Drábek: Délku rodičovské dovolené bude možné pružně měnit

Od Jaromír Drábek

Komentář ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka
Právo, 22. 4. 2011, Rubrika: Trhy a ekonomika, str. 15

Nejsem zastáncem kvót, které by zvýhodňovaly kohokoli – ať už pro jeho barvu pleti, věk, pohlaví, velikosti bot, či délku vlasů. Jsem přesvědčen o tom, že všichni mají mít rovné podmínky – možnosti uplatnění, stejnou startovní čáru. V tomto směru si myslím, že jsme v mnoha směrech dlužni ženám, respektive matkám, které se snaží vedle osobního života prosadit i v tom profesním. Mluvím o ženách, byť by v tomto případě bylo korektnější hovořit o rodiči.

Jakkoli jsou u nás na rodičovské „dovolené“ stále ještě v naprosté převaze ženy (98 %), i ona dvě procenta mužů, která se rozhodla věnovat se svým potomkům v nejranějším věku na rodičovské dovolené, si pochopitelně podporu státu při návratu do zaměstnání zasluhují. Na ministerstvu práce a sociálních věcí jsme v duchu tohoto zadání dokončili legislativní návrh, kterým by se v nejbližších týdnech měla zabývat vláda.

Zatímco dnes se rodiče musejí rozhodnout pro to, zda půjdou na rodičovskou dovolenou na dva, tři nebo čtyři roky, v budoucnu budou moci tyto varianty pružně měnit, a to i opakovaně.

Málokdo má přesnou představu o tom, jak se bude jeho život odvíjet v horizontu několika let, rozhodovat tedy o době čerpání rodičovského příspěvku bývá přinejmenším komplikované. V průběhu mateřské dovolené se může objevit jedinečná příležitost zapojit se do pracovního procesu dříve, než bylo původně plánováno. Rodiči by nemělo nic bránit v tom, tuto příležitost beze zbytku využít.

A naopak – mohou se objevit určité komplikace, ať již u plánovaného návratu do zaměstnání, či v osobním, rodinném životě. I na to by měl stát pamatovat a umožnit rodinám, aby nastalou situaci přizpůsobily nečekaným událostem. Počítáme také se zavedením principu jednotné částky rodičovského příspěvku, a to bez ohledu na délku rodičovské dovolené. Předběžně MPSV navrhuje 220 tisíc korun, ale je pravděpodobné, že o konkrétní částce se ještě povede politická diskuse.

Počítám s tím, že navrhované změny v případě schválení vládou a parlamentem vstoupí v platnost až počátkem příštího roku. Pro nový systém se ale budou moci rozhodnout už i ženy, které budou rodičovskou pobírat letos. Věřím, že navrhované změny uvítají jak rodiče, tak zaměstnavatelé. Významnou novinkou, která rovněž reaguje na co nejflexibilnější škálu pracovních příležitostí, bude možnost dát dítě starší dvou let do jeslí nebo školky a nepřijít přitom o rodičovský příspěvek, ačkoli tam bude chodit na celý den. Samozřejmě za podmínky, že si rodiče ještě nevyčerpali celkovou výši příspěvku.

Vzhledem k tomu, že si řada rodičů oprávněně stěžuje na nedostatek volných kapacit v těchto zařízeních, připravuje MPSV rozvoj alternativních zařízení rodinné péče. Dokončované paragrafové znění obsahuje nové typy služeb, které budou sloužit těmto účelům.

Od takzvané dětské skupiny (služba dlouhodobé péče o děti poskytovaná na komerčním i nekomerčním základě v zařízení péče o děti, která by měla řešit situaci, kdy je pro potenciálního zřizovatele, například zaměstnavatele nebo obec, vzhledem k poptávce v rámci dané věkové kategorie dětí neúčelné zřizovat jesle nebo mateřskou školu) až po podporu služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání (nově jsou upraveny požadavky na odbornou způsobilost podnikatele a osob, které o děti přímo pečují, v rámci vázané živnosti apod.) a zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti jeho zaměstnanců.

Předpokládám, že se tyto změny podaří schválit a aplikovat v praxi skutečně již s 1. lednem příštího roku a že mnohým rodičům usnadní profesní i soukromý život.

Jaromír Drábek,
ministr práce a sociálních věcí

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox