Drábek: Důchodová reforma je rozumný kompromis

Od Jaromír Drábek

Vládní koaliční partneři našli shodu na parametrech penzijní reformy. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek je s podobou návrhu spokojen.
Pojistný obzor, 1. 4. 2011, Rubrika: Z domova, str. 31

Vládní koalice se dohodla na podobě důchodové reformy, mohl byste, pane ministře, popsat, jaké změny nás tedy konkrétně čekají?

Návrh důchodové reformy počítá s možností dobrovolného vstupu do druhého pilíře. To v praxi znamená, že jednotlivec, kterému dnešní systém vyhovuje a například si již v rámci penzijního připojištění sám nějak spoří nad rámec zákonem daných odvodů, nemusí měnit nic. Systém stávajících dobrovolných úspor na stáří se státním příspěvkem bude zachován. Na druhou stranu ti, kteří mají pocit, že dnešní spoření jim stačit nebude a chtějí se na stáří zabezpečit lépe, budou mít tuto šanci. Z dnes odváděných 28 % do průběžného systému budou odvádět pouze 25 % vyměřovacího základu mzdy, zbývající tři procenta plus další dvě (jako nutná podmínka pro vstup do dobrovolného systému) pak budou posílat do penzijního fondu, který si sami vyberou.

Koalice chce sjednotit sazbu daně z přidané hodnoty na 20 procentech, jak vnímáte tento krok?

Poslední zvýšení DPH v roce 2008 predikovalo při zvýšení dolní sazby z 5 na 9 % inflaci 1,5 %, skutečnost byla taková, že ceny stouply zhruba o jedno procento. Dnešní prognózy se velmi různí, a to z pochopitelných důvodů. Zřejmé je, že zvýšení ceny bude mít na různé rodiny s různými spotřebitelskými návyky a potřebami rozdílné dopady. Lze také předpokládat na základě předchozích zkušeností, že zvýšení DPH se rozmělní mezi spotřebitele a prodejce. Stejně jako většina analytiků, kteří se k této problematice vyjadřovali, se kloníme k názoru, že očekávatelný dopad na výdaje domácností se bude pohybovat kolem dvou procent. V případě, že dojde ke zvýšení výdajů domácnosti o 425 Kč měsíčně, jak například předikuje analýza myšlenkového centra IDEA Jana Švejnara, pak my v průměrné rodině navyšujeme slevu na dani o 500 Kč měsíčně. Dopad by tedy měl být minimální.

Mohl byste popsat, jak bude vypadat důchod těch, kteří budou část peněz posílat soukromým fondům? Pomůže to Čechům zvýšit ve stáří životní úroveň, nebo to budou jen drobné navíc?

Nerad bych sliboval nemožné, ale zcela realisticky je třeba říci, že rozložení odvodů spolu s očekávatelnou výnosností fondů je skutečně zárukou vyšších výnosů v důchodu. Do jisté míry bude záležet i na formě výplaty, kterou si občan zvolí, zda to bude formou doživotní penze, nebo formou renty po dobu minimálně 20 let.

Jak vnímáte názory, podle kterých nebude navržený systém důchodové reformy pro spoustu lidí atraktivní a jež tvrdí, že masivní zvýšení DPH poslouží spíše k navýšení příjmů státního rozpočtu?

Jedni hodnotí návrh důchodové reformy jako příliš odvážný, druzí mu nedostatek odvahy vytýkají. Pro mne je to znamení, že se jedná o rozumný kompromis, který nabízí alternativu pro každého jednotlivce. Nic se nemusí změnit pro toho, komu současný systém vyhovuje, ten, kdo se chce na stáří zajistit lépe, bude mít nyní možnost. Věřím, že v historicky krátkém čase se výhodnost účasti v dobrovolném pilíři prokáže. Zásadní pro mě je, že po sedmi měsících politického vyjednávání máme na stole návrh, za nímž si stojím a kterému věřím. Skeptické hlasy od počátku této vlády vykřikovaly, že tento kabinet není schopen se na důchodové reformě dohodnout. Pochopitelně mě tak těší, že jsme prokázali opak. Po patnácti letech diskuzí o důchodové reformě máme reálnou šanci ji uskutečnit.

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox