Jaromír Drábek: MPSV dnes zveřejnilo koncepci plánované penzijní reformy (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem pořadu Radiofórum na Radiožurnálu, kde hovořil o koncepci plánované důchodové reformě, kterou dnes MPSV představilo veřejnosti.
Radiožurnál, 30. 11. 2010

Moderátor (Jan Bumba):
Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zveřejnilo koncepci plánované penzijní reformy. Úkolu s nímž si zatím nedokázalo poradit několik vlád po sobě. Základní představa nynějšího ministra bude předmětem ještě dlouhých diskusí, jak v koalici, tak s opozicí, tak se sociálními partnery. Šéf resortu dnes ale předložil novinářům i o něco konkrétnější údaje. Pokud jde o změny, které se mají dotknout budoucích penzistů. Těch, jimž bude důchod přiznán od září příštího roku, zhruba 80% z nich musí počítat s tím, že budou mít úroveň dávek o něco nižší než na jakou by měli nárok nyní. Nový vzorec výpočtu vychází z nedávného verdiktu Ústavního soudu, jak mi ministr Jaromír Drábek vysvětlil krátce před vysíláním.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nález Ústavního soudu jednoznačně řekl, že je potřeba více zohlednit takzvanou zásluhovost, to znamená, více zohlednit předchozí příjem těch, kteří žádají o starobní důchod a kterým je ten starobní důchod vypočítáván. V té základní variantě, kterou já jsem navrhl je to tak, že by měly být zvýšeny ty vypočítávané důchody u nejvyšších příjmových kategorií, tak to prostě nařídil Ústavní soud a měly by být zachovány úrovně vypočtených důchodů u těch úplně nejnižších důchodů tak, abychom nedostávali ty důchodce, kterým jsou přiznávány nejnižší důchody do nepříznivé sociální situace.

Moderátor (Jan Bumba):
A kde na to nejvíce doplatí lidé s takovými řekněme běžnými průměrnými příjmy.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nedá s říct, běžnými průměrnými příjmy, je to prostě tak, že ti lidé, kterým bude přiznáván důchod oproti současné situaci, některým bude přiznáván důchod v následujících letech, tak budou mít o několik desetikorun každý rok přiznávaný postupně ten důchod menší, ale když si vezmete, že například k 1. lednu bude valorizace v průměru o 370 Kč, tak si myslím, že nově nastupující důchodci tento pohyb pozvolný v průběhu 5 let ani nepoznají.

Moderátor (Jan Bumba):
Nejvyšší příjmová skupina, která by si měla polepšit to jsou lidé, kteří mají nad 36 tisíc korun měsíčně?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, to vyplývá z nálezu Ústavního soudu, který konstatoval, že dnešní systém počtu nově přiznávaných důchodů dostatečně zohledňuje zásluhovost právě u těch vyšších příjmových kategorií, my jsme se s tím museli nějakým způsobem vypořádat a je to tak, že v tom posledním takzvaném decilu, to znamená v těch 10% důchodců, kteří před nástupem do starobního důchodu měli nejvyšší příjmy, tak tam zvyšujeme náhradový poměr, když to řeknu velmi zhruba tak řádově o 6% bodů z dnešních přibližně 19% na těch navrhovaných přibližných 25%.

Moderátor (Jan Bumba):
Ještě, aby to zaznělo úplně jasně, lidé, kteří dnes pobírají důchod, ti žádnou změnu nepoznají?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ti, kteří dnes pobírají starobní důchod tak jim se žádným způsobem na přiznaný důchod sahat nebude v žádném případě je to nějak neovlivní a tak, jak jsem řekl, ten náběh do toho nového vzorce bude trvat přibližně 5 let, to znamená, ty změny z roku na rok budou skutečně naprosto nepatrné.

Moderátor (Jan Bumba):
Po těch 5 zhruba 5 letech, jak výrazně se tedy budou lišit důchody lidí s vysokými příjmy a lidi s nižšími příjmy. Jak výrazný bude ten rozdíl oproti dnešku. Půjde řádově o tisíce korun měsíčně?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, v žádném případě, půjde jejich kumulaci za těch 5 let o jednotky stokorun, nicméně musím říci, že ten nový vzorec, který navrhuji, tak je troufám si říci spravedlivější, protože kromě té základní výměry a té části příjmu, která se započítává 100%, což je dneska příjem řádově do, když to řeknu velmi zhruba 11 tisíc korun hrubého měsíčně, tak nad tuto hranici se veškerý příjem bude započítávat stejným procentem. Na rozdíl od dnešní situace, kdy je ta křivka velmi složitá a zalomená, kdy nějaká část příjmu je započítávaná jedním procentem, jiná část příjmu jiným procentem a ten počet je velmi složitý a troufám si říci, že poměrně výrazně nespravedlivý.

Moderátor (Jan Bumba):
Dodává ministr práce a sociálních věcí, Jaromír Drábek. Dnešní poznámka Ozvěn dne patří rozruchu, který opět způsobil internetový server WikiLeaks, když začal na webu zveřejňovat statisíce důvěrných diplomatických depeší, jež odcházely v posledních desetiletí z amerických ambasád, únik těchto materiálů vyvolává řadu mravních, etických i profesních otázek. No a klade si je i komentátor Respektu, Jan Macháček.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox