Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromír Drábek – body dnešního jednání vlády (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

ČRo 1 – Radiožurnál, 07:50 Ranní interview, 7. 12. 2010

Petr KRÁL, moderátor
Zavedení smluvních platů pro zaměstnance ve veřejném sektoru ve 13. a vyšší platové třídě, úpravy pásmového odměňování, ale také snížení platů pro konkrétní zaměstnance, například policisty nebo vojáky z povolání o 10 %. S tím vším počítá hned několik návrhů, které dnes projedná vláda. Návrhy jsou součástí úsporných opatření vlády, no a nejvíc z nich připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a tak právě proto je teď naším hostem ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobré ráno.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobré ráno.

Petr KRÁL, moderátor
Pane ministře, co čekáte, co očekáváte? Že dnes vláda všechny ty návrhy schválí, anebo si myslíte, že se mohou u některých objevit třeba ještě problémy a komplikace?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak to se nedá předem odhadnout. Tak, jak bylo řečeno v tom vašem úvodním příspěvku, tak já jsem připravil, a musím říct, na základě drobné změny zákoníku práce, která proběhla v minulých týdnech legislativním procesem, tak jsem připravil nové znění nařízení vlády, které se vztahuje k odměňování zaměstnanců ve veřejné správě, to znamená, včetně státních zaměstnanců. A ty úpravy jsou skutečně nepříliš závažné, pouze se tam rozšiřuje, rozšiřuje možnost takzvaného pásmového odměňování. Ty tabulky kromě té části ozbrojených sil, tak ty platové tabulky vlastní zůstávají stejné, to znamená nedochází tam k žádnému pohybu, k žádnému snižování platových tarifů, pouze, tak jak už je to dnes možné v některých oborech, tak se rozšiřuje možnost stanovení platového tarifu bez přímé vazby na počet odpracovaných let, to znamená spíše s posouzením konkrétních schopností, zkušeností a práce jednotlivých lidí.

Petr KRÁL, moderátor
Oni tu závažnost ale vnímají odbory úplně jinak. Proti změnám se doslova bouří. Proč by ve státní sféře měly tyhlety změny začít platit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Protože naše státní správa je prostě příliš drahá a v současné ekonomické situaci se to projevilo výrazně a my si prostě nemůžeme dovolit, pokud chceme odpovědně hospodařit se státními penězi, dál platit tak drahou státní správu. To, co se vláda zavázala, že sníží náklady na provoz státu v roce 2011 oproti letošnímu roku o 10 %, se samozřejmě týká i nákladů na platy zaměstnanců a ten cíl prostě vláda musí dodržet, protože jinak by v podstatě nesplnila jeden ze svých základních cílů, který deklarovala při nástupu do své funkce. Jaké nástroje se pro to použijí, to je samozřejmě už věc jednání a také z těch jednání vyplynulo, že jsme v tuto chvíli nepřistoupili k tomu, že bychom nějak překopávali platové tabulky, vyhověli jsme tomu přání odborů, abychom tu systémovou změnu … na ni nechali delší čas. To znamená, ty úpravy, které jsou dnes na stole, tak dávají možnost splnit ten základní cíl vlády víceméně bez toho, aby se nějak razantně zasahovalo do platových tabulek.

Petr KRÁL, moderátor
Pojďme teď přeci jen trošku do praxe. Jak zajistíte to, aby rozhodování o platech bylo spravedlivé a žádný nadřízený si touhle cestou nemohl s nikým takzvaně vyřizovat účty, už třeba jenom tím, jak mu nastaví plat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Hm, tak už dnes je možnost nastavení platového tarifu v řadě oborů tím způsobem, jaký je navrhován pro rok 2011 všeobecně. To znamená, ten systém je vyzkoušený a až na výjimky nenaráží na žádné výrazné problémy. Nakonec přiznávají to i jednotliví lidé, s kterými já mám možnost o tom diskutovat. Tam je spíše obava z toho, aby nedocházelo v organizacích k nějakému plošnému snižování platů, ale to už je potom záležitost skutečně jednotlivých manažerů, vedoucích pracovníků a jednotlivých ministrů, aby ta úsporná opatření dokázaly udělat zodpovědně a přiměřeně.

Petr KRÁL, moderátor
Vy veškeré úpravy budete dnes na vládě řešit vlastně jenom den před ohlášenou stávkou odborů, která si bere na mušku právě tyhlety změny. Řekněte nám, je to opravdu jenom náhoda?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak je to, je to časový vývoj. To … přece odboráři ohlásili tu stávku již více než před měsícem a dokonce už tehdy bylo jasné, že to nařízení vlády se bude schvalovat někdy na začátku prosince. Protože tak, jak jsem říkal, pro ten vlastní text nařízení vlády bylo nutné, aby proběhl legislativní proces v rámci toho úsporného balíku. Ten prošel poslaneckou sněmovnou, poté Senátem, poté podpisem prezidenta. Na základě toho já jsem mohl legislativně technicky dokončit ten návrh nového nařízení vlády. Takže ono v jiném termínu to v podstatě nebylo možné předložit, a pokud bychom s tím čekali dál, například na příští týden, tak bychom zase ještě zužovali prosto pro přípravu zaměstnavatelů na, jedna na kolektivní vyjednávání a jednak na přípravu nových vnitřních předpisů, které se týkají odměňování.

Petr KRÁL, moderátor
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem Ranního Interview. Děkujeme, pane ministře a na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Děkuji také za pozvání, pěkný den.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox