Kodaňský summit o globálních klimatických změnách

Od Jaromír Drábek

ČT2, 18. 12. 2009, pořad Události, komentáře zde

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak pojďme zpátky do studia Událostí, komentářů. Předseda Mezinárodní obchodní komory v České republice Jaromír Drábek je zde ve studiu, dobrý večer. 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
Dobrý večer. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
A Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha by měl být připraven v brněnském studiu. Dobrý večer i vám, Vojtěchu. 

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
Dobrý večer. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Drábku, jedna z těch vět, která dnes při těch rychlých posunech na jednání v kodaňském summitu zazněla, je, že by globální emise skleníkových plynů měly být sníženy o 50 procent do roku 2050 v porovnání s rokem 90, plus, jak říká agentura Reuters, dovětek o tom, že by vyspělé země redukovaly své emise dokonce o 80 procent. Tak pokud se tento text nebo nějaký podobný opravdu objeví mezi výsledky kodaňského summitu, tak bude to dobrá zpráva pro Českou republiku? 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
Pro Českou republiku, stejně jako pro celý svět, je základem toho přístupu naprosto nepřipravená situace na to kodaňské jednání, protože tak jak dnes zpracovávaly ty vědecké týmy podklady pro kodaňské jednání, tak je naprosto zřejmé, že ty rozptyly odhadů vlivu skleníkových plynů na globální klima, ten rozptyl je takový, že dnes vůbec není jasné, jakým způsobem se bude ta situace projevovat za 20, za 30, za 50 let. Proto také to číslo 50 nebo 80 procent musíme brát jako spíše politickou deklaraci toho, že všechny státy světa nebo rozhodující ekonomiky chtějí s tímto fenoménem nějak pracovat. Ale myslím si, že ta konkretizace čísel, že přijde v budoucnu a že v tuto chvíli ta konkretizace čísel je skutečně velmi nadsazený politický akt, velmi nadsazené politické prohlášení. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Kotecký, není trochu zvláštní logika, protože bezesporu je uplatňována už v průběhu čtrnáctidenního kodaňského summitu, že by vyspělé země měly jednak na jedné straně platit rozvojovým zemím na nějaké peníze na jejich snižování emisí, na pomoc ve snižování emisí skleníkových plynů a ještě sami rozvinuté ekonomiky budou redukovat své emise daleko více než třetí svět. Je tato logika v pořádku? 

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
Bohaté země způsobují mnohem větší exhalace než rozvojové státy. Česká republika vypouští asi 12 tun oxidu uhličitého na obyvatele a rok, Spojené státy asi 20 tun, zatímco Indie asi 1 tunu a Keňa asi 300 kilogramů. Takže je evidentní, že hlavní část odpovědnosti musí vzít bohaté země, které jsou největšími znečišťovali. A mimochodem bude to pro ně velmi výhodné, protože investicemi do zelených technologií, rozhýbání nových průmyslový odvětví, rozhýbáním inovací pomůžeme nejenom snížit exhalace, ale také snížit naši závislost na dovozu ropy a plynu, rozhýbáme ekonomiku, oživíme pracovní místa a tak dále. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Funguje takto ve vašem světě, pane Drábku, takto ta logika, že stačí investovat do zelených technologií a bude se rozvíjet ekonomika? 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
Určitě ano. Ale ty investice musí být správně namířeny. A tady vidíme dva základní momenty. Jeden jsou investice do technologií ve vyspělých zemích a druhá, druhé hledisko je ten transfer finančních prostředků do rozvojových zemí. A oba ty, oba ty momenty mají velmi výrazná rizika. V tom prvním případě je velké riziko, že tak jako v řadě případů, nyní dám příklad, se budou stavět sluneční elektrárny tam, kde nesvítí slunce, větrné elektrárny tam, kde nefouká vítr, jenom proto, že je to nějaká podporovaná aktivita. V tom druhém momentu a toho si jsou naprosto jasně vědomi politici i ti, kteří vyjednávání, vyjednávají v Kodani a je to také jeden z těch momentů, na kterém to vyjednávání zadrhlo, je účelnost vynaložení těch transferů směrem k rozvojovým zemím. To znamená cílená pomoc do přejímání technologií, nikoliv transfer bez účelů a bez kontroly. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Vy sám, vy sám chováte nějaké pochybnosti o tom, jestli ten transfer a popravdě řečeno, mluví se o 100 miliardách dolarů ročně do roku 2020, jestli je smysluplný? 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
Ano, je potřeba si uvědomit, jaká je ta částka, to je více než dvojnásobek rozpočtu České republiky každý rok směrem k těmto zemím a tady je skutečně nutnou podmínkou, aby ty peníze byly efektivně využity. To znamená, aby šly do konkrétních projektů, které ale budou také vyhodnocovány a kontrolovány. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pane Kotecký, existuje vůbec mechanismus, jakým způsobem takto ohromný balík peněz, kterým není vyloučeno, že ještě v průběhu kodaňského summitu bude možná zvýšen po tlaku rozvojových zemí, že by byla efektivní kontrola toho, jak bude využit? 

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
Tohle to bylo hlavní téma debat vyjednávání v posledních hodinách. Byla to věc, na které docházelo k největším střetům, zejména mezi Spojenými státy a Čínou a zdá se, že se podařilo ty problémy překlenout a že si skutečně bohaté země vynutily jasnou, přesnou, přísnou kontrolu nad těmito penězmi. Byla to věc, se kterou Evropa i Spojené státy odmítaly vůbec jakkoliv hnout a vyžadovaly naprosto nekompromisně, aby tam jasná kontrola byla. Je potřeba si uvědomit, že ty peníze nepůjdou jenom na to, abychom umožnili rozvojovým zemím zvyšovat životní úroveň, aniž by zvyšovaly svoji závislost na fosilních palivech a potažmo exhalace. On ve skutečnosti největší balík těch peněz půjde do napravování a předcházení škod, ke kterým by docházelo v nejchudších zemích v důsledku globálních změn podnebí kvůli exhalacím, kterým už nestihneme ani v téhle smlouvě zabránit. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak ještě jednou se vraťme k případnému snižování emisí skleníkových plynů v České republice. Co by podle vašeho názoru, pane Drábku, přimělo české firmy, českou ekonomiku nebo český průmysl, chcete-li, k tomu, aby vzhledem k tomu, že je nastaven tak, že je hodně velkým emitentem těch znečišťujících látek, tak že by se začal chovat jinak? 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
No, ono to není jenom specifikum České republiky, ale v České republice je to, je to vyhrocené. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Pojďme se teď bavit o České republice. 

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
Tady jde o to, že právě ty peníze, které jdou do zlepšování životního prostředí, tak jsou v řadě případů velmi špatně cíleny, protože jsou právě cíleny na umělé projekty, které nemají jasně vyhodnocené kritérium. Já dám příklad, a mluvil jsem o tom už částečně, pokud tady je celkem nejasná státní politika v tom, jak podporovat alternativní zdroje energií v tom smyslu střednědobém a dlouhodobém a na druhou stranu nejsou podporovány konkrétní úspory nebo jsou podporovány tak, že jsou neefektivní, až v poslední době s tím například ministerstvo životního prostředí udělalo některé pozitivní kroky, viz zelená a tak dále, to znamená zateplování, které v tom prvním období bylo absolutně nezpůsobilé se vyrovnat s tím, co bylo cílem. Protože tam byla tak přísná kritéria, že vlastně reálný žadatel nemohl v normální situaci uspět. Takže jde o to nastavovat ta kritéria co nejjednodušeji a co nejlépe, ale na základě toho, aby ty přínosy z vložené koruny byly co nejvyšší. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Jak vy, pane Kotecký, hodnotíte, řekněme, úsilí nebo snahu českého státu přimět své podniky, tím myslím podniky v České republice, aby se začaly chovat odpovědněji, co se týče emisí skleníkových plynů? 

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
Česká republika by mohla patřit mezi země, které na tomhle velice vydělají. Nejenom proto, že jsme velkým dovozcem ropy a zemního plynu, Česká republika loni každý den, každý den utratila 380 milionů korun jenom za dovoz ropy a ropných výrobků. Ale také proto, že jsme země se strojírenskou tradicí s velmi schopnými inženýry, s velmi kvalifikovanými dělníky a rozhýbání těch nových průmyslových odvětví by mohla věc, by mohla být věc, která českým podnikům a českému průmyslu velmi pomůže se dostat do světové technologické špičky. Proto je problém v tom, že tady jsou sice dílčí konkrétní dobrá opatření, jako je třeba právě Zelená úsporám, ale celkově jsme hodně pozadu za západní Evropou a za Spojenými státy, za Japonskem v těchto programech a příležitosti, které by česká ekonomika a český průmysl měly, nám úplně zbytečně unikají. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
Tak, pánové, oběma vám díky za komentář a díky za návštěvu Událostí, komentářů, přeji vám hezký večer a já jen dodám pro diváky České televize a ČT 24, že poslední zpráva z kodaňského summitu pochází od francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který řekl: „Bylo dosaženo dohody, která obsahuje celou mezinárodní komunitu. A součástí této dohody je povinnost, aby všechny země, a to včetně Číny, do ledna roku 2010 podaly své plány na snížení emisí skleníkových plynů.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox