Jaromír Drábek: pořad Fakta (Prima TV)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem v pořadu Fakta na Prima TV, kde hovořil o chystané novele zákoníku práce a plánovaném snížení platů státních zaměstnanců. Tématem diskuse byl také současný postoj odborových svazů proti navrhovaným změnám.
Prima TV, 24. 8. 2010

Moderátor
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí dnes ve studiu Fakt. Hezký podvečer, pane ministře. Zdá se mi, možná se mi to zdá špatně, že teď jste nejnenáviděnější figurou ze strany odborů v˙této zemi. Mýlím se nebo je to pravda?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý podvečer. Já doufám, že to tak není. Já doufám, že to jej jenom taková mediální taškařice ze strany odborů, protože já si myslím, že to, co oni v˙tuto chvíli, tak expresivně vyjadřují, tak je možná nějaké předpolí pro další jednání, ale já bych chtěl, aby ta komunikace probíhala opravdu férově a na základě věcných argumentů.

Moderátor
Co byste chtěl je jedna věc, pokud jde o tu mediální taškařici, což je druhá věc. V˙rámci ní si odbory s˙vámi nepokusily nějak jednat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale já jsem s˙obory jednal, nakonec jsme probrali i řadu věcí, které se týkají programového prohlášení vlády. Dokonce i ty připravované změny zákoníku práce, o kterých se mluví, jako, že bych s˙nimi nikdy nejednal. Prostě ta fakta, tak jak je název tohoto pořadu, jsou trochu jiná, než jak je to prezentováno.

Moderátor
No a jedním z˙fakt je také to, že šéfka odborů paní Vondrová vystoupila s˙tím, že jste nejspíš porušil zákon, protože jste s˙odbory před podáním onoho návrhu novely zákoníku práce vůbec nejednal. Zajímá mě, jestli ona lže anebo nelže, tak?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To bych nepoužíval takové silné vyjádření, nicméně je pravda, že jsem s˙představiteli odborů a to konkrétně i s˙paní Vondrovou jednal a seznamoval jsem je se svým navrhovaným postupem ve změnách zákoníku práce, takže není pravda, že bych s˙odbory předtím o tom nemluvil. Je pravda, že jsme nepoužili takové ty institucionální prostředky související se zasedáním tripartity z˙jednoduchého důvodu, protože s˙nastoupením nové vlády ještě tripartita nebyla oficiálně ustavena, teď teprve tento týden se sejde předsednictvo tripartity, takže tam ten formální prostor prostě nebyl.

Moderátor
Víte, co by mě zajímala poté, co jsme všichni tady byli svědky tzv. koaliční dohody na téma povodňová daň, tak by mě zajímalo, jak vy se cítíte pevný v˙kramflecích, pokud jde o jednotu koalice a jednotu vlády v˙těch opatřeních, které navrhujete.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já věřím, že koaliční dohoda je od toho, že když se něco dohodne, tak se to potom drží. Pokud se mně ptáte například na poslanecké kluby, tak já věřím, že tak jako poslanci naprosto jednotně vystupovali při hlasování o důvěře vlády tak, že stejným způsobem budeme jako koalice jednotně vystupovat i při hlasování o jednotlivých zákonech, které předpokládá koaliční dohoda.

Moderátor
Máte, pane ministře, jistotu, že a teď nemluvím o poslancích, tam ji nemůžete mít nikdy, ale pokud jde o vládu, že za vámi bude premiér Nečas i ostatní členové vlády stát i v˙momentu, kdy odbory „splní své sliby“ a vyrazí do ulic?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak 100% jistotu nemůžete mít nikdy a v˙ničem natož v˙politice, nicméně já si myslím, že ta vláda je postavena na jasných koaličních prioritách a že to, co chceme dosáhnout, tak prostě musíme prosazovat už jenom proto, že jsme to slíbili, jednotlivé strany, před volbami voličům a já tento způsob svého činění bud držet a jakým způsobem budete vy nebo někdo jiný hodnotit kroky jiných členů vlády, to už je samozřejmě na vás.

Moderátor
A když říkáte, pane ministře, že tento způsob budete držet, což je jistě chvályhodné, jak se zachováte v˙okamžiku, kdy ztratíte podporu premiéra Nečase?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já nepředpokládám, že by k˙něčemu takovému došlo. Pan premiér je první mezi ministry všech ministrů této vlády a já přepokládám, že i proto, že předtím působil v˙tom rezortu, který dnes vedu já, takže má dostatečně hluboké znalosti té problematiky, takže se neobávám toho, že by nějakým mým krokům nerozuměl.

Moderátor
Jaromír Drábek je dnešním hostem ve Faktech. Stále platí váš ambiciózní plán snížit tarifní platy ve státní sféře o 10%, pane ministře?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem minulý týden předložil základní návrh tak, jak byl zpracován jednak podle koaliční dohody a jednak na základě odborných argumentů. Ten návrh jsem předložil do vnějšího připomínkového řízení, což znamená k˙připomínkování ostatním ministerstvům, sociálním partnerům, dalším organizacím, které jsou připomínkovými místy, a my o tom návrhu budeme dál jednat.

Moderátor
Mohu? Mě jde jenom o to, jestli vám připadá tento způsob řešení jako optimální v˙okamžiku, kdy se léta hovoří o tom, že máme přebujelou státní správu, nikoli že tam máme převysoké platy. Nebylo by jednodušší o 10% prostě snížit počet zaměstnanců?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je záležitost každého resortu a manažerské odpovědnosti jednotlivých ministrů, nicméně já jsem povinen, nebo tak já to aspoň cítím, vytvořit prostor pro to, abychom mohli mnohem lépe diferencovat v˙odměňování ve státní správě, abychom mohli mnohem lépe ocenit ty, kteří si to zaslouží a také abychom mohli udělat mnohem větší rozdíly v˙výkonnosti, ocenit výkonnost jednotlivých zaměstnanců.

Moderátor
Vy jste řekl: Je třeba výrazně zvýšit úroveň manažerského řízení v˙e státní správě a věřím, že to dokážeme. Na bázi čeho věříte? Jinými slovy, jakým nástrojem toho chcete docílit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pokud chceme mít lepší úroveň státní správy, efektivnější státní správu, což je pravděpodobně přáním nás všech, tak musíme zlepšit úroveň řízení ve státní správě a jiná cesta není.

Moderátor
Ne, já se ptám jak?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jedním z˙nezbytných předpokladů a to jsem chtěl také podpořit, je dát mnohem větší odpovědnost vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, pokud ti lidé v˙současné době mají velmi malý manévrovací prostor v˙odměňování svých podřízených, tak samozřejmě velmi těžko mohou splnit takové ty základní manažerské přístupy, to znamená prosazovat kvalitnější práci, prosazovat to, že kvalitní zaměstnanci mají být kvalitně oceněni.

Moderátor
Počítáte také s˙tím, že ti více zodpovědní pracovníci na ministerstvech by měli být také lépe motivováni. Stačí ano, ne.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně.

Moderátor
A kde na to chcete vzít?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A to právě je dobře vidět na těch navrhovaných úpravách platových tabulek. Chceme na to vzít tím, že jednak ministři mají možnost udělat určitá organizační opatření a na druhé straně mají možnost mnohem lépe rozlišit kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců směrem nahoru, ale nezastírám i směrem dolů.

Moderátor
Jaromír Drábek, ministr práce a sociální věcí byl dnešním hostem Fakt na Primě. Pane ministře, díky, že jste přišel. Hezké odpoledne.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Zdroj: Prima TV

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox