Jaromír Drábek: Zaměřit se na rodiče, jejichž děti nechodí do školy, hodlá nový ministr práce a sociálních věcí (Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, v rozhovoru pro Radiožurnál, hovořil o chystaných změnách v systému sociálních dávek a podmínek nároku na jejich pobírání, které by bylo možné vázat na povinnost rodičů, zajistit řádnou docházku svých dětí do škol a jejich výchovu.
Radiožurnál, 20. 7. 2010

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Přísnější metr na rodiče, kteří neposílají své děti do školy, chystá ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Přijít by mohli o sociální dávky. Docházku mají ministerstvu hlásit ředitelé škol. Nápad se nelíbí například šéfovi senátorského klubu sociální demokracie Petru Víchovi. Podle něj se tím nic neušetří a v důsledku by byly trestány děti, které mají na dávky nárok. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 jsem se zeptala, o jaké sociální dávky by hříšníci mohli přijít.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To je velmi široká otázka, protože těch dávek dnes je celá řada. My se budeme snažit o to, abychom postupně zavedli do legislativy tento parametr u všech sociálních dávek, které se týkají rodiny, ale s tím souvisí i dlouhodobá koncepce, kdy chceme výrazně zúžit ten počet sociálních dávek a podpor, protože dnešní systém je nepřehledný a neefektivní jak z pohledu státu, tak ale i z pohledu klientů. Takže ruku v ruce by mělo jít i zjednodušování a zpřehledňování sociálních dávek tak, aby pro klienty byly dosažitelnější a přehlednější.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A pak, pokud by tedy došlo i k tomuto zpřehlednění, by se mohlo stát, že rodiče, kteří nedbají na pravidelnou docházku svých dětí, tak že by mohli přijít o sociální dávky úplně?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Úplně určitě ne. Je to stejné, jako ve všech ostatních pomocích státu. Samozřejmě, je potřeba zajistit životní minimum i pro ty, kteří svoje povinnosti neplní, ale tak, jak to vyjadřuji, mělo by se skutečně jednat o životní minimum.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Tam je otázka, na kterou poukazují někteří kritici tohoto návrhu, zda by nejvíc neuškodilo opatření dětem, které mají nárok na podporu od státu.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já to vnímám opačně, já si myslím, že pokud budeme od těch rodičů požadovat, aby plnili svoje úkoly, to znamená, aby zajistili, že jejich děti chodí do školy, tak si myslím, že to je velmi dobrá motivace,a by toto ti rodiče vzali na zřetel a nemyslím si, že by se objevovaly případy, kdy někdo ztratí nárok na sociální pomoc státu jenom proto, že se nezodpovědně chová ve výchově svých dětí.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Například šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha upozorňuje, že toto opatření by nepřineslo do rozpočtu v podstatě žádné peníze. On tvrdí, že by se tím nic neušetřilo. Souhlasíte s tím?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
S tím naprosto souhlasím. Také motivací toho opatření není to, abychom ušetřili finanční prostředky, ale abychom motivovali rodiče k tomu, aby jejich děti dosáhly vzdělání takového, jaké si zaslouží. Aby prostě to nebylo tak, že stát vyplácí nějakou sociální pomoc, ale přitom ho nezajímá, zda v té rodině jsou předpoklady pro řádnou výchovu dětí.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Je už jasné, kdy by ta změna mohla začít platit?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak, my tu změnu pravděpodobně provedeme ve dvou fázích. V první fázi budeme chtít, aby bez změny legislativy ten žadatel o sociální podporu svým podpisem jednak ztvrdil to, že tu sociální dávku, nebo sociální pomoc od státu skutečně potřebuje a také aby svým podpisem stvrdil, že skutečně plní ty povinnosti, vzhledem k výchově dětí, to znamená, že jeho děti řádně navštěvují školu i bez té legislativní úpravy potom máme možnost kontrolou přímo v rodině zjistit, zda ty dávky jsou vypláceny oprávněně a až v druhém kroku bude přijato případné legislativní upřesnění těchto povinností.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
To by bylo zřejmě až od příštího roku.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To v každém případě. Je otázka, jestli ten legislativní proces budeme schopni ve všech těch krocích projít tak, aby to platilo už od prvního ledna. Ale tady není žádný tlak na to, aby takovéto podmínky museli platit konkrétně od prvního ledna, tedy je možné je zavést i o několik měsíců později. Ale já bych chtěl zdůraznit, že my přistoupíme k těm věcným krokům co nejdříve a to legislativní řešení bude probíhat paralelně s tím.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox