Rozhovor s Jaromírem Drábkem, ministr práce a sociálních věcí (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

ČRo 1 – Radiožurnál, Dvacet minut Radiožurnálu, 3. 12. 2010

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Důchodová reforma je stěžejní záležitost. Proto o ní chce vláda diskutovat v tripartitě i s ČSSD. Podle odpůrců vládních plánů bude toto téma největším střetem pravice s levicí. Návrhy kabinetu jsou prý zaváděním nového a nespolehlivého finančního produktu pod záminkou důchodové reformy. Co je na tom pravdy? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Ve studiu vítám ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý podvečer.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Vy jste, pane ministře, měli nedávno poradu ekonomických ministrů, kde jste se podle ministra Víta Bárty shodli na jízdním řádu reformy. Jaké jsou tedy jednotlivé kroky reformy a jak jste je načasovali?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Když to mám říct v několika bodech, tak do října příštího roku musíme vyřešit nález Ústavního soudu, který vlastně ruší dosavadní výpočet přiznávaných důchodů a co se týká těch kroků následujících, takzvané velké důchodové reformy, tak cílem je, aby na konci roku 2011 byly projednány všechny legislativní předlohy, které souvisí s novým systémem důchodového pojištění a vůbec důchodů, tak aby v roce 2013 mohl naběhnout takzvaný kapitálový pilíř.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Tedy pojďme po těch jednotlivých krocích. Začněme tím Ústavním soudem. Pokud by tedy vše šlo podle návrhu vašeho ministerstva, tak by do 30. Či reforma začala platit 30. června příštího roku tou změnou, kterou vyžaduje nález Ústavního soudu. Je to tak?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
30.června by měly být v platnosti všechny zákony, které úpravy zákonů, které souvisejí s nálezem Ústavního soudu tak, aby byly tři měsíce takzvané legisla kancel, to znamená, aby od 30. září mohly nabýt ty zákony účinnosti, aby se od 30.září příštího roku mohly důchody vypočítávat novým způsobem.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Já jen posluchačům připomenu, že Ústavní soud označil za nespravedlivé, že činí důchod občana s vysokým platem jen 19 % jeho předdůchodových příjmů, ale bylo to v situaci roku 2004. Tam už se potom řešily průměrné výše důchodu. Ale princip, znamená to tedy, že důchody lidí s nejnižšími platy do 10,5 tisíce zůstanou stejné. Důchody lidí nad 36 tisíc korun příjmů se naopak zvýší a ti mezi tím to zaplatí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nejprve je potřeba říci, že se to vůbec netýká již vyplácených důchodů. Týká se to pouze nově přiznávaných důchodů od října příštího roku. A je to tak, že nález Ústavního soudu v podstatě nařídil, že lidem, kteří mají vysoké příjmy, musíme na důchodech přidat, a protože není možné přidávat celkově peníze do důchodového účtu, protože už dnes je ten důchodový účet v třicetimiliardovém deficitu, tak prostě musíme to rozložení výpočtu důchodu udělat jiné, ano, tak jak jste říkala, ten můj základní návrh vychází z toho, že určitě nechceme snižovat úroveň nově vypočítávaných důchodů u nejnižších důchodů, protože bychom tím zapříčinili mnohem vyšší riziko chudoby. Tedy musíme rozprostřít to výpočtové snížení nově přiznávaných důchodů do co nejširšího spektra, těch ostatních důchodů tak, abychom vyhověli nálezu Ústavního soudu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Přesto vám připadá v pořádku, že to zaplatí jako už většinu reforem v minulosti ta středně příjmová vrstva?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já v tuto chvíli nemohu nic jiného, než respektovat nález Ústavního soudu. To nově vypočítávané, tento nově vypočítávané schéma výpočtu důchodů vychází z toho, že bude poměrně dlouhé přechodné období, přibližně pětileté, kde ty změny budou nabíhat postupně. Vzhledem k tomu, že každoročně probíhá nebo téměř každoročně probíhá valorizace důchodů a ta valorizace, když si vezmeme například od ledna příštího roku je v průměrné výši 370 korun, tak oproti tomu ta změna ve výpočtu důchodů by měla být výrazně nižší, to znamená, ta každoroční valorizace ty změny důchodu výrazně překryje.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Přesto dokážete tento svůj plán obhájit před tripartitou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Předpokládám, že se o tom povede diskuse. Já předložím a dal jsem k dispozici sociálním partnerům jiné varianty, dalších přibližně 5 variant, řešení nálezů Ústavního soudu. Podle mého názoru to, o čem jsem mluvil, ta základní varianta je v tomto okamžiku nejvhodnější.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Tolik tedy první změny vynucené nálezem Ústavního soudu, ale co bude dál? Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, odpovídá ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. K té další nebo k tomu dalšímu bodu důchodové reformy, lidi, kterým do důchodů zbývá dejme tomu, více než deset let, bude zřejmě nejvíc zajímat ta etapa, kde se počítá se vznikem soukromých penzijních fondů povinných pro všechny, kterým bude v době startu reformy méně než 40 let a dobrovolným pro lidi ve věku 40 až 50. Opět stručně, jak má ten systém fungovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ten systém vychází z jednoznačného předpokladu, že se výrazně mění poměr mezi takzvaně ekonomicky aktivními, tedy těmi, kteří do toho systému přispívají a důchodci, starobními důchodci, kteří z toho systému čerpají. A protože ten poměr se mění tak, že výrazně ubývá ekonomicky aktivních a výrazně přibývá důchodců, tak ten dnešní průběžný systém je v horizontu 30 až 40 let prostě neudržitelný, protože ty důchody by byly příliš nízké. A nestačily by na udržení základní životní úrovně. Proto je potřeba doplnit ten průběžný systém tak jako v řadě jiných zemí, které už k tomuto kroku přistoupily, o ten systém kapitálový nebo spořící, kde to bude znamenat, že tu další část příjmu důchodců bude zajišťovat spořící systém, kde každý člověk a bude se to týkat lidí, kterým v roce 2013 bude řádově do 40 let, tak si budou do toho důchodového věku spořit a v důchodovém věku z toho naspořeného a penzijními společnostmi zhodnoceného vkladu budou čerpat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
A teď kde si budou spořit a kdo jim bude garantovat kvalitu těch spořících fondů?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ta penzijní společnost, která bude sbírat vklady od lidí, kteří budou v ekonomicky aktivním věku, tak ta penzijní společnost bude muset být licencovaná. Ty licenční podmínky, můžeme si to představit podobně jako je to dnes třeba u bank nebo u stavebních spořitelen, tak ty licenční podmínky budou velmi přísné. Jednak bude velmi přísně oddělen majetek těch vkladatelů od majetku správce, to znamená, té vlastní penzijní společnosti a těmi licenčními podmínkami bude zaručeno, aby ty vklady střadatelů se nemohly snižovat. Aby ta penzijní společnost je mohla zhodnocovat, ale aby nemohlo dojít k úbytku vkladů jako takových.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Vy jste řekl, že to bude podobné zajištění jako bank a tak dále. Také si pamatujeme z minulosti krachy bank. Kdo zajistí, že nezkrachuje takový pilíř penzijní reformy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pamatujeme si krachy bank. Nicméně to bylo v období 90-tých let, kdy ten systém ještě nebyl nastaven úplně dokonale a také si pamatujeme všichni to, že pokud ta banka nějakým způsobem se dostala do problému, tak za prvé existuje v tom bankovním systému pojištění vkladů a existuje v současné době už mnohem účinnější dozor České národní banky, který právě vyplývá z těch licenčních podmínek. Ty licenční podmínky a to dozorování státu u penzijních společností musí být skutečně tak přísné, aby nemohlo dojít k takovému špatnému hospodaření té penzijní společnosti. Kromě toho pro ty, kteří nebudou chtít jít do toho běžného komerčního penzijního systému v té penzijní společnosti, tak bude vytvořen jeden veřejnoprávní fond, který bude investovat pouze do státních dluhopisů a tedy stát v podstatě prostřednictvím těch státních dluhopisů ponese garanci za všechny ty vklady.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Víte ale, tady bývá podezření, že co je státní, znamená automaticky nebo říkejme tomu státní pro přehled, znamená automaticky méně prosperující anebo nejméně výhodné.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To tak samozřejmě je, proto také každý občan bude mít volbu, zda si zvolí penzijní společnost, která sice bude státem dozorovaná, ale bude soukromá a bude investovat do portfolia vkladů, které zajistí určitou výnosnost. Nicméně pokud někdo nebude chtít podstoupit toto riziko, protože samozřejmě to investování může být buď úspěšné nebo neúspěšné, to znamená, ta výnosnost, to zhodnocení vkladů může být buď větší nebo menší, kdo do tohoto rozhodování nebo rizika nebude chtít jít, tak zvolí ten veřejnoprávní fond, kde bude jisté, že ten veřejnoprávní fond investuje pouze do státních dluhopisů, samozřejmě s určitým garantovaným výnosem. Nicméně pravděpodobně průměrně nižším než v těch soukromých společnostech.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
A bude třeba stát po těch soukromých společnostech vyžadovat alespoň jistou míru garance výnosu, aby prostě bylo jisté, že alespoň něco ti lidé vydělají?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Můj návrh je takový, že stát bude vyžadovat naprosto jednoznačné podmínky a plnění těch podmínek tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení těch vkladů, to znamená, aby nemohlo dojít ke snižování té uložené částky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Čili když to dopadne nejhůře, tak člověk dostane alespoň to, co tam vložil?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Přesně tak, to je naprosto jasné vyjádření a lépe bych to neřekl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Víte ale, je tady ještě jedno riziko. Vy si myslíte, že lidé v tuto chvíli zhruba do 40 let se budou téměř všichni podle tohoto plánu orientovat alespoň základním způsobem v investování, protože to jsou investiční fondy. Je to de facto už součástí byznysu. Nedopadne to třeba jako kuponová privatizace? Všichni dostali rozdány kuponové knížky a nikdo nevěděl, co s tím.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já se toho neobávám, protože kuponová privatizace proběhla na začátku 90-tých let. Já bych to spíše přirovnal k tomu systému, který dnes běží, k tomu systému penzijního připojištění. Pokud dnes v penzijním připojištění je zapojeno více než 4 miliony lidí, to znamená, naprostá většina těch, kteří jsou ekonomicky aktivní a také volí svoji strategii, protože si vybírají penzijní fond, vybírají si částku, kterou tam spoří. Tak já si myslím, že dnes už jsme skutečně v jiném období a že, pokud není problém si zvolit správnou strategii při investování do penzijního fondu v tom dnešním systému, tak určitě nebude problém ani v tom novém nebo pozměněném systému penzijních společností.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Kolik těch společností by mělo podle vás na trhu fungovat kromě té jedné, říkejme jí státní?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Podle mého názoru je nejvhodnější, aby těch společností bylo přibližně a teď říkám přibližně 5, to znamená, na jedné straně aby byla zajištěna dostatečná konkurence, tak jak to známe například u mobilních operátorů nebo na druhé straně třeba u stavebních spořitelen nebo bank, kde zase je ta nevýhoda, že těch subjektů je příliš mnoho. Dalším takovým typickým příkladem jsou třeba zdravotní pojišťovny. Pokud těch subjektů je příliš mnoho, tak je to pro občany málo přehledné a navíc pro stát mnohem hůře kontrolovatelné než když je těch společností, které jsou v tom konkurenčním postavení poměrně malý počet. Ale tak jak říkám, ten počet nesmí být natolik nízký, aby zabraňoval účinné konkurenci.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Bývalý premiér, sociální demokrat, Vladimír Špidla v Lidových novinách píše, cituji: „Stát hodlá vyvést do soukromých penzijních fondů přibližně jeden bilion korun za prvních pět let od startu důchodové reformy. Peníze budou logicky v důchodovém systému chybět. Takový krok těžce zatíží veřejné finance.“ Jak je to tedy s penězi pro zajištění těchto fondů? Za prvé jde opravdu o bilion korun za pět let?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne, to číslo bude mnohem nižší, protože návrh, můj návrh, který jsem zkoncipoval jako ten základní, který předkládám do diskuse, tak počítá s tím, že v prvních letech bude odváděno do těch penzijních společností 3 % z vyměřovacího základu. To znamená, pokud mluvíme o nějakém hrubém číslu, tak by to měla být přibližně poloviční suma proti tomu, co uvádí pan Špidla, to znamená někde kolem půl bilionu korun. Nicméně ano, je to poměrně zásadní částka, je to částka, která ovlivní bilanci průběžného systému. Ten průběžný systém je potřeba doplnit z jiných zdrojů, ale ten krok je nutný z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Pokud chceme, aby ten penzijní systém byl udržitelný v horizontu nějakých 40 až 50 let, to znamená, i pro dnešní dvacetileté nebo třicetileté občany, aby měli jistotu, že ten důchodový systém pro ně bude dostatečný, tak jinou cestou prostě jít nemůžeme.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
A to doplnění představuje zvýšení podle návrhu hranice DPH na jednotnou sazbu 19 %.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, tím z mého pohledu správným návrhem na doplnění zdrojů důchodového systému je zvýšení nepřímých daní, to znamená, především zvýšení daně z přidané hodnoty, kromě toho předpokládáme a je to naprosto jednoznačně dohodnuto a nakonec zachyceno i v programovém prohlášení vlády, že do těchto zdrojů půjdou také veškeré výnosy ze státního majetku, tedy ze státních podniků, jednak z prodeje státních podniků z dividend, z pronájmů a tak dále. Nicméně to doplnění o zdroje z nepřímých daní, to je skutečně z mého pohledu nutné a nevidím jinou reálnou cestu, jak zdroje důchodového účtu doplnit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Je tady ještě odstrašující příklad, a to doslova pro celou Evropu maďarské vlády, která de facto teď znárodňuje zpětně soukromé penzijní fondy proto, aby doplnila finanční díru ve státním rozpočtu. Kdo bude garantovat Čechům, že se něco podobného nestane s jejich penězi v soukromých penzijních fondech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Na to je jednoduchá odpověď. To musí garantovat občané tím, že zvolí takovou politickou reprezentaci, která k takovému kroku nikdy nepřistoupí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
No, počkejte.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne, to je fakt a nejde to nijak jinak vyjádřit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Takže ta garance de facto neexistuje v té chvíli?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ve chvíli, kdy si občané zvolí vládu, která přistoupí, nebo politickou reprezentaci, která přistoupí ke znárodňování, tak proti tomu není obrana žádným zákonem.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Neboli ty fondy nikdy není možné považovat za jistotu investice?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale to tak není. Jsou přece země, kde ty fondy fungují dlouhodobě.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Ale jsou také země, kde nefungují. Víte, to je ten klasický příklad to Maďarsko.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já předpokládám a doufám jako občan České republiky, který ten penzijní systém, doufám, bude využívat také, tak já věřím, že čeští občané budou natolik sami vůči sobě zodpovědní, že nepřipustí takovou politickou reprezentaci, která by opakovala 40-léta minulého století.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
V Maďarsku se to stalo, takže otázka je, že ten systém jenom natolik stabilní, na kolik jsou stabilní názory politiků.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ten systém je natolik stabilní, na kolik jsou stabilní názory občanů. To je fakt a tady nejde použít jiné heslo než to tradiční. Demokracie je prostě nejméně špatným z těch způsobů řízení státu. Pokud občané rozhodnou, že si sami sobě nechají ukrást majetek, tak tomu skutečně nikdo nezabrání.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Bude ještě asi probíhat dlouhá a strastiplná cesta debat, než se vám podaří ustálit se na nějaké podobě penzijní reformy. Skutečně to stihnete do 1. ledna 2012, jak hlásal pan ministr dopravy po schůzce finančních expertů?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já osobně pro to udělám maximum kromě jednání uvnitř koalice, které je už dohodnuté, tak já jsem jasně avizoval, že chci velmi pečlivě vyjednávat jak s opozičními nebo dalšími politickými stranami, tak se sociálními partnery a já doufám jenom, že ta jednání budou co nejvíce konstruktivní.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Ještě k příštímu týdnu a k dění. Jak všichni víme, 8. prosince se bude stávkovat. Vy jste už několikrát uvedl, že vláda odborům neustoupí. Tato vaše pozice stále platí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem jednoznačně uvedl a na tom trvám, že vláda nemůže ustoupit v tom základním cíli. To znamená, zlevnění provozu státu, snížení nákladů na provoz státu. Já jsem mnohokrát říkal, že jsem připraven k diskusi o nástrojích, jak toho zlevnění provozu státu dosáhnout. Nakonec o tom proběhla řada jednání, která bohužel nevedla ke konstruktivnímu výsledku. Já jsem nějaké nástroje navrhl a ty nástroje jsou naprosto standardní. To že musíme dosáhnout snížení nákladu státu na provoz státu, to je naprosto jednoznačné a z tohoto cíle vláda ustoupit nemůže.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Takže úplně jednoduše řečeno, stávka proběhne, vy se na ní podíváte, vezmete jí na vědomí a pojede se dál?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne, tak přece všichni občané musí vědět, že ten stát platíme z jejich peněženek, že oni se skládají na provoz tátu a já, pokud chci být odpovědným hospodářem, tak prostě musím říci, že stát musí být levnější a že není možné udržovat dnešní rozsah financování státu a tak jak jsem řekl, jsem ochoten diskutovat o jednotlivých nástrojích. Nakonec o těch nástrojích probíhala dlouhá diskuse. Ale ten základní cíl, ten je prostě nepřekročitelný.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Ještě jedno zajímavé téma. Na příští schůzi vlády, a to s tím souvisí, se snižováním platů o 10 %, kvůli kterému se bude stávkovat, máte také platy duchovních. Jen dodám, že u těchto vysokoškolsky vzdělaných lidí je průměrný plat 16 tisíc hrubého, nástupní 11 tisíc hrubého a na stole je návrh, tento plat také snížit o 10 %. Jste pro nebo proti?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak jednak nejedná se o snižování platů o 10 %, ale snižování objemu platů o 10 %, co se týká, to je velký rozdíl, protože to je právě ten nástroj zefektivnění státní správy. Co se týká duchovních, tak já jsem byl povinen předložit varianty řešení, předložil jsem jak variantu snížení platů duchovních o 10 %, tak variantu takzvaně nulovou, to znamená, ponechání platů duchovních na stávající výši a musím říci, že vzhledem k tomu, že ty nůžky mezi průměrnými platy a platy duchovních se natolik v posledních letech rozevírají a například ty nástupní platy jsou skutečně na velmi nízké úrovni, že budu podporovat ten návrh, aby úrovně platů duchovních nebyly snižovány.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Čili berete za relevantní argument církví, že duchovní de facto nejsou státní zaměstnanci a placeni ze státních peněz jsou jen kvůli nedořešenému vyrovnání státu a církví?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To je složitá otázka, spíše by měla směřovat na ministra kultury. Z mého pohledu je bez toho, abychom o tom museli vést další půlhodinovou diskusi, je ten pohled jednoduchý. Jak jsem řekl, ty nůžky se příliš rozevřely a rozevírat je dále, by bylo velmi nefér vůči této skupině zaměstnanců, kteří sice formálně státní zaměstnanci nejsou, nicméně bohužel z historického hlediska stát převzal za jejich mzdy odpovědnost a dosud za těch 20 let nebyl schopen se s tím vypořádat tak, aby se této povinnosti zbavil.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky na slyšenou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Na slyšenou a pěkný večer.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox