Jaromír Drábek k aktuálním výpadům proti sKartě

Od Jaromír Drábek
  1. MPSV postupuje podle platné legislativy, která byla přijata již v loňském roce, a to za podpory všech koaličních stran. Pokud by ministerstvo jednalo jinak, porušovalo by tím zákon. Z toho důvodu MPSV i nadále pokračuje v distribuci sKaret v nastaveném režimu. Pro úplnost uvádíme přesnou citaci zákona, který prošel řádným legislativním procesem a je platný od ledna letošního roku: „Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.“
  2. sKarty jsou distribuovány na základě platné smlouvy, která byla uzavřena s Českou spořitelnou. Způsob výběru dodavatele prověřoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a neshledal jediné pochybení ze strany MPSV. Teprve na základě tohoto rozhodnutí ÚOHS podepsaly obě strany smlouvu, která je stejně jako veškerá další související dokumentace obchodní soutěže od ledna na webových stránkách MPSV.
  3. V současné chvíli již více než 60 000 klientů čerpá dávky přes sKartu, distribuce karet nadále pokračuje v tempu cca 3 500 kusů denně. Dosud se prostřednictvím sKarty vyplatily dávky v objemu cca 280 mil. Kč. Tato čísla jasně deklarují, že problém s sKartou mají možná politici, ovšem nikoli příjemci.
  4. Ad starobní penze: Pokud by se někdy politická reprezentace v budoucnu rozhodla (smlouva je na 12 let), že chce využít sKarty také pro příjemce starobních důchodů, musela by změnit dnes platnou legislativu. V tuto chvíli neexistují právní nástroje, jak by mohly být penze prostřednictvím karty vypláceny. Na žádné zákonné úpravě se v tomto smyslu nepracuje, ani není v plánu její předložení. Odkazovaná citace smlouvy pouze nechává možnost výplaty penzí prostřednictvím sKarty pro budoucnost otevřenou, ale jak již bylo výše popsáno, musel by mít takový krok dostatečnou oporu v politické reprezentaci, aby mohly být přijaty příslušné právní úpravy.
  5. Zavedením elektronického zasílání dávek na technické účty sKaret, daňoví poplatníci ročně ušetří 250 milionů korun. Pokud někdo hledá cestu, jak se navrátit k původnímu systému, nelze tak činit jen na základě veřejného prohlášení. Je třeba zajistit změnu příslušné legislativy a zároveň zajistit prostředky pro návrat ke starému způsobu zasílání peněz prostřednictvím České pošty a také pro vyrovnání s dodavatelem v případě odstoupení od smlouvy.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox