Boj s nelegálním zaměstnáváním

Od Jaromír Drábek

Kvůli nelegálnímu zaměstnávání přijde stát podle odhadů MPSV každoročně o několik desítek miliard korun. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) plánuje v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol. Od ledna se také zpřísnil postih za výkon nelegální práce, a to včetně zvýšení minimální výše sankcí. Opatření mají mimo jiné působit preventivně. Každý by si měl uvědomit, že když zaměstná někoho načerno, může tím firmě způsobit značný finanční postih.

Kontrolní činnost státu v oblasti zaměstnanosti, od ledna sloučená pod SÚIP, se zaměřuje na široké spektrum pracovněprávních aspektů. Nejde ale pouze o potírání švarcsystému jako takového, jak je někdy prezentováno v médiích, ale o potírání nelegální práce. Švarcsystém je pouze dílem nelegálního zaměstnávání. Záměrem MPSV není ztěžovat běžné postupy drobných podnikatelů a živnostníků, kteří například zajišťují subdodávku pro větší firmu. Podobně každý živnostník může vykonávat činnost legálně za pomoci rodinných příslušníků. Při posuzování každého jednotlivého případu je vždy třeba vycházet z podrobného posouzení charakteru práce, kterou konkrétní člověk pro někoho jiného vykonává. Stěžejní je, jestli se jedná o výkon tzv. závislé práce, či nikoli.

Z pohledu pracovního práva je švarcsystém nelegálním zaměstnáváním, při němž je faktický pracovněprávní vztah zastřen jinou smlouvou. V zásadě platí, že pokud fyzická osoba jako OSVČ vykonává činnost především svým jménem a na svoji odpovědnost, pak je vše v pořádku. Uveďme dva jasné příklady:

  • Pokud bude např. kuchař – OSVČ – vařit v restauraci nikoli vlastní, ale pro jinou firmu, lze předpokládat, že tuto činnost nevykonává vlastním jménem, na svoji odpovědnost atd. Pak by měl být v pracovněprávním vztahu, a tedy nikoli jako OSVČ.
  • Naopak u takového instalatéra, který vykonává práci např. v bytech a podobně, je správné, že je OSVČ. Pokud by ale jako OSVČ prodával např. v prodejně s potřebami pro instalatéry a tento obchod by nebyl jeho (provozovala by jej jiná firma), pak by nejspíše měl být v pracovněprávním vztahu. Záleží však vždy na konkrétním případě, zda se jedná o tzv. švarcsystém – tedy nelegální práci, či nikoli.

Boj s nelegálním zaměstnáváním posílila od Nového roku nejen legislativní úprava definice nelegální práce, ale také faktické rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce. SÚIP a jeho oblastní inspektoráty převzaly významnou část kompetencí, co se týká kontrolní činnosti v oblasti zaměstnanosti. Na SÚIP přešlo od ledna také 178 nových inspektorů, kteří dosud působili v rámci agend úřadů práce. Celkový počet inspektorů SÚIP tak nyní činí 341. Státní úřad inspekce práce se zaměří zejména na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti a na mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů. Zajištěn bude také provoz 180 tzv. mobilních kanceláří, tedy automobilů vybavených technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox