Kompenzace za sKarty

Od Jaromír Drábek

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dost obtížně se dá najít v nedávné minulosti jasnější případ toho, jak série politických rozhodnutí připravila daňové poplatníky o stovky milionů korun, aniž by cokoliv přinesla. Případ se jmenuje sKarty a jeho kouzlo spočívá v tom, že si ho stát vymyslel, společně s Českou spořitelnou rozjel, zhruba po roce zrušil a náklady vyčíslil na 80 milionů korun. Své náklady ale vyčíslila i banka. A pak je tu otázka, kdo může za to, že po akci zbyla jen hromada plastových kartiček? Dobrý večer.
204 milionů korun, Česká spořitelna takto vyčíslila náhradu škody za zrušený systém sKaret. Ministerstvo práce ale zatím částku nepotvrdilo. Projekt by měl definitivně skončit 30. dubna příštího roku.

Radek KŘÍŽ, redaktor
Ambiciozní projekt po 16 měsících končí. Se sociální kartou se rozloučí čtvrt milionu lidí a stát zřejmě přijde o desítky milionů korun.

Helena MATUSZNÁ, mluvčí České spořitelny
Na základě nezávislého odborného posouzení požadujeme částku zhruba 204 milionů korun. Jde o náklady, které jsou nezbytně nutné pro zajištění služeb požadovaných na základě smlouvy s ministerstvem.

redaktor /citace – Petr SULEK, mluvčí, MPSV, Zdroj: MPSV, Zdroj: Události 14. 11. 2013/
„Dnes došlo k jednání mezi ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a generálním ředitelem České spořitelny Pavlem Kysilkou.“

Radek KŘÍŽ, redaktor
Kdy se obě strany sejdou příště, se zatím nedohodly. Obhájce projektu bývalého ministra práce a sociálních věcí jednání České spořitelny nepřekvapuje.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Rozhodnutí zrušit sKarty nebylo správné a pokud se bude platit nějaká kompenzace ze strany státu, tak je to jednoznačně odpovědnost těch poslanců a senátorů, kteří hlasovali pro zrušení sKaret.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Zrušení sKaret odhlasovali poslanci v srpnu letošního roku. Jednání předcházely dlouhé koaliční spory.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/ /7. 4. 2013/
Žádný rozumný hospodář, když je potřeba něco opravit, tak to neudělá tak, že to vyhodí z okna.

Zbyněk STANJURA, bývalý ministr dopravy /ODS/ /7. 4. 2013/
Nevidím jediný důvod, proč by v tom projektu měl stát pokračovat.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Oprava projektu se ale nepodařilo. O tom, kdo sporný projekt nakonec zaplatí, se začalo mluvit už v dubnu.

Ludmila MÜLLEROVÁ, bývalá ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/ /7. 4. 2013/
Já se budu velmi bránit tomu, aby případné kompenzace šly za ministerstvem práce a sociálních věcí.

Helena MATUZSNÁ, mluvčí České spořitelny /10. 4. 2013/
Otázka kompenzací je zatím velmi předčasná.

Tereza SCHEJBALOVÁ, redaktorka
Po šesti měsících je představa České spořitelny jasnější – 204 miliony jako výchozí částka pro jednání. Radek Kříž a Tereza Schejbalová, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A v Událostech, komentářích místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a také bývalý ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek. Dobrý večer, pánové.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Musím na úvod říct, že Události, komentáře dnes oslovily současného ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka i zástupce České spořitelny, ale obě strany dnes pozvání odmítly. Pojďme si nejdřív ujasnit vaše postoje k penězům, myslím tím k penězům, které chce Česká spořitelna. Měl by stát bance vyplatit o něco málo více než 200 milionů korun, pane Dolejši?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
To je především věcí platné smlouvy. Stát, tedy ministerstvo práce a sociálních věcí, je smluvní stranou, stejně jako Česká spořitelna. A pokud tato smlouva umožňuje, že za ten pomník, který tady po panu ministru Drábkovi zůstal, bude muset být vyplacena nějaká kompenzace, tak to bude nutné. Ale smlouva to je právní záležitost, nepochybně se o tom bude vyjednávat. A je povinností pana ministra v demisi, aby ty ztráty, které by z toho vzešly, minimalizoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Vy to nevíte, jestli to smlouva umožňuje?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ta smlouva o tom, o tom nepochybně mluví, to vím. Ale myslím si, že o podmínkách té smlouvy nepochybně bude jednání, a já si myslím, že obě strany by mohly být radši, když se to vyřeší dohodou, než aby se to řešilo soudně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
No, dobře. A to apriori znamená, že když se to bude řešit dohrou, o čemž mimochodem mluví i generální ředitel České spořitelny pan Kysilka, že by chtěl věc chtěl řešit dohodou, tak to automaticky znamená, že stát nebude nic platit?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ne, nepochybně. Ale budou se prokazovat náklady, které jsou doložené a které jsou spojené s tím projektem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dobře, tomu rozumím. Ptal jsem se, pane místopředsedo, na to, jestli principiálně si myslíte, že by potom, co se stalo s sKartami, měl samozřejmě s přihlédnutím k tomu, co je napsáno ve smlouvě, český stát nějakou kompenzaci té bance vyplatit? To je celé.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
A já znovu říkám, jestli je smlouva platná a jsou v ní takové ustanovení, které by vedly k úhradě některých nákladů, neříkám jak velkých a jakých, no, tak samozřejmě je to nepříjemný důsledek toho, že ten projekt byl špatný a že ho předchozí vláda nezvládla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, jak vy se díváte na ten moment, že by stát měl vyplatit nějaké peníze jako, řekněme, kompenzaci České spořitelně?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak je to skutečně věc jednání mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou. Neznamená to, že český stát by měl zaplatit tu částku, kterou si takzvaně Česká spořitelna řekne, ale určitě by bylo férové, aby pokud stát rozhodl o tom, že ten projekt nebude pokračovat, no, tak aby se k tomu postavil čelem a vyjednával o tom, jak tu situaci napravit. Ta smlouva byla uzavřena na 12 měsíců. Ten celý proces uzavírání smlouvy výběrového řízení byl naprosto transparentní a dodnes je možné se o tom přesvědčit na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. A pokud politické rozhodnutí bylo takové, že v tom projektu, který měl přinést 3 miliardy úspor, se nebude pokračovat, no, tak samozřejmě s tím také v ruku v ruce jde to, že je potřeba se chovat vůči České spořitelně, která měla ten závazek na 12 let, férově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, vy říkáte, že to automaticky neznamená, že by stát měl zaplatit tu částku, kterou si řekla Česká spořitelna. Ona minimálně ve své tiskové zprávě tvrdí, že to je částka, ke které došla po pečlivém, teď cituji slova České spořitelny, po pečlivém zkoumání nezávislého, řekněme, experta či auditora. Nevěříte v tom bance?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Nic takového jsem neřekl. Dokonce jsem nic takového nechtěl ani naznačit. Nicméně ta smlouva stanoví smluvní pokuty a smluvní závazky ve chvíli, kdyby jedna ze smluvních stran porušila tu smlouvu. Smluvní strany jsou dvě, na jedné straně je Česká spořitelna, na druhé straně ministerstvo práce a sociálních věcí. A já jsem přesvědčen, že ministerstvo práce a sociálních věcí za žádného z těch ministrů, který přišli po mně, tak neporušilo tu smlouvu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
No, a já se od začátku ptám na to, že teď je ta situace nastavena tak, že současné ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive ministr vyčíslil ze svého pohledu náklady na sKarty na nějakých 80 milionů korun, k tomu dnes Česká spořitelna říká, my bychom chtěli, asi v ideálním případě, zhruba 204 milionů korun. Tak se vás ptám, pane Drábku, protože předpokládám, že vy jako autor celého nebo spoluautor celého projektu víte, jak je ta smlouva koncipována a co je v ní psáno, jestli a co mají daňoví poplatníci očekávat? Bude stát platit, řekněme, nějakou kompenzaci v řádu těch 200 milionů?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak jenom k těm uvedeným číslům je potřeba dodat také to, že za dobu běhu projektu na byly úspory na provozních nákladech ministerstva více než 40 milionů korun, to je potřeba odečíst od těch 80 milionů. A v těch 80 milionech jsou…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dlužno podotknout, že dnešní vedení ministerstva práce a sociálních věcí říká, že ty úspory byly ve výšce 38 milionů.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
A to byla čísla k srpnu a dnes máme polovinu listopadu a každý měsíc nabíhá řádově částka několika milionů korun, takže to je potřeba samozřejmě zohlednit a je potřeba to zohlednit také v ty následující měsíce do konce běhu projektu. A také je potřeba připomenout, že těch sKaret byla vydaná čtvrtina původně plánovaného množství. Takže ty úspory jsou čtvrtinové oproti tomu, jaké v reálu měly být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, když bychom, pane místopředsedo Dolejši, přišli nejdříve k politické odpovědnosti. Kdo z vašeho pohledu za tu situaci, která teď nastala, to znamená, že k dubnu příštího roku ten projekt skončí, pravděpodobně budou placeny nějaké kompenzace, o tom, jaké budou, se ještě povede řeč, tak kdo za to nese politickou zodpovědnost?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Je zajímavé, že teď představitelé TOP 09 se snaží svalit vinu na ty, kteří nepovedený projekt zrušili. Ale přece problém je na začátku. Jestliže pan ministr v roce 2012 přišel s reformou, která jejíž součástí byla tato karta, a jestliže se ukázalo při startu, při přípravě a startu tohoto projektu, že to je špatně připravené, že jsou tam spory o smlouvě, že jsou tam spory o systém, o dodavatele systému, dodavatele karet, že je problematické i rozhodnutí uzavřít smlouvu, bohužel asi platnou smlouvu, s Českou spořitelnou, tyto všechny kroky jsou přece na margo politického rozhodnutí a politické odpovědnosti předchozí vlády Petra Nečase, která připravila nepřipravený projekt. A je pravdou, že dokonce i premiér té vlády se v kritické chvíli, kdy ta kritika sílila a nebyla jenom ze strany opozice, ale i občanských a profesionálních sdružení, tak se od toho odtáhl a ta TOPka v tom zůstala sama. Vždyť koneckonců o návrhu Senátu v srpnu letošního roku o zrušení sKarty, tak se hlasovalo, a pokud si pamatuji, tak proti zrušení bylo jenom 39 poslanců a tuším, že to vesměs byli pánové z TOP 09.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, to je názor místopředsedy KSČM. Pane Drábku, jde tedy politická odpovědnost za tu celou věc za vládou, které jste byl členem?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Nejde o to politické odpovědnosti, za co hovoříme. Politickou odpovědnost za nastartování toho projektu tu mám jednoznačně já a já se k tomu hlásím. Ten projekt byl skutečně ojedinělý, byl naprosto transparentní a měl ušetřit tři miliony, tři miliardy korun provozních nákladů za těch 12 let. Myslím si, že když si…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pardon, pardon, pane Drábku, malá vsuvka. Vy jste teď slyšel pana Dolejše, vy jste teď slyšel pana Dolejše, jak říkal, že už ten začátek, ke kterému vy se hlásíte už nějakou dobu samozřejmě, byl špatně připravený.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Ale to jsou, ale to jsou klišé, která vůbec nemají oporu v realitě. Podívejte se na web ministerstva práce a sociálních věcí, v červnu 2011 bylo vypsáno řádné výběrové řízení, které dokonce přezkoumával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na základě toho přezkoumání teprve byla uzavírána smlouva. Ta byla uzavřena v lednu 2012, tedy poté, co byla přijata příslušná legislativa, pro kterou zdaleka nehlasovali jenom poslanci za TOP 09. To znamená, celý ten postup byl naprosto transparentní, naprosto přehledný a každý má možnost a měl možnost se s ním seznámit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Dobře. Kdo nese politickou odpovědnost za to, že teď bude debata mezi státem a Českou spořitelnou o tom, jak a případně pokud se budou, pokud a jak vysoké se budou vyplácet kompenzace? To znamená, že bude, řekněme, odliv nějakých veřejných peněz.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak z mého pohledu poté, co většina poslanců v Poslanecké sněmovně hlasovala pro zavedení karet, no, tak největší odpovědnost mají ti, kteří nejprve zvedli ruku pro to, aby se ten projekt rozběhl a za několik měsíců nato zvedli ruku pro to, aby se ten projekt zastavil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A to jsou konkrétně kteří, pane Drábku?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, to jsou jednoznačně poslanci, především poslanci ODS a bývalí poslanci Věcí veřejných, kteří nejprve hlasovali pro zavedení sKarty a poté hlasovali pro zrušení toho projektu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak to jsou dva názory na politickou odpovědnost. Je tady, pane místopředsedo, nějaká odpovědnost, řekněme, osobní za to, že projekt byl nějak rozběhnut, nějak běžel, nějak bylo rozhodnuto o jeho ukončení, a výsledkem s velkou pravděpodobností bude, že abych tak řekl, erár přijde o nějaké peníze. Je za to možno vyvodit osobní odpovědnost?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
No, tak nepochybně pod jednotlivými fázemi projektu a pod uzavřenými smlouvami je někdo podepsaný, čili někdo to připravoval, někdo to podepisoval. Je poměrně známo, že i pan náměstek Špička…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Máte na mysli pana náměstka Šišku.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Pardon, se omlouvám, omlouvám se i panu bývalému náměstku, nemají se jména deformovat. Že na něj byla podána trestná, trestná žaloba. Pravdou je, že nakonec to skončilo jenom správním deliktem. Ale těch chyb tam byla celá řada. A upřímně řečeno i ta smlouva pro Českou spořitelnu, která na 12 let vlastně natvrdo nastavila určitý, dalo by se říct, obchod pro Českou spořitelnu, aniž by ta smlouva byla nějak korigovatelná, tak i v tom se skrývá určitý kus odpovědnosti. Čili já si myslím, že…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pardon, pane místopředsedo…

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
…hledejme ty odpovědné na straně vlády a na straně podřízených úředníků. To, že se některé dílčí kauzy uzavřely negativně, pan bývalý ministr tady zmiňoval například Úřad na ochranu osobních údajů nebo Úřad na ochranu hospodářské soutěže, to ještě neznamená, že v jiných souvislostech tato kauza nemůže být znovu otevřena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Já se vlastně ptám celou dobu na to, jestli tu případnou osobní odpovědnost za to, že nějaké peníze jaksi z veřejných rozpočtů půjdou pryč k soukromému subjektu, řekněme, jako kompenzace za něco, co se stalo, tak jestli tu osobní odpovědnost přikrývá ta politická, jestli prostě se tady o osobní odpovědnosti v podstatě už mluvit nebude.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Já si myslím, že by se mělo už z toho důvodu, že ve volbách celá řada ať již starých, nebo nových parlamentních subjektů mluvila o tom, že by se měla daleko důsledněji vyžadovat jak hospodářská, tak politická odpovědnost konkrétních činitelů. Takže pokud ty své volební sliby myslely vážně, tak se mohou k této kauze vrátit a znovu hledat, kdo za čím stál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, jak vy to vidíte s osobní odpovědností za ty kroky, které teď pravděpodobně povedou k zaplacení nějakých kompenzací?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Tak musíme rozdělit, za které kroky má kdo nést politickou odpovědnost. Jak už jsem řekl, já se stoprocentně hlásím k politické odpovědnosti za rozběh toho projektu, za vyhlášení výběrového řízení, za to, že Česká spořitelna byla vybrána ve férovém výběrovém řízení, které se zúčastnily, kterého se zúčastnily tři největší banky v České republice. Ty kroky, které nastaly po mém odchodu z ministerstva, tak za ty opravdu politickou odpovědnost nést nemohu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, a já se ptám už teď na tu další, na tu osobní odpovědnost. Je podle vašeho názoru někdo osobně odpovědným, měl by být někdo osobně odpovědný za to, že to teď vypadá, že bude stát platit nějaké kompenzace soukromé bance?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, tak ústavní princip České republiky jednoznačně stanoví, že hlasování v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu České republiky je trestně a odpovědnostně nepostižitelné, to si myslím, že je správné. Nicméně když bych to měl říct trochu v nadsázce, tak by bylo férové, kdyby ti poslanci a senátoři, kteří rozhodli o zrušení karty, tak kdyby se na ty kompenzace České spořitelně složili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Proč se tomu smějete, pane místopředsedo?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Ne, protože to je úžasné, jak se tady snaží schovávat v podstatě jeden z viníků celé kauzy za rozhodnutí, kterou tu ostudu ukončilo. A po ukončení té ostudy opravdu volali mnozí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A to ukončení, to je to hlasování v Poslanecké sněmovně?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
To je samozřejmě ukončení, to je ten návrh Senátu, o kterém rozhodla i sněmovna a podepsal prezident republiky, tedy že ten nepovedený projekt končí, protože ten byl nejenom předražený, obtěžoval klienty, byl mnohokrát měněný a redukovaný, původně to mělo i dokonce sloužit i na výplaty, výplaty důchodu, mělo to sloužit jako platební karta pro klienty a tedy platební karta spravovaná Českou spořitelnou. To všechno byly parametry, o kterých někdo rozhodl, a ty parametry se ukázaly jako velmi sporné. A já si myslím, že pokud tady někteří představitelé TOP 09 říkají, že ta škoda vznikla až poté a že tedy jde za těmi takzvanými rušiteli, tak si myslím, že to není pravda, že spravit nespravitelné by se mohlo ukázat jako mnohem dražší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, ještě vaše reakce, prosím.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
No, tak pokud se máme bavit o tak lživých argumentech, jakože ten projekt byl předražený, když každý si může ve smlouvě přečíst, že Česká republika neplatila České spořitelně a neplatí České spořitelně ani korunu, no, tak potom skutečně se dostáváme do emocionální roviny a nemá smysl mluvit o argumentech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
I tak oběma díky za komentáře. Hezký večer, na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
Hezký večer.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Liberec
Děkuju za pozvání, pěkný večer.

Události, komentáře, ČT24, 14. 11. 2013
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox