Návrat k tradici soukromého spoření je nutný

Od Jaromír Drábek

Od kritiků reformy penzí slýchám, že většina států od individuálního spoření odchází, neosvědčilo se. Není to pravda. Převážná část států v západní Evropě důchody privatizovat nemusí, neboť tam penzijní fondy, penzijní spoření či soukromé pilíře fungují dlouhodobě.

V zemích Organizace pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří úspory na penzi v průměru 67 procent HDP. U nás pouze 6 procent. Spořit si na penzi je normální. Proto i u nás existovalo před únorem 1948 soukromé penzijní pojištění. Návrat k této tradici je nutný – dnešní masivní státní systém založený na průběžném financování nebude díky stárnutí populace schopen garantovat výši důchodů. Soukromé úspory zajišťují princip zásluhovosti a rozložení rizika. Pokud si má někdo na vyšší budoucí důchod přispět z vlastního, je logické, že chce vidět vazbu mezi příspěvkem do systému a budoucí dávkou z něj plynoucí.

Řada států střední a východní Evropy soukromé pilíře zavádí; učinily tak či představily svůj záměr všechny státy regionu, s výjimkou Česka a Slovinska. Není tedy pravda, že další a další země od soukromého spoření na penzi ustupují. Je pravda, že se v poslední době objevily problémy. Nejde však o důsledek krize, jež podle mnohých ukázala nevýhodnost penzijních fondů. V roce 2008 sledoval OECD výnosy fondů ve 29 členských zemích. V průměru ztratily 15 procent, aby hned v roce následujícím zhruba polovinu těchto ztrát umazaly. Vezmeme-li v úvahu, že rok 2008 představoval skutečné zhroucení trhů, vyšly z toho penzijní fondy dobře. Z dlouhodobého hlediska zůstaly vysoce bezpečným nástrojem pro spoření. Důvod potíží některých zemí východní Evropy s penzijními systémy je jiný. V rámci opt-outu iniciovaly vyvedení příliš vysokého procenta z odvodů do fondů, aniž by dostatečně řešily financování výpadku příjmů do průběžného systému. Na Slovensku šlo například o 9 procentních bodů, v Maďarsku o 8, v Polsku o 7,3. V ČR plánujeme 3 procentní body z 28 a financování nákladů přechodu je součástí konceptu reformy.

 

Publikováno v časopisu Týden dne 30. 5. 2011 na straně 61

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox