Jaromír Drábek: Věci veřejné prosazují vytvoření mezigeneračního fondu (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem pořadu Radiofórum na Radiožurnálu, kde společně s dalšími hosty diskutoval o plánované penzijní reformě a také mj. o návrhu Věcí veřejných k vytvoření tzv. mezigeneračního fondu.
Radiožurnál, 25. 11. 2010

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Se svou představou důchodové reformy přišli na dnešní poradu ekonomických ministrů zástupci Věcí veřejných. Prosazují vytvoření mezigeneračního fondu. Měla by tak vzniknout finanční rezerva, do které má stát sáhnout, pokud se demografická křivka příliš vychýlí a na důchody nebude dost peněz. A nárok na prostředky z tohoto fondu by měli mít taky rodiče s více dětmi. Zaujalo vás téma? Čekáme na vaše otázky. Pište buď e-mailem na adresu ozvenydne@rozhlas.cz nebo esemeskou ve tvaru OD mezera a váš text na číslo 90 777 04. Diskutovat budou poslanec za Věci veřejné a jeden z autorů návrhu reformy, Radim Vysloužil. Dobrý večer.

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A taky ministr práce a sociálních věcí, Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkný večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane poslanče Vysloužile, řekněte ve zkratce, jak by měl fungovat ten mezigenerační fond? Co by měl plnit za úlohu, jak by měl sloužit?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Tento generační fond je pružným prvkem v důchodovém systému, který zajišťuje stabilitu, jak jste právě říkala, v dobách se špatným demografickým vývojem. To jest v dobách, kdy snížený počet, nižší počet lidí, kteří jsou v produktivním věku a zvýší se počet lidí, kteří jsou ve věku důchodovém. Toto, tento fond plní funkci jak reprodukční, tak funkci zásluhovosti i solidarity. Jedná se o to, že lidé, kteří pracují, odvádí prostředky do tohoto fondu. A v případě narození dítěte dostávají zpět prostředky z tohoto fondu vyplacené.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
V případě narození prvního dítěte?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
V případě narození prvních třech dětí.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
To znamená, že až u toho třetího dítěte, jestli se nepletu?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Jedná se o to, že dostanou část, to znamená jednu třetinu při narození prvního dítěte. Od té doby se jim snižuje odvod o jednu třetinu. A následujícím, když budou mít dvě děti, dostávají další druhou třetinu. A když mají tři děti, dostávají třetí třetinu.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A lidé by měli dál ve stejné výši jako dnes odvádět peníze i do toho průběžného systému?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Ano, my chceme vlastně nesnižovat celkovou výši důchodů, což je samozřejmě předpokladem pro to, aby se odváděla stejná výše, která v současné době je.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, co si myslíte vy o tom návrhu Věcí veřejných, který teď krátce představil pan poslanec Vysloužil. Je to životaschopná myšlenka, takový mezigenerační fond? Mohl by prospět při penzijní reformě?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak jak jste řekla, je to velmi stručné představení. To znamená, je potřeba určitě k tomu dopracovat další podmínky, za kterých by bylo možné ten mezigenerační fond zřídit. Nicméně já jsem nikoliv k tomu cíli, ale k tomu nástroji velmi skeptický. Samozřejmě že důchodová reforma musí zohlednit to, zda lidé, rodiče investují prostředky do výchovy svých dětí. To je samozřejmě koncept, který je potřeba rozpracovat. Nicméně ta forma mezigeneračního fondu má dva zásadní problémy. Za prvé je to velmi nesystémový a nestandardní nástroj. A za druhé tak, jak to bylo představeno, tak by to znamenalo, že rodiče by dostali nějakou jednorázovou dávku při narození dítěte. A ze systémových analýz jednoznačně vyplývá, že jednorázová dávka je to nejhorší řešení. Samozřejmě je potřeba podporovat rodiče při výchově dětí, ale je potřeba podporovat je trvale. Protože u celé výchovy toho dítěte, celých těch, celých těch mnoho let, kdy rodiče to dítě živí, vychovávají a připravují na budoucí samostatnou ekonomickou existenci. Z tohoto důvodu tu formu garančního fondu v této předložené formě považuji za neakceptovatelnou.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane poslanče, není to opravdu spíše takové populistické řešení? dáme dávku, třetinu, za první dítě, další třetinu za další, pak další. Nejsou ty jednorázové dávky opravdu spíš demotivační?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Já bych doplnil to předešlé vyjádření. My počítáme s tím, že část bude vyplacená, jedna ta jedna třetina, a část bude vyplácena po dobu, kdy ten člověk se stará o to dítě. To znamená do věku osmnácti let. Tam je to, oba dva ty prvky jsou tam obsaženy. Jenom jsem je nezmínil na začátku. Co se týká, jestli, jestli je, já bych řekl, že hlavně tenhle fond je opravdu zásluhový a solidární s těmi, opravdu i těch lidí, kteří pracují.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Říkal jste, že by tam přispívali všichni, kteří pracují. Jakou částkou?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Tohle závisí procento, kolik by se odvádělo, záleží na tom, jaký bude demografický vývoj a jeho predikce do budoucna.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Můžete být konkrétnější? Tedy pokud by třeba se rodilo víc dětí nebo míň dětí? Výše se od toho bude odvozovat?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Přesně tak. Záleží na tom, pokud by byla dostatečná reprodukce, což by znamenalo, že ti lidé, když to zjednoduším, měli by dvě nebo tři děti. tím pádem by měl toho budoucího plátce, tak ty procenta by byly minimální. Takže záleží na demografickém vývoji.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, myslíte si, že by bylo možné, pokud by ten mezigenerační fond už byl v nějakém reálnějším výhledu, uvažovat o tom, že by se výše toho příspěvku měnila právě s ohledem na to, kolik se rodí dětí nebo nerodí naopak?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, to v každém případě považuji za nepřijatelné. Protože přece my při koncepci důchodové reformy musíme dát občanům jasně najevo, na co se mají připravit, jakým způsobem se mají chovat. Jaké budou ty jednotlivé úpravy. A není možné to průběžně nějakým způsobem odvozovat a průběžně měnit. To samozřejmě nejde. Nicméně je z toho představení vidět, že tam je prostě řada věcí ještě nedopracovaných. Já se nebráním diskusi o nástrojích na podporu prorodinné politiky, to v žádném případě ne. Nicméně to musejí být návrhy, které jsou realistické a které jsou opřeny o nějaké jasné vypočitatelné a měřitelné argumenty.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane poslanče, pokud jde o to, kolik peněz by z toho mezigeneračního fondu vzal a dal důchodcům, máte už toto vypočítáno?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Já bych chtěl doplnit určitě to, že my máme výpočty, máme křivky, se kterými počítáme. Takže není to určitě postaveno na vodě. To je první věc. A já bych hlavně chtěl uvést třeba porovnání s návrhem TOP 09, která chce udělat, dá se říct, že děti budou platit, budou platit svým rodičům důchod. Tak tenhle systém, který je uváděn, je, spíše bych řekl, nekoncepční. A není tam vlastně vytvořena zásluhovost. Hlavně v tom, že popřípadě když rodiče budou mít dítě, které je postižené, tím pádem nevydělává, budou znevýhodněni vůči ostatním. Nebo rodiče, které budou mít děti, které se rozhodnou pracovat v zahraničí a nebudou odvádět do našeho systému, tím pádem také budou znevýhodněni. A nebo ještě ti rodiče, kteří nebudou mít další děti, kteří se budou rozhodovat, že budou mít další děti, tím pádem nebudou vydělávat a budou mít další děti, kteří nám právě jsou ti budoucí plátci do systému. Tak si myslím, že tenhle systém, který my navrhujeme, je právě zásluhový.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vy tady mluvíte hodně o dětech. Tady mám SMS posluchače, který píše. Bezdětné je potřeba potrestat za to, že žijí? Jak si to můžou dovolit? I tak se to dá brát, pane poslanče. Že lidé, kteří třeba ani mít děti nemůžou, budou v určitém směru znevýhodněni?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
My řešíme to, že když, když člověk má, nebo rodina má dítě, tak s tím jsou spojené nějaké náklady. Počítá se, že tyto náklady přesahují dva miliony korun. Dva miliony korun, než dítě dosáhne věku osmnácti let. Člověk, který je bezdětný, nemá tyto náklady. A může část svých prostředků právě si odkládat a připravovat se na důchod. A hlavně to, že rodiče, kteří mají děti, tak vytváří vlastně další poplatníky do systému. A vlastně musíme odměnit, hlavně tyto lidi musíme odměnit a nesmíme je znevýhodňovat. Protože v současné době jsou spíše znevýhodňováni.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, Věci veřejné dnes také uvedly, že žádají, aby ten důchod zůstal v té míře, v jaké je teď. Tedy ta výše a také aby se neměnila doba jeho čerpání. Já tomu rozumím tak, že by měla být zachována ta doba pro odchod do důchodu, protože jak bude důchod čerpaný, to asi nikdo úplně neodhadne. Myslíte si, že je to možné zachovat? Nebo garantovat v současné situaci?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Já se omlouvám, že vám do toho skáču. My jsme říkali, že nesmíme snižovat délku pobírání důchodu.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Ano?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
To znamená v případě, když se prodlouží věk dožití lidí, tak se o to bude prodlužovat vlastně odchod do důchodu. My neříkáme, že …

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Což ale nemůžete nikdy odhadnout?

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Jde propočítávat i tyhle záležitosti. Dá se odhadnout, o kolik se prodloužil věk na dožití. takže dá se podle toho zjistit, kdy je možné odejít do důchodu.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, dá se to tímto způsobem odhadovat a garantovat, jak dlouho bude kdo pobírat důchod? Podle toho taky odvozovat, jak má být vysoký?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
No však ten systém už dnes je nastavený a běží. A myslím si, že je to dobře, že už několik let se postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu, právě s tím zvyšujícím se průměrným věkem dožití. Takže já to považuji trochu za vlámání se do otevřených dveří. Protože ten systém tak funguje. A samozřejmě že i v rámci vyhodnocení aktuálních dat přípravy důchodové reformy, tak je potřeba vyhodnotit, zda to postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, které je dnes naplánováno do roku 2030, tak jakým způsobem tu trajektorii případně upravit a nastavit dále. Protože i dnešní třicátníci by měli vědět, jakou před sebou mají dlouhou pracovní kariéru, kdy budou mít nárok na důchod a jaký nárok na důchod budou mít. A to je, to je směr těch kroků, které já připravuji.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Prosím už jen několika slovy. Pane ministře, byli jsme tady svědky jakési kontroverze nebo střetu dvou různých názorů. Bude to mít penzijní reforma těžké ve vládní koalici?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já si myslím, že ten střet názorů není v tuto chvíli závažný v tom smyslu, že by dával najevo, že se v rámci koalice nejsme ochotni dohodnout. Přece ta dohoda uvnitř koalice je naprosto jasná. My vycházíme při návrhu důchodové reformy z toho konceptu, který připravila Bezděkova komise, to je naprosto jednoznačné. To, že jednotlivé strany prezentují nebo neprezentují do médií svoje návrhy před tím nebo v průběhu toho, to je projednávají s koaličními partnery. To je prostě záležitost jejich mediální politiky.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. A děkuji taky poslanci za Věci veřejné a jednoho z autorů reformy, o které jsme mluvili, Radimu Vysloužilovi. Pánové, přeji vám hezký večer, na shledanou.

Host (Radim Vysloužil /VV/, poslanec a jeden z autorů reformy):
Hezký večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkný večer.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox