Jaromír Drábek: Za nelegální práci musí hrozit vězení (LN)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v rozhovoru pro LN, hovořil o plánovaném zpřísnění kontrol mj. u dohod o provedení práce, které by měly mít písemnou podobu či důrazněji se zaměřit na zneužívání sociálních dávek nebo také více trestat práci načerno.
Lidové noviny, 31. 8. 2010

Trestat, trestat a zase trestat, a to i vězením. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka lze jedině tak výrazně omezit zneužívání sociálních dávek, ale také třeba práci načerno. Pomoci k tomu mají i častější a důslednější kontroly v terénu.

LN Objevily se spekulace, že uvažujete o zavedení „dětského pilíře“. Tedy že by bezdětní lidé a ti, kteří mají jen jednoho potomka, platili vyšší důchodové pojistné.

To v žádném případě. Chci ale zvýhodnit ty, kteří vychovali svoje děti. A zdůrazňuji vychovali. Jde mi o to, aby ti, kteří mají rodiče v důchodovém věku, měli možnost na úkor příspěvku do společného důchodového systému přispívat rodičům na důchod. Pokud někdo vychová kvalifikované, vzdělané a pracovité dítě, měl by to stát ocenit, protože to přináší finanční efekt pro všechny.

LN Říkáte vzdělané a pracovité lidi. Byla by výše odvodů závislá na výši vzdělání a počtu odpracovaných let?

Ne, šlo by o dvě procenta z vyměřovacího základu pro odvod důchodového pojištění. Takže by se výše odvíjela od příjmů.

LN Předpokládá se, že čím kvalifikovanější člověk, tím větší příjem, a tedy i větší příspěvek na důchod. Když jsme u pojistného, zvažuje se, že by se sociální i zdravotní pojištění platilo i z příjmů na dohodu o provedení práce. Tím by se dohody přiblížily smlouvám na dobu určitou…

To ano. Je to jedna z variant, netvrdím, že správná. Podle mne nemá dohoda o provedení práce zakládat účast na pojištění. Ale také by se měla používat jen na jednorázovou práci, což dnes neplatí. Buď jedno, nebo druhé se musí změnit. Vždycky je to něco za něco.

LN Stejně jako se u dopravních přestupků lidé vymlouvají na osobu blízkou, u dohod o provedení práce se vymlouvají na ústní podobu. Kvůli kontrolám navrhujete, aby dohody o provedení práce musely být písemné. Máte ale na takové kontroly dost lidí?

Nemáme. V tuto chvíli si ale nemůžeme dovolit navyšovat počty zaměstnanců. Je proto nutné restrukturalizovat zaměření jednotlivých agend, a to zejména u úřadů práce.

LN Navýšit počet lidí, kteří dělají kontroly na úkor jiných činností?

Na úkor zefektivnění jiných agend. Potřebujeme změnit poměr lidí, kteří evidují a kteří kontrolují. Kolik lidí bude potřeba na kontroly, zatím nedokážu říct. Navíc chceme spolupracovat i meziresortně.

LN Předpokládám, že s ministerstvem průmyslu a obchodu.

To určitě, chceme postupovat také v koordinaci se živnostenskými úřady a s ČOI.

LN Jaké budou sankce za nedodržení písemné dohody o provedení práce?

Vede se velký spor o to, zda by to měla být neplatnost právního úkonu. Tuto variantu osobně podporuji a navrhuji. Myslím si, že jiná cesta není. Ale máme k tomu připomínky, že písemná dohoda je pouze dokladem o úkonu a mělo by se na to pohlížet jako na nedodržení formy smlouvy.

LN Mnozí namítají, že by to bylo proti ochraně pracovníka. U zaměstnaneckých smluv sankce v podobě neplatnosti není.

Máte pravdu, ale na druhou stranu je to příliš velká díra pro nelegální zaměstnávání a po zvážení obou pohledů je pro mne fenomén nelegálního zaměstnávání natolik silný, že od tohoto návrhu nemohu ustoupit. Pokud se mě zeptáte za několik let, možná řeknu něco jiného.

LN Přál byste si, aby šlo trestně stíhat zaměstnavatele i zaměstnance?

Ano. Kdyby šlo jen o nedodržení formy, mohli bychom udělit zaměstnavateli ve správním řízení správní pokutu, navíc jen za porušení administrativní povinnosti. A to problém nevyřeší. A trestně je potřeba řešit i jiné oblasti. To, že za poslední týdny už máme dva rozsudky za zneužívání sociálních dávek, je pro mě velice důležité.

LN Ano, šest měsíců podmíněně.

To není přece málo.

LN Myslíte, že to má preventivní nebo nápravný charakter?

Velmi silný. Kdo zaměstná člověka, který má nebo měl šestiměsíční podmínku za podvod? Vy byste ho zaměstnala?

LN Ale spousta těch lidí pracovat nechce.

To je jiná věc. Tak až to udělají znova, půjdou sedět natvrdo.

LN A stát jim bude platit místo dávek pobyt ve vězení.

Takhle to nepodsouvejte, to bychom mohli říct rovnou, že je lepší netrestat trestné činy, protože stát by ušetřil. Má to sloužit i jako odstrašující efekt. Ti lidé si musí uvědomit, že to není jen hra s papírem, ale skutečný podvod. Všichni musí vědět, že se nesmí krást, když stát dává peníze potřebným. Stejně jako vědí, že se nemá krást v obchodech.

LN Když jsme u sociálních dávek, plánujete snížit příspěvek na péči v prvním stupni z dvou tisíc korun na osm stovek. Uvádíte, že to odpovídá skutečným nákladům. Jak jste na to přišli?

Existuje statistika, která říká, že takový člověk potřebuje měsíčně osm úkonů sociální služby, přičemž jeden je průměrně ohodnocený stokorunou. Vím, že je to nešťastná hra s průměry.

LN Chcete také, aby byla výplata sociálních dávek více vázaná na zajištění školní docházky dětí?

Ano, spolupracujeme na tom s ministerstvem školství. Existuje forma metodického pokynu, který ředitelům škol ukládá povinnost spolupracovat s Českou správou sociálního zabezpečení, respektive s našimi kontrolními orgány. Není to žádná převratná záležitost. Je pouze potřeba této možnosti důsledně využívat.

LN Takže by se informace o absenci dozvídaly příslušné orgány prakticky z třídních knih. Co vlastně znamená zajištění školní docházky? Jak často bude muset žák či student do školy chodit?

Ministerstvo školství by mělo řešit dnešní benevolenci pro omlouvání absence. Dnes dokážeme postihnout jen ty rodiče, kteří absenci dětem ani neomlouvají.

LN Tak jinak. Dá se vůbec říct, kolik procent docházky by muselo dítě splnit?

Nedá. Stanovit, že třeba padesát procent je v pořádku, ale 49 procent představuje problém, není možné. Navíc pokud je dítě skutečně nemocné, tak ať chybí, jak je potřeba. Jde nám o to, aby děti nezůstávaly doma a přitom byly zdravé. Proto je nutné zavést takové mechanismy, které zjistí skutečný stav.

LN Takže kontroly domácností?

Ano.

LN Vidíte problém v tom, že mohou absenci omlouvat rodiče?

No samozřejmě. Problém je, že u řady škol není omezení pro to, co mohou rodiče omluvit.

LN Měli by podle vás mít vůbec rodiče právo dítěti absenci omluvit?

Nechci říkat žádná razantní prohlášení. Pokud je dítěti dva dny nevolno, není potřeba hnát ho k doktorovi, aby se v čekárně nakazilo něčím vážnějším. Ale nepovažuji za možné, aby se několikatýdenní absence omlouvala rodiči bez toho, aniž by došlo k odbornému posouzení lékařem. Navíc zletilí studenti si mohou absenci omlouvat sami. Nechápu, jak je možné, že něco takového existuje. Souvisí to i s výchovou mladé generace. Ti lidé pak přijdou do zaměstnání a diví se, že tam jsou nějaké povinnosti, protože oni jsou ze střední školy zvyklí na to, že povinností příliš mnoho není.

LN Pokud by si ale zletilí studenti nemohli sami omlouvat absenci, pak by ji přece neměli omlouvat ani rodiče, protože plnoletí studenti si mohou omlouvat absenci na základě toho, že na ně z důvodu plnoletosti přechází tento nárok…

Můžeme se na to dívat z této stránky, pravda. Ale mně jde víc o věcnou stránku. Nastavíme-li pravidla, že se sám můžu určitým prohlášením vyvázat z nějaké odpovědnosti, tak je to špatný systém výchovy. Podle mne, a doufám, že i podle většiny lidí, je příprava na povolání rovnocenná výkonu povolání. Ten, kdo chodí do školy a stát mu na to dává úlevy, by měl mít přiměřená pravidla jako ten, kdo pracuje a také od státu požaduje určité úlevy.

LN Na druhou stranu ten, kdo pracuje, může požádat o dovolenou.

Když půjdeme takto do hloubky, tak ale učitel si v průběhu roku obvykle dovolenou vzít nemůže, když je nemocný. Buď je nemocný a má neschopenku, nebo učí. A u studentů by to mělo být stejné.

LN Takže by si studenti měli brát příklad z učitelů.

Ano, protože podobně jako učitelé mají prázdniny. V každém případě musíme řešit problém omlouvání absence i s ministerstvem zdravotnictví.

LN Proč?

Protože narážíme na problém, že praktičtí lékaři požadují úhradu za vystavení potvrzení pro studenty. Nelze požadovat po studentech, aby si hradili potvrzení o tom, že nemohou z důvodu nemoci navštěvovat školu.

LN Pokud se zachová omlouvání ze strany rodičů, pravděpodobně potrvá i omlouvání ze strany zletilých studentů. Mělo by tedy jít hlavně o kontroly. Jak ale zkontrolujete, zda studenta opravdu bolí břicho nebo třeba zda zvrací?

Je potřeba zvolit přiměřený postup. Dát volno ano, ale nemůžete mít zdravotní volno každý týden.

LN Takže omezit počet dní.

V nasčítaném měřítku ano, ale rozhodně nechci kolegovi Dobešovi zasahovat do jeho kompetencí.

LN Jaké budou postihy, když se zjistí, že zdravé dítě do školy nechodí?

Standardní způsob je snížení podpory na úroveň existenčního minima. Je otázka, jak řešit případnou legislativní úpravou možnosti dalších opatření, protože žadatel o dávku deklaruje, že bude plnit určité podmínky. Když je neplní, je otázka, zda ho nesankcionovat i jinak než prostým odebráním dávek. Ale to je zatím ve stadiu úvah.

LN O čem tedy uvažujete?

Například o pokutě nebo zvýšeném dohledu.

LN Není žádným tajemstvím, že se lidé neberou kvůli nárokům na dávky. Sám jste to v jednom rozhovoru přiznal. Tvrdíte, že se s tím dá něco dělat. Co?

Nepomůže nic jiného než přejít od papírové kontroly ke kontrole v terénu.

LN Ty se ale provádějí už teď.

Existuje řada kroků, které odbourají tento nešvar z 80 procent.

LN Například?

Pokud má někdo u přítelkyně přihlášenou doručovací adresu nebo na zvonku uvedené svoje jméno, těžko bude rozporovat, že tam bydlí.

LN To ale mnozí nemají. Někteří si prý u přítelkyně nechávají jen nezbytné množství osobních věcí, aby mohli tvrdit, že jsou na návštěvě. Ti asi budou patřit do těch procent, na která nepřijdete, že?

Asi ano. V každém systému je nějaké procento, které nelze postihnout. Důležité je, aby to bylo deset procent, ne devadesát.

LN Takže z devadesáti procent se vám podaří zneužívání dávek kvůli nesezdanosti potlačit?

Nechytejte mne za slovo. Neumím to odhadnout. Výborný výsledek bude, když se nám do dvou let podaří snížit počet případů na čtvrtinu. To bude obrovský úspěch.

LN Chcete všechno více kontrolovat. Například posudkových lékařů je ale 435, a jenom invalidních důchodců více než 450 tisíc. A to provádějí i kontroly v rámci nemocenské a další. Nové kvůli šetření přijímat nemůžete. Přesto, není jich málo?

Nebude, až jednotlivé typy dávek sjednotíme tak, aby se nestávalo, že jsou posudkoví lékaři přehlceni tím, že vystavují třeba tři posudky pro různé účely jedné osobě. Je to hlavní důvod, proč chceme dávky sjednotit.

LN Místo zvyšování firemních daní navrhujete, aby zaměstnavatel platil nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy o pět pracovních dní déle než dosud, a nově už nebude stát refundovat firmám polovinu těchto nákladů. Zároveň ale chcete zvážit jistá opatření, která by měla snížit dopady na malé podnikatele. Jaká konkrétní opatření máte na mysli?

Navrhuji, aby zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci, měli možnost se rozhodnout i pro variantu, díky níž by se jim polovina vyplacených náhrad mzdy refundovala. Na oplátku by byli zatíženi vyšší sazbou nemocenského pojištění.

LN Původně jste plánoval opatření pro podniky do deseti zaměstnanců. Proč se to číslo změnilo?

Chtěli jsme to umožnit podnikům, u kterých by například nemocnost v době chřipkové epidemie mohla ohrozit jejich solventnost. Po zvážení jsme došli k závěru, že ani dvanáct zaměstnanců neznamená, že k tomu dojít nemůže. Proto jsme se rozhodli zvýšit hranici na 25, což představuje hranici mezi malými a ostatními organizacemi.

LN Takových podniků je většina.

To ano. Co se ale týká počtu zaměstnanců, je to půl na půl.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox