Jaromír Drábek: Není důležité propocené tričko, počítá se gól (Liberecký deník)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek poskytl rozhovor pro Liberecký deník, ve kterém hovořil o svém působení na ministerstvu a zároveň diskutoval o opatřeních, které musí být přijaty v souvislosti s plánovanými úsporami.
Liberecký deník, 20. 11. 2010

Jméno Jaromíra Drábka padlo několikrát v souvislosti s ministerským křeslem už při sestavování úřednické Fišerovy vlády. Vyšel z jablonecké Hospodářské komory směrem na Prahu, léta působil jako prezident Hospodářské komory České republiky.Do Prahy se také letos oficiálně vrátil. Zabodoval v parlamentních volbách za TOP 09 v Ústeckém kraji. Jablonec díky němu má prvního ministra v novodobé historii.

Je to velký skok, jak jste se orientoval v nejvyšší politice? Děláte řadu nepopulárních opatření, možná se to obrátí i proti vám, jako proti člověku.

To je samozřejmě možné. Nicméně když jsem se rozhodl tu zodpovědnost převzít, tak se nemohu divit. Každý má právo na svůj názor. Pokud někdo nesouhlasí s tím směrem, který já prosazuji, tak to považuji za normální. Za normální také považuji demokratickou diskusi o tom, jaké kroky jsou nejlepší. Musím říct, že jsem rád členem vlády, která jasně řekla, že nechce, aby se náš stát dále zadlužoval. A chce udělat řadu úsporných opatření. Každé úspory, když potom dojde ke konkrétním krokům, jsou bolestivé. Doléhají na konkrétní lidi, to je samozřejmě jasné, ale to není dostatečný argument, abychom pokračovali v tom, v čem v minulých letech. V zadlužování státu bez ohledu na možnosti ekonomiky a na to, jaké jsou příjmy státu.

Pokud by se k razantním krokům nepřistoupilo, mohlo by se stát, že bychom se dostali na úroveň Řecka. Pak by lidé třeba vyšli znovu do ulic?

Myslím, že to není jen příklad Řecka. To vidíme i na řadě jiných států našich partnerů v Evropské unii. Pokud to ten stát přežene, dlouhodobě hospodaří tak, že utrácí víc než kolik jsou jeho příjmy, v tu chvíli ztratí důvěru. Ztratí důvěru mezinárodních institucí a v tu chvíli musí přijít mnohem tvrdší řez. „Jemné úpravy“ musíme provádět teď. Říkám, že se to konkrétních lidí dotýká bolestivě.

Naproti tomu, když v některých státech musí snižovat důchody, počet nemocničních lůžek v nemocnicích, o několik desítek procent platy státních zaměstnanců, tak si myslím, že naše kroky jsou daleko jemnější, než by byly za tři čtyři roky. Kdybychom je teď neudělali, tak by ty kroky byly za další tři čtyři roky daleko razantnější.

Původně jste vyšel z komunální politiky, nyní se na to díváte shora. Možná v tomto momentě byste věděl, jak by vám mohli komunální politici v jednotlivých městech a obcích pomoci, abychom se dostali tam, kam vláda spěje.

Týká se to zejména dvou pohledů, které já vidím. To se netýká jen státu. Všichni dobře vědí, že hospodaření s financemi, které jsou veřejným statkem, je posuzováno nejen z pohledu státu. Z pohledu ostatních veřejných institucí, zejména krajů a obcí, takže na komunální úrovni je to také důležité. Pohled transparentnosti. Vláda se prohlásila za vládu, která chce být rozpočtově odpovědná. Ale také se prohlásila za vládu, která chce důsledně bojovat proti korupci, zprůhlednit, to co se děje při rozhodování o veřejných zakázkách. Ale i řadu dalších věcí. Tady je velmi důležité, aby to nezůstalo na úrovni státu, ministerstev a celostátních organizací, ale aby to šlo do regionů, komunální politiky. Myslím, že je to velká výzva a velký, ale také dlouhodobý úkol, který, doufejme, komunální politici alespoň z části naplní.

Jsou to tři otázky pro. Přidala bych jednu bonusovou. Má Jablonec v tomto momentě, jaké je složení radnice, nakročeno tímto směrem jít?

Doufám, že ano. Nicméně já mám na nástěnce takové heslo, že není důležité propocené tričko, ale počítá se gól.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox