Korupce ve veřejných zakázkách

Od Jaromír Drábek

ČT24, 3. 12. 2009, pořad Ekonomika ČT24 zde

Přemysl ČECH, moderátor
Korupce v Česku? Majitel firmy Unicorn Vladimír Kovář to naznačuje. Podle něj obří tendr Českého statistického úřadu na informační systémy je uplacený. Jako první o tom informovaly Hospodářské noviny. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

Na začátku byl tendr na novou technologii pro velkou akci, sčítání lidu v roce 2011. Zájem projevily Unicorn i Hewlett-Packard. Vítěz ale může být jen jeden a podle majitele Unicornu to má být jeho soupeř. 

Vladimír KOVÁŘ, předseda představenstva, Unicorn
Jestli to tedy není podvrh, tak my máme prostě cenu za 440 milionů a Hewlett-Packard 550, nebo 549, takže to teda o 109 milionů přesně rozdíl, já jsem si říkal – no, tak to jsme teda v docela dobrý pozici. 

Stanislav DRÁPAL, místopředseda, ČSÚ
Statistický úřad vždy postupoval podle zákona o veřejných zakázkách a podle tohoto zákona bude postupovat i nadále. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

O přesných parametrech nabídky konkurenční firmy Hewlett-Packard se majitel Unocornu dozvěděl z e-mailu, odesílatel neznámý. Kromě něj mu přišla i záhadná SMS. Kolik by stály dva hlasy z komise, která o tendru rozhoduje. 

Vladimír KOVÁŘ, předseda představenstva, Unicorn
Dva hlasy jako stojí 20 milionů korun. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

Ba co víc, že Unicorn v tendru neobstojí a vítěz je znám předem, naznačoval už koncem října poradce premiéra Vladimír Mlynář. 

redaktor /citace: Vladimír MLYNÁŘ, poradce premiéra Jana Fischera/
„O vážném podezření z netransparentnosti veřejné zakázky jsem počátkem září informoval 1. místopředsedu Českého statistického úřadu inženýra Křováka. 

Vladimír KOVÁŘ, předseda představenstva, Unicorn
Já si opravdu nemyslím, že by v tom byl pan Mlynář namočenej, ale prostě problém je v tom, že když jsem s ním o tom mluvil, z toho jako, jako vyplývalo, že to přece všichni vědí. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

Premiér Jan Fischer se k celé situaci odmítl vyjádřit do kamery a odkázal se na tiskové prohlášení vlády. 

redaktor /citace: Roman PROROK, mluvčí Vlády ČR/
„V zájmu zachování dobré pověsti Jan Fischr vyzval Český statistický úřad, aby se zveřejněnými námitkami vážně zabýval a rozhodl o dalším postupu, včetně zvážení možnosti soutěž zrušit.“ 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

Jestli český statistický úřad tendr zruší, je zatím otázkou. 

Stanislav DRÁPAL, místopředseda, ČSÚ
Tato brzy nebylo ukončeno, protože probíhá fáze, kdy uchazeči můžou podat námitky proti výsledku, ke kterému dospěla hodnotitelská komise. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, redaktorka
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
redaktorka

Majitel Unicornu ji prodávat nebude, podle jeho slov je to zcela zbytečné. Daniela Písařovicová a Hana Vorlíčková, Česká televize. 

Přemysl ČECH, moderátor
No, a na téma korupce si budeme povídat s Jaromírem Drábkem, předsedou Mezinárodní obchodní komory a místopředsedy strany TOP 09, dobrý den. 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Dobrý večer. 

Přemysl ČECH, moderátor
A po telefonu zdravím ekonoma Pavla Kohouta ze společnosti Partner a bývalého člen Národní ekonomické rady vlády, i vám hezký večer. 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
Dobrý večer. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pánové, já tady nechci pitvat jednotlivé případy, protože bychom se asi stejně ničeho konkrétního nedobrali, ale v poslední době se objevuje stále víc informací o transakcích, které mají korupční charakter, souhlasíte s tím, nebo je to jen optický klam, pane Drábku? 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Tak můj názor je, že, že by se v tuto chvíli vynořilo nějak víc akcí, které jsou korupcí ovlivněny, to je velmi nepravděpodobné. Já si spíš myslím, že to je určitá vlna zájmu, protože i naše politické prostředí se mění a prostě o korupci lidé mají mnohem větší zájem než v minulosti. Přece jenom ta mezinárodní srovnávání, která zařazují Českou republiku někam, kam by určitě zařazena být nechtěla, tak vyvolávají pocit, že s korupcí jako problémem společenským je potřeba v tuto chvíli něco dělat. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Kohoute, jaký je váš názor na to, víc se o těch problémech píše, nebo jich přibývá, jsou víc vidět, víc se řeší? 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
Já si myslím, že ty problémy skutečně přibývají, to znamená, že situace je špatná a ještě horší. 

Přemysl ČECH, moderátor
My si připomínáme 20 let od listopadu, kde ta nebývalá míra korupce začala? Vystopujeme ji už tam, kdy jedni chtěli lepší svět a druzí se připravovali na to, jak na něm vydělat? Myslíte si, že můžeme jít až těch 20 let zpátky, pane Kohoute? 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
Tak jako mohli třeba 50 nebo i 70 let zpátky, ale je to vždycky jako nějakým způsobem ta korupce v určité míře přítomna, ale mám pocit, že těch posledních zhruba 10 nebo ještě více 5 let jako opravdu mimořádně vystupující z té historické řady. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Drábku, klasická otázka která se nabízí, o které se diskutuje v poslední době, co bylo dřív – vajíčko nebo kuře? Legislativa prostě nestačila kopírovat ekonomický vývoj, mohlo to být podle vás jinak nebo dokonce mohlo to být záměrné? 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Mohlo to být jinak, zda to bylo záměrné nebo nebylo záměrné a u koho to bylo záměrné, to skutečně nemá cenu spekulovat. Ale já kromě legislativy vidím jiný problém, který považuju za ještě prioritnější a to je problém exekutivy. Naše zákony nejsou tak špatné, jak si někdy myslíme, v porovnání s jinými zeměmi jsou celkem na standardní úrovni, ale bohužel tady selhává exekutiva, selhávají kontrolní orgány státu, které právě mají sledovat možnosti korupce, vyhodnocovat jednotlivé zakázky a skutečně jít po tom, aby veřejné zakázky byly co nejefektivnější. To znamená, aby skutečně co nejlépe využívaly veřejných peněz. 

Přemysl ČECH, moderátor
O čem to podle vás je, že tato kontrola selhává? Je to třeba také tím, že některé z těch orgánů jsou vtaženy do těch korupčních řetězů, protože my jsme v minulosti tady viděli, že se na nich podíleli exekutoři, podíleli se na nich soudci, teď vidíme, že tam figurovala třeba i Právnická fakulta v Plzni nějakým způsobem možná, jak se o tom diskutuje. 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Může to tím být. Česká republika je poměrně malá, takže to není prostor, kde by mohl být každý na každém nezávislý v tom smyslu, že se nikdo s nikým nezná, jak to, jak to můžeme vidět v řadě jiných zemí, které jsou řádově větší než Česká republika. Ale tady jde hlavně o to ovlivňování, řekl bych, ze strany politiků, ze strany politických stran, protože přece není vhodné, aby jednotlivé kontrolní orgány státu byly obsazovány, řekl bych, politickým rozhodnutím. Začíná to právě na té manažerské úrovni. Ta situace podle mého názoru se výrazně nezlepší do té doby, dokud manažerské posty ve státních kontrolních institucích nebudou obsazovány podle manažerských kritérií. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Kohoute, čím je to podle vás? Myslíte si, že třeba se nepodařilo prosadit některé legislativní normy, anebo je to také tou exekutivou a takovému obecnému prostředí, že se tady zkrátka korupci dobře daří? 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
Tak především je to chybně nastavený politický systém, volební systém například, kdy politická strana sestavuje kandidátku, tak pochopitelně na přední volitelná místa dosadí své kamarády, že jo, a to už je potom jedno s druhým. Potom už ten řetězec pokračuje a pokračuje. Není mimochodem pravda, že máme nějak skvělé zákony. Když se podíváte třeba na zákony o veřejných zakázkách, zrovna NERV to srovnával letos s Finskem, jo, a vyšlo z toho naprosto jednoznačné srovnání, že Finsko má daleko přísnější požadavky na zadávání veřejných zakázek. Kromě toho tedy ten český zákon je nastaven tak, že lze každou zakázku vymodelovat, tak, aby vyhrál předem určený vítěz prostě proto, že je tam možné vybrat naprosto libovolná měřítka, takže ten český zákon o veřejných zakázkách spíš jako slouží ke krytí korupce, nikoli jako prevence. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Kohoute, dá se odhadnout, jaké škody, řekněme, z ročního pohledu přináší korupce České republice? 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
No, tak dá se to odhadnout velmi, velmi těžce, tak jako ale já jsem toho názoru, že pokud by korupce nebyla, nebo pokud by byla alespoň podstatně menší, takže bychom nemuseli mít třeba deficit státního rozpočtu. 

Přemysl ČECH, moderátor
Korupce je, pane Drábku, nejčastěji spojovaná právě s veřejnými zakázkami. Troufnete si odhadnout, jaké procento jich je zmanipulovaných, respektive promítá se do nich korupce? 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Nedá se to odhadnout, nedá se to odhadnout už z toho důvodu, že ta manipulace veřejnými zakázky, veřejnými zakázkami může probíhat několika směry, několika způsoby, ať už je to to, o čem mluvil pan Kohout, to znamená zadáním, vypracovaným tak, aby, aby odpovídal nějakému okruhu firem nebo, nebo jedné firmě. To ale podle mě není primární záležitost zákona, to je právě záležitost kontrolních orgánů, aby takové to jednání vyšetřily a postihovaly. Potom jsou to, potom jsou to způsoby jakými navzájem soutěžitelé mezi sebou komunikují, nepovoleným způsobem, to znamená, různé dohody ve výběrových řízení. No, a pak to může být ta přímá korupce, to znamená přímé zainteresování někoho, kdo o té zakázce rozhoduje, takže odhadnout, jaké procento v kterém z těchle těch případů se může týkat korupce, to je skutečně velmi obtížné. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Kohoute, v čem je podle vás hlavní chyba, že se s korupcí nedaří efektivně bojovat? Vy to přičítáte tomu politickému systému. Jeden z receptů je řešit korupci u voleb, ale to asi není tak úplně efektivní přístup? 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
No, tak jako ještě jsme tady vůbec nezmínili ten hlavní důvod a sice, že těch veřejných zakázek je hodně. Stát má obrovskou sílu, obrovskou moc a přerozděluje obrovské prostředky, kdyby jich přerozděloval méně, tak je také přirozeně méně korupce. A u voleb, no, tak já jsem toho názoru, že ať člověk volí kohokoli, tak jako není šanci se tady tomu vyhnout, jo, takže tady z toho důvodu doporučuji nevolit v příštích volbách, bojkotovat volby. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pane Drábku, co by pomohlo podle vás? Agenti provokatéři, přísnější zákon o střetu zájmu nebo nový zákon o veřejných zakázkách? 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Co se týká veřejných zakázek, tak tam já vidím já naprosto jednoduchý recept, to znamená, zprůhlednit veřejné zakázky, udělat z nich veřejné zakázky nejenom co do způsobu financování, ale také co do způsobu informování občanů. 

Přemysl ČECH, moderátor
Vyhlášení. 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
To znamená jednoznačně dát na webové stránky všechny záležitosti, které se týkají zakázek od zadání, přes jednání výběrových komisí, přes nabídky. Samozřejmě to znamená drobnou legislativní úpravu v obchodním zákoníku, vypuštění toho, že obchodní tajemství nemá být použito pro účely veřejných zakázek a myslím si, že toto je jednodušší způsob, jak celou, jak celé ty záležitosti rozkrýt, protože pokud je něco pod veřejnou kontrolou, tak je to nejlepší. 

Přemysl ČECH, moderátor
Pánové, já vám děkuji za vaše názory, přeji hezký večer, na shledanou. 

Jaromír DRÁBEK, předseda Mezinárodní obchodní komory
Na shledanou. 

Pavel KOHOUT, analytik, člen NERV
Na shledanou.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox