Jakou naději na úspěch má ústavní stížnost proti sKartám?

Od Jaromír Drábek

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Levice ovládající Senát se snaží veškerými prostředky zrušit sociální karty, prostřednictvím kterých stát vyplácí dávky. Jednak zákonem, který se ale zřejmě nepodaří prosadit ve sněmovně, kde má většinu vládní koalice. A druhá cesta vede k Ústavnímu soudu. Stížnost během dneška podepsalo 51 senátorů. Jak upřesnil předseda horní komory za ČSSD Milan Štěch, upozorňují, že smlouva, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo s Českou spořitelnou, je údajně protiprávní, protože citlivé údaje o těch, kteří dávky pobírají, nemá mít k dispozici soukromá banka. O vyjádření jsme žádali i zástupce příslušného resortu. Situaci ovšem komentovat nechtějí. Do vysílání zvu Václava Krásu, předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením, která se na formulování senátní stížnosti taky podílela. Dobrý večer.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A bývalého ministra práce a sociálních věcí, místopředsedu TOP 09 Jaromíra Drábka. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane Kráso, na čem zejména stojí ta zmíněná ústavní stížnost, kterou dnes podepsalo, jak už jsem řekla, 51 senátorů?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Tak ta ústavní stížnost stojí na několika věcech, především je to na tom, že ta sKarta umožňuje zneužívat data osob, že je nakládáno neoprávněně s osobními daty jednotlivých osob. Druhou věcí je, že vlastně celý ten systém výběru toho, komu je, komu byla nakonec přiřknuta ta výroba a distribuce karty a dávek, je Česká spořitelna, že nebyla vybrána ve výběrovém řízení podle zákona. Třetí ten důvod je, že vlastně ta sKarta ponižuje lidskou důstojnost, že je nadbytečná, že není vůbec potřebná k distribuci sociálních dávek.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane Drábku, sKarty pocházejí z doby vašeho působení na ministerstvu, když teď zpětně sledujete tu vlnu kritiky a také snahu ministerstva o změnu smlouvy s Českou spořitelnou, o změnu zákonů, zpětně myslíte si, že ten projekt se příliš nepovedl?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já si myslím, že je potřeba se podívat na to, jaká je realita, ne to, co kdo tvrdí bez toho, aby to podložil nějakými argumenty, ten projekt byl rozvíjen v prvním pololetí roku 2011, 30. června roku 2011 byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž, ty zadávací podmínky byly zveřejněny na webu ministerstva práce a sociálních věcí, přihlásily se do té soutěže tři největší banky v České republice. To zadání soutěže přezkoumával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a neshledal žádné pochybení, to znamená, pokud dnes někdo tvrdí, že ta soutěž měla nějaké vady, tak musí také říci, v čem a nejenom to tak tvrdit, protože to jsou potom, to jsou potom samozřejmě spíše takové emocionální záležitosti. Na základě toho výběru a na základě zadávacích podmínek byla podepsána smlouva, ta byla hned v lednu 2012 zveřejněna taktéž na webu ministerstva, to znamená, ten …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Celou tu genezi, pane Drábku, neopakovali …

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já jenom tím chci říci, že ten celý proces probíhal naprosto transparentně a pod veřejnou kontrolou, jestli se dnes někdo zpětně snaží to zamlžit a říkat, že něco bylo netransparentní, tak je to samozřejmě …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Mě šlo taky, pane Kráso, prosím krátce.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Já myslím, že to je komické, protože ministr ví, o co jde, ten výběr spořitelny byl podle obchodního zákoníku, což bylo nesprávně, protože se jedná o veřejné prostředky, tudíž mělo být výběrové řízení buďto podle zákona o veřejných zakázkách nebo podle koncesního zákona, to není pravda, že jsou to nějaké emoce …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
To teď ostatně bude taky řešit Ústavní soud …, pardon, pánové, …

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/

Ale přece… To bylo už napadnuto u toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže …

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
To nebylo, to se pořád řeší.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Já se omlouvám, ale nemluvte, prosím, jeden přes druhého. Pane Drábku, mně šlo o to, jestli považujete pořád ten projekt za úspěšný, myslím projekt sKaret?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Já považuji ten projekt, zejména musím říct za správný, tak, jako běží v řadě jiných zemí, tak jako v řadě jiných zemí se podařilo prostřednictvím elektronizace výplaty dávek ušetřit velké prostředky, které potom bylo možné nasměrovat například do zvýšení podpory rodin s handicapovanými dětmi, abych řekl jeden z příkladů, prostě snižování provozních výdajů je velmi důležité právě proto, aby ty peníze bylo možné nasměrovat tam, kde je to potřeba pro sociálně slabé, pro handicapované, pro rodiny s dětmi a tak dále. Nicméně samozřejmě …

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Já bych rád taky měl nějaký slovo, paní redaktorko.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Já teď prosím, prosím jenom velmi krátce, pane Drábku, potom nechám zareagovat pana Krásu.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Ano, to znamená, pokud chceme takový projekt realizovat, tak samozřejmě je možné proti němu zvednout vášeň …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Že tam nějaké chyby jsou, to …

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
… emocionální náboj, samozřejmě v takovém projektu se vždycky nějaké chyby najdou, například teď se diskutuje o tom, zda pro předávání dat musí být zákonné zmocnění či nikoliv, tak pro předávání dat České poště zákonné zmocnění být nemusí a tak dále.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane Kráso, teď prosím o reakci vás?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Tak především není pravda, že ve světě takovéto systémy existují, tam existuje pouze systém takzvaných dobíjecích karet pro lidi v hmotné nouzi. Já jenom k těm nákladům. Soudní znalec Koluch teďko, který teďko dělal, soudí posouzení té smlouvy pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, stanovil ty náklady na příští 4 roky ve výši jedna miliarda 390 milionů korun …

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Pan Krása mluví úplně o jiné zakázce …

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
… není to pravda, to není pravda …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Vidím, že se pánové neshodnete a navíc z toho posluchači teď opravdu nic nemají, když mluvíte jeden přes druhého. V každém případě oběma děkuji, děkuji bývalému ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. A předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením Václavu Krásovi. Díky oběma, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda strany /TOP 09/
Děkuji za pozvání, přeji pěkný večer. Taky na příště doufám, že budeme moci domluvit.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Na shledanou.


k poslechu on-line zde
zdroj: TOP 09

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox