Jaromír Drábek: Otázky Václava Moravce (ČT 24)

Od Jaromír Drábek

Stávka odborů a důchodová reforma byly hlavními tématy diskuse mezi ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem a předsedou ČMKOS Jaroslavem Zavadilem v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT 24.
ČT 24, 5. 12. 2010

Moderátor – Václav Moravec
Vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních otázek na zpravodajské Čtyřiadvacítce. V jejím úvodu dokončíme diskuzi ministra práce a sociálních věcí místopředsedy TOP 09 Jaromíra Drábka a předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila. Předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila těší podpora středeční stávky ze strany učitelů a zaměstnanců škol. Například na Karvinsku se podle něj do stávky zapojí víc než 90 škol a 2 a půl tisíce kantorů a nepedagogických pracovníků. Do poloviny prosince chce ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek od koaličních partnerů připomínky k prvním změnám důchodového systému. Změny ve výpočtu výše penzí, které si vyžádal nález ústavního soudu sníží důchody 80% budoucích důchodců.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ta změna se týká pouze nově přiznávaných starobních důchodů od října příštího roku. A ta změna bude velmi pozvolná.

Moderátor – Václav Moravec
Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, ještě jednou vítejte na zpravodajské Čtyřiadvacítce a ještě jednou dobrý den pane ministře.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ještě jednou pěkné nedělní odpoledne.

Moderátor – Václav Moravec
A vítám ještě jednou i předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Dobrý den.

Moderátor – Václav Moravec
Který taky zůstává hostem Čtyřiadvacítky. Pokud byste měl reagovat na ono strašení a na ta prostěradla, o kterých mluvil Jaromír Drábek.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já bych nechtěl reagovat na prostěradla, to beru jako nadsázku, ale já bych reagoval na to strašení. My jsme ničím nestrašili, my jsme naopak od samého počátku vždycky tvrdili, že základ všech těch problémů, které teďko řeší tahle vláda, je v reformě Mirka Topolánka, mám na mysli v reformě, která proběhla v roce 2007, kde se nehorázným způsobem podřízly příjmy do státního rozpočtu České republiky, kdy se nehorázným způsobem oškubalo 70-75% lidí, k čemuž tady vám mohu dát několik tabulek a můžete se na to později podívat, kdo na té reformě nejvíc prodělá.

Moderátor – Václav Moravec
To dáváte mě nebo ministrovi?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ministr si to může samozřejmě zjistit taky nebo si to můžete potom.

Moderátor – Václav Moravec
To já mám zjištěno ale, promiňte proti tomu už se konal ten protest.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já vím, ale teďko se budeme bavit o těch reformách a to má základ právě v těch věcech. Takže dám konkrétní případy, my sice tady zdravotnictví nemáme, ale pan premiér tady hovořil o zdravotnické reformě. Přece zdravotnická reforma nebo respektive to, co se ve zdravotnictví teď děje, že tam je mínus 10 miliard korun, má zase kořeny v tom rozhodnutí tehdejší vlády, tzn. že se zastrojovalo pojistné, že se neplatila, nevalorizovaly platby za státní pojištěnce, proti tomu naproti nesmyslně se zvedla cenová politika léků, takže ty zdravotní pojišťovny se dostaly do dvou problémů a vlastně z toho vzniknul ten deficit těch 10 miliard korun. 10 miliard korun, které se dneska přednáší v tom návrhu zákona 48, který byl nazván a já nevím, kdo na to přišel, pan ministr Heger se pak nakonec za to částečně omluvil na tripartitě, protože žádná technická novela zákona 48 to není. To je závažný zásah do zdravotnického systému a proto teda také se o tom bude dál debatovat, já jsem rád, že se prodloužila lhůta o jeden měsíc.

Moderátor – Václav Moravec
Pane předsedo, vy právě říkáte, nejdřív stávka měla být protestem proti škrtům, desetiprocentního objemu platů ve státní a veřejné sféře, teď k tomu přidáváte i zdravotnictví nebo přidali jste před několika týdny, když se znovu obrátím na Janu Hamanovou, dalšího hosta otázek, ředitelku výzkumu SC&C. My jsme se a ukazoval jsem to v hodině první, na základě vašeho výzkumu dozvěděli, že většina lidí středeční protest podporuje. Dokonce by měla nadpoloviční většina populace pochopení pro generální stávku, pokud by ji odbory vyhlásily. Které skupiny obyvatel Česka protesty odborů podporují včetně té generální stávky?

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
Tak je to asi předpokládatelné, levicový voliči v tomto případě jsou výrazně častěji pro tu stávku, tzn. sympatizanti ČSSD, sympatizanti KSČM, naopak proti stávce jsou pravicový voliči, nejčastěji generace 30 až 44 let, tzn. taková ta mladší střední generace, k nim se přidávají podnikatelé a živnostníci, což je asi pochopitelné v této věci, protože se jedná především o tu státní a veřejnou sféru. Na druhou stranu jsme zaznamenali, že nejčastěji se té stávky zúčastní nebo deklarují to alespoň lidé s vysokoškolským vzděláním, což by se mohlo trošku zdát, že jde proti tomu, co jsem teď říkala, ale musíme si uvědomit, koho se ta chystaná stávka jakoby nejvíce týká a ve státní veřejné správě máme hodně lidí, které mají to vyšší vzdělání a proto se tomu ani není co divit.

Moderátor – Václav Moravec
Jano, vaše společnost v tom sociologickém šetření pro dnešní otázky zjišťovala i názor veřejnosti na schopnost českých odborů zastupovat zájmy zaměstnanců, teď se můžeme podívat na výsledek, jak to dopadlo. Dotázaní z našeho výzkumu měli šanci ohodnotit schopnost odborů v České republice zastupovat zaměstnanecké zájmy na 10ti bodové škále. Začíná to tou červenou, tedy nedokáží to až po 10, dokáží to. Sami vidíte, že podle známkování hájení zaměstnaneckých zájmů jde v Česku podprůměrně. Na škále od té 0-10 získávají hodnotu 4,5, znovu se tedy obracím na Janu Hamanovou. Které části populace dávají odborům lepší známku a které naopak tvrdí, že české odbory příliš nehájí zaměstnanecké zájmy, že toho nejsou schopny.

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
Tak lepší známku dávají členové odborů, není to sice nějaký dramatický rozdíl, ale dostáváme se už alespoň na ten průměr, nad těch 5 bodů, častěji také kladně hodnotí práci odborů ženy a kupodivu mladá generace 18-29 let, tam to možná může být způsobeno tím, že ještě s nim nemají jaksi tolik zkušeností, ale myslím si, že to velmi silná korelace s tím jak jsme se předtím povídali o tom, jestli jsou kladné nebo jaksi záporné názory na práci odborů, protože spousta lidí si myslí, že odbory jsou slabé, eventuelně zbytečné ve srovnání s minulostí, že už prostě nedokáží to, co byla jejich práce. Možná to také souvisí s určitou image odborů, která možná není úplně jednoznačná, jakoby se úplně přesně neví, jaká je role odborů ve společnosti, není to úplně jednoznačně definováno, možná pro většinu populace.

Moderátor – Václav Moravec
Říká v tuto chvíli socioložka, ředitelka výzkumu společnosti SC&C, Jana Hamanová, za kterou se ještě vypravíme. Pane předsedo, kolik tedy, když říkáte, že vám sice ubírají, ubývají členové odboru, ale zároveň přibývají organizace, základní organizace. Jak velký příbytek to tedy je, ten nárůst počtu organizací.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Objektivně řečeno celkově je pokles, to je potřeba říct, ale vedle toho je právě ten jev, který jsem pojmenoval a to znamená, že skutečně dochází k nárůstu několika stovek organizací, v některých těch odvětvích, ať už to je Kovoart, ať už to jsou další odvětví a tam samozřejmě právě podle našeho názoru vlivem toho, jakým způsobem se teď v téhle fázi a teď nemyslím teď, ale už řadu měsíců, odbory profilují a co vlastně odbory namítají vůči vládním politikám, s jakými stanovisky přicházejí, protože já se domnívám, že my máme poměrně velmi přesné analýzy a že na základě těch analýz jsme schopni víceméně nechci říct konkurovat státnímu aparátu, ale určitě jsme schopni dávat lepší prognózy v mnoha případech, když si vezmu jenom růst HDP v několika letech, které proběhly, tak jsme měli nejlepší.

Moderátor – Václav Moravec
Není to tím, že vám zkrátka vycházeli ty pesimistické odhady.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ne, já si myslím, že to je naprosto profesionální práce našich makroekonomů a že není ničím ovlivněna, to je důležité. Já si myslím, že my nemusíme být nikým ovlivňovány a proto naše prognózy jsou přesnější.

Moderátor – Václav Moravec
Po vyhlášení stávky zaměstnanců státní a veřejné sféry jste vy dva mezi sebou vedli spor o to, zda ta stávka středeční je v mezích zákona nebo není. Podle analýzy pracovněprávního týmu advokátní kanceláře Ambruz & Dark je tato stávka v mezích zákona. Stát by ale měl do budoucna podle právníků upravit pravidla v zákonech, aby všichni, nejenom stávkující, ale i zaměstnavatelé, kterých se ta stávka dotkne, věděli, jakým způsobem mají postupovat. Uvažujete pane ministře, že by jste v těch následujících 4 letech předkládal nějaké takové právní změny.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, považuji tento názor za správný, nicméně to je záležitost skutečně hluboké diskuze, je otázka, jestli například odbory a pan předseda se teď směje, by byly ochotné vůbec diskutovat o nějakém takovém vymezení. Já si myslím, že to vymezení ustavuje skutečně velmi vágní a skutečně jsou různé právní názory na to, nakolik je legitimní stávka, která se neopírá o zákon o kolektivním vyjednávání. Já nechci tu situaci v žádném případě nijak vyhrocovat a strašit. Od toho tady jsou jiní.

Moderátor – Václav Moravec
Abyste také neměl to své bílé prostěradlo.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Abych se nemusel připojit k tomu bílému prostěradlu, nicméně myslím si, že dlouhodobě, v dlouhodobém horizontu že by bylo vhodné, aby všechny typy stávek, pokud mají být prohlášeny za legální, tak aby tak jak říká ústava, aby byly opřeny o prováděcí zákon.

Moderátor – Václav Moravec
Jste připraven na to, že v příštím roce, když už dnes, kdyby odbory vyhlásily tu generální stávku, tak by měla podporu 54% populace.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Dnes, možná by už byla větší. Já předpokládám, že bude větší.

Moderátor – Václav Moravec
A vy kalkulujete s generální stávkou?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
My kalkulujeme se vším, protože máme v lednu velké shromáždění zástupců základních organizací a ono se to bude týkat právě těch věcí, o kterých budeme hovořit, já jsem naznačil zdravotnictví, jsou tady malá důchodová reforma, velká důchodová reforma, zatím se s námi nikdo o tom nebavil, byť jsem nabízel už v srpnu premiérovi, že by bylo dobře se sejít na úrovni K9.

Moderátor – Václav Moravec
Premiér říká, že žádný premiér severozápadní Evropy se s odbory nebaví tak často jako on s vámi.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já znovu opakuji, že o takto důležitých reformách a bylo nám to přislíbeno, by jsme se bavit měli, protože tyto reformy jako důchodová se bude týkat celé populace.

Moderátor – Václav Moravec
Vy tedy v lednu budete, ano?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Tak já si myslím, že jsme zase u toho bílého prostěradla. Přece na 10. prosince, tedy na pátek, za necelý týden je svoláno jednání tripartity právě o důchodové reformě.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ano.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Takže není to pravda, že se s odbory nikdo nebaví a já jenom opravdu k tomu strašení. Prostě je to tak. Jestli dnes vyjadřuje pochopení a znovu zdůrazňuji toto slovo, nadpoloviční většina občanů, tak je to také proto, že odbory vyhrožují prostě něčím, co se v reálu prostě neděje a podívejme se jenom na ty transparenty z minulé demonstrace. Nechceme výpověď bez udání důvodů, nechceme snížení platů o 40%, přece nic z toho nikdy vláda nepředkládala a bohužel to často funguje podle toho standardního hesla, něco si vymyslíme a potom proti tomu naprosto razantně vystoupíme.

Moderátor – Václav Moravec
My budeme mluvit pánové, ne pane předsedo, promiňte, budeme bavit se za pár okamžiků o konkrétním kroku, o té malé tzv. penzijní reformě.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Přesně k tomu bych chtěl zamířit.

Moderátor – Václav Moravec
Takže k tomu zamíříte záhy, až vám dám slovo, ale ještě závěrečná otázka. Chápu to správně, že v lednu se bude rozhodovat o generální stávce?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
V lednu se bude rozhodovat o dalších krocích a z nich samozřejmě nevylučuji ani toto. Takhle bych to řekl, naprosto objektivně a tečka.

Moderátor – Václav Moravec
Penzijní reforma. Jedno z nejčastěji používaných sousloví, které se objevují na stránkách novin, používají ho odboráři v souvislosti se svými protesty i členové vlády. Premiér Petr Nečas považuje právě penzijní reformu za jeden z hlavních úkolů svého kabinetu. Ministr financí Miroslav Kalousek jde ještě dál. Pokud se Nečasova vláda neshodne na reformě důchodů, nemá podle Kalouska právo na další existenci. Čím častěji však členové vlády o reformě penzí mluví, tím více se zamlžuje to, s jakým návrhem vlastně přijdou. Premiér Petr Nečas chce mít jasno o uceleném návrhu reformy penzí do poloviny příštího roku. Ještě předtím se však Nečasova vláda musí vypořádat s nálezem ústavního soudu. Ten v dubnu konstatoval, že české důchody jsou příliš rovnostářské a diskriminují lidi s vyššími platy. Celý systém se podle rozhodnutí ústavního soudu musí změnit do začátku října příštího roku. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek proto sepsal návrh prvních úprav penzijního systému. Vyplývá z něj, že změny ve výpočtu výše důchodu sníží penze 80% budoucích důchodců. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, to bude až o 5% současného stavu méně. Lidem s platy nad 36 tisíc se důchody naopak zvýší.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí) 30.11.2010:
Ta změna se týká pouze nově přiznávaných starobních důchodů od října příštího roku a ta změna bude velmi pozvolná.

Moderátor – Václav Moravec
Ministr Drábek považuji reakci na rozhodnutí ústavního soudu za první krok k celkové reformě důchodů, která má vstoupit v platnost k 1. lednu 2013. Odvody na sociální pojistné se podle Drábkových představ mají snížit, nejdřív z 28 na 25%. V průběhu dalších dvou let o další dva procentní body. Tedy na 23%. Tyto peníze pak poputují na individuální penzijní účty do licencovaných penzijních společností.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí), 30.11.2010:
Počet penzijních společností bude předpokládám omezen, já sám jsem zastáncem toho, že by jich mělo být poměrně málo, řádově 5.

Moderátor – Václav Moravec
Penzijní společnosti by měly mít minimálně 4 investiční fondy, konzervativní, smíšený, dynamický a profil státních cenných papírů. Vedle toho by měl pro lidi, kteří si žádnou společnost nevyberou vzniknout veřejnoprávní fond, který by investoval do českých státních dluhopisů. Vyplácení naspořených peněz by mělo probíhat po dosažení 65 let věku, přes licencovanou pojišťovnu a to formou doživotních měsíčních výplat. Už dnes je zřejmé, že tyto změny se dotknou státní pokladny.

David Marek, hlavní ekonom, Patria finance, 30.11.2010:
Mluvíme o mnoha desítkách miliard korun, možná i vyšším v řádu, samozřejmě tyto peníze potom mohou chybět ve státním rozpočtu.

Moderátor – Václav Moravec
Povinné odvody do penzijních fondů by se podle návrhu ministra Drábka týkaly všech daňových poplatníků, kterým je méně než 40 let. Nad tuto věkovou hranici by si lidí spořili dobrovolně. Koaliční partneři se mají k návrhu reformy vyjádřit do poloviny prosince. Názor chce ministr Drábek i od opoziční sociální demokracie.

Bohuslav Sobotka /ČSSD/, úřadující předseda strany, 30.11.2010:
Je zajímavé, že před volbami nikdo z představitelů vládní koalice nehovořil o povinném spoření do soukromých důchodových fondů.

Moderátor – Václav Moravec
Součástí plánované penzijní reformy, je také urychlení zvyšování důchodového věku u žen, ze čtyř na 6 měsíců po roce 2015. Rychleji se tak mají dostat na úroveň mužů. Tuto část důchodové reformy chce, ale ministerstvo práce a sociálních věcí prosadit už v rámci schvalování zákona o řešení nálezu Ústavního soudu. Jak byla řeč 10. prosince má právě tripartita probírat i tento návrh ministra Jaromíra Drábka. Pane předsedo Zavadile, tušíte už jako odbory, co řeknete na tripartitě a jaké jsou první připomínky či korekce toho návrhu, který představil ministr práce a sociálních věcí?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Tak já bych napřed něco k tomu legislativnímu procesu. Byli jsme to my, kteří na předsednictvu, na posledním předsednictvu požádali o to, aby se důchodová reforma dostala na jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody. To je první poznámka. Nevím a nechci spekulovat o tom, jestli by se to tam dostalo, kdybychom o to nepožádali. Druhá poznámka ve středu jsme dostali několik variant, z nichž teda jedna byla jakoby „podržená“. A v pátek jsme dostali už legislativní návrh, respektive teda v paragrafovaném znění. A nám se zdá nefér, že máme teda 10. se bavit o různých variantách, protože jakoby už teda ta varianta byla jasná. A to jsem zvědavý, co bude pan ministr, na to řekne.

Moderátor – Václav Moravec
Počkejte, když pan ministr říká, že to je základní varianta?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
No dobře, ale proč tam teda je 5 těch variant? My se nedomníváme, že teda se máme bavit jenom o jedné variantě. My se domníváme

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Odpověď je naprosto jednoduchá. Stačí se podívat do legislativních pravidel vlády. Je potřeba zpracovat alternativní řešení, ty porovnat a vybrat to nejvhodnější. A my jsme vám předložili kompletní materiál, tak abyste měli maximum informací. Tzn., kromě té základní varianty, což si myslím, že je profesionální a férové, jsme vám předložili i ty další varianty, které jsou spočítané, abyste si mohli porovnat, jaké jsou výhody a nevýhody těch jednotlivých variant a abychom se potom mohli seriozně bavit o tom, která ta varianta a proč ta základní varianta je nejvhodnější. Zda

Moderátor – Václav Moravec
No počkejte, ale když

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Zda, v těch ostatních variantách

Moderátor – Václav Moravec
Když odbory řeknou: „Ano, ale nám se líbí jedna z těch dalších čtyř, které vy jste neoznačili za základní, protože by mohla být dobrá, pokud se dopracuje,“ tak vy si bezesporu budete asi trvat na základní a opět to bude dialog

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Není pravda, pokud by ty argumenty byly tak zřetelné, aby bylo možné změnit, vybrat za základní variantu jinou, tak potom přepis toho legislativního záznamu, tzn., to zachycení v jednotlivých parametrech, protože se to týká skutečně jednotlivých parametrů. To už je skutečně záležitost několika málo dnů. V tom není žádný problém.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já bych byl nerad, aby

Moderátor – Václav Moravec
A samotné ty výhrady, protože teď jsme slyšeli v příspěvku, respektive slyšeli jsme, co obsahuje ta základní varianta. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, ji představil. Dodejme, že nejde o úplnou penzijní reformu, protože jde o ten první krok reakce nález na Ústavní soud.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
No, tak samozřejmě, ještě se zastavím u toho náletu Ústavního soudu. Tam je potřeba si říci, že ten Ústavní soud neřekl, a to pan ministr musí potvrdit, že by se mělo 85% snížit jaksi náhradový poměr, to neřekl. Víceméně namítal, že došlo k tomu, mezi řádky se to dá vyčíst, že došlo k tomu zastropování na 6násobek Fischerovo vládou. Takže my se domníváme, že není potřeba udělat to, co já mám tady namalováno. Protože když se podíváte na tenhle ten graf, tak vlastně já nevím, jestli to snímáte barevně, předpokládám, že jo. Tak ta červená křivka

Moderátor – Václav Moravec
Jsme barevná televize, pane předsedo, ano.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Tak ta červená křivka znamená vlastně, že těch 85% lidí a teď tady není zvýrazněn přesně ten náhradový poměr, dostane méně peněz. A tady

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
To je úplně špatně.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
A tady v té dobře, já říkám, že co jsme si my vykalkulovali, takže tady ten závěr těch zhruba asi 15% lidí teda nedostane přidáno. A my si nemyslíme, že se touhle cestou dá jít.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
To je právě jedna z těch variant, kterou preferuji a o tom chci, abychom v pátek vedli diskuzi. Pokud se přikloníte raději k variantě, že budou, že to zasáhne ty důchodce, kteří mají nejnižší příjmy, tak samozřejmě já ty argumenty budu vnímat. Nicméně, já nejsem přesvědčen, že bychom tu úpravu výpočtů měli udělat, tak aby to zasáhlo důchodce s nejnižšími příjmy. Pokud řeknete, a to se dá očekávat, že budete preferovat variantu, kde se nikomu ten výpočtový budoucí důchod nesníží, tak já na to řeknu, že to bude stát více, než 30 mld. ze státního rozpočtu a v tuto chvíli státní rozpočet na takový výdaj nemá. A pak je tam řada dalších kompromisních variant, kde ta křivka výpočtu je různě zalomená. O tom samozřejmě je možné diskutovat.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Víte, proč na ně nemá, pane ministře? Samozřejmě bychom preferovali tu variantu, o které vy hovoříte, ale nemá na ni proto, že za dva roky jste 6x snížili sociální odvody, sociální pojištění. Mimo jiné

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem za dva roky nic nesnížil. Poslední dva roky se sociální pojištění snižovalo jenom jednou a to krátkodobě

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Od roku 2008

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
A to krátkodobé snížení už je dávno za námi a v tuto chvíli za rok 2010 je předpokládaný deficit důchodového růstu 30 mld. korun. Tzn., já rozhodně nebudu navrhovat tak nezodpovědný krok, aby k tomuto deficitu se přidával ještě další.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ale pane ministře, nemáte pravdu. Od roku 2008 do roku 2010, došlo 6x ke snížení sociálnímu pojištění, zjistěte si to na vašem ministerstvu. To za prvé. Ta částka dělá 30

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Já odmítám odpovídat na takto emocionálně

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
No, tak ale pak teda si musím přiznat, že

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Tak řekněte konkrétní záležitost, o které mluvíte. Není to prostě pravda to, co říkáte.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Snížení odvodu sociálního pojištění kleslo od roku 2008 do roku 2010 celkem 6x. o tom se tady nechci hádat, to si řekneme na tripartitě. Ale tam je přesně těch 30 mld., o kterých vy hovoříte.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Tak je vyjmenujte, když jste přesvědčen o tom, že 6x, tak je vyjmenujte

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
No, tak já vám teďko nebudu říkat, který datum přesně bylo to sociální pojištění zastropováno, ale bylo. A bylo sníženo.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Dobře víte, že na rok 2010 i na rok 2011 je naopak zvýšený strop na sociální pojištění. Z původního čtyřnásobku na šestinásobek. Takže je to přesně opačně než říkáte.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
K tomu došlo, ano, k tomu došlo v roce 2009, ale celkově, vždyť si pamatujete, že i ty návrhy, které dával NERV, které se zaplať Pán Bůh, neuskutečnily, protože by šlo o dalších 18 mld. Další snížení sociálního pojištění, teď navrhujete do důchodového systému zase o 5% snížit byť teda 3% a 2% opět

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Nemíchejme to dohromady, tzn., od roku 2009 na rok 2010 se zvýšila zátěž v sociálním pojištění, protože se zvýšily stropy ze čtyřnásobku na šestinásobek průměrné mzdy. Je to tak.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
To se stalo jednorázově, ale vedle toho bylo 5x dále sníženo odvody na sociální pojištění a v celkové výši to pak dělá v deficitu

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Takže to jednou z těch šesti bylo zvýšení, tak pojďme k těm dalším pěti.

Moderátor – Václav Moravec
Pane předsedo, vy tedy budete preferovat variantu, aby se stávajícím důchodcům, kteří půjdou do penze po prvním říjnu příštího roku, tak aby se jim vůbec nesáhlo na důchody a těm, kteří mají vyšší platy, tak aby se přidalo.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ano.

Moderátor – Václav Moravec
I s tím rizikem, že

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
I s tím rizikem, že to bude mít nárok na určitý

Moderátor – Václav Moravec
Že to bude 30 mld., jak propočítal

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Teď je otázka, jestli to bude 30 mld., to já teďko

Moderátor – Václav Moravec
To jsou propočty

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
To máte v těch pokladech

Moderátor – Václav Moravec
Ministerstva práce a sociálních věcí

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já jsem je zatím neviděl, že jo, takže, já jsem přijel ve čtvrtek ráno a v pátek odpoledne jsem dostal ten druhý legislativní návrh, kdy jsem tam už nebyl, takže to

Moderátor – Václav Moravec
Veřejnost považuje rychlé řešení reformy penzí za klíčové. I to vyplívá ze sociologického šetření agentury SC&C, které máme k dispozici, v rámci dnešních Otázek znovu se můžeme podívat na data. Jako nutnou označilo urychlenou přípravu důchodové reformy více než 80% dotázaných. 4 z 10 lidí, jak ostatně vidíte sami z toho grafu, ji považují za naprosto nezbytnou. Stejně velká část populace, jako spíše nutnou. Připomínám, že ten bleskový sociologický výzkum agentury SC&C pro dnešní Otázky se uskutečnil na reprezentativním vzorku víc, než 600 respondentů ve čtvrtek a v pátek. Statistická odchylka znovu plus/minus 2%. Po tři čtvrtě roce od zveřejnění nálezu ústavního soudu, o kterém se bavíme, že české důchody jsou příliš rovnostářské a diskriminují lidi s vyššími platy. Má tento názor také nadpoloviční podporu veřejnosti. Na straně rozhodnutí Ústavního soudu je tedy víc, než polovina populace. Vyšší důchod pro lidi, kteří víc odvádějí na sociálním pojištění to je přesvědčení 57% dotázaných občanů ČR. Nesouhlas vyjadřuje třetina lidí, přesně 34% a 9% dotázaných nemají na tuto věc názor. Znovu se ptám socioložky, ředitelky výzkumu agentury SC&C Jany Hamanové. Jano, tak výrazné jsou rozdíly, jak výrazné jsou rozdíly, jsou-li vůbec mezi jednotlivými věkovými vrstvami populace, když se ptáte na urychlenou přípravu té důchodové reformy.

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
Ta urychlená příprava důchodové reformy je zásadní pro tu mladší střední generaci. Tzn., věk 30 – 44 let, která se teď asi opravdu ocitá v takové nejistotě, že netuší, podle čeho a kdy půjde do důchodu. A jaký důchod jí bude vypočítán a zda tedy bude moci spoléhat jenom na státní důchod nebo se bude muset připojišťovat. Další takovou skupinou, která by ráda urychleně řešila tuto problematiku, to jsou živnostníci, podnikatelé a vidíme, že když se nám zvyšuje vzdělání toho daného občana, kterého se na to ptáme, tak také ta nutnost té penzijní reformy u něho stoupá. Takže když se podíváme na lidi s maturitou a vysokou školou, tak častěji by se přiklonili k tomu, aby se to řešení neodkládalo, aby se to začalo nějakým způsobem urychleně vyjednávat.

Moderátor – Václav Moravec
Liší se, Jano, výrazně názory veřejnosti na nezbytnost rychlého prosazení penzijní reformy, podle sympatií dotázaných k jednotlivým politickým stranám? Nebo to jde průřezově napříč stranami?

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
V tomto případě to jde průřezově, ta pravicová část populace je to trochu mírně více nakloněná tomu rychlejšímu řešení. Ale nejsou to žádné závratné rozdíly mezi těmito skupinami.

Moderátor – Václav Moravec
Názor Ústavního soudu, že české důchody jsou příliš rovnostářské a diskriminují lidi s vyššími platy, zveřejněný letos v dubnu připomínám, má nadpoloviční podporu veřejnosti. Jak výrazné jsou rozdíly mezi jednotlivými vrstvami populace v tom ohledu.

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
V tomto případě s tím nálezem Ústavního soudu nejčastěji souhlasí mladí lidé ve věku 18 – 29 let. A potom zase ten souhlas roste se vzděláním, čím vzdělanější člověk, tím častěji bude souhlasit s tím, aby ten důchod byl přímo úměrný tomu, kolik se odvádí do sociálního pojištění. A pravděpodobně je to logické, protože také lidé s vyšším vzděláním vydělávají větší peníze. Pokud jde o mzdy a také by si pravděpodobně představovali, aby ta životní úroveň po dovršení toho penzijního věku, byla jaksi přiměřená tomu na, co jsou zvyklí v té aktivní části svého života.

Moderátor – Václav Moravec
Říká pro tuto chvíli socioložka, ředitelka výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová. Pane ministře, vy jste tedy řekl, že ta varianta, kterou chtějí odbory, ke které se asi přikloní 10. na tripartitě, aby se nesahalo na platy, respektive na důchody, aby se nesnižovali těm, kteří jsou v té středně příjmové skupině, tedy těm 80% o nějakých 5%. Tak existuje něco, kde vy nehodláte slevit ze svého návrhu nebo opravdu budete vstřícný?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Já samozřejmě jdu do toho jednání, tak že to musí být jednání s jasnými argumenty, tak jak jsem řekl. Já jsem předložil vypočítané varianty. Myslím si, že pokrývají celé spektrum možných řešení nálezů Ústavního soudu. Z toho jednu překládám, jako základní, protože si myslím, že je z těch variant nejvhodnější. Nicméně tak, jak jsem řekl. Já jsem připraven o tom diskutovat. Nakonec to je záležitost potom rozhodnutí celé vlády, jaké legislativní řešení předloží PS, poté Senátu a poté prezidentu republiky. Já jenom v tuto chvíli musím říci, že si neumím představit, abychom dávali do toho důchodového účtu další peníze ze státního rozpočtu rovnou. A znovu jenom zopakuji, že už dnes

Moderátor – Václav Moravec
Ale co kdyby se tam dávali třeba z dividend ČEZu, tady jsme měli sliby vlády, že na penzijní reformu

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, ano, ano

Moderátor – Václav Moravec
Úpravy, jako tak

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, na penzijní reformu. Tzn., na rozjezd kapitálového pilíře a na transformační náklady spočívající v tom, že část toho dnešního odvodu do průběžného pilíře je potřeba přesměrovat do spořícího pilíře. Ale nemůže, ale těch peněz není možné přesunout tolik, aby bylo možné zafinancovat jednak rozjezd kapitálového pilíře, tedy toho spoření. A ještě navíc zvýšení peněz, které tečou do toho průběžného účtu. Tady prostě obě ty možnosti najednou není možné splnit. Tzn., pokud se ptáte

Moderátor – Václav Moravec
Kolik byste dohromady potřeboval, kdybyste měl splnit obě tyhle možnosti?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Když to řeknu úplně hrubými čísly, tak rozjezd toho spořícího pilíře znamená náklady přibližně kolem 50 mld. korun ročně.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
To souhlasí.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
A pokud bychom měli dodotovat průběžný pilíř, tak abychom

Moderátor – Václav Moravec
Těmi 30 mld.?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Přibližně 35 mld., tak jsme na 85. A to je příliš velký, příliš velká částka, než aby bylo realistické a zodpovědné ji navrhovat.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Tak a tady k tomu mám zásadní poznámku. My se domníváme, že je naprostý zločin jít do průběžného fondu, snižovat právě ty odvody ze sociálního od těch 3 + 2 a to se ještě nebavíme o tom, co tam v tom návrhu bylo, nevím, jestli to trvá dál, že by se mělo povinně spořit další 3%. Takže by to bylo o 8%, což už by nebylo 50, ale já nevím, jestli to tam je.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Není to tam, máte to od středy k dispozici, stačí si to přečíst.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ne, já vám znova opakuji, že jsem přijel ve čtvrtek ráno a že jsem neměl čas si tohle to přečíst. Ale jestli ten zásadní náš, zásadní naše námitka je v tom, že my zásadně nesouhlasíme s tím, aby se na ten průběžný fond sahalo. Protože to není jenom jednorázová částka, která se tam musí teda vyplácet. A pak v tom případě bychom se mohli bavit o tom, aby ten zásah do rozhodnutí Ústavního soudu nebyl tak drastický. Pak to prostě není problém.

Moderátor – Václav Moravec
Když to, ale teď, protože se ta debata velmi těžko odhlíží od toho, co je ještě rozhodnutí Ústavního soudu a co už jsou ty nové kroky. Snižování onoho sociálního pojištění

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
To jsou nové kroky.

Moderátor – Václav Moravec
To jsou nové kroky té komplexní penzijní reformy. Vy jste si pane ministře za to vysloužil kritiku i od sociologa Jana Kallera. Podíváme se na to, co Jan Keller napsal ve čtvrtek v deníku Právo, kdy psal o Drábkově křivce, citujme: „Chybějí v průběžném penzijním systému peníze, ministr Drábek tento deficit vyřeší jednoduše. Prostě dalších několik set miliard odebere. Ještě na jaře, doporučovala Bezděkova komise přilévat směrem od státu do soukromých penzijních fondů 3% důchodového pojistného ročně. Končí podzim a ministr Drábek už navrhuje začít na 3, postupně však ubírat státu 4 a pak 5%. Jako kdyby se obával, že deficit průběžného systému, penzijního systému je stále ještě příliš nízký“, napsal ve čtvrtek deníku Právo sociolog, profesor Jan Keller. Pane ministře, aby ta Drábkova křivka nezasekla ještě větší díru do toho penzijního systému, proč vůbec chcete snižovat ty odvody na sociálním pojištění nejdříve o 3 pak o další 2%, zkrátka o 5 celkově?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Tak musím říct, že ta argumentace pana profesora Kellera je trošku opačná, než jak je to ve skutečnosti. Je to tak, že naopak Bezděkova komise navrhovala velmi razantní snížení příspěvku do průběžného pilíře, a to až na 20 procent z dnešních 28 procent. A já už jsem to řekl v jedněch médiích, takový střelec…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
První varianta, prosím, první varianta.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Takový střelec… takový stř…

Moderátor – Václav Moravec
Ta nejextrémnější z pohledu odborů?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ano.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Takový střelec já skutečně nejsem. Navrhuji, aby ten celkový odvod na důchodové pojištění, aby zůstal stejný, to znamená aby těch 28 procent z vyměřovacího základu, které se dnes odvádějí na sociální pojištění, tak aby zůstal jako celek stejný na důchodové pojištění, abych to řekl přesněji, aby jenom z toho byla odebrána ta část, která se přesměruje do spořícího pilíře. Ten spořící pilíř je nutný. Pokud ten spořící pilíř nevytvoříme, tak ať si kdo chce co chce říká, tak to velmi výrazně poškodí dnešní třicátníky, protože prostě pokud spořící pilíř nevytvoříme, tak až oni budou odcházet do důchodu, tak budou mít důchod někde na úrovni těsně nad životním minimem. To je prostě naprosto nezbytný krok. Je to odpovědnost vůči budoucím generacím. Je velká škoda, že na rozdíl od jiných zemí jsme tento krok neudělali už před pěti nebo před osmi lety, a čím později ho uděláme, tím nezodpovědnější je to vůči dnešní mladé generaci.

Moderátor – Václav Moravec
Ono ty změny, které se týkají penzijního systému, se dotknou i posunu věkové hranice pro odchod do penze. My se znovu podíváme na data ze sociologického výzkumu agentury SC&C pro dnešní Otázky. I přesto, že v současné době chodí muži do důchodu až po šedesátém roku věku, existuje 10 % populace, která vidí optimální věk pro odchod na zasloužený odpočinek před touto hranicí. Tady se podívejte na data z bleskového průzkumu agentury SC&C pro dnešní Otázky. Šedesátiny jako nejlepší hranici pro odchod mužů do penze považuje devětatřicet procent dotázaných. V průměru je to ale dvaašedesát let, když se podíváme na všechny ty odpovědi. Hranici pětašedesáti let a výše uvádějí jen 4 % populace. Znovu připomínám – bleskový výzkum agentury SC&C pro dnešní Otázky se uskutečnil na vzorku více než šesti stovek respondentů v celé republice ve čtvrtek a v pátek. Statistická odchylka plus minus 2 %. Naposledy míříme za socioložkou, ředitelkou agentury SC&C Janou Hamanovou. Jano, jak se liší pohled jednotlivých skupin populace na hranici pro odchod mužů do důchodu?

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
Nejsou tam příliš výrazné rozdíly. Je z toho jenom patrná tendence, že čím starší bude člověk, tak tím si bude častěji myslet, že by se do důchodu mělo odcházet dříve. Asi to bude také tím, na co byli lidé dříve zvyklí, to znamená ta mladší generace je už více smířená s pozdějším odchodem do důchodu, také mírně je to vidět u vzdělanějších lidí, že se častěji jaksi smíří s tou hranicí nad 62, 63 let. Ale jak říkám, dramatické ty rozdíly nejsou. A pravděpodobně se jedná také o to, jakou životní zkušenost ti lidé mají, co vlastně vůbec plánují, že budou ve stáru dělat, do jaké míry je baví jejich práce. Všechny takovéhle věci, které s tím souvisí.

Moderátor – Václav Moravec
Přeji hezký zbytek neděle socioložce, ředitelce výzkumu společnosti SC&C Janě Hamanové. A děkuji za vaši účast v Otázkách.

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C:
Také děkuji.

Moderátor – Václav Moravec
Součástí té plánované penzijní reformy je také urychlení zvyšování důchodového věku u žen ze čtyř na šest měsíců po roce 2015. Rychleji se tak ženy mají dostat na úroveň mužů. To vám vadí, pane předsedo, nebo nevadí? Protože to by mělo být součástí už těch prvních změn v rámci té malé penzijní reformy v reakci na nález Ústavního soudu.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Samozřejmě pokud se týká žen, tak nám to vadí, protože ta jejich zatíženost o rodinu, o děti a tak dále, tak ta samozřejmě přináší pro ně dost negativ v tom společenském životě, takže to nám vadí. Ale já bych se chtěl dotknout ještě jedné věci, protože o tom jsme tady nemluvili, a sice my nezpochybňujeme jakousi transformaci těch současných fondů, které existují a kde je připraven dokonce transformační zákon na ty soukromo-kapitálové, to nezpochybňujeme. Myslíme si, že je potřeba se bavit ještě o jednom pilíři, o kterém jsme se už bavili někdy v roce 94, a to je zaměstnanecko-zaměstnavatelské připojištění, které jakoby teď odumřelo, my ho teda v tom svým scénáři samozřejmě máme, protože tam právě narážíme na to, že řada lidí, kteří se vlastně profilují v těch těžkých provozech, a ono už to dneska není jenom v těžkých provozech – huti, horníci a tak dále a tak dále, ale i zdravotní sestry -, tak se dostává do situace, kdy prostě do toho věku pětašedesáti let bude velmi obtížné, aby pracovali. A tady by měly být vytvořeny určité mechanismy pro to, aby mohli odejít do toho důchodu dřív a eliminovaly se ty dopady, které by způsobil předčasný odchod do důchodu právě těm zaměstnanecko-zaměstnavatelským připojištěním. Takže to je řada věcí, které je potřeba ještě otevřít. A znova zopakuji – na průběžný fond, prokristapána, nesahejte, protože tím zkomplikujete život nejenom státnímu rozpočtu, ale zkomplikujete život i řadě důchodců.

Moderátor – Václav Moravec
Pane ministře, počítáte s tím zaměstnanecko-zaměstnavatelským fondem nebo fondy, které by sloužily k tomu, o čem mluvil Jaroslav Zavadil?

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Je to jedna z alternativ. Já si myslím, že teď by bylo potřeba o tom minimálně půl hodiny diskutovat a říci argumenty na jedné straně. A na druhé straně je potřeba k tomu říct jednu zásadní věc – takzvaná jednoprofesní kariéra už je dneska nemyslitelná. To že, někdo se v mládí něčím vyučil a celou tu…

Moderátor – Václav Moravec
… ve stáří jako když to našel.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
… celou tu pracovní kariéru s tím jedním oborem vydrží až do konce, to už je dneska velmi menšinová záležitost, a je potřeba, je potřeba to jasně přiznat a podle toho je také potřeba provádět aktivní politiku zaměstnanosti, práci ve vzdělávání, průběžné vzdělávání, protože to jsou záležitosti, které jsou velmi důležité. A není jediný recept – to jsou zaměstnavatelsko-zaměstnanecké fondy. Já jsem tím jenom chtěl ukázat, že ten problém je mnohem složitější a že je potřeba se na něj podívat jako na celek a nevytrhovat z toho jednu jedinou záležitost.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já jsem to taky doplnil. A jak chcete používat aktivní politiku zaměstnanosti, když pokud vím, tak jste tam snížili o 60 % finančních prostředků a opět i tady…

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ale tak teď už…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Nechci se teďko dostat na bázi úřadu práce, ale prostě to je jeden krok za druhým, který…

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Myslím si, že je zase čas vytáhnout bílé prostěradlo.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ne, ne, ne, to není potřeba.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Prostě to tak není. Přece to je… vytrhujete jednu položku ze státního rozpočtu a nedíváte se na to, že řada těch aktivit…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Vy mluvíte o APZce.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
… že řada těch aktivit, které jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti, tak jsou placené z jiných zdrojů, z evropských fondů…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ty dlouho nebudou.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ale proč vytrhujete zase jednu věc z kontextu, a tím pádem dáváte na nástěnku něco, co prostě není pravda? Když se to řekne takto vytrženě, tak to vypadá jako razantní číslo, ale prostě v kontextu to není pravda.

Moderátor – Václav Moravec
Je zjevné, že dál budete v těch následujících týdnech a měsících hosty Otázek, protože budeme probírat i další témata, jako změny zákoníku práce, a nejen tedy…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Jestli můžu mít poznámku poslední… Já bych chtěl skutečně vyzvat teď nejenom pana ministra, ale i média – o těchto věcech, jako jsou důchodové reformy, by se nemělo debatovat jenom v této úrovni. Mělo by se debatovat v kulatých stolech, kde by byli experti, kde by se jasně říkaly názory jednotlivých skupin, aby si z toho ten občan taky vybral určitý… určitou představu, protože mně tady… já to cítím jako dluh médií. Teď nemyslím na vás, ale teď myslím obecně. Čtyřiadvacítka, dvojka – to jsou přece pořady, kde by se o těchto věcech mělo dlouhodobě hovořit, aby ta společnost měla jaký si pocit, že je taky vtažena do toho procesu. A mně to připadá, že bohužel teda toto média zatím nedělají a odehrává se to tak jako na rychlých debatách, kde se velmi obtížně v tom ten posluchač nebo ten divák orientuje, a tyto reformy vyžadují toto.

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, já jsem pro, ale je potřeba předkládat argumenty, které jsou pravdivé a relevantní.

Moderátor – Václav Moravec
Počítejte s tím…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Z obou stran, to s tebou… to s vámi souhlasím.

Moderátor – Václav Moravec
Vy si tykáte normálně?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Ne, ne, ne, ne.

Moderátor – Václav Moravec
Ne, že jste…

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
To jsem ujel teda…

Moderátor – Václav Moravec
Že jste tyknul tady ministrovi práce a sociálních věcí.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
On to vzal.

Moderátor – Václav Moravec
V každém případě počítejte s tím, že v lednu se možná u velké debaty, kterou bychom třeba dvouhodinovou věnovali penzijní reformě, tak že se ještě dál budeme potkávat. Děkuji ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi a děkuji i předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:
Já vám taky děkuji a všechny vyzývám osmého na stávku.

Moderátor – Václav Moravec
Ne, ne, ne, už si nedělejte…

Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí):
Děkuji za pozvání, pěkné odpoledne.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox