Senátní návrh dostává do naprostého právního vakua průkazy handicapovaných

Od Jaromír Drábek

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úloze zpravodaje nechci vyjadřovat svoje osobní názory, to kdyžtak potom udělám v rámci rozpravy, nicméně je mojí úlohou konstatovat, že vláda k tomu tisku vyjádřila nesouhlasné stanovisko, zejména z těch důvodů, že návrh neřeší využití sKarty jako průkazu osoby se zdravotním postižením, to znamená dostává do naprostého právního vakua průkazy tělesně postižených ve všech stupních.

Dále neřeší vůbec to, že přes karty sociálních systémů už bylo vyplaceno velmi mnoho v té celkové částce a řada klientů chce čerpat ty dávky prostřednictvím karty sociálních systémů. A tady vlastně ten zákon navrhuje ustoupit od něčeho, co může být i dobrovolným využitím z hlediska klienta, například proto, že karta sociálních systémů, resp. prostředky uložené na kartě sociálních systémů nejsou postižitelné exekucí.

Dále vláda upozorňuje na to, že předložený návrh zákona koliduje se zněním zákona o sociálně právní ochraně dětí a také neřeší výplatu tak zvané kompenzace. Poslední, co bych chtěl zdůraznit ze stanoviska vlády, je to, že návrh zákona nezohledňuje značné finanční dopady navrhované úpravy.

Dovolte mi, abych jako zpravodaj také konstatoval, že v důvodové zprávě k návrhu zákona dochází ke zkreslení faktů, kde cituji z důvodové zprávy: „Je zřejmé, že dochází k hrubému porušení pravidel rovné soutěže.“ No tak od posuzování dodržování pravidel rovné soutěže tady máme nezávislý Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten zkoumal veřejnou obchodní soutěž na poskytovatele služeb spojených s sKartou na podzim předloňského roku. Kvůli tomu také musel být posunut ten termín zahájení vydávání sKaret o půl roku. A Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy jednoznačně konstatoval, že ta veřejná obchodní soutěž, kterou ministerstvo vyhlásilo na poskytovatele sKarty a které se zúčastnily tři největší banky v České republice, že proběhla správně co do zadání, tak co do průběhu té soutěže.

Dovolte mi, abych se krátce ještě vyjádřil k tomu, co tady přednesla zástupkyně předkladatele. Co se týká té citované úspory čtvrt miliardy korun ročně, tak tady bylo řečeno, že ta úspora je vyvolána tím, že se ty peníze vyberou od příjemce dávek. Tak to prosím není pravda, protože všechny základní úkony jsou bezplatné. Není také pravda to, v současné době, že pouze první výběr z bankomatu České spořitelny je bezplatný. Dnes už je každý výběr v bankomatu České spořitelny bezplatný. A dále také je potřeba jasně říci, že legislativní vymezení sKarty bylo v platnosti mnohem dříve, než začal i ověřovací provoz při vydávání sKaret. Takže pokud tady bylo řečeno, že ten celý proces byl rozběhnut bez nezbytného legislativního vymezení, tak to rozhodně tak není.

Já se tady nechci pouštět do nějakých detailních právních rozborů. To by samozřejmě vyžadovalo několik hodin přednášky či diskuse, tedy v tuto chvíli svoji zpravodajskou zprávu ukončím. Samozřejmě že se potom ještě přihlásím, pokud to bude třeba a nepředhoní mne někdo jiný, tak se vyjádřím v obecné rozpravě včetně případného návrhu na zamítnutí z těch důvodů, které jsem uvedl. Děkuji za pozornost.

 

zdroj: TOP09

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox