Ukončil jsem monopol jediného dodavatele

Od Jaromír Drábek

Rád bych zareagoval na článek Pavla Mareše z 21. února, který se týká změny systému výplaty sociálních dávek. Jeho hlavním argumentem je údajná nevýhodnost zapojení více externích firem.

Přechod na nový systém ukončil monopol jediného dodavatele, který si v podstatě mohl určovat, za jakých podmínek dostane zaplaceno. To jsem považoval, zejména z finančních důvodů, za dlouhodobě neudržitelné a nevýhodné. Stát totiž neustále hradil rostoucí náklady – každoročně v řádech desítek milionů korun. Za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč, loni to bylo už téměř půl miliardy korun.

Naproti tomu v nových systémech MPSV neplatí za vývoj jednotlivých komponent – platí pouze službu, tedy zprostředkování výpočetního výkonu: celkové náklady na administraci dávek jsou 255 mil. Kč. Už letos ušetří MPSV zhruba 200 mil. Kč, od roku 2013 bude úspora ještě vyšší. Celý změnový proces je financován z projektu EU, nikoli ze státního rozpočtu.

Další úspory nalezneme v oblasti infrastruktury. Celkovým sjednocením platformy, odstraněním duplicitních činností, vytvořením sdíleného pracovního prostředí, jednotným účetnictvím apod. budou výdaje státu sníženy o stovky milionů korun ročně. Celkově se uspoří cca 750 mil. Kč ročně, po plné implementaci a vypořádání starých smluvních závazků.

 

vyšlo 23. 2. 2012 v Hospodářských novinách

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox