Projekt proti nelegální práci ušetří ročně miliardy korun

Od Jaromír Drábek

Díky projektu „Docházka nezaměstnaným – DONEZ“ hodlá ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Úřadem práce ČR účinně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání ztížením podmínek „práce na černo“ jak pro nezaměstnané, tak pro firmy.

Projekt využije hustou sít kontaktních míst Czech POINT. Ty budou nyní zjednodušovat komunikaci s úřadem práce díky možnosti vyřizování formalit. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání tak díky projektu DONEZ budou docházet na nejbližší kontaktní místo Czech POINT v určený čas v běžné pracovní době, kde obdrží nabídku volných pracovních míst. 

Cílovou skupinou kontrol budou zejména uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči s opakovanou evidencí či uchazeči, kteří měli v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní. Současně bude ztížena nepoctivým zaměstnavatelům organizace nelegální práce. O času návštěvy bude totiž uchazeč o zaměstnání obeznámen maximálně tři dny předem.

„Jestliže se nezaměstnaný v určený čas nedostaví na Czech POINT, bude se zjišťovat důvod nedodržení této zákonné povinnosti vůči úřadu práce. Pokud bude důvodem například pohovor na novou pozici či nemoc, je uchazeč omluven řádnou omluvenkou. V případě bezdůvodné absence uchazeče zahajuje úřad práce správní řízení, které může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce a odebrání dávek,“ říká ministr Jaromír Drábek. Permanentně by pak měla být v systému kontroly vždy zhruba dvacetina nezaměstnaných v České republice.

Využitím kontaktních míst veřejné správy v rámci sítě Czech POINT pro kontakty se zmíněnými skupinami uchazečů dojde k posílení kontrolního mechanismu, který má znesnadnit uchazečům nelegální práci v rámci tzv. šedé ekonomiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo s Českou poštou, která bude službu zprostředkovávat, smlouvu v hodnotě téměř 234 milionů korun. „Pokud předpokládáme, že se cca sedm procent ekonomicky aktivní populace věnuje nelegální práci, tak znesnadněním jejího výkonu a efektivnějším výkonem kontroly bude roční ekonomický přínos v řádech miliard korun,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Z hlediska dostupnosti je síť Czech POINTů provozovaných Českou poštou pro tento projekt nejvhodnější.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního systému Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

publikováno: parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox