1993-1996)
  • technický ředitel ABEGU, a.s. (1993-1996)
  • výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu energetickém (1988-1993)

Zájmy

turistika, lyžování, literatura, hudba

Design based on Blue Taste Theme created by Jabox