Jaromír Drábek: Rozpočtové škrty v sociálním systému, Radiofórum (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí byl hostem v pořadu Radiofórum na Radiožurnálu, kde společně s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou hovořil o plánovaných rozpočtových škrtech v sociálním systému a především o návrhu zrušení sociálního příplatku či snížení příspěvku na péči o osoby s nejlehčím stupněm invalidity.
Radiožurnál, 17. 9. 2010

Děti s handicapem můžou skončit kvůli rozpočtovým škrtům v˙ústavech

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Děti s handicapem můžou skončit kvůli rozpočtovým škrtům v˙ústavech, varuje Národní rada osob se zdravotním postižením. K˙obavám je vede zamýšlené zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči o osoby s˙prvním, nejlehčím stupněm invalidity ze dvou tisíc na 800 korun. Zástupci handicapovaných sepsali petici a otevřený dopis adresovaný všem poslancům. Zvědavi jsme taky na vaše názory nebo otázky. Pište nám buď e-mailem na adresu ozvěnydne@rozhlas.cz nebo sms ve tvaru OD mezera a váš text na číslo 90˙777 04. Diskutovat budou Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, dobrý večer.

Host (Václav Krása):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A taky ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09, dobrý večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane Kráso, na co zejména si stěžujete, pokud se týká připravovaných změn z˙dílny Ministerstva práce a sociálních věcí?

Host (Václav Krása):
My si stěžujeme na dvě věci, tak jak jste to pojmenovala, paní redaktorko, to znamená na zrušení sociálního příplatku, který se týká asi 160 tisíc rodin, ale rodin, kde je dítě se zdravotním postižením, těch je 16 tisíc. Jedná se u těchto rodin asi o 200 milionů korun a tam skutečně jsou ty propady finanční u těchto rodin velmi dramatické. Taková rodina může přijít až o deset tisíc korun a to je pro ně opravdu strašně, strašně potom těžké zajistit všechny potřeby dítěte se zdravotním postižením.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vy máte zmapováno, koho přesně se to týká?

Host (Václav Krása):
Týká se to všech rodin, kde mají dítě starší sedmi let, to dítě je se zdravotním postižením a buď nemá nárok na příspěvek ne péči nebo má nárok na příspěvek na péči, řekněme, v˙prvním stupni. Tak tyto rodiny jsou opravdu finančně natolik ohroženy, že hrozí u nich, že nebudou schopny zajistit péči o své dítě se zdravotním postižením.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře Drábku, jste ještě ochotni jednat o určitých změnách, co se týká úspor? Vy, tuším, chcete dohromady na těch dvou věcech, o kterých mluvíme, ušetřit v˙rozpočtu zhruba kolem tří miliard. Myslíte si, že jste ještě schopen nějakých ústupků?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, určitě jsem připraven jednat a také jsem to vyjádřil tento týden na republikovém shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením. Já bych jenom chtěl upřesnit ty informace, které padly před několika vteřinami, protože nebyly úplně přesné. To snížení příspěvku na péči v˙první skupině se netýká dětí, to znamená u dětí v˙první skupině postižení zůstává ta částka tři tisíce korun měsíčně, to si myslím, že je potřeba zdůraznit, a druhá věc je skutečně ten sociální příplatek se týká 160 tisíc rodin a bohužel v˙řadě případů je zneužívaný tam, kde formálně je vykázáno, že ti lidé žijí v˙samoživitelství, to znamená bez partnera, ale bohužel v˙řadě případů tomu tak ve skutečnosti není. Pan předseda Krása má pravdu, že zrušení sociálního příplatku by zasáhlo také 16 tisíc rodin s˙dětmi se zdravotním postižením. Tam jsme připravili kompenzaci, alespoň u té kategorie dětí do sedmi let věku, kde bude ta kompenzace zajištěna zachováním rodičovského příspěvku v˙plné výši, nikoliv v˙zkrácené výši jako je tomu dnes a tak, jak jsem řekl na začátku, já jsem deklaroval na republikovém shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením, že jsem připraven jednat o dalších variantách či návrzích, jak kompenzovat zrušení sociálního příplatku pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi nad sedm let věku.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Já ještě než se pana Krásy zeptám, zda si myslí, že ta kompenzace tím nesníženým rodičovským příspěvkem bude stačit, zeptám se vás, pane ministře, jestli a odkud máte zmapováno případně kolik rodin zneužívá ten sociální příspěvek, jak jste řekl, že třeba vykazují jeden příjem, ale mají dva?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Musím říci, že mi chodí velká řada podnětů, ať už dopisy či e-maily, samozřejmě při dnešní legislativě a při způsobu ochrany soukromí a bytu, tak je v˙podstatě velmi těžko možné kontrolovat to, zda někdo skutečně plní ty podmínky, které například vykazuje v˙žádosti, i když musím říci, že i v˙tomto ohledu nezůstáváme nečinní a že už je řada i soudních rozhodnutí, kde jsou lidé odsouzeni pro podvod, tedy pro podvod při žádání o sociální dávky. Nicméně sociální příplatek je určitou mimořádnou kategorií a úplně nezapadá do toho systému pomoci v˙hmotné nouzi, tak je potřeba se na to dívat. Tak, jak jsem řekl, tak pokud se to týká rodin s˙dítětem se zdravotním postižením, tak určitě o tom budeme ještě dále jednat, i o případné další kompenzaci kromě toho rodičovského příspěvku.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
To je moje další otázka, pane Kráso, ten zvýšený rodičovský příspěvek, ten podle vás asi nestačí, když i sám pan ministr naznačuje, že možná bude vhodné jednat o dalších kompenzacích?

Host (Václav Krása):
Ten se týká pouze malé skupiny dětí a sice přesně od dvou let do sedmi let, čili týká se to opravdu úzké skupiny dětí. Ty nejvyšší náklady jsou samozřejmě na děti, kteří již chodí do školy, případně i na střední školu, protože do věku 18 let než mají nárok na případný invalidní důchod, tak opravdu tyto děti jsou bez příjmu a nebo tyto rodiny prakticky jsou bez příjmu. Jedná se často o dvoučlenné rodiny. Já, víte, mě se velmi nelíbí ten trend, který teďko je, že všichni, kdo berou sociální dávky, jsou víceméně považováni za podvodníky. Mluvíme tady o 160 tisících rodinách, to není určitě většina, zdaleka většina v˙této zemi, které pobírají nějaké dávky, ale vůbec ten pohled, někdo něco zneužívá, tak to zrušíme.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A vy si myslíte, že to není pravda?

Host (Václav Krása):
Já nevím, já žádný výzkum jsem neviděl, kolik rodin tento mechanismus zneužívá, já myslím, že stát má dostatek svých orgánů, aby postihl ty, kteří zneužívají systém. Ale jaksi to, ten postup, něco se zneužívá, tak to zrušíme, je velmi nespravedlivý vůči těm, kteří se chovají poctivě, vůči rodinám, které se nedostaly svoji vinou do velmi obtížné situace, kteří se rozhodli věnovat se dětem se zdravotním postižením, nedat je do ústavu a teď jsou za to postiženi. Mě se tento postup velmi hrubě nelíbí. Pan ministr nás vyzval k˙přípravě nějakých opatření, my máme ve čtvrtek nějaké jednání, přiopravíme samozřejmě nějaký postup, ale nám se zdá logické, že u těchto rodin by sociální příplatek měl zůstat. Není pravda, že je nesystémový. Je v˙systému státní sociální podpory. My tady máme dva systémy, státní sociální podporu a hmotnou nouzi

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Já vám rozumím, pane Kráso, ale abychom se k˙tomu dostali, k˙té poznámce vaší ještě za čerstva. Pane ministře, myslíte si, že je možné, že právě ty rodiny, o které se jedná a kterých tedy není zřejmě tolik, které mají postižené dítě doma, že by mohly počítat i nadále se sociálním příspěvkem nebo myslíte, že už to nebude možné v˙žádném případě?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak jak jsem řekl, tak určitě o tom budeme ještě jednat a já v˙tuto chvíli nechci předjímat, zda to bude dosavadní formou sociálního příplatku či zda to bude jinou formou. To je záležitost celé vlády, pokud v˙programovém prohlášení vlády je jasně napsáno, že se sociální příplatek zruší, tak já bych spíše preferoval formu jiné kompenzace tak, aby navazovala lépe na systém sociálních záležitostí a hmotné nouze. Nicméně já se musím velmi ostře ohradit proti tomu, že se stát snad dívá na ty, kteří jsou v sociální síti, nějak jako na podvodníky, to v˙žádném případě není pravda. Nicméně je pravda, že nakonec i veřejnost, v˙těch průzkumech a anketách je to naprosto jasné. Například v˙Ústeckém kraji hned po nezaměstnanosti druhý největší problém, co lidé cítí, je zneužívání sociálních dávek. Takže před tím prostě nemůžeme zavírat oči a strkat hlavu do písku. Je potřeba udělat systémové změny takové, aby prostor pro zneužívání sociálního systému byl mnohem nižší a k˙tomu ty kroky mají vést.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vnímáte, pane Kráso, tuto potřebu i vy, že ty sociální dávky je potřeba ošetřit tak, aby skutečně bylo těžší než v˙současnosti je zneužívat?

Host (Václav Krása):
Ale to je samozřejmě. My nepodporujeme žádné podvodníky. Samozřejmě, já tvrdím, že stát má dostatek nástrojů k˙tomu, aby si udělal pořádek, aby zamezil zneužívání. My samozřejmě nepodporujeme žádné zneužívání. Ale nám se zdá plošný přístup k˙řešení těch problémů za velmi nespravedlivý k˙těm, kterým může způsobit obrovské nespravedlnosti a obrovské potíže řadě rodinám.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Prosím, řekněte mi ještě, jestli byste byl ochotný přistoupit na to, že by rodiny s˙postiženými dětmi, o kterých jsme mluvili, sice nedostaly zpět sociální příplatek, jak o něm víme teď, ale že by to byla třeba jiná forma kompenzace?

Host (Václav Krása):
Musí to být ale kompenzace, která bude vycházet ze zákona. Zatím v˙zákoně nic takového není. To znamená, že by se musel současně navržený zákon nějakým způsobem upravit. My jsme připraveni na kompromis, jsme připraveni o tom jednat, ale zatím jsme žádný návrh nedali, tudíž my předložíme ve čtvrtek pravděpodobně svůj návrh.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, prosím už jen krátce, je možné, že se v˙zákoně, jak o tom mluví pan Krása, objeví ta klausule, která by rodinám, kterých se to týká, opravdu jich není mnoho, zaručila kompenzace?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, je to možné a já to jednoznačně budu podporovat. Jenom tak, jak jsem řekl, je potřeba a k˙tomu jsem nakonec vyzval i pana předsedu Krásu, abychom jednali o opatření, které bude mít ty znaky, o kterých jsem předtím mluvil, to znamená, které bude jednodušeji administrovatelné, než je současný sociální příplatek a který bude zajišťovat dostatečnou kompenzaci pro rodiny s˙dětmi se zdravotním postižením.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Kdy chystáte schůzku, příští týden?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já předpokládám, že na té schůzce se dohodneme operativně. Já jsem do této minuty neměl informaci, že konkrétně ve čtvrtek Národní rada osob se zdravotním postižením předloží ten návrh, ke kterému já jsem vyzval. Já jsem na to jednání připraven.

Host (Václav Krása):
Já jsem to panu ministrovi dneska psal, asi to ještě nedostal do ruky, odpoledne jsem mu dával tuto informaci.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Příští týden budeme bedlivě sledovat i my tady v˙Radiožurnálu, jestli se schůzka uskuteční. V˙tuto chvíli se loučím s˙ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem a taky s˙předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou. Pánové, přeji hezký zbytek dne.

Host (Václav Krása):
Na shledanou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkný večer.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox