Pohádka o zlatém dolu

Od Jaromír Drábek

Lidové noviny ve svém středečním vydání zveřejnily informace o výsledcích studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Kromě jiného zde v komentáři autora článku zaznělo tvrzení, že si „stát z důchodového pojistného vytvořil zlatý důl“ (Češi na penzích prodělají, zjistil Švejnarův tým, LN 25. 5.). Rád bych upozornil v této souvislosti na všeobecně známý fakt, že se deficit důchodového účtu ČR pohybuje nad hranicí 30 miliard korun ročně a vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji budeme tento schodek v míře spíše větší než nižší i nadále dotovat.

Zpět ale k výsledkům samotné studie. Ta hovoří o tom, že většina lidí narozených po roce 1965 zaplatí na této dani více, než v důchodu získá od státu nazpátek. S tímto tvrzením lze souhlasit. Rozhodně jsou však mimo realitu závěry, podle nichž by v důchodu bylo průměrně vyplaceno pro muže 2,5krát méně a pro ženu 2krát méně, než činí zaplacené pojistné. To by musel být v budoucnu důchodový systém ve velmi vysokém přebytku nebo by muselo dojít k poklesu ekonomicky aktivních občanů na polovinu. Ani jedno z toho není reálný scénář.

Černé penzijní scénáře odmítám

Z publikované zprávy není zřejmé, na jakých předpokladech jsou výpočty poměru zaplaceného pojistného a vyplacených důchodů založeny. Není uvedena předpokládaná doba placení pojistného, ani předpokládaná doba výplaty důchodu, ani například diskontní sazby používané ve výpočtu, údaje o případné valorizaci důchodu chybí apod. Nicméně, jak již jsem uvedl v úvodu, uvedené násobky jsou nereálně vysoké. Lze to demonstrovat například velmi zjednodušeným schématickým odhadem. Z průměrné mzdy (24 tisíc Kč měsíčně) platí zaměstnavatel za zaměstnance pojistné 28 procent, tzn. 6720 Kč měsíčně a 80 640 Kč ročně. Za 40 let pracovní kariéry by tak zaplatil (při zjednodušených předpokladech nezahrnujících do výpočtu růst mezd) celkem 3 225 600 Kč. Doba výplaty důchodu při odchodu do důchodu podle návrhu novely zákona (66 let a 8 měsíců) pro uváděný rok narození 1975 se dá předpokládat podle demografických prognóz u muže asi 17 let a u ženy asi 21 let. Jak se lze jednoduše přesvědčit z důchodové kalkulačky MPSV, pro rok narození 1975 činí výpočet měsíčního důchodu 12 170 Kč, což při 17 letech výplaty pro muže odpovídá cca 2 482 000 Kč, tj. 77 procent zaplaceného pojistného. Při 21 letech výplaty pro ženu 3 067 000 Kč, tj. dokonce 95 procent zaplaceného pojistného.

A v závěru snad jen drobnou poznámku. Navrhované řešení, které v prezentaci studie také zaznělo, a sice sjednotit sazbu DPH na například 20 procent a snížit vedlejší náklady na práci, je čtenářům LN možná povědomé. Ano, jedná se o návrh, který jsem v rámci diskuse o podobě důchodové reformy předkládal původně. Že se dílčí parametry vlivem koaličního jednání změnily, je věc jiná. Nicméně i za kompromisem, který je nabízeným řešením, si stojím a rozhodně odmítám výše vyvrácené černé scénáře a pohádky o státních zlatých dolech důchodového účtu ČR.

publikováno v Lidových novinách dne 27. 5. 2011

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox