Jaromír Drábek: Změna v koncepci rodičovské dovolené (ČT 2)

Od Jaromír Drábek

O změnách v koncepci rodičovské dovolené či výše peněžité pomoci v mateřství anebo také o osudu tzv. otcovské dovolené společně diskutovali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a prezidentka Sítě mateřských center Rút Kolínská na ČT 2.
ČT 2, 23. 7. 2010

Moderátor
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, vítejte ve studiu komentovaných Událostí, dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor
Pane ministře, když se rodiče rozhodnou změnit délku rodičovské, když se tedy rozhodnou pro tu jinou variantu už v průběhu jejího čerpání, bude se za to něco platit? Mluví se o nějakých mírných doplatcích nebo náhradě.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jde o to, že pokud se někdo rozhodne z té původní rychlejší varianty přejít do té pomalejší varianty, tak to vlastně znamená, že v tu chvíli změny vyčerpal více, než kolik by byl jeho nárok, kdyby si původně zvolil tu delší variantu, takže tam prostě bude muset vrátit ten přeplatek, který by odpovídal té zvolené variantě. To znamená, že pokud někdo například bude čerpat tu dvouletou mateřskou dovolenou, další mateřskou dovolenou a po prvním roce čerpání se rozhodne, že přejde do toho volnějšího tempa, no tak samozřejmě bude muset vrátit ty peníze, které jsou nad hranicí toho, co by měl dostávat kdyby tu volbu už udělal na začátku.

Moderátor
Nebude to příliš administrativně náročné?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já doufám, že ne, nicméně pro mě ta možnost volby pro možnost přechodu z jednoho druhu čerpání do druhého je ne tolik zásadní, tak jak poslouchám od rodičů jejich zkušenosti, že si myslím, že to stojí i za tu trochu zvýšené administrativy s tím případným vrácením přeplatku.

Moderátor
O kolik přesně se sníží příspěvek té nejdelší čtyřleté varianty, teď je to 3800 korun měsíčně?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak jak bylo řečeno v tom příspěvku, tam se jedná o stokoruny, nám jde o to, aby ta celková vyplacená suma byla stejná jako u těch ostatních variant. Nicméně vy víte, že v té čtyřleté variantě jsou dvě výše příspěvku, po určité době se ten příspěvek snižuje, takže musíme ještě přesně dopočítat ta čísla v té první fázi a v té druhé fázi.

Moderátor
Nově budou moct o dvouletou rodičovskou žádat všechny matky nebo otcové, nejen ti s největšími příjmy. Příspěvek se bude vyměřovat podle výše mzdy nebo všichni dostanou stejně těch 11400?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tam platí ta částka 11400 korun, ale bude tam jeden limit, jedno omezení, že nikdy nebude moci být ten příspěvek státu vyšší než předchozí čistý výdělek, aby prostě nenastala taková situace, že někdo bude na té další mateřské dovolené mít větší příjem, než měl předtím, když pracoval. To by nebylo správné.

Moderátor
Pak ale nebude ten celkový balík mateřské a rodičovské pro všechny stejné, za dva roky rodič s nižším příjmem a tedy s nižším příspěvkem vyčerpá míň, než ten s vyššími příjmy?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano. V tomto ohledu bude výjimka, ale bude to samozřejmě na volbě toho rodiče, aby si zvážil, zda chce vstoupit do té dvouleté mateřské nebo do té tříleté a bude to prostě jeho výběr. Bude samozřejmě znát předem ty částky, které obdrží v jednotlivých druzích čerpání další mateřské dovolené.

Moderátor
Takže to nepovažujete za nefér?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že je to mnohem méně nefér, než ten dnešní stav, kdy si dvouletou mateřskou dovolenou nemohou zvolit někteří rodiče jenom proto, že třeba nedosahují o stokoruny toho předepsaného příjmu.

Moderátor
Z Brna se k nám teď připojí zakladatelka mateřských center Rut Kolínská, dobrý večer.

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Dobrý večer.

Moderátor
Paní Kolínská, vy tu změnu, že si rodiče budou moci popřípadě měnit délku rodičovské už v běhu vítáte? Dělal ten stávající stav, kdy to měnit nešlo, rodičům nějaké velké potíže?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Tak já se přiznám, že nevím jak dalece byla ta rodičovská dovolená čerpána, ta kratší. Myslím si, že většina rodičů stejně nebo aspoň dvě třetiny rodičů stejně zůstávaly u té čtyřleté nebo tříleté rodičovské dovolené, ale ta možnost větší flexibility a toho střídání, když zjistíte, že to vaše dítě třeba není schopno jít ve dvou letech do jeslí nebo být hlídáno cizí paní, tak je to určitě pro ty rodiče šikovnější.

Moderátor
Pane ministře, peněžitá pomoc v mateřství se letos vrátila na loňskou úroveň a zpětně se doplatky začnou vyplácet od října. Ale kvůli mezeře v zákoně o doplatek za červen přijdou matky, které a to radši odcituji přesně: „Nastoupily na mateřskou před letošním červnem a jejichž nárok na mateřskou trvá i po tomto datu.“ Není toto nefér?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
My tu situaci řešíme, já v tuto chvíli ještě neumím říct výsledek, ale ten výsledek bychom měli mít během několika dnů nebo týdnů. Prostě máte pravdu, je to určitá mezera, která vznikla legislativní činností, ano, připadá mi to nefér, když mám odpovědět na vaši otázku, nicméně prostě tu situaci je potřeba nějakým způsobem vyřešit.

Moderátor
Takže ty matky nepřijdou o 2 až 4 tisíce za červen, tu mezeru se pokusíte vyřešit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to v tuto chvíli nechci slibovat, nicméně pokusíme se to vyřešit tak, aby to nebylo nefér.

Moderátor
Paní Kolínská, týká se to mnoha matek, máte o tom představu?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Představu nemám. Vím, že teď se rodí více dětí, než se rodilo dříve, ale jsem vlastně ráda, že jsem zaslechla od pana ministra, že i on to považuje za nefér, tak doufám, že se to vyřeší.

Moderátor
Pane ministře, znovu snižovat mateřskou o pětinu, jak to bylo podle Janotova úsporného balíčku, se nechystáte ani v dalších letech?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Koaliční shoda je jednoznačně na tom, že s výší peněžité pomoci v mateřství se hýbat nebude..

Moderátor
Jak dlouho?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
.. Kromě té drobné úpravy při čtyřletém čerpání. Jak dlouho? Tak dlouho, dokud bude platit koaliční dohoda. Ta koaliční dohoda je uzavřena na jedno funkční období, to znamená na 4 roky.

Moderátor
Žádné výjimky tam nejsou, žádné chytáky?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Žádné chytáky v koaliční dohodě nejsou.

Moderátor
Ani rodičovský příspěvek, jeho výše se tedy plošně snižovat nebude, jak jste plánovali, takže ta 100% mateřská bez rodičovského definitivně padla, rozumím tomu dobře?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nic takového, nakonec se mohou všichni podívat, nic takového v koaliční dohodě není, ani nic takového nepřipravuji do programového prohlášení.

Moderátor
Slibovaná týdenní otcovská nebude, přijít by mohla zhruba na půl miliardy ročně, to přece není až zas tak moc?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To není až tak moc, jenže v současné době, kdy musíme škrtat sociální pomoc v řadě oblastí a někdy je to velmi bolestivé, tak si myslím, že zavádět další pomoc, další podporu by bylo a teď použiji znovu to slovo, které už tady padlo několikrát, by bylo nefér vůči těm, kteří dnes tu pomoc skutečně potřebují. My v tuto chvíli prostě nebudeme zvyšovat ten standard, ve chvíli, kdy na to budou rozpočtové prostředky, tak si myslím, že bude jednoznačná shoda na tom, že můžeme k takovému kroku přistoupit.

Moderátor
A dovedl byste si třeba představit nebo odhadnout, kdy by to mohlo být, kdy tedy budou prostředky na to, aby ten slib mohl být splněn?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že je reálné, že za dva nebo za tři roky bychom se mohli pustit do diskuse, zda peníze na tento účel věnovat či zda je potřeba ty peníze věnovat v sociální oblasti na něco jiného.

Moderátor
Paní Kolínská, přivítala byste otcovskou dřív?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Já myslím, že určitě, my jsme se o to snažili už s panem Nečasem, aby otcovská dovolená byla a je hrozná škoda, že vlastně pro to není pochopení. Myslím si, že by se dalo leckde ušetřit, aby to bylo možné, není to mnoho peněz.

Moderátor
Tak nedalo by se někde ušetřit, aby otcovská mohla být, ta týdenní otcovská dovolená po narození dítěte?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tady přece nejde o pochopení, to myslím si, že všichni chápeme a všichni tu myšlenku podporujeme, ale my jsme se přece shodli na tom, že nechceme například zabrzdit výplatu důchodů, respektive valorizaci důchodů, že příští rok budou valorizovány důchody. Nechceme nějakým výrazným způsobem škrtat v sociální síti státu. Ano, já jsem jasně vyhlásil, že chci, aby ta pomoc byla mnohem více směřována, aby bylo mnohem více kontrolováno, že sociální síť slouží opravdu těm, kteří ji potřebují. Ale v tuto chvíli skutečně, když musíme škrtat v jednotlivých položkách, tak zavádět novou položku si myslím, že by bylo nezodpovědné a že to musí všichni pochopit.

Moderátor
Paní Kolínská, otcové se zapojují do mateřských center, podle vás by se rádi ve větším zapojili právě i do péče o ty malé, úplně nejmenší děti?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Já si myslím, že dnešní otcové se opravdu zapojují jak do činnosti mateřských center, tak i více do rodin, my se o to snažíme naší kampaní Táta dneska frčí a věřím tomu, že ta motivace mít možnost týdenní dovolené, že by jim to ještě více pomohlo. A skutečně bych byla docela ráda, kdyby se podařilo dnešním představitelům vlády najít tu půlmiliardu, aby se to podařilo.

Moderátor
Takže na vládě táta nefrčí?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To tak není.

Moderátor
Jestli by se opravdu nedalo ušetřit půl miliardy?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že budu doporučovat všem zaměstnavatelům, aby umožnili čerpání týdne řádné dovolené zatím do té doby, než si stát bude moct dovolit tu dovolenou platit z jiných zdrojů.

Moderátor
Nebude ani plošné porodné. Řekněte, tak si TOP 09 představuje prorodinnou politiku nebo podle TOP 09 není taková politika potřeba?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, takto si představuje TOP 09 prorodinnou politiku, protože my máme za to, že dávky, které jsou vypláceny průběžně jsou mnohem důležitější, než jednorázová dávka, která navíc přichází několik týdnů po narození dítěte. To znamená ta dávka je zpětně, je administrativně poměrně náročná a skutečně si myslíme, že mnohem důležitější jsou ty dávky v průběhu prvních měsíců a prvních let věku dítěte.

Moderátor
Tam se ale pro rodiče nic nezvýší, takže jak se jim vlastně to chybějící porodné vykompenzuje?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, nezvýší, nevykompenzuje. Já jsem to tady už několikrát říkal, řeknu to znova, my v tuto chvíli musíme některé položky státní podpory škrtat a pokud musíme některé položky škrtat, tak například já dám ty dvě možnosti, buď budeme muset sáhnout do peněžité pomoci v mateřství anebo zrušíme anebo částečně omezíme jednu jednorázovou dávku. Já si myslím, že je mnohem odpovědnější omezit tu jednu jednorázovou dávku, než se snažit snižovat tu dávku, která zajišťuje příjmy té rodiny nebo toho dítěte po dobu těch prvních měsíců věku dítěte.

Moderátor
Mimochodem zruší se i pohřebné?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, pohřebné se zruší, ono i dnes to není plošná dávka, je tam řada různých omezení, ta omezení nejsou příliš přesvědčivě definována a já si myslím, že tohle je skutečně záležitost obcí a měst, aby v případě sociální potřebnosti těm, kteří žádají o pohřebné, aby jim pomohli.

Moderátor
Ano a zpět k porodnému, to tedy zůstane jen někomu, těm s nejnižšími příjmy. Paní Kolínská, bude porodné rodinám chybět nebo je to opravdu nesystémová dávka, bez které se většina obejde?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Tak samozřejmě každá koruna je dobrá, když člověk má dítě, ale souhlasím s panem ministrem, že je to jednorázová dávka. Na druhou stranu tady zrovna bych viděla, že když se někde ušetří, tak se může těm tatínkům na tu dovolenou přidat. Ale vím, že teda porodné pro ty sociálně nebo ekonomicky slabé rodiny určitě chybět bude a jinak věřím tomu, že nebudou-li tyto dávky, tak aspoň zůstane ta rodičovská.

Moderátor
Nešlo by z porodného ušetit na otcovskou dovolenou?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Znova. Je to poněkolikáté, prostě musíme škrtat.

Moderátor
Zkuste to jinak.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne. Já to nemůžu ani zkusit jinak, protože je to prostě pořád tentýž problém, my někde ty miliardy ušetřit musíme a zvolili jsme podle našeho názoru, podle mého osobního názoru to sociálně a rodinně nejšetrnější řešení. Samozřejmě, že můžeme diskutovat o tom, jestli to rozložení mělo být nějaké jiné, jestli jsme měli škrtat někde jinde a přidat někde jinde, já si myslím, že ten postup, který jsme navrhli a který dnes se vlastně vyjadřuje programovým prohlášením vlády a ten postup, který chceme v resortu práce a sociálních věcí zvolit, takže je skutečně ten nejšetrnější.

Moderátor
Paní Kolínská, co vůbec rodičům na mateřské a rodičovské dělá dnes největší problémy, myslím tedy v oblasti, kterou může vláda ovlivnit legislativně? Podpora částečným úvazkům, hlídání dětí a podobně.

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Tak já si myslím, že největší problém je právě to ono časté skloňované slaďování pracovního a rodinného života, protože myslím si, že by vláda mohla pobízet zaměstnavatele, aby víc nabízeli částečné úvazky, práci z domova, různé alternativní formy práce a pak samozřejmě v mnohých místech, ale to samozřejmě není záležitost vlády, ale obcí, ale možná by se nějaká motivace také našla i směrem od vlády, že někde není dost míst pro děti předškolního věku jak ve školkách, tak i v dalších zařízeních. Já bych očekávala, že ještě bude to, co bylo v tom původním Nečasově prorodinném balíčku, i ty možnosti péče o děti alternativními osobami nebo jinými osobami než rodičovskými nebo ta rodičovská vzájemná výpomoc. To si myslím, že chybí nejvíce.

Moderátor
Pane ministře, co tedy udělá vláda pro podporu částečných úvazků, částečný úvazek je pořád v Česku chudý příbuzný?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, v tuto chvíli máme připravenou variantu postupu, že bychom zvýhodnili částečné úvazky právě tam, kde se to týká malých dětí anebo péče o handicapované nebo o seniory, abychom alespoň částečně motivovali k uzavírání částečných úvazků. Já jsem byl odpůrcem toho, abychom plošně podporovali částečné úvazky, protože by to bylo velmi drahé řešení pro stát a navíc by tam byl velký prostor pro zneužívání, ale myslím si, že u těch malých dětí, u handicapovaných, u starších osob, tam že si to můžeme dovolit. Druhá věc, které se paní Kolínská dotkla, to jsou miniškolky a podobná zařízení a tam připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože to má v gesci živnostenský zákon, tak připravujeme řešení v této oblasti a já si myslím, že brzo dojdeme ke konkrétnímu výsledku, který budeme moci představit veřejnosti.

Moderátor
Paní Kolínská, vy jste před osmi lety Respektu řekla, že ženy na mateřské patří k postiženým, ohroženým skupinám, platí to stále?

Rut Kolínská, prezidentka, Síť mateřských center:
Částečně ano, pořád to není vyřešeno, ale nezáleží to tedy jenom na opatření, které učiní vláda, ale záleží to i na celkové atmosféře ve společnosti a právě si myslím, že kdyby vláda vyšla vstříc rodinám, matkám s dětmi daleko víc, tak by možná i ta společnost cítila, že rodina, matka s dítětem má velký význam pro tuto společnost.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox